Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Projekt oceny nauczyciela kontraktowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3490 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zespół Szkół w Urszulinie
Dnia 1.06.05 r.

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Izabeli Zacharskiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

Opiekun stażu: mgr Izabela Dziura
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2002r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2005r.

     Pani Izabela Zacharska rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Urszulinie. W okresie stażu zrealizowała większość zadań zawartych w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły Planie Rozwoju Zawodowego. Wykonała ponadto inne zadania, które wcześniej nie były zaplanowane, a wynikły z bieżących zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół w Urszulinie.
     Przyjęte przez Panią Zacharską zadania były realne do wykonania oraz gwarantowały rozwój zawodowy we wszystkich sferach pracy nauczycielskiej.
     Opieka nad stażystką opierała się na wzajemnej współpracy z opiekunem. Pani mgr Izabela Zacharska posiada dużą wiedzę merytoryczną oraz metodyczną. Potrafi organizować oraz doskonalić własny warsztat pracy, dobierając formy i metody prowadzonych zajęć, adekwatnie do tematu lekcji, możliwości percepcyjnych uczniów, wyposażenia pracowni matematycznej, dbając o zróżnicowanie indywidualnych zadań domowych.
     Pani Izabela jest osobą otwartą, komunikatywną, chętną do współpracy z innymi nauczycielami, do której można się zwrócić z każdym problemem wychowawczym i uzyskać fachową oraz bezinteresowną pomoc. Przedstawiona przez Panią Izabelę Zacharską dokumentacja jest kompletna, prawidłowa, prowadzona systematycznie.

I. Obszar kompetencji dydaktycznych.
     Stażystka pogłębiała swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, przepisów oraz problemów oświatowych, doskonaląc także umiejętności w zakresie technologii komputerowej poprzez:

 1. samodzielne studiowanie najnowszych publikacji z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki matematyki.(T. Gordon :"Wychowanie bez porażek"; A. Faber :" Jak mówić, żeby dzieci uczyły się w domu i szkole?"; E. Kruszczyk-Kolczyńska:"Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?"; "Matematyka w Szkole".);
 2. udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:
  • "Praca metodą projektów na lekcjach matematyki";
  • "Jak spełniać wymagania reformy na lekcjach matematyki? -warsztaty";
  • "Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w starszym wieku szkolnym";
  • "Prawo oświatowe bliskie nauczycielowi kontraktowemu";
  • "Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych";
  • "Technologie informatyczne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej-moduły I-III";
  • "Tworzenie środowiskowych programów profilaktyki agresji".
Pani mgr Izabela Zacharska ponadto uczestniczyła w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, mianowicie:
 1. aktywnie realizowała prace i przedsięwzięcia Zespołu Przedmiotów Ścisłych;
 2. brała aktywny udział w radach szkoleniowych, m.in.:
  • "Ewaluacja w pracy szkoły";
  • "Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych".
     Na uwagę zasługuje zakwalifikowanie się uczennicy Pani Izabeli-Agnieszki Kocot, do etapu rejonowego konkursu matematyczno-fizycznego w roku 2002/2003, a także systematyczne przygotowywanie uczniów do konkursu "Kangur matematyczny". W roku 2005 dwóch uczniów stażystki otrzymało wyróżnienie w tym konkursie: Alicja Werner z II b gimnazjum i Michał Cegłowski z kl. IV b. Społecznie prowadziła zespół wyrównawczy dla klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2003/2004.
     W roku szkolnym 2004/2005 w ramach "Tygodnia Azjatyckiego" Pani Izabela prowadziła lekcję pokazową "Matematyka w Chinach-tangramy", cieszącą się zainteresowaniem obecnych. Prowadzi społecznie pracę z uczniami mającymi kłopoty w nauce.
     Nauczycielka w czasie stażu obserwowała zajęcia prowadzone przez Panią Izabelę Dziurę, lekcje fizyki, lekcje matematyki prowadzone przez innych nauczycieli Zespołu.
     Pani Izabela Zacharska prowadziła lekcje hospitowane przez dyrektora szkoły, opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, następnie je omawiając, analizując ich mocne i słabsze strony. Lekcje prowadzone były różnymi metodami oraz formami, a nauczycielka korzystała z dostępnych i samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych. Wykorzystywała także Internet do korespondencji z innymi nauczycielami z całej Polski na tematy zawodowe oraz w celu odnalezienia potrzebnych informacji. W roku szkolnym 2002/2003 sprawowała opiekę nad praktykantką Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie- Agnieszką Maszewską.

II. Obszar kompetencji wychowawczo-opiekuńczych.
     Pani Izabela zapoznała się z obowiązującymi w Zespole dokumentami, dotyczącymi spraw wychowawczo-opiekuńczych: Programem Wychowawczym Zespołu, Planem Rozwoju Zespołu, WSO, regulaminem wystawiania ocen ze sprawowania. Przez cały okres stażu pełni rolę wychowawcy klasowego, ciekawie dobierając tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, konsultując ją z innymi wychowawcami.
     Pani Zacharska aktywnie uczestniczyła w zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży, poprzez rajdy rowerowe i piesze, wyjazdy do kina, biwaki klasowe, spotkania integracyjne uczniów z różnych miejscowości naszej gminy.
     Wkład pracy daje się zauważyć szczególnie w przeprowadzaniu różnych akcji w naszej szkole:
 1. organizacja barku afrykańskiego w ramach "Tygodnia Afrykańskiego"- luty 2004;
 2. organizacja barku azjatyckiego w ramach "Tygodnia Azjatyckiego"-2005r.;
 3. organizacja barku w ramach" Święta Pszczoły"-2004r.;
 4. w ramach akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", w roku szkolnym 2002/2003, przygotowała inscenizację " Dziewczynka z zapałkami";
 5. w 2004 roku wraz z Panią Ewą Melańczuk przygotowała akademię z okazji "Dnia Kobiet".
     Wśród wyjazdów zorganizowanych przez Panią Zacharską pod patronatem Poleskiego Parku Narodowego, można wyróżnić:
 1. rajdy piesze: "Rajd Żółwik 2003", "Rajd Żółwik 2005";
 2. rajdy rowerowe: "Rajd Nałęcz 2004".
     Organizuje w swojej klasie "Mikołajki klasowe", "Walentynki", "Andrzejki", "Dzień Matki", zbiórki dla domów dziecka, " Dzień Chłopaka". W roku szkolnym 2002/2003 prowadziła społecznie szkolne koło turystyczno- krajoznawcze "Pełzak".

III. Obszar kompetencji organizacyjnych.
     Koleżanka Izabela zapoznała się z przepisami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa; na podstawie systematycznej analizy ich treści, ukazującej się cyklicznie w "Znowelizowanej Karcie Nauczyciela", poznawała opinie i zagadnienia prawne publikowane w "Głosie Nauczycielskim", informacje zawarte na branżowych stronach WWW( www.men.waw.pl, www.oke.krakow.pl , itd.); śledziła nowelizację aktów prawnych, aktualizowała wiedzę z przepisów dotyczących systemu oświaty, uczestniczyła w szkoleniach Rady Pedagogicznej dotyczących prezentacji i interpretacji aktów prawnych. Korzystała także z zasobów Internetu, wykazując się znajomością techniki komputerowej.
     Ukończone formy doskonalenia zawodowego, w tym "Prawo oświatowe bliskie nauczycielowi kontraktowemu"; "Jak spełnić wymagania reformy na lekcjach matematyki?"; pozwalają stwierdzić, iż stażystka Pani mgr Izabela Zacharska zna procedury awansu zawodowego, zna obowiązki nauczyciela-wychowawcy, uprawnienia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, zna prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Stosuje się do podejmowanych uchwał, zaleceń, umie prowadzić dokumentację szkolną oraz wychowawczą.
     Pani Izabela własne umiejętności organizacyjne wykorzystuje także w Biurze Obsługi "Ogólnopolskich Biegów Ekologicznych w Urszulinie". Organizowała zbiórki zużytych surowców, w tym baterii w 2003/2004 roku oraz makulatury. Była współodpowiedzialna za zbiórkę darów rzeczowych dla Domu Dziecka oraz pieniędzy w "Górze grosza".
     Na podstawie przeprowadzonych rozmów, obserwacji lekcji, pracy społecznej- stwierdzam, iż nauczycielka rzetelnie zrealizowała Plan Rozwoju Zawodowego, właściwie wypełnia powierzone jej obowiązki, jest życzliwa i koleżeńska, otwarta w kontaktach interpersonalnych. Posiada umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami.
     Dorobek zawodowy nauczyciela stażysty Pani mgr Izabeli Zacharskiej w okresie stażu oceniam pozytywnie.

Opiekun stażu: mgr Izabela Dziura

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie