Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Etyka zawodu bibliotekarza

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2883 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Osobowość, predyspozycje psychiczne, przygotowanie oraz postawa bibliotekarza wobec wymagań zawodowych, jego kompetencja, wrażliwość i przede wszystkim wiedza - oto czynniki, które powinny charakteryzować współczesnego pracownika książki polskiej.
     Wymieniłam tu szereg cnót, które odnoszą się do nas – bibliotekarzy i zapewne wielu z nas zasługuje na miano solidnych, rzetelnych i uczciwych pracowników. Prawdziwy bibliotekarz niewątpliwie poświęca się pracy, doskonali swe umiejętności oraz dba o swój rozwój zawodowy.
     Obecnie coraz częściej w naszym środowisku słyszy się dyskusje na temat etyki zawodu bibliotekarza. Wszyscy zainteresowani wiedzą, że praca w bibliotece polega często na wykonywaniu żmudnych, monotonnych czynności i tylko ktoś, kto potrafi je wykonywać z prawdziwym zamiłowaniem, może zasłużyć na miano dobrego pracownika.
     Mówiąc o etyce zawodowej, mam więc na myśli bibliotekarzy z prawdziwego zdarzenia, a nie ludzi przypadkowych, których wykształcenie i możliwości intelektualne odbiegają od wymagań stawianych pracownikom bibliotek. Spotykamy bowiem nader często w placówkach, szczególnie szkolnych, nauczycieli różnych przedmiotów, dla których praca w bibliotece jest uzupełnieniem etatu.
     A przecież do pracy w bibliotece konieczne jest poznanie i zrozumienie specyfiki tej instytucji oraz rządzących nią praw.
      Współczesny bibliotekarz musi być osobą rzutką, otwartą na zmiany i nowe pomysły, powinien mieć gruntowne wykształcenie bibliotekoznawcze.
     Biblioteka powinna być w swoim środowisku widoczna, musi umieć dostosować się do nowych potrzeb i realiów. Pracownicy powinni sprawnie posługiwać się programem komputerowym, aby placówka mogła spełniać rolę centrum edukacyjnego i informacyjnego oraz pracowni interdyscyplinarnej.
     Nie powinniśmy również zapominać o konieczności promocji własnych placówek. Doświadczony bibliotekarz wie, że organizacja spotkań, szkoleń, konferencji naukowych i wyjazdów edukacyjnych oraz prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej przyczynia się do propagowania osiągnięć bibliotek w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.
     Wszystko, o czym wyżej wspomniałam jasno dowodzi, że bibliotekarz musi się wyróżniać specyficznymi cechami, a są to – rzetelność, skrupulatność, skuteczność działania, kompetencja, wiedza, umiejętność współpracy w zespole i przede wszystkim winien wykazywać się zamiłowaniem do swojej pracy.
     Mówiąc o etyce zawodu nie sposób nie wspomnieć o "Kodeksie etyki bibliotekarza i pracownika informacji". Tekst Kodeksu został przyjęty przez zespół autorski i przedstawicieli Zarządu SBP po uwzględnieniu opinii wyrażonych w dyskusji publicznej 22.02.2005 r.
Zespół autorski: Sabina Cisek, Zdzisław Gębołyś, Henryk Hollender, Artur Jazdon, Barbara Sosińska-Kalata (przewodnicząca) wyrażonych w dyskusji publicznej.
     We wprowadzeniu do Kodeksu czytamy, cytuję: "Podstawowymi wartościami moralnymi, określającymi misję zawodu są ochrona wolności intelektualnej, prawa do swobodnego wyrażania myśli, prawa do swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury oraz przestrzeganie zasady neutralności w sprawach ideologii, życia politycznego i religii. Bibliotekarze i pracownicy informacji winni być osobami godnymi zaufania publicznego, ekspertami pośredniczącymi pomiędzy czytelnikami i użytkownikami informacji a zasobami piśmienniczymi i informacyjnymi, których użytkownicy ci potrzebują do realizacji swoich różnorodnych zadań i celów."
     W Kodeksie etyki znajdujemy zasady, które obowiązują bibliotekarzy i pracowników informacji. Dotyczą one odpowiedzialności etycznej środowiska.
     Kodeks składa się z trzech części :

I – zasady ogólne,
II – normy etyczne określające odpowiedzialność zawodu wobec użytkowników bibliotek i informacji, zasobów bibliotecznych, środowiska zawodowego oraz pracodawców,
III – dotyczy popularyzacji etyki zawodowej i jej przestrzegania.
     Zasady ogólne to przede wszystkim zbiór norm i praw obowiązujących w naszym zawodzie, a więc zadania, które ma do spełnienia bibliotekarz : Rozpoznawać, zaspokajać i rozwijać potrzeby informacyjne, edukacyjne, naukowe, kulturalne, estetyczne i rozrywkowe Przeciwstawiać się cenzurze, a co za tym idzie stwarzać możliwości swobodnego dostępu do narodowych i światowych zasobów informacyjnych Przestrzegać prawa użytkowników do prywatności i dyskrecji, biblioteki powinny być instytucjami zaufania społecznego a bibliotekarze zobowiązani są do świadczenia usług najwyższej jakości na rzecz każdego użytkownika
      Bibliotekarze i pracownicy informacji powinni respektować prawo autorskie i własności Bibliotekarze winni stale podnosić swe kwalifikacje i doskonalić umiejętności.
     Część druga Kodeksu omawia szczegółowo stosunek i postawę bibliotekarza i pracownika informacji do społeczeństwa, a więc powinności, z których wynika, że bibliotekarz swa pracą przyczynia się do rozwoju jednostek i społeczeństwa, w celu poprawy jakości życia podnosi znaczenie wiedzy i informacji w społeczeństwie oraz nie stawia interesu osobistego ponad publiczny.
     Następnie znajdujemy postanowienia dotyczące postawy bibliotekarza i pracownika informacji wobec użytkownika. Bibliotekarz ma obowiązek działać na rzecz użytkownika, traktować go z szacunkiem i ułatwiać mu dostęp do informacji, a wszelkie wiadomości o użytkownikach – ich dane osobowe i zainteresowania, chronić i nie rozpowszechniać. Należy stworzyć użytkownikowi jak najlepsze warunki odbioru informacji poprzez odpowiednio czytelną organizację gromadzonych i udostępnianych zbiorów. Szczególną troską należy objąć użytkowników niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzież. Bibliotekarz powinien zadbać o odpowiednią atmosferę w miejscu pracy, być dla użytkownika uprzejmym, reagować na wszelkie skargi i krytykę, a przy tym powinien zachować bezstronność. Naczelną zasadą w pracy bibliotekarza musi być dbałość o wysoką jakość warsztatu pracy i świadczonych usług oraz dążenie do wyczerpującego zaspokojenia potrzeb użytkowników.
     Część trzecia- postanowienia końcowe mówiące o konieczności przestrzegania zasad Kodeksu przez wszystkich bibliotekarzy i pracowników informacji we wszystkich ich działaniach zawodowych.
     Pamiętajmy jednak, że współczesny bibliotekarz to osoba wykształcona, która za swą rzetelną pracę oczekuje szacunku i odpowiedniego wynagrodzenia. Bowiem tylko doceniony pracownik będzie pracownikiem dobrym.

Wiesława Ślosarczyk
Kolegium Nauczycielskie
Bielsko-Biała

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie