Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Etyka zawodu bibliotekarza

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4223 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Osobowość, predyspozycje psychiczne, przygotowanie oraz postawa bibliotekarza wobec wymagań zawodowych, jego kompetencja, wrażliwość i przede wszystkim wiedza - oto czynniki, które powinny charakteryzować współczesnego pracownika książki polskiej.
     Wymieniłam tu szereg cnót, które odnoszą się do nas – bibliotekarzy i zapewne wielu z nas zasługuje na miano solidnych, rzetelnych i uczciwych pracowników. Prawdziwy bibliotekarz niewątpliwie poświęca się pracy, doskonali swe umiejętności oraz dba o swój rozwój zawodowy.
     Obecnie coraz częściej w naszym środowisku słyszy się dyskusje na temat etyki zawodu bibliotekarza. Wszyscy zainteresowani wiedzą, że praca w bibliotece polega często na wykonywaniu żmudnych, monotonnych czynności i tylko ktoś, kto potrafi je wykonywać z prawdziwym zamiłowaniem, może zasłużyć na miano dobrego pracownika.
     Mówiąc o etyce zawodowej, mam więc na myśli bibliotekarzy z prawdziwego zdarzenia, a nie ludzi przypadkowych, których wykształcenie i możliwości intelektualne odbiegają od wymagań stawianych pracownikom bibliotek. Spotykamy bowiem nader często w placówkach, szczególnie szkolnych, nauczycieli różnych przedmiotów, dla których praca w bibliotece jest uzupełnieniem etatu.
     A przecież do pracy w bibliotece konieczne jest poznanie i zrozumienie specyfiki tej instytucji oraz rządzących nią praw.
      Współczesny bibliotekarz musi być osobą rzutką, otwartą na zmiany i nowe pomysły, powinien mieć gruntowne wykształcenie bibliotekoznawcze.
     Biblioteka powinna być w swoim środowisku widoczna, musi umieć dostosować się do nowych potrzeb i realiów. Pracownicy powinni sprawnie posługiwać się programem komputerowym, aby placówka mogła spełniać rolę centrum edukacyjnego i informacyjnego oraz pracowni interdyscyplinarnej.
     Nie powinniśmy również zapominać o konieczności promocji własnych placówek. Doświadczony bibliotekarz wie, że organizacja spotkań, szkoleń, konferencji naukowych i wyjazdów edukacyjnych oraz prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej przyczynia się do propagowania osiągnięć bibliotek w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.
     Wszystko, o czym wyżej wspomniałam jasno dowodzi, że bibliotekarz musi się wyróżniać specyficznymi cechami, a są to – rzetelność, skrupulatność, skuteczność działania, kompetencja, wiedza, umiejętność współpracy w zespole i przede wszystkim winien wykazywać się zamiłowaniem do swojej pracy.
     Mówiąc o etyce zawodu nie sposób nie wspomnieć o "Kodeksie etyki bibliotekarza i pracownika informacji". Tekst Kodeksu został przyjęty przez zespół autorski i przedstawicieli Zarządu SBP po uwzględnieniu opinii wyrażonych w dyskusji publicznej 22.02.2005 r.
Zespół autorski: Sabina Cisek, Zdzisław Gębołyś, Henryk Hollender, Artur Jazdon, Barbara Sosińska-Kalata (przewodnicząca) wyrażonych w dyskusji publicznej.
     We wprowadzeniu do Kodeksu czytamy, cytuję: "Podstawowymi wartościami moralnymi, określającymi misję zawodu są ochrona wolności intelektualnej, prawa do swobodnego wyrażania myśli, prawa do swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury oraz przestrzeganie zasady neutralności w sprawach ideologii, życia politycznego i religii. Bibliotekarze i pracownicy informacji winni być osobami godnymi zaufania publicznego, ekspertami pośredniczącymi pomiędzy czytelnikami i użytkownikami informacji a zasobami piśmienniczymi i informacyjnymi, których użytkownicy ci potrzebują do realizacji swoich różnorodnych zadań i celów."
     W Kodeksie etyki znajdujemy zasady, które obowiązują bibliotekarzy i pracowników informacji. Dotyczą one odpowiedzialności etycznej środowiska.
     Kodeks składa się z trzech części :

I – zasady ogólne,
II – normy etyczne określające odpowiedzialność zawodu wobec użytkowników bibliotek i informacji, zasobów bibliotecznych, środowiska zawodowego oraz pracodawców,
III – dotyczy popularyzacji etyki zawodowej i jej przestrzegania.
     Zasady ogólne to przede wszystkim zbiór norm i praw obowiązujących w naszym zawodzie, a więc zadania, które ma do spełnienia bibliotekarz : Rozpoznawać, zaspokajać i rozwijać potrzeby informacyjne, edukacyjne, naukowe, kulturalne, estetyczne i rozrywkowe Przeciwstawiać się cenzurze, a co za tym idzie stwarzać możliwości swobodnego dostępu do narodowych i światowych zasobów informacyjnych Przestrzegać prawa użytkowników do prywatności i dyskrecji, biblioteki powinny być instytucjami zaufania społecznego a bibliotekarze zobowiązani są do świadczenia usług najwyższej jakości na rzecz każdego użytkownika
      Bibliotekarze i pracownicy informacji powinni respektować prawo autorskie i własności Bibliotekarze winni stale podnosić swe kwalifikacje i doskonalić umiejętności.
     Część druga Kodeksu omawia szczegółowo stosunek i postawę bibliotekarza i pracownika informacji do społeczeństwa, a więc powinności, z których wynika, że bibliotekarz swa pracą przyczynia się do rozwoju jednostek i społeczeństwa, w celu poprawy jakości życia podnosi znaczenie wiedzy i informacji w społeczeństwie oraz nie stawia interesu osobistego ponad publiczny.
     Następnie znajdujemy postanowienia dotyczące postawy bibliotekarza i pracownika informacji wobec użytkownika. Bibliotekarz ma obowiązek działać na rzecz użytkownika, traktować go z szacunkiem i ułatwiać mu dostęp do informacji, a wszelkie wiadomości o użytkownikach – ich dane osobowe i zainteresowania, chronić i nie rozpowszechniać. Należy stworzyć użytkownikowi jak najlepsze warunki odbioru informacji poprzez odpowiednio czytelną organizację gromadzonych i udostępnianych zbiorów. Szczególną troską należy objąć użytkowników niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzież. Bibliotekarz powinien zadbać o odpowiednią atmosferę w miejscu pracy, być dla użytkownika uprzejmym, reagować na wszelkie skargi i krytykę, a przy tym powinien zachować bezstronność. Naczelną zasadą w pracy bibliotekarza musi być dbałość o wysoką jakość warsztatu pracy i świadczonych usług oraz dążenie do wyczerpującego zaspokojenia potrzeb użytkowników.
     Część trzecia- postanowienia końcowe mówiące o konieczności przestrzegania zasad Kodeksu przez wszystkich bibliotekarzy i pracowników informacji we wszystkich ich działaniach zawodowych.
     Pamiętajmy jednak, że współczesny bibliotekarz to osoba wykształcona, która za swą rzetelną pracę oczekuje szacunku i odpowiedniego wynagrodzenia. Bowiem tylko doceniony pracownik będzie pracownikiem dobrym.

Wiesława Ślosarczyk
Kolegium Nauczycielskie
Bielsko-Biała

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie