Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konwencja o prawach dziecka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1106 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

     Konwencja o Prawach Dziecka powstała 20 listopada 1989r. Weszła ona w życie 2 września 1990r. Polska była inicjatorem Konwencji i przystąpiła do niej jako jedno z pierwszych państw. Do maja 1992r. stronami Konwencji zostało 117 państw. Przystępując do Konwencji państwo ma prawo złożyć zastrzeżenie do konkretnych postanowień. Wiele krajów skorzystało z tej możliwości m.in. Polska, która złożyła zastrzeżenia do artykułu 7 /w związku z obowiązującą w Polsce zasadą tajności adopcji/, do artykułu 38 /w Polsce nie przewiduje się rekrutowania do wojska osób poniżej 15 roku życia/.
     Konwencję nazywa się światową konstytucją praw dziecka. Składa się ona z 13 paragrafów, w których określone zostały założenia ogólne oraz z trzech części postanawiających. Pierwsza część zawiera 41 artykułów dotyczących zobowiązań państwa w zakresie realizowania poszczególnych praw dziecka. Część druga zawiera postanowienia określające sposób egzekwowania i kontrolowania zobowiązań państwa i trzecia określa zasady przystąpienia do konwencji.
     Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem. Ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
 • dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości , godności i prywatności,
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
 • państwo ma wspierać rodzinę a nie wyręczać ją w jej funkcjach,
Tworząc system ochrony dziecka kierowano się następującymi zasadami:
 • Po pierwsze zasada dobra dziecka, oznaczająca iż wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka.
 • Zasada równości oznacza, iż wszystkie dzieci niezależnie od ich cech /koloru skóry, płci narodowości itp./ mają być równe wobec prawa.
 • Zasada trzecia dotyczy poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców za opiekę i wychowanie dziecka. Ochronie podlega autonomia rodziny i prawa obojga rodziców do decydowania o sprawach dziecka.
 • Ostatnia z postanowionych zasad dotyczy pomocy państwa w zabezpieczeniu odpowiednich warunków socjalnych i zdrowotnych rodziny.
     Postanowienia Konwencji dotyczą dziecka urodzonego, które nie ukończyło 18 roku życia. Nie różnicuje się uprawnień w zależności od wieku, ale używa się sformułowania "stosownie do wieku". Katalog praw przyznanych dziecku w Konwencji obejmuje prawa: cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne. Nie przyznaje się w zasadzie praw ekonomicznych wychodząc z założenia, że dziecko winno uczyć się, a nie pracować.

Prawa i wolności osobiste:
 • prawo do życia i rozwoju
 • prawo do tożsamości i identyczności / nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu, prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej /,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecko dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,
 • prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.
Prawa socjalne:
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
Prawa kulturalne:
 • prawo do nauki / bezpłatna i obowiązkowa w zakresie szkoły podstawowej /,
 • prawo do korzystania z dóbr kultury.
     Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek tyle, że jeszcze mały.
     Dlatego ludzie uczeni, który za to należą się brawa chcąc wielu dzieciom los odmienić stworzyli dla Was mądre prawa. Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać.
 1. Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
 2. Mogę uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać z kim się będę bawić.
 3. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę na ratunek wzywać.
 4. Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
 5. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
 6. Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.
Opracowała:
Marzanna Kijowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie