Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka ?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4387 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Sprawozdanie ze szkolenia nauczycieli zespołu zintegrowanego i wychowawców świetlicy.Prowadzące:
Alicja Widawska – nauczycielka nauczania zintegrowanego
Barbara Pszczoła – nauczycielka nauczania zintegrowanego.

Temat: „Jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?


Cele szkolenia:
1. doskonalenie umiejętności rozwijania wszelkiej aktywności u dzieci w klasach I – III,
2. doskonalenie osobowości wychowanków poprzez uwzględnienie ich aktywności wła-snej,
3. przedstawienie różnych sposobów i metod na dostrzeganie i wytwarzanie pomysłów oraz rozwiązywania problemów,
4. doskonalenie umiejętności poszukiwania rozwiązań tematów problemowych,
5. rozwijanie umiejętności uczniów w ocenianiu uczenia się i postępowania własnego oraz kolegów,
6. przypomnienie stylów kierowania wychowawczego – indywidualne dokonanie analizy i wyciągnięcie wniosków (jakim jestem nauczycielem?),
7. ukierunkowanie nauczycieli w stosowaniu właściwego stylu kierowania wycho-wawczego dziećmi z klas I – III,
8. doskonalenie umiejętności rozwijania twórczej aktywności dziecka,
9. zachęcanie do stosowania zasad, metod, wskazówek przedstawionych w tematyce szkolenia.

Treści:
1. Aktywność jako naturalna potrzeba dziecka.
a.) aktywność poznawcza,
b.) aktywność ekspresyjna.
2. Trzy poziomy aktywności poznawczej:
a.) wybór zadania i podejmowanie decyzji
- organizowanie imprez,
- przygotowywanie konkursów,
- inscenizacje,
- gry dydaktyczne,
- gry ekspresyjne,
- prezentacja własnych zainteresowań,
- poszukiwanie i gromadzenie wiedzy,
- drzewa decyzyjne,
- sytuacje problemowe.
b.) Poszukiwanie rozwiązań..
- dyskusja,
- inscenizacja improwizowana (drama),
- odgrywanie ról,
- sąd nad bohaterem.
c.) Kontrola i ocena
Ocenianie siebie i swoich kolegów w różnych sytuacjach:
- w zadaniach podczas prac grupowych,
- pracach indywidualnych,
- pracach zbiorowych lub zespołowych.
3. Charakterystyka stylów kierowania wychowawczego
a.) surowy – autokratyczny,
b.) życzliwy – autokratyczny,
c.) liberalny,
d.) demokratyczny.
4. Rola aktywności uczniów w procesie przyswajania wiedzy.
Potrzeby jako źródło aktywności dzieci.
a.) potrzeba aktywności,
b.) potrzeba bezpieczeństwa,
c.) potrzeba uznania,
d.) potrzeba dostrzegania własnego rozwoju,
e.) potrzeba poznawania i zdobywania nowych doświadczeń.
5. Jak rozwijać twórczą aktywność dziecka? – konkretne przykłady metod nauczania i wy-chowania:
a.) zabawa
- zabawa tematyczna,
- zabawa zespołowa,
- gry ruchowe,
- zabawy i gry dydaktyczne.
b.) korespondencja z rówieśnikami.
c.) prowadzenie kroniki klasowej i jej funkcje:
- pobudzenie twórczej aktywności dziecka,
- kształtowanie umiejętności językowych i plastycznych,
- wdrażanie do odpowiedzialności i systematyczności,
- źródło nagród.
d.) teatrzyk jako forma pracy, która kształtuje osobowość, rozwija procesy poznawcze, uwagę, spostrzegawczość, wyobraźnię, myślenie, pamięć i mowę uczniów.
e.) praca z tekstem literackim jako oddziaływanie terapeutyczne na dzieci nadpobudliwe i zahamowane.
f.) inscenizacje jako możliwość realizacji wielu ćwiczeń w czytaniu i opracowywaniu tek-stu, mówieniu oraz ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych.
g.) metoda swobodnych tekstów – rozwijanie wrażliwości na piękno słowa, wzbogacanie słownika ucznia, wyrabianie poczucia odpowiedzialności, wyzwalanie i utrwalanie za-lążków postawy twórczej.
h.) twórczość poetycka jako zabawa w wierszowanie.
6. Przedstawienie praktycznego „zbioru wskazówek” dla nauczycieli i wychowawców:
a.) zasada kształtowania pozytywnego stosunku do uczniów, np. zwracaj się do dziecka po imieniu, itp.
b.) pozwól współdziałać uczniom w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez np. pełnienie roli asystenta w trakcie lekcji itp.
c.) stosuj często metody aktywizujące uczniów,
d.) praktyczne wskazówki dla nauczyciela np. staraj się zapobiegać swoim błędom, zgłębia-jąc wiedzę pedagogiczną, filozoficzną, psychologiczną, metodyczną, itp.

OPRACOWAŁY: Alicja Widawska i Barbara Pszczoła

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie