Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemny różne gatunki drzew

 

Scenariusz ten integruje treści z zakresu Edukacji środowiskowej, polonistycznej, matematycznej oraz plastycznej. Zawiera różnorodne, ciekawe metody i formy pracy. Atrakcją tych zajęć jest niewątpliwie to, że odbyły się one w Izbie Edukacji Leśnej w Siewierzu, czyli w naturalnych warunkach rozwoju roślin i życia zwierząt.
Małgorzata Zych
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4
w Zawierciu

Scenariusz zajęć zintegrowanych
w klasie pierwszej
w Izbie Edukacji Leśnej w Siewierzu

POZNAJEMY RÓŻNE GATUNKI DRZEW

Zajęcia integrujące : treści środowiskowe, polonistyczne, matematyczne i działalność
plastyczną

CELE ZAJĘĆ

Cel ogólny
Rozpoznawanie i nazywanie poznanych gatunków drzew liściastych i iglastych.
Cele operacyjne
Uczeń :
- analizuje treść wiersza,
- wyróżnia porę roku - jesień
- wskazuje i nazywa części drzewa,
- rozwiązuje zagadki o drzewach,
- rozpoznaje i nazywa drzewa na podstawie liści, cech charakterystycznych dla pnia i korony,
- wie, co to las liściasty i iglasty,
- podaje sposoby ochrony lasu,
- dodaje i odejmuje do 30,
- wykonuje klasowy album „Jesienne liście”,
- tworzy kompozycje z suszonych liści i materiału przyrodniczego,

Cele wychowawcze

- rozbudzanie więzi emocjonalnej z przyrodą i wrażliwości na piękno przyrody ojczystej,
- uczeń rozumie potrzebę ochrony drzew,
- uczeń stara się pracować w grupie.
Metody :
- podająca : informacyjna, instruktaż,
- praktyczna : praktycznego – działania,
- poszukująca : giełda pomysłów,
- oglądowa : pokaz sylwety drzewa, naturalne okazy liści, ilustracje,
Formy :

- indywidualna,
- indywidualna zróżnicowana,
- grupowa,
- zbiorowa

Środki dydaktyczne :

- wiersz Leopolda Staffa „ Jesienne liście”,
- sylweta drzewa z częściami,
- zagadki o drzewach,
- ilustracje różnych drzew i naturalne okazy liści,
- eksponaty zgromadzone w Izbie Edukacji Leśnej,
- karty pracy dla uczniów nr1 i nr 2,
- kartoniki do giełdy pomysłów,
- nagranie piosenki „Jesień chodzi po lesie”, magnetofon.SCENARIUSZ ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
• Odczytanie przez nauczyciela wiersza Leopolda Staffa „Jesienne liście”. ( załącznik nr 1)
• Analiza treści wiersza : rozmowa kierowana -pytania nauczyciela.
- Jaka pora roku występuje w wierszu?
- Kto jest bohaterem wiersza?
- Jakie drzewa występują?
- Jak rozumiecie słowa „Bo wstyd by było naszemu gronu , szukać kasztana pod drzewem ... klonu.

2. Wskazywanie i nazywanie części drzewa.( załącznik nr 2 – karta
pracy dla każdego ucznia).
• Uczniowie dopasowują podpisy do poszczególnych części drzewa.

3. Prezentacja dużej sylwety drzewa na tablicy – sprawdzenie przez
uczniów poprawności wykonanego zadania, pomoc nauczyciela.
• Nazwanie prezentowanego drzewa – charakterystyczny pień, korona, liście – dąb.

4. Poznawanie różnych gatunków drzew – zagadki ( załącznik nr 3)
• Prezentacja naturalnych okazów liści, ilustracje drzew, wykorzystanie tablic przyrodniczych Izby Edukacji Leśnej.
• Oglądanie eksponatów, porównywanie kształtu, wielkości, koloru liści; wskazywanie cech charakterystycznych .

5. Wspólna cecha analizowanych drzew – liście i igły – drzewa
liściaste i drzewa iglaste.

6. Klasowy album – „Jesienne liście”.
• Każdy uczeń otrzymuje po dwa okazy zasuszonych liści. Rozpoznaje je , przykleja na kartkę formatu A-4 i podpisuje je. W ten sposób tworzy swoje strony do klasowego albumu.

7. Zabawa ruchowa przy piosence „Jesień chodzi po lesie”.

8. Rola drzew – odgadywanie haseł z wykorzystaniem działań
matematycznych – praca w 4 grupach( załącznik nr 4).
• Uczniowie obliczają działania matematyczne, porządkują wyniki rosnąco lub malejąco wraz z przyporządkowanymi im wyrazami, odczytują zdania.

9. Giełda pomysłów.
• Uczniowie zapisują na kartonikach swoje pomysły na temat
„ Jak chronić las, aby korzystać z jego darów”.
Mogą je zapisywać w formie próśb lasu do ludzi.
• Uczniowie odczytują swoje propozycje.

10. Praca plastyczna : „ Las – najpiękniejszy pałac”.
• Kompozycja z suchych liści i materiału przyrodniczego.


ZAŁĄCZNIK NR 1

Leopold Staff „ Jesienne liście”

Kończy się lato w przepych bogate
I zmienia, zmienia piękną swą szatę.
Drzewa po świeżej, bujnej zieleni
Wdziewają złote barwy jesieni.

Pogodnie, cicho i uroczyście
Spływają z wolna na ścieżkę liście.
A gdy spieszymy do szkoły drogą,
Raźno szeleszczą, szumią pod nogą.

Kiedy wiatr zdrowy zachwieje dębem,
Strząsa zeń liście z falistym wrębem.
Jesiony ronią liście pierzaste,
A klony sieją – pięciopalczaste.

Brzozie, topoli, grabowi, lipie
Wiatr zrywa liście i sypie, sypie.
A czasem z góry lecą znienacka
Kasztany: lśniące, brunatne cacka.

Patrzmy na drzewa i śledźmy bacznie,
Gdzie w liściach kasztan skrył się nieznacznie.
Bo wstyd by było naszemu gronu
Szukać kasztana pod drzewem ... klonu.


ZAŁĄCZNIK NR 2

Dopasuj podpisy do poszczególnych części drzewa :

a) korzeń
b) pień
c) gałęzie
d) liścieZAŁACZNIK NR 3

ZAGADKI

1.Pod jakim drzewem na pewno
znajdzie dzik i wiewiórka małe żołędzie. ( dąb )

2.W zielonym gaiku stoi biała postać.
Chce do samej ziemi gałązkami dostać. ( brzoza )

3. Jeśli od wyrazu „jesionka” odejmiesz „ka”
otrzymasz nazwę drzewa. ( jesion )

4. Ma w swej koronie chyba dla igraszki,
przedziwne nasiona skrzydlate jak ptaszki. ( klon )

5. Chociaż to drzewo jest takie wielkie,
ale w niewielkich grabiach można je znaleźć. (grab )

6. Sylaba „ol” i sylaba „sza”
nazwę drzewa ci da. (olsza )

7.Rośnie w lesie, ma cały rok zieloną sukienkę,
często dzieci nazywają ją choinką. ( jodła )

8. Drzewo iglaste, drzewo żywiczne,
wysokopienne, podniebne, śliczne.
Zawsze zielone, zima czy lato, igły ma długie,
bo to jest ........ . (sosna )

9. Wygląda pięknie jak malowany.
Ręką przyrody szczodrze ubrany.
Lecz zimą w innej będzie już szacie, bo choć
igły dziś ma – zimą wszystkie je straci. (modrzew )

10. Drzewo wysokie, korona trójkątna
cały rok zielone, w modne igły ubrane. (świerk )

ZAŁĄCZNIK NR 4

Praca w grupach
Polecenie : Oblicz działania, uporządkuj wyniki - grupa 1 i grupa 3 rosnąco, grupa 2 i grupa 4 malejąco wraz z przyporządkowanymi im wyrazami. Odczytaj zdania.

Grupa nr 1
20 + 10 = ...... drzewa
20 – 10 = ...... cień
15 + 10 = ...... dają
12 - 2 = ...... powietrze
20 - 2 = ...... i oczyszczają

Grupa nr 2
18 – 3 + 5 = ...... przed
5 +3 = ...... drzewa
25 + 5 = ...... hałasem
7 + 5 = ...... chronią

Grupa nr 3
20 + 2 + 1 = ...... produkują
15 – 5 = ..... tlen
20 + 5 = ...... drzewa
8 – 1 – 1 = ...... oddychamy
10 – 2 –1 = ...... którym

Grupa nr 4
3 + 3 = ...... drzewa
9 + 6 = ...... schronienie
5 + 5 + 2 = ...... dają
20 – 1 = ...... zwierzętom
20 – 3 = ...... wielu


Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:23:12
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:23:12) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie