Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kreślenie brył w rzutach prostokątnych, ich konstrukcja oraz wymiarowanie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4974 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz lekcji techniki w klasie II z zastosowaniem komputera.

PROWADZĄCA:
Beata KryżaTEMAT: Kreślenie brył w rzutach prostokątnych, ich konstrukcja oraz wymiarowanie.


CEL LEKCJI:

Wykonanie tablicy poglądowej – „Rzut prostokątny brył”
- Utrwalenie poznanych zasad dotyczących rzutu prostokątnego brył
- Konstrukcja modeli brył.
- Wykonanie rzutów prostokątnych techniką komputerową i ich wymiarowanie
- Efektywne współdziałanie w grupie
- Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach

CELE OPERACYJNE:

I. WIADOMOŚCI

Uczeń zna:
- rodzaje linii rysunkowych,
- zasady stosowania grubości linii w rysunku technicznym,
- zasady stosowania trzech rzutów,
- zasady wymiarowania rzutów,
- zasady dokładności i estetyki wykonania rysunku technicznego,
- terminologię stosowaną w rysunku technicznym,
- podstawowe narzędzia edytora grafiki Paint oraz Word,
- zasady bhp przy pracy z komputerem

Uczeń potrafi:
- wyjaśnić zasady sporządzania rzutów prostokątnych
- wyjaśnić zasady wymiarowania
- rozróżniać rodzaje linii rysunkowych
- zbudować model kartonowy bryły
- wskazać podobieństwa i różnice rzutu prostokątnego brył graniastych i obrotowych

II. UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń umie:
- wykonać model bryły z brystolu
- sporządzać rzuty prostokątne przedmiotów techniką komputerową
- stosować grubości linii w rysunku technicznym
- zastosować posiadane umiejętności z informatyki na lekcjach techniki
- ocenić pracę swoją i kolegów


METODY PRACY:

- projekt
- pokaz
- praca w grupach
- ćwiczenia praktyczne
- praca z komputerem


FORMA PRACY:

- zespołowa i indywidualna


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- foliogramy
- prezentacja komputerowa
- karty z rzutami prostokątnymi przedmiotów
- karty z zasadami wymiarowania przedmiotów - instrukcje
- karty pracy


UWAGI DO REALIZACJI LEKCJI:

Jednostka lekcyjna przewidziana na dwie godziny (2 X 45 min)
Jest to propozycja lekcji, która powinna być przeprowadzona po zrealizowaniu wszystkich zagadnień z zakresu rysunku technicznego w kl. II gimnazjalnej.


FAZY LEKCJI:

I. Część wstępna:

- Określenie celu lekcji
- Przypomnienie zasad kreślenia przedmiotów w rzutach prostokątnych i ich wymiarowanie – prezentacja komputerowa
- Podział klasy na zespoły i podzespoły


- Rozdanie materiałów dydaktycznych i kart pracy

II. Część realizacyjna:

- Losowanie zadań
- Omówienie i wyjaśnienie ćwiczeń poszczególnym zespołom

GRUPA I.- Wykonanie rzutu prostokątnego brył obrotowych - WALEC ZADANIA DO WYKONANIA· Model bryły z kartonu· Rysunek brył w perspektywie równoległej wykonany w edytorze grafiki Paint (wydruk)· Rzut prostokątny bryły· Wymiarowanie
GRUPA II.- Wykonanie rzutu prostokątnego brył graniastych – GRANIASTOSŁUP O PODSTAWIE SZEŚCIOKĄTA FOREMNEGO

- Prezentacja wykonanych zadań - umieszczenie modeli i odpowiednich rysunków na tablicy poglądowej


III. Część podsumowująca:

- Podsumowanie i ocena prac zespołów i ewentualne uwagi na temat zrealizowania zamierzonych celów
- Montaż tablicy poglądowej „Rzut prostokątny brył” na podstawie schematu – zwrócenie uwagi na estetykę, dokładność i staranność wykonania
- „Poczta” – metoda podsumowująca zajęcia

Cel: umiejętność prezentacji własnych odczuć i przeżyć, podejmowanie indywidualnych decyzji.


OPRACOWAŁA:

Beata Kryża


KARTA PRACY
- model bryły –

Wykonaj z kartonu model walca:

1. Narysuj siatkę walca na brystolu korzystając z dołączonej instrukcji. Wysokość walca ma wynosić 24 cm.
2. Pamiętaj o dorysowaniu „skrzydełek” potrzebnych do sklejenia bryły
3. Wytnij i sklej model

Praca musi być bardzo dokładnie i starannie wykonana, aby spełniała swoje funkcje dydaktyczne.

Instruktaż:

Siatka walca składa się z rozwiniętej powierzchni bocznej w formie prostokąta oraz dwóch kół, które stanowią podstawy walca. Wysokość prostokąta jest równa wysokości walca h, a długość równa obwodowi koła podstawy walca, tj. πd (patrz rysunek 1). Ponieważ jeden z boków prostokąta jest równy obwodowi koła powstaje zagadnienie „wyprostowania okręgu”. Konstrukcji tej nie można wykonać za pomocą linijki i cyrkla – należy szukać konstrukcji przybliżonej. Jedną z nich, prostą i bardzo dokładną, podał w 1685 r. Adam Kochański.

W okręgu o promieniu r kreślimy pionową średnicę AB (rys. 2) Przez punkt B prowadzimy styczną do okręgu, która jest prostopadła do średnicy AB. Ze środka okręgu O wystawiamy półprostą tworzącą ze średnicą AB kąt 300 i przecinającą styczną w punkcie C. Na stycznej odkładamy odcinek CD równy trzem promieniom r. Punkt A łączymy z punktem D. Otrzymany odcinek AD równa się przybliżeniu πr, a więc połowie długości okręgu.
Dokładność tej konstrukcji jest tak duża, że gdyby średnica równała się 1 m, to błąd wynosiłby zaledwie 0,006 mm.


KARTA PRACY
- model bryły –

Wykonaj z kartonu model graniastosłupa o podstawie sześciokąta foremnego :

4. Narysuj siatkę graniastosłupa na brystolu korzystając z dołączonej instrukcji. Wysokość bryły ma wynosić 24 cm.
5. Pamiętaj o dorysowaniu „skrzydełek” potrzebnych do sklejenia bryły
6. Wytnij i sklej model

Narysuj sześć prostokątów, których jeden bok równa się wysokości graniastosłupa, a drugi bok podstawy. Dwie podstawy sześciokąta rysujemy przy jednym z sześciu prostokątów. Przy rysowaniu podstaw należy osie. Oś pionowa jest wspólna dla obydwu podstaw oraz dla jednej ściany graniastosłupa (rysunek)

KARTA PRACY
- Rysunek graniastosłupa
w perspektywie równoległej wykonany w edytorze grafiki Paint–

Wykonaj w edytorze grafiki Paint rysunek poglądowy graniastosłupa o podstawie sześciokąta foremnego :

Rysunek wykonaj w układzie trzech ścian rzutni
III
III

KARTA PRACY
- Rysunek walca
w perspektywie równoległej wykonany w edytorze grafiki Paint–

Wykonaj w edytorze grafiki Paint rysunek poglądowy walca:

Rysunek wykonaj w układzie trzech ścian rzutni
III
III

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie