Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Biblia - test dla uczniów klasy I liceum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 122393 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Od kilku lat pracuję w szkole średniej i wiem, że najlepszym sposobem sprawdzenia wiadomości z historii literatury jest test. Chciałabym podzielić się jednym z moich testów. Jest on przeznaczony dla uczniów I klasy liceum ogólnokształcącego. Jego zadaniem jest sprawdzenie wiedzy uczniów na temat Biblii.

Anna Łabencka

BIBLIA GR.I.
1. Stary Testament to dzieło autorstwa:
a) nieznanego autora,
b) wielu anonimowych autorów,
c) króla Salomona.
2. Biblia jest :
a) dwujęzyczna,
b) trójjęzyczna,
c) jednojęzyczna.
3. Który z wymienionych języków nie są pierwotnymi językami Biblii?
a) grecki i aramejski,
b) hebrajski i aramejski,
c) łacina i akadyjski.
4. Autorem łacińskiego przekładu Biblii jest:
a) królowa Zofia,
b) święty Hieronim,
c) Jakub Wujek.
5. Co Bóg stworzył na początku:
a) zwierzęta i rośliny,
b) niebo i ziemię,
c) Adama i Ewę.
6. Księga Rodzaju opowiada o:
a) powstaniu świata,
b) ewolucji świata,
c) stworzeniu świata.
7. Vanitas to inaczej:
a) marność,
b) cnota,
c) władza.
8. Które z przytoczonych niżej stwierdzeń jest sprzeczne z naukami Koheleta:
a) istotą świata jest przemijanie,
b) bogactwa tego świata są marnością,
c) to, czego pożądamy, nie przeminie.
9. Imię Hioba oznacza człowieka cierpiącego za:
a) grzechy, których się dopuścił,
b) grzechy, których się nie dopuścił,
c) grzechy, których się dopuścili inni.
10. Termin „profetyczny” nie oznacza:
a) poznawania tajników przeszłości,
b) poznawania tajników przyszłości,
c) prorokowania.
11. Przypowieść to gatunek literacki, w którym:
a) istnieje tylko alegoryczne przesłanie,
b) istnieje tylko warstwa dosłowna,
c) istnieje warstwa dosłowna i alegoryczne przesłanie.
12. Które z podanych stwierdzeń są sprzeczne z naukami św. Pawła:
a) mądrość i bogactwo są równie ważne jak miłość,
b) mądrość i bogactwo są niczym wobec miłości,
c) miłość to wartość istotniejsza od mądrości i bogactwa.

13. W skład trzech cnót ewangelicznych wyliczanych przez św. Pawła wchodzą:
a) mądrość, wiedza, miłość,
b) wiara, miłość, mądrość,
c) nadzieja, wiara, miłość.

14. Apokalipsa to gatunek biblijny opowiadający o:
a) wielkiej kosmicznej zagładzie,
b) zagładzie życia na Ziemi,
c) wydarzeniach towarzyszących końcowi świata.
15. Jak dzielimy księgi biblijne ( czas powstania)?
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ............................................................
16. Wymień 5 gatunków biblijnych.
a) .........................................
b) .........................................
c) .........................................
d) .........................................
e) .........................................
17. Wymień 3 cechy stylu biblijnego
a) ............................................
b) ............................................
c) ...........................................
18. Wyjaśnij następujące biblizmy:
a) kraina mlekiem i miodem płynąca - .........................................................................
................................................................................ ...................................................
b) wieści hiobowe - ................................................................................ .......................
................................................................................ ...................................................
c) jeźdźcy Apokalipsy - ................................................................................ .............
................................................................................ ..................................................
19. Czego dotyczy i jakie jest znaczenie przypowieści o pannach mądrych i głupich?

BIBLIA GR.II.
1. Stary Testament to dzieło autorstwa:
a. nieznanego autora,
b. wielu anonimowych autorów,
c. króla Salomona.
2. Biblia jest :
a. dwujęzyczna,
b. trójjęzyczna,
c. jednojęzyczna.
3. Który z wymienionych języków są pierwotnymi językami Biblii?
a. grecki i aramejski,
b. hebrajski i łacina,
c. łacina i akadyjski.
4. Przekład na język grecki z III/II w. p. n. e. to:
a. Wulgata,
b. Septuaginta,
c. Biblia Tysiąclecia.
5. Co Bóg stworzył na końcu:
a. zwierzęta i rośliny,
b. niebo i ziemię,
c. Adama i Ewę.
6. Księga Rodzaju nie opowiada o:
a. powstaniu człowieka,
b. narodzinach Jezusa,
c. stworzeniu świata.
7. Vanitas to inaczej:
a. marność,
b. cnota,
c. władza.
8. Które z przytoczonych niżej stwierdzeń jest zgodne z naukami Koheleta:
a. istotą świata jest miłość,
b. bogactwa tego świata są marnością,
c. to, czego pożądamy, nie przeminie.
9. Imię Hioba oznacza człowieka, który:
a. zgrzeszył przeciw Bogu,
b. został wystawiony przez Boga na próbę,
c. cierpiał za innych.
10. Termin „profetyczny” oznacza:
a. poznawanie tajników przeszłości,
b. poznawanie tajemnic człowieka,
c. prorokowanie.
11. Przypowieść to gatunek literacki, w którym:
a. istnieje tylko alegoryczne przesłanie,
b. istnieje tylko warstwa dosłowna,
c. istnieje warstwa dosłowna i alegoryczne przesłanie.
12. Które z podanych stwierdzeń jest zgodne z naukami św. Pawła:
a. mądrość i bogactwo są równie ważne jak miłość,
b. mądrość i bogactwo są niczym wobec miłości,
c. miłość to wartość nieistotna w porównaniu z bogactwem i mądrością.

13. W skład trzech cnót ewangelicznych wyliczanych przez św. Pawła wchodzą:
a. wiara, miłość, mądrość,
b. nadzieja, wiara, miłość
c. mądrość, wiedza, miłość,
14. Apokalipsa to gatunek biblijny opowiadający o:
a. zagładzie życia na Ziemi,
b. wydarzeniach towarzyszących końcowi świata.
c. wielkiej kosmicznej zagładzie,
15. Jak dzielimy księgi biblijne ( czas powstania)?
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ............................................................
16. Wymień 5 gatunków biblijnych.
a. .........................................
b. .........................................
c. .........................................
d. .........................................
e. .........................................
17. Wymień 3 cechy stylu biblijnego
a. ............................................
b. ............................................
c. ...........................................
18. Wyjaśnij następujące biblizmy:
a. Sodoma i Gomora - .........................................................................
................................................................................ ...................................................
b. manna z nieba - ................................................................................ .......................
................................................................................ ...................................................
c. wdowi grosz - ................................................................................ .............
................................................................................ ..................................................
19. Czego dotyczy i jakie jest znaczenie przypowieści o talentach?

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie