Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kształtowanie postaw prozdrowotnych w edukacji wczesnoszkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16083 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych w edukacji wczesnoszkolnej

Potrzebą naszych czasów staje się obok wychowania ekologicznego także wychowanie zdrowotne – kształtowanie wyobraźni i kultury zdrowotnej. Edukacja zdrowotna w pedagogice wczesnoszkolnej zajmuje miejsce priorytetowe. Celem edukacja zdrowotnej jest nie tylko zmiana zachowań (np. dbałość o zdrowie), ale rozwijanie zdolności, umiejętności życiowych uczniów do świadomego działania w życiu na rzecz zdrowia swojego i środowiska, w którym żyją. Profilaktyka bowiem jest najlepszym sposobem na życie w dobrym zdrowiu. Wymaganiom tym odpowiada sformułowanie przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia. Brzmi ono następująco: zdrowie to nie tylko nieobecność choroby i niedołęstwa, ale stan dobrego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia. Ono głównie decyduje o tym, czy wychowamy hipochondryka, czy człowieka cieszącego się zdrowiem. Jednak, aby wychowanie zdrowotne dało wyniki, należy je rozpocząć stosunkowo wcześnie.
Pierwszym środowiskiem wychowawczym dziecka jest dom rodzinny. Tu powinny rozwijać się pierwsze nawyki i postawy zdrowotne. W dzisiejszej rzeczywistości społecznej funkcję wychowawczą przejmują przedszkola, a przede wszystkim szkoła. Dzieci spędzają tu wiele godzin dziennie, stąd środowisko szkolne ma ogromny wpływ na rozwój i zdrowie dzieci. Umysł małego dziecka jest bardzo chłonny i otwarty na nowe wiadomości i doświadczenia. Wykorzystując naturalne tendencje: "głód" ruchu, wrażeń, skłonność do naśladownictwa i współzawodniczenia, można rozwinąć pewne zachowania, które zaowocują w przyszłości zdrowym i higienicznym trybem życia.
Praca wychowawcza nad zdrowiem nie ogranicza się tylko do rozwijania odpowiednich nawyków, przyzwyczajeń i postaw. Obejmuje ona też realne doskonalenie poszczególnych elementów zdrowia fizycznego i psychicznego. Według twórców programu "Zdrowa Szkoła" (...) wychowanie zdrowotne ma związek z jakością życia i tworzeniem dobrego fizycznego, społecznego i psychicznego samopoczucia człowieka. Obejmuje ono nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz także rozwijanie umiejętności, które pomogą człowiekowi skutecznie wykorzystywać tę wiedzę.
O potrzebie edukacji zdrowotnej w szkole, a zwłaszcza w nauczaniu zintegrowanym, świadczy niedostateczny jeszcze poziom rozwoju fizycznego dzieci, ponieważ- jak powiada M. Kacprzak- „nie tylko mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe”. Najwolniej rozwijają się mięśnie drobne, co powoduje, że dzieci szybko męczą się przy wykonywaniu czynności precyzyjnych.
Edukacja zdrowotna wiąże się między innymi z tworzeniem dobrego samopoczucia psychicznego i społecznego dziecka. Małemu dziecku, które wstępując do szkoły wkracza w nowe otoczenie społeczne i podejmuje nowe obowiązki wywołujące lęk, szczególnie potrzebne jest wsparcie kogoś życzliwego, w tym przypadku przede wszystkim nauczyciela. Pozwoli to na uniknięcie wielu problemów, np. nerwic, fobii szkolnych lub braku akceptacji rówieśników.
Proces edukacji zdrowotnej w szkole spoczywa przede wszystkim na barkach nauczycieli. Już G. Piramowicz mówił, „że (...) nie ma rozumieć nauczyciel, że na to tylko jest wezwany, aby nauczyć dzieci czytać i pisać i jako tako zbywać czas szkolny. Cel jego jest bardziej szlachetny, przykładać się do szczęśliwości ludu przez dobre wychowanie co do zdrowia”.
Nauczyciele klas I- III mają szczególne możliwości rozwijania postaw zdrowotnych uczniów. Mogą urzeczywistniać treść edukacji zdrowotnej. Ważnymi czynnikami środowiska szkolnego, mającymi wpływ na rozwój zdrowotnych zachowań dzieci, są: racjonalne wychowanie fizyczne, wietrzenie pomieszczeń, rozwijanie nawyków higienicznych, zwracanie uwagi na sposób odżywiania się, a także wdrażanie do współżycia w grupie i budowanie pozytywnej wizji szkoły. Są to czynności możliwe do wykonania przez każdego nauczyciela, dla którego ważne jest zdrowie wychowanków. Dzięki dobrej woli i zaangażowaniu pracowników szkoły i rodziców możliwe jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających realizacji edukacji zdrowotnej dziecka. Nawet najlepiej wyposażona szkoła nie przyczyni się do polepszenia stanu zdrowia swoich wychowanków, jeśli nie przyjmie odpowiedniego programu.
Szkoła na całym świecie jest środowiskiem edukacyjnym, w którym rozwijają się i utrwalają kulturowe i zdrowotne wzorce zachowań młodego pokolenia i to jej powierzono funkcję promowania zdrowia jako wartości nadrzędnej. Szkoła promująca zdrowie może aktywnie pomagać uczniom i personelowi w dokonywaniu właściwych wyborów w sprawach ich zdrowia. Co należy zrozumieć pod terminem promowanie zdrowia?
Promowanie zdrowia w szkole można określić jako połączenie wychowania zdrowotnego i wszystkich pozostałych działań, jakie podejmuje szkoła, w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich osób, które się w niej znajdują. Zadaniem szkoły jest tworzenie społeczności, która troszczy się o dobre samopoczucie uczniów i pracowników.
Program edukacji zdrowotnej powinien mieć szeroki zakres i obejmować takie problemy jak: troska o zdrowie własne, relacje między ludźmi, edukacja żywieniowa, środowisko i zdrowie, bezpieczeństwo, wychowanie konsumenta, opieka zdrowotna w społeczności, życie rodzinne, zapobieganie chorobom itp.
Doświadczenia zdobyte w domu wpływają na zachowanie zdrowotne dziecka, np. sposób żywienia, postawy wobec palenia itp. Rodzina nie zawsze akceptuje i wspiera działania szkoły w wychowaniu zdrowotnym. Dlatego szkoła powinna próbować poznać postawy rodziców, dyskutować z nimi i uwzględniać swe działania. Współpraca z rodzicami i ujednolicanie oddziaływań jest niezbędne. Aby zachęcić rodziców do współpracy, szkoła powinna organizować prelekcje, biblioteki dla rodziców, umożliwiające dostęp do książek. Inną formą kontaktu są kursy dla rodziców, spotkania ze specjalistami, które stwarzają możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń.
Już teraz należy myśleć o przyszłym pokoleniu, o jego zdrowiu i umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. Zarówno rodzicom jak i nauczycielom powinno zależeć na tym, by ich dzieci wyrosły na zdrowych i silnych ludzi, którzy potrafią cieszyć się życiem. Jednak, aby to uzyskać, należy podjąć żmudną pracę wychowawczą już od najmłodszych lat Człowiek, aby był twórczy, musi być zdrowy. Edukacja zdrowotna jest więc najbardziej długofalową inwestycją w zdrowie społeczeństwa.

OPRACOWAŁA: A.Lubawska

BIBLIOGRAFIA:

Szymborski J.(red.): Zdrowie naszych dzieci, IMiDZ, Warszawa 2000

Woynarowska B.(red.): Zdrowie i szkoła, PZWI, Warszawa 2000

Zawadzka B.: Wychowanie zdrowotne w szkole podstawowej, WSP, Kielce 1995

Żukowska Z.: Ruch, zdrowie, fair play- elementy strategii edukacyjnej XXI wieku, AWF, Warszawa 2001

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie