Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Co się dzieje w przyrodzie w okresie przedwiośnia?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8355 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wielozdaniowe wypowiedzi dzieci na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną na podstawie własnych obserwacji, a także na podstawie wiersza Marii Terlikowskiej ,,Przedwiośnie”.

Scenariusz zajęć w klasie II

Ośrodek tematyczny: ,,W marcu jak w garncu”.
Temat dnia: Co się dzieje w przyrodzie w okresie przedwiośnia?

Temat zajęć:
Wielozdaniowe wypowiedzi dzieci na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną na podstawie filmu ,,Przedwiośnie”, obserwacji, wiersza Marii Terlikowskiej ,,Przedwiośnie”. Tworzenie obrazów plastycznych ,,Przedwiośnie”. Układanie tekstu z rozsypanki zdaniowej do ułożonych obrazów. Uzupełnianie tekstu z lukami. Utrwalenie wiadomości o czasownikach. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30 – rozwiązywanie zadań tekstowych.

Cele dydaktyczne:
Uczeń:
- dostrzega zmiany zachodzące wczesną wiosną w przyrodzie
- czyta cicho i głośno zwrotki wiersza ,,Przedwiośnie”
- potrafi zgromadzić słownictwo opisujące zmiany zachodzące w przyrodzie według ustalonych kryteriów
- tworzy obrazy plastyczne
- układa tekst do ułożonych obrazów z rozsypanki zdaniowej
- uzupełnia zdania brakującymi czasownikami
- mnoży i dzieli liczby w zakresie 30
- rozwiązuje proste zadania tekstowe
- zgodnie współpracuje w grupie

Zagadnienia z podstawy programowej:
32. Obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych
11. Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów
15.Uważne słuchanie wypowiedzi innych
28. Działania arytmetyczne – mnożenie i dzielenie
30. Rozwiązywanie zadań tekstowych
42. Organizacja pracy

Standardy wymagań:
5.1 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Posługiwanie się terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotkanych w środowisku.

Metody prowadzenia zajęć: słowna, oglądowa, praktycznego działania, aktywizująca

Formy pracy: grupowa, zbiorowa, indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: film ,,Przedwiośnie”, wiersz M. Terlikowskiej ,,Przedwiośnie”, różnorodne materiały plastyczne, arkusze szarego papieru, rozsypanka zdaniowa, tekst z lukami do uzupełniania, teksty zadań matematycznych.

Przebieg zajęć:

1.Oglądanie filmu ,,Przedwiośnie”
- Wypowiedzi dzieci na temat zmian w przyrodzie zachodzących wczesną wiosną zaobserwowane na filmie, w czasie tropienia wiosny na spacerze.
2.Czytanie ciche i głośne zwrotek wiersza ,,Przedwiośnie”
- Uczniowie otrzymują zwrotkę wiersza, czytają ją po cichu i szukają, wymienionych przez autorkę wiersza, oznak wiosny.
- Głośne czytanie kolejnych zwrotek przez dzieci. Nauczyciel odczytuje ostatnią zwrotkę wiersza.
,,Przedwiośnie”
Sczerniały dachy i pola.
Na dworze – błoto do kolan.
Gołębie gruchają dziś głośniej:
Przedwiośnie! Przedwiośnie! Przedwiośnie!
I wróble ćwierkają inaczej.
I wrona inaczej dziś kracze.
I bałwan się skurczył od rana,
że... prawie już nie ma bałwana!
Nos tylko mu sterczy żałośnie...
Przedwiośnie! Przedwiośnie! Przedwiośnie!
Przebiega kot przez podwórze.
Ostrożnie omija kałuże:
- Brrr! Wszędzie woda i woda.
To nie dla kota pogoda!
Jest mokro. Jest szaro. Nieznośnie.
Przedwiośnie... Wiadomo, przedwiośnie!
A wiosna – gdzież się podziewa?
Za jakie skryła się drzewa?
W leszczynach się chowa czy klonach –
słoneczna, promienna, zielona?
Na razie są tylko bazie.
I kotki na wierzbie – na razie...
A potem – już może za tydzień -
na stałe się wiosna rozgości.
Widzicie? Już idzie! Już idzie,
bo pąki pękają z radości.

3.Tworzenie obrazów plastycznych,,Przedwiośnie”.
- Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy według losowania kolorowych kartek.
Każda grupa ma utworzyć obraz przedwiośnia wykorzystując różnorodne materiały.
4.Omówienie obrazów.
- Uczniowie oceniają wykonanie prac, kompozycję, zgodność pracy w grupie.
5. Uczniowie zapisują w grupach słownictwo według zmian zachodzących w pogodzie, w świecie roślin – grupa pierwsza ; w świecie zwierząt, otoczeniu – grupa druga
- Uczniowie odczytują zapisane słownictwo. Zapisane zwroty i wyrażenia według zmian zachodzących w pogodzie, w świecie roślin, zwierząt, otoczeniu przyklejają pod swoim obrazem plastycznym ,,Przedwiośnie”.
Pogoda Rośliny
- mocniej grzeje słonko - na wierzbach są bazie
- jest cieplej - na drzewach są pąki
- dzień jest dłuższy - zakwitają pierwsze kwiaty
- topi się śnieg i lód

Ptaki Otoczenie
- gołębie gruchają głośniej - bałwan się skurczył
- wróble ćwierkają inaczej - kot omija kałuże
- wrona wesoło kracze - jest szaro, mokro, nieznośnie
- śpiewa skowronek
6.Osłuchanie z piosenką ,,Wiosna tuż, tuż”.
- Nauczyciel śpiewa piosenkę, wspólne z uczniami omawiają jej treść.
- Próba śpiewania zwrotki piosenki i jej refrenu z całą klasą.
7.Układanie tekstu do ułożonych obrazów z rozsypanki zdaniowej.
W przyrodzie zachodzą zmiany. Słonko mocniej grzeje, dni są coraz dłuższe.
Jest cieplej, topi się śnieg i lód. Wróble ćwierkają inaczej, a wrona wesoło kracze. Zakwitają pierwsze kwiaty i pojawiają się bazie. To jest przedwiośnie.
8.Odczytanie ułożonego tekstu.
- Uczniowie odczytują tekst po jednym zdaniu indywidualnie i razem.
9.Uzupełnianie tekstu z lukami brakującymi czasownikami.
Uczniowie otrzymują tekst z lukami.
W przyrodzie .................. zmiany. Słonko mocniej .................,
dni ....... coraz dłuższe. .........cieplej, ............ się śnieg i lód.
Wróble ................... inaczej, a wrona wesoło ............... .
.................... pierwsze kwiaty i .................... ...... bazie.
To ......... przedwiośnie.

Uczniowie uzupełniają samodzielnie zdania brakującymi czasownikami.

10.Sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczenia.
- Wybrani uczniowi odczytują zdania.
11. Ćwiczenia w rachunku pamięciowym: mnożenie i dzielenie w zakresie 30.
- Uczniowie rozwiązują matematyczne piramidki.
12.Rozwiązywanie zadań z treścią.
- Uczniowie otrzymują treść zadania 1 i 2.
Zadanie 1 – Jaś zerwał 24 gałązki wierzbowe i włożył je po równo do 3 wazonów. Ile gałązek jest w każdym wazonie?
24: 3 =8
W każdym wazonie jest 8 gałązek.
Zadanie 2- Na polanie zakwitły białe, żółte i fioletowe krokusy. Krokusów każdego koloru było po 9. Ile zakwitło wszystkich krokusów?
3·9=27
Zakwitło 27 krokusów.
Po samodzielnym przeczytaniu uczniowie układają działanie, rozwiązują je i udzielają odpowiedzi.
- Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
Zadanie 3 – Na gałęzi siedziało 5 wróbli. Wron było 3 razy więcej niż wróbli.
- Uczniowie układają pytanie, rozwiązują zadanie i udzielają odpowiedzi.
Pytanie może być różne, różne więc będzie działanie i odpowiedź.
Ile było wron?
3·5 = 15
Było 15 wron.
Ile było wszystkich ptaków?
5+ 3·5 =5+15= 20
Wszystkich ptaków było 20.
13. Ocena pracy klasy, uczniów.
- Uczniowie dokonują samooceny i oceny pracy zespołu, kolegów.
- Nauczyciel nagradza pracę uczniów przyjętymi przez klasę gwiazdkami.
- Podsumowanie zajęć.Scenariusz zajęć opracowała mgr Halina Parakiewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie