Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ekologia na wesoło

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1626 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość
zależy od każdego, na pozór niewielkiego,
ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”.

Florian Plit

Program opracowały:
Nawrocka Joanna
Jędrzejczak Danuta


Wstęp

Ziemia dba o nas - dostarcza nam pożywienia, wody i tlenu. Ziemia chroni nas przed zagrożeniami pochodzącymi z kosmosu. Daje nam wszystko, czego potrzebujemy do życia. Ziemia obdarza nas i wzrusza pięknem i bogactwem przyrody. Jej bogactwa są większe niż jesteśmy w stanie to sobie uzmysłowić. Jest ona wprost nie do zastąpienia.
Nie do zastąpienia... Ten fakt zaczynamy sobie uświadamiać coraz bardziej. Ta wzrastająca świadomość sprawia, że pragniemy i możemy czegoś dokonać. Przygnębiający jest fakt, że wszyscy wspólnie przyczyniliśmy się w skali globalnej do częściowego zniszczenia naszego środowiska naturalnego. Jako konsumenci i producenci wykorzystywaliśmy zasoby przyrody. Nie wzięliśmy jednak pod uwagę kosztów związanych z użytkowaniem czystego powietrza, czystej wody i gleby. Kierowaliśmy się jedynie własnymi krótkowzrocznymi interesami. Niestety, to co wydawało się tanie, okazało się drogie. Nie będziemy jednak mogli postępować tak w nieskończoność. Optymistyczne jest jednak to, że chociaż my sami jesteśmy przyczyną ekologicznego problemu, my sami możemy ten problem rozwiązać.
Dzieci nie patrzą perspektywicznie na swoją przyszłość i z reguły tylko sporadycznie zdają sobie sprawę z konsekwencji swojego postępowania. W tej sytuacji ani szkoła, ani rodzina, czy też społeczność lokalna nie powinna ignorować, bądź też traktować powierzchownie problematyki edukacji ekologicznej.
Doświadczenia dydaktyczne z ubiegłych lat przekonały mnie, że uczniowie interesują się problemami ekologicznymi najbliższego środowiska i chętnie uczestniczą w zajęciach na rzecz jego ochrony. Dzieci nie mają jeszcze ukształtowanych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy można skutecznie i efektywnie kształtować ich postawę zgodną z etyką ekologiczną. Edukacja ekologiczna – to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, aby same umiały wyciągać odpowiednie wnioski.
W szkole na zajęciach jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej. Obejmuje ona zaznajamianie dzieci ze światem roślin i zwierząt,
z przyrodą nieożywioną a także nauczenie ich dostrzegania i przeżywania piękna przyrody oraz obcowania z nią.
Inspiracją do napisania programu jest nasza wrażliwość na piękno otaczającej nas przyrody oraz na zagrożenia, jakie spotykają naszą planetę.

Cele programu:

- rozbudzenie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą
- wyrabianie szacunku do praw przyrody,
- dostarczanie dzieciom wiadomości na temat przyczyn zanieczyszczania wody, powietrza, gleby i lasów oraz sposobów zapobiegania tym zanieczyszczeniom,
- stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów z przyrodą i obserwacji zjawisk przyrodniczych,
- kształtowanie przyjaznego stosunku do świata roślin i zwierząt,
- kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,
- wytworzenie nawyku ładu i porządku oszczędnego korzystania z materiałów, segregowania odpadów i rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi,
- poznanie podstawowych pojęć ekologicznych,
- projektowanie i przeprowadzanie różnych badań i doświadczeń,
- zrozumienie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem i samopoczuciem własnym i innych ludzi obecnie oraz w przyszłości,
- rozwijanie wartości właściwego reagowania na niszczenie środowiska przez rówieśników i dorosłych,
- rozwijanie aktywnych form wypoczynku.

np. Śmieci mniej - Ziemi lżej
Tematyka spotkań:
1.Recykling szansą na ratowanie środowiska
2.Czy możesz włączyć się w zbiórkę surowców wtórnych?
3.Nasze rady na odpady
4.Co to znaczy prowadzić oszczędny dom?
Przewidywane osiągnięcia ucznia:
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić, co to jest recykling,
- zorganizować zbiórkę surowców wtórnych w szkole,
- zaproponować sposób kompostowania odpadów organicznych w swoim gospodarstwie domowym,
- zaproponować własny model wysypiska śmieci,
- uzasadnić konieczność oszczędzania energii, wody, gazu w domu i w szkole,
- wykazać udział gospodarstw domowych w zanieczyszczaniu środowiska. Procedury osiągnięcia celów:
Dzieci wykonują z tektury pojemniki do segregacji śmieci, zbierają też makulaturę i puszki aluminiowe. Po podziale na zespoły zapisują stan liczników wodnych, elektrycznych, gazowych we własnych domach. Przeliczają zużycie na jedną osobę w domu i zastanawiają się jak mogą oszczędzać wodę czy prąd elektryczny. Takie zajęcia przygotowują dzieci do dorosłego życia, angażują członków ich rodzin do oszczędzania.

Warunki realizacji:
1. Formy pracy:
praca z tekstem literackim, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, układanie rozsypanek wyrazowych i zdaniowych
nauka wierszy, piosenek i opowiadań o tematyce ekologicznej oraz przygotowanie inscenizacji o tej tematyce
zorganizowanie w sali różnych kącików tematycznych przy udziale uczniów
wykonanie gier planszowych o tematyce ekologicznej
apele o tematyce ekologicznej - propagowanie wśród społeczności uczniowskiej wiedzy i umiejętności z zakresu tej edukacji
zorganizowanie na terenie szkoły konkursów i olimpiad pozwalających na utrwalanie wiedzy o ekologii
wspólnie z rodzicami i dziećmi organizowanie imprez, np. wycieczki, spacery, gry i zabawy terenowe z elementami ćwiczeń niezbędnych do prawidłowego wykorzystania otaczającego środowiska
współpraca z leśniczym
współpraca z specjalistą d/s edukacji z Zakładu Utylizacji Sp. z o o.
w Gdańsku
wprowadzenie różnorodnych sposobów kontroli i oceny osiągnięć uczniów
w zakresie edukacji ekologicznej.

2. Metody pracy:
metody asymilacji wiedzy oparte na aktywności poznawczej o charakterze reproduktywnym (pogadanka, praca z książką)
metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy oparte na aktywności poznawczej, związanej z rozwiązywaniem problemów (metoda sytuacyjna, problemowa, burza mózgów, gry dydaktyczne)
metody waloryzacyjne (eksponujące) cechujące się przewagą aktywności emocjonalnej i artystycznej (metody impresyjne i ekspresyjne)
metody praktyczne oparte na aktywności praktyczno technicznej (eksperyment)
3. Ewaluacja po cyklicznych zajęciach.
4. Dla każdego dziecka dyplom „Jestem przyjacielem przyrody”.

Program opracowany w oparciu o:

1.Grażyna Kutyłowska, „Ekologia w przedszkolu” wyd. Didasko
2.„Przyroda w pracy przedszkola” – PZWS, Warszawa 1963.
3.„Edukacja w naturze” - Sebastian Stec „Spotkania dzieci z naturą”
4.ABC… Program wychowania przedszkolnego XXI wieku
5.DKW – 4014 – 267/99 Program Wczesnoszkolnej Zintegrowanej Edukacji XXI Wieku – Jadwiga Hanisz
6.Witek Stefan, Przedszkolne wycieczki przyrodnicze, Kalisz ODM 1986
7.Edukacja Ekologiczna, wyd. Polski Klub Ekologiczny
8.Podręcznik Ekozespołu, wyd. Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi – GAP Polska
9.Gutowska H., Środowisko społeczno – przyrodnicze w klasach
I – III, Warszawa 1982
10.Umiński T., Ekologia, środowisko, przyroda. WSiP, Warszawa 1995
11.Vademecum młodego ekologa
12.Projekt edukacyjny „Europejczyk – segreguje”
13.Program edukacji ekologicznej „Krąg” – zbiór scenariuszy
14.Nasze środowisko – Jak w nim żyć!
Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie