Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Charakterystyka programów przydatnych w realizacji treści nauczania w kształceni

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3205 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Korzystanie z odpowiedniego do wieku oprogramowania edukacyjnego, encyklopedii multimedialnych oraz narzędzi niektórych programów powszechnie dostępnych, takich jak: Word, Paint czy Power Point, umożliwia nauczycielowi realizację zadań jakie nakłada na niego szkoła.

Zajęcia z wykorzystaniem komputera okazują się bardziej atrakcyjne niż z użyciem tradycyjnych metod typu: pogadanka, pokaz czy dyskusja. Wzbudzają większe zainteresowanie dzieci, co z kolei powoduje lepsze przyswojenie i rozumienie przekazywanych wiadomości. Komputer umożliwia często przedstawienie tego samego zagadnienia w znacznie bogatszej formie. Stanowi ciągle jeszcze bardzo atrakcyjny i nowoczesny środek dydaktyczny.

Opracowanie: mgr Wioletta Ruszczyńska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie
Charakterystyka programów przydatnych w realizacji treści nauczania w kształceniu zintegrowanym

1. Microsoft Word
W realizacji zadań szkoły oraz treści nauczania związanych z nauką: czytania, pisania, redagowania swobodnych tekstów, zaproszeń, listów, opowiadań i opisów, przydatny jest prosty edytor tekstu- Microsoft Word, a w szczególności niektóre jego funkcje.
"Program ten jest łatwy w obsłudze, logiczny i dający szansę użytkownikowi na domyślanie się znaczenia części jego funkcji bez potrzeby wertowania tomów dokumentacji". Program ten można z powodzeniem stosować jako pomoc dydaktyczną w nauczaniu zintegrowanym. Umożliwia on pisanie dokumentu w sposób jasny, zrozumiały, przejrzysty.
Edytor Word dysponuje sprawnym narzędziem do poprawiania błędów. Przycisk "Pisownia i gramatyka", pozwala na sprawdzanie pisowni i gramatyki w bieżącym dokumencie. Uczeń mający problemy z przestrzeganiem zasad poprawnej pisowni ma możliwość "ręcznego" korygowania błędów, które edytor podkreśla czerwonym wężykiem.
Jest to szczególnie ważne w początkowej fazie nauki pisania oraz przyswajania podstawowych zasad ortografii.
Program umożliwia zmiany kroju pisma, jego koloru, rozmiaru, stylu. Podkreślone fragmenty tekstu można wyrównywać: do prawej, do lewej, justować, łączyć kilka dokumentów w jeden, itp. Za pomocą tego edytora można również tworzyć dokument tekstowy w kolumnach.
Szczególnie ważne dla dzieci są ilustracje i rysunki. Bez nich dokumenty wyglądają mało atrakcyjnie, są gorzej zapamiętywane. Do dokumentu można wstawić różne obiekty. Najczęściej wstawiane są rysunki gotowe, nazywane Clip Artami, lub narysowane przez użytkownika. Bardzo często wstawiane są również symbole, gdyż na klawiaturze nie ma ich zbyt wiele.

2. Microsoft Paint
Program Paint firmy Microsoft jest typowym programem do malowania. Można go znaleźć w menu systemu- w grupie Programy/ Akcesoria.
Za pomocą Painta można wykonać wiele własnych obrazków korzystając z dostępnych w nim narzędzi. Klikając np. przycisk Ołówek, można przy wciśniętym lewym przycisku myszy kreślić w obszarze roboczym programu linie. Inne narzędzie to Pędzel, dla którego w okienku na dole oferowanych jest kilka kształtów. W przypadku korzystania z Aerografu ( spray),w okienku na dole mamy dodatkowo do wyboru pozycję rozpylania: bliską, średnią i dalszą.
Rozpylając z bliska uzyskujemy cieńszy, lecz bardziej gęsty ślad. Dwa pozostałe nadają się do malowania większych obszarów obrazu.
Za pomocą programu Paint do grafiki łatwo można wstawić tekst.
W tym celu należy kliknąć przycisk z literą A , umieścić kursor myszy w miejscu, w którym chcemy coś napisać i przy wciśniętym lewym przycisku myszy nakreślić ramkę dla tekstu. Z kolei kliknięcie prawym przyciskiem i wybranie z kontekstowego menu opcji Pasek narzędzi tekstowych spowoduje wyświetlenie paska z narzędziami formatującymi tekst.
Linie proste można kreślić za pomocą narzędzia Linia. Do kreślenia figur geometrycznych, takich jak prostokąty czy kwadraty Paint oferuje inne narzędzie- Prostokąt. Po kliknięciu jego przycisku umieszczamy kursor myszy w miejscu, w którym ma się znaleźć jeden z wierzchołków prostokąta. Następnie naciskamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy i przesuwamy kursor w odpowiednim kierunku kreśląc figurę o żądanej wysokości i szerokości. Naciskając i przytrzymując dodatkowo klawisz Shift, narysujemy kwadrat.
Paint pozwala również na rysowanie elips. Podobnie jak poprzednio należy wybrać odpowiednie narzędzie- Elipsę, nacisnąć lewy przycisk i narysować figurę. Aby uzyskać idealny okrąg, wystarczy nacisnąć i przytrzymać podczas rysowania klawisz Shift
Paint pozwala na korzystanie z 28 różnych barw, oferując dodatkowo możliwość ich mieszania i tworzenia nowych. Służy do tego polecenie Opcje/ Edytuj kolory .W wyświetlonym oknie dialogowym klikamy –Definiuj kolory użytkownika i zmieniamy wartości przy Odcień, Nasycenie i Jaskrawość .Innym sposobem jest kliknięcie wybranego punktu w oknie barw. Wybrany kolor możemy także rozjaśnić lub przyciemnić - służy do tego czarny trójkącik przy pasku po prawej stronie, który przesuwamy w górę lub w dół. Z nowo zdefiniowanego koloru możemy skorzystać od razu lub też zapisać go, aby użyć w późniejszym czasie.
Dzieci bardzo szybko zapoznają się z obsługą programów do malowania. Malowanie i rysowanie to doskonała zabawa dla dzieci, poprzez którą uczą się. Zaletą Painta , w porównaniu z innymi programami graficznymi przygotowywanymi specjalnie dla dzieci jest możliwość samodzielnego wykonania "dzieła" od początku do końca. Ćwiczy to dziecięcą wyobraźnię, pomysłowość. Uczniowie utrwalają sobie pojęcia figur geometrycznych, takich jak: prostokąt, kwadrat, koło, itp. Potrafią rozpoznawać i nazywać kolory , a nawet tworzyć swoje własne. Zadania związane z rysowaniem i malowaniem stanowią doskonałe ćwiczenie dokładności i precyzji.
Program Paint może pomóc nauczycielowi w realizacji wielu zadań programowych.

3. Gry dydaktyczne i programy edukacyjne dla dzieci.
Na dynamicznie rozwijającym się w ostatnim czasie rynku programów edukacyjnych najliczniej prezentowane są programy przeznaczone do nauczania zintegrowanego, czyli młodszych klas szkoły podstawowej.
Dzieci najszybciej uczą się przez zabawę. Barwna grafika, znakomite efekty dźwiękowe, wesołe postacie i wciągająca fabuła to najbardziej charakterystyczne cechy tego typu programów. Za ich pomocą najmłodsi bezboleśnie uczą się matematyki, przyrody i języków obcych, ale również rozpoznawania liter i cyfr.
Odbiorca tych programów to użytkownik specyficzny- często nie umiejący jeszcze czytać i pisać, posiadający niewielkie umiejętności
w posługiwaniu się komputerem, dlatego- oprócz poprawności merytorycznej i dydaktycznej- programom tym stawiane są również specjalne wymagania, do których należą:
 • prostota, naturalny i przyjazny sposób komunikacji pomiędzy programem a dzieckiem,
 • zrozumiały i natychmiastowy sposób reakcji na wszelkie działania użytkownika,
 • preferowanie obsługi programu poprzez wskazywanie i wybieranie zamiast pisania na klawiaturze,
 • odporność na niekonwencjonalny ( nieprawidłowy ) sposób podawania odpowiedzi,
 • wykorzystanie elementów zabawy, jako naturalnej potrzeby dziecka w tym wieku,
 • stosowanie atrakcyjnej, zachęcającej do pracy formy programu,
 • odwoływanie się podczas pracy do wyobrażeń znanych już dziecku, do jego wcześniejszych doświadczeń życiowych,
 • dostarczanie podczas ćwiczeń trenujących, pewnych umiejętności, różnorodnych przykładów, aby nie spowodować znużenia i zniechęcenia dziecka do dalszych działań,
 • stopniowanie trudności zadań i ćwiczeń prezentowanych przez program wraz z postępami dziecka w nauce,
 • umożliwienie przerwania, zakończenia pracy w dowolnym momencie.
O grach komputerowych pisze się często w kontekście ich ujemnego wpływu na zdrowie psychofizyczne dzieci. Wciąż często nie docenia się możliwości gier , zwłaszcza w edukacji opartej o konwencjonalne metody nauczania i uczenia się.
Tymczasem gry komputerowe umiejętnie wykorzystywane, pod kontrolą dorosłych, mają wiele pozytywnych aspektów.
W grach tego typu realizowana jest koncepcja wielostronnego rozwoju, proponowana przez Wincentego Okonia. Jednym z jej elementów jest uczenie się przez odkrywanie, rozwiązywanie problemów, natomiast interaktywny charakter gier zapewnia realizację aktywnego uczenia się.
Ogólnie gry możemy podzielić na:
 • gry akcji i strategiczne- wymagają od użytkownika strategicznego myślenia;
 • przygodowe - jest to najczęściej wędrówka w krainie fantazji;
 • symulacje - naśladowanie otaczającej lub wymyślonej rzeczywistości;
 • platformowe - przeistaczanie się w wymyśloną postać.
Gry elektroniczne bardzo dobrze rozwijają procesy myślowe i decyzyjne. Ćwiczą spostrzeganie, kojarzenie, podzielność uwagi, koncentrację, zwiększają koordynację wzrokowo - ruchową, uczą refleksu i podejmowania decyzji. Niektóre z nich pobudzają wyobraźnię, kreatywność. W grach ważny jest pomysł na rozwiązanie danego zadania.
Gry komputerowe składają się z wielu poziomów lub etapów, które należy przejść. Po zakończeniu jednego- czyli wypełnieniu wszystkich koniecznych do wykonania w nim zadań- przechodzi się do następnego. Każdy kolejny etap jest nieco trudniejszy od poprzedniego.
Programy edukacyjne, gry komputerowe należą do niekonwencjonalnych metod nauczania. Natura dziecka, wyjątkowo aktywna i spontaniczna w tym okresie wymaga od nauczyciela poszukiwania i ciągłego unowocześniania swojego warsztatu pracy, stosowania nowych metod pracy aby skupić zainteresowanie dzieci na osiągnięciu celu. Gry komputerowe i programy multimedialne stanowią jedną z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i umiejętnie wykorzystane bardzo dobrze wspomagają rozwój i edukację dziecka.

4. Encyklopedie multimedialne
Jednym z celów programu nauczania jest wyposażenie uczniów w umiejętność sięgania do różnych źródeł informacji.
Dostępne na rynku encyklopedie multimedialne, które przybliżają dzieciom świat przyrody, historię, geografię i wszystkie inne dziedziny życia mogą być doskonałym źródłem aktualnych informacji dla uczniów w młodszym wieku szkolnym.
Przykładem pakietu multimedialnego jest Encyklopedia dla dzieci Optimus Pacsal. Wszystkie zagadnienia przedstawione są tu w sposób barwny i interesujący- za pomocą zdjęć, rysunków, animacji i filmów wideo. Ponadto program zawiera quizy dla dzieci. Wiadomości zgrupowane są według tematów: przyroda, historia, geografia, nauka, kultura, atlas. Podobnym pakietem jest Encyklopedia Przyrody. Wszystkie ważne gatunki zwierząt i roślin występujące na Ziemi zostały w niej omówione zgodnie z naukową systematyką istot żywych. Przedstawiono ich budowę, środowisko naturalne, sposób funkcjonowania, zwyczaje. Specjalna opcja Siedliska umożliwia obejrzenie roślin i zwierząt w ich naturalnym otoczeniu. Ruchoma lupa pozwala powiększyć wybrany fragment zdjęcia, a klikniecie ikony mikrofonu- posłuchać odgłosów przyrody w wybranym siedlisku. Struktura programu jest czytelna, dostęp do informacji szybki i łatwy, sposób opracowania materiału- urozmaicony.
Encyklopedia Przyrody to program dla dzieci, który uczy, bawi, rozwija wyobraźnię i pokazuje, jak samodzielnie poznawać świat.

5. Program Power Point
Program Power Point wchodzi w skład pakietu Office. Służy on do wykonywania prezentacji multimedialnych. Obsługa programu jest prosta, a pracę ułatwiają wyświetlane przez program podpowiedzi.
Prezentacja składa się z kilku elementów. Zaliczamy do nich elementy tekstowe, listy punktowania, grafiki, animacje i inne. Duży wpływ na odbiorcę mają efekty wizualne. Celem programu jest łączenie tych wielu elementów w jeden spójny pokaz. Elementy te sprawiają, że prezentacja staje się bardziej przejrzysta i łatwiej przyswajalna.
Poszczególnym elementom prezentacji można nadawać efektowne ruchy. Używając animacji niestandardowej uzyskujemy efekt ruchu poszczególnego elementu slajdu – czyli obiektu. Do zestawu animacji niestandardowych należy m. in.: rzut (polegający na szybkim pojawieniu się obiektu, który pojawia się wtedy jako następna klatka animacji), przylot (obiekt pojawia się z dowolnej strony ekranu), żaluzja, czworokąt, szachownica, rozciągnięcie, obracanie, itp. Można sterować kolejnością wyświetlania tych elementów.
Program Power Point oferuje bogaty zestaw szablonów gotowych do wykorzystania we własnych pracach. Szablony pozwalają na utworzenie prezentacji z wybranym motywem graficznym.
Aby dostosować całą prezentację wystarczy zmienić zawartość jej pól tekstowych i innych elementów składowych. Szeroki zestaw wzorców umożliwia znalezienie optymalnego podkładu do własnych celów. Szablony projektów zawierają profesjonalnie przygotowane kolory, rysunki i inne elementy graficzne używane w prezentacjach. Szablony treści zawierają natomiast zarówno projekty, jak i treść. Schemat kolorów prezentacji to zestaw kilku odpowiednio dobranych kolorów używanych w tekście prezentacji oraz obramowaniach, wypełnieniach, tłach i innych elementach slajdu.
Aby zaprojektować slajdy według własnego pomysłu należy wybrać opcję- Pusta Prezentacja. Na slajdach można umieszczać wykresy i rysunki. W tym celu można posłużyć się narzędziami do rysowania i obróbki grafiki lub wstawiania obrazków wykonanych w innych programach.
W obszarze jednego slajdu mieści się niewiele tekstu, dlatego też trudno jest zachować orientację, gdzie co się znajduje. Można wtedy przełączyć się na widok Konspekt. W tym trybie program Power Point wyświetla strukturę slajdów, oraz w sposób uproszczony wszystkie fragmenty tekstu.
W pokazie można umieścić videosekwencje oraz elementy dźwiękowe, które sprawiają iż prezentacja staje się znacznie ciekawsza.
Każda prezentacja może liczyć bardzo wiele slajdów. Podgląd wszystkich możliwy jest przy korzystaniu z widoku Sortowanie. Widok ten umożliwia również zmiany kolejności poszczególnych slajdów.
Power Point daje możliwość automatycznego wyświetlania kolejnych obrazów w określonych odstępach czasu, należy jedynie podać po jakim czasie mają pojawiać się kolejne ekrany.
Na zajęciach kształcenia zintegrowanego program Power Point można stosować bardzo często jako pokaz lub prezentację w realizacji tematów i bloków tematycznych. Przeprowadzający prezentację nauczyciel czeka, aż odbiorcy- uczniowie zapoznają się z treścią slajdu, a następnie włącza kolejny. Stosowanie tego rodzaju pomocy dydaktycznej uatrakcyjnia proces dydaktyczno- wychowawczy. Sprawia, iż aktywizują się procesy poznawcze uczniów, którzy w ten sposób lepiej poznają i przyswajają nowe bądź utrwalane treści nauczania.

Bibliografia:
 1. Bednarska E.- Komputer w życiu dziecka, Życie Szkoły nr 7/2001.
 2. Dec Z., Konieczny R.- ABC ...komputera.
 3. Frenki D.-Power Point 2000 Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2001, HELION.
 4. Gregorczyk G.- Programy edukacyjne dla nauczania początkowego, Komputer w Szkole – dwumiesięcznik MEN, rocznik 2000.
 5. Marciszewska A.- Nauczanie zintegrowane z udziałem komputera, Życie Szkoły 8/2001.
 6. Młynarz R.- Word Ćwiczenia praktyczne abc, Kraków 2000, Edition 2000.
 7. Okoń W.- Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987, PWN.
 8. Sysło M.- Komputer i technologia informacyjna w kształceniu ogólnym cz.1, Komputer w edukacji nr 2/1995.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie