Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1582 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Słowo „konflikt” pochodzi z łaciny – conflictus oznacza starcie, niezgodę, walkę.
Konflikt zachodzi wówczas, gdy zachowanie jednej ze stron przeszkadza w zaspokojeniu potrzeb drugiej lub gdy mają one niezgodne ze sobą systemy wartości. Jest on zjawiskiem nieuniknionym oraz potrzebnym zarówno do pełnego rozwoju jednostki jak i przygotowaniem do dorosłego życia. 

     Konflikty podzielić możemy na wewnętrzne (psychiczne) oraz zewnętrzne. Konflikty wewnętrzne pojawiają się w obliczu zaistnienia dwóch konkurencyjnych motywów: dążenie- dążenie, dążenie-unikanie, unikanie- unikanie. Do konfliktów zewnętrznych należą konflikty:

 1. interpersonalne (między jednostką a jednostką/grupą)
 2. grupowe (gdy podmiotem starcia są grupy ludzkie)
     W szkole podstawowej dominują konflikty w grupie rówieśniczej, zaś w miarę upływu lat wraz z potrzebą wymiany poglądów i zaznaczenia swojej niezależności coraz częstsze są konflikty młodzieży z dorosłymi.
     Wbrew pozorom konflikt nie musi być zjawiskiem negatywnym, ponieważ zawiera w sobie wielki potencjał rozwojowy, dostarcza wzmożonej energii do działania a także stanowi bazę do tworzenia nowych pomysłów i rozwiązań. Pozwala on też na weryfikację własnych potrzeb oraz uczy elastyczności w postępowaniu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
     Tradycyjne metody rozwiązywania konfliktów w szkole opierają się na schemacie "wygrany – przegrany", w którym zwycięzcą może być uczeń lub nauczyciel. Cechami charakterystycznymi tych metod jest chęć współzawodnictwa, upór, nieuprzejmość, brak szacunku dla potrzeb drugiej strony. W każdej z nich przegrany odchodzi, odczuwając gniew i oburzenie, a i osoba wygrywająca nie czuje się w pełni usatysfakcjonowana ze zwycięstwa, które odbyło się kosztem drugiego człowieka.
     Thomas Gordon w swojej książce "Wychowanie bez porażek w szkole" proponuje inną metodę rozwiązywania konfliktów. Polega ona na takim podejściu do konfliktu dotyczącego zaspakajania potrzeb, w którym obie strony łączą się w poszukiwaniu możliwego dla nich do przyjęcia rozwiązania; jest to metoda, w której nikt nie musi wygrywać. Polega ona na:
 • współdziałaniu obu stron w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania
 • respektowaniu wspólnie ustalonych zasad postępowania
 • traktowaniu się wzajemnie po partnersku
 • wspólnym opracowaniu zestawu różnych możliwości rozwiązania konfliktu, które są korzystne dla obu stron.
Rozwiązanie problemu tą metodą składa się z 6 etapów:
 1. określenie problemu / konfliktu
  Pomocne wskazówki:
  • wyjaśnij uczniom istotę omawianej metody
  • włączaj w rozwiązywanie problemu tylko tych uczniów, którzy są stroną w konflikcie
  • używaj komunikatów "ja"
  • określ swój problem, a nie rozwiązanie, którego pragniesz
  • wykorzystaj aktywne słuchanie, by pomóc uczniom wyrazić swe potrzeby
 2. szukanie możliwych rozwiązań
  • nie oceniaj proponowanych rozwiązań
  • zachęcaj do uczestnictwa w dyskusji
  • stosuj metodę "burzy mózgów"
  • nie żądaj od uczniów, by uzasadniali swoje pomysły
 3. ocena rozwiązań
  • rozpocznij proces oceniania od pytania otwierającego dyskusję, np. "Co myślicie o każdym z tych pomysłów? Który jest najlepszy?"
  • wykreśl te rozwiązania, które wywołują negatywną reakcję kogokolwiek
  • nie wahaj się wyrażać własne opinie
  • posługuj się wypowiedziami "ja" w celu wyrażania własnych uczuć
  • nie pospieszaj
 4. podejmowanie decyzji
  • nie głosujcie – głosowanie, jeśli nie jest jednomyślne, zawsze sprawi, że są wygrani i przegrani
  • wypróbujcie proponowane rozwiązania – uczniowie powinni spróbować wyobrazić sobie, jak każde z proponowanych rozwiązań funkcjonowałoby, gdyby zostało wybrane
  • nie przyjmuj żadnego rozwiązania, dopóki wszyscy nie zgodzą się, żeby przynajmniej je wypróbować
  • zapisz przyjęte przez wszystkich rozwiązanie
 5. wypracowanie sposobów realizacji postanowienia
  • staraj się, by podjęte decyzje zostały wprowadzone w życie; zapytaj grupę: "Co jest nam potrzebne, aby zacząć? Kto będzie za co odpowiedzialny i od kiedy?"
  • spisz postanowienia dotyczące tego, kto, co i kiedy robi
 6. stwierdzenie, jak w praktyce sprawdziło się dane rozwiązanie (np. poprzez odpowiedź na pytania: "Czy problem przestał istnieć? Czy dokonaliśmy postępu w skorygowaniu problemu? Czy jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy?")
     Metoda, zaproponowana przez T.Gordona umacnia stosunki, oparte na wzajemnym szacunku, trosce i zaufaniu. Rozwiązania, jakie zapewnia, zbliżają do siebie ludzi, rodzą serdeczność. Jedną z jej najważniejszych korzyści jest to, że eliminuje ona ryzyko posługiwania się władzą oraz konieczność wytwarzania przez ofiary mechanizmów obronnych, prowadzących do samozniszczenia wzajemnych stosunków.

Źródło:
 1. Gordon, T. (1997): "Wychowanie bez porażek w szkole"
 2. "Uwaga konflikt – jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w rzeczywistości szkolnej" – szkolenie organizowane przez MNODN
opracowała Izabela Szumilas

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie