Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Co wiemy o czasopismach?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6260 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz jest przykładem zajęć koła dziennikarskiego. Pozwala przybliżyć uczniom wiadomości teoretyczne na temat historii prasy. Jest przykładem zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

  Scenariusz zajęć koła dziennikarskiego

Temat: Co wiemy o czasopismach?
I Cele edukacyjne i wychowawcze:
  · utrwalenie wiadomości na temat historii czasopiśmiennictwa, klasyfikacji prasy i pisowni tytułów,
  · kształcenie umiejętności właściwego wyboru czasopism.

II Cele operacyjne: Uczeń:
  · potrafi przedstawić najważniejsze wydarzenia z historii prasy,
  · zna klasyfikację prasy, podaje przykładowe tytuły,
  · zna i stosuje zasady pisowni tytułów czasopism i cykli wydawniczych,
  · potrafi scharakteryzować czasopisma i dokonać właściwego wyboru.

III Środki dydaktyczne:
  · prezentacja multimedialna na temat czasopiśmiennictwa (np. pojęcia, historia prasy, początki prasy polskiej z ilustracjami pierwszych czasopism, klasyfikacja prasy, pisownia tytułów, wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na temat ulubionych czasopism),
  · karty pracy,
  · przykładowe czasopisma (różne tytuły).

IV Metoda:
  · praca w małych grupach,
  · problemowa,
  · zajęć praktycznych.

V Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie: powitanie, przedstawienie celów zajęć, przypomnienie zasad pracy w grupie.
2. Rozwinięcie:
  - Przypomnienie najważniejszych wiadomości na temat czasopiśmiennictwa omawianych podczas zajęć – prezentacja multimedialna, wypowiedzi uczniów, ewentualne uzupełnienia nauczyciela.
  - Praca uczniów w małych grupach według kart pracy.
  - Prezentacja prac uczniów.

3. Podsumowanie: wnioski, uzupełnienie kart samooceny.
  KARTA SAMOOCENY

Imię i nazwisko ucznia:....................................................................................
Klasa.................................................................................................................
Zaznacz krzyżykiem właściwe miejsce: Potrafię Niezbyt sprawnie Sprawnie Szybko i sprawnie
przedstawić najważniejsze fakty z historii prasy
klasyfikować prasę, podać przykładowe tytuły
pisać poprawnie tytuły czasopism i cykli wydawniczych
scharakteryzować czasopisma i dokonać właściwego wyboru
  KARTA PRACY

Ćw. 1
Połącz w pary:data - wydarzenie z historii czasopiśmiennictwa.
II wiek pne,1562r., 1650r.,1661r.,1765 - 1785r., 1851r.,1865 - 1939r.,1866r.,1923r.,1933r., 1982r.,1996r., 1997r.
– „Acta diurna Orbis”, czyli Dzienna akta świata – zbiór rozporządzeń władz i uchwał senatu oraz sprawozdań z jego pracy, informacje z życia mieszkańców.
– we Włoszech ukazuje się pierwszy miesięcznik.
– ukazuje się w Lipsku pierwszy dziennik, czyli gazeta codzienna.
– pierwsze polskie czasopismo „Merkuriusz Polski Ordynaryjny” – tygodnik.
– w Warszawie ukazuje się 2 razy w tygodniu czasopismo „Monitor” wzorowane na angielskim „Obserwatorze”.
– ukazuje się pierwszy numer „New York Times”. P. Reuter zakłada w Londynie agencję prasową.
– ukazuje się „Bluszcz” – pierwowzór polskiej prasy kobiecej.
– „Przegląd Tygodniowy” – jeden z najpopularniejszych tygodników czasów popowstańczych.
– w USA powstaje tygodnik „Times”.
– powstaje amerykański magazyn informacyjny: tygodnik „Newsweek”.
– „USA Today” – pierwsza gazeta drukowana dzięki teletransmisji satelitarnej.
– większość dzienników i czasopism światowych posiada swoje wydania internetowe, dostępne on – line.
– śmierć księżnej Diany Spencer wywołuje dyskusję o moralności mediów i granicach wolności w zdobywaniu informacji ( o spowodowanie wypadku oskarżono fotografów pracujących dla pism brukowych).
Ćw. 2
Podaj przykładowe tytuły gazet i czasopism.
Dziennik – .........................................................................................
Tygodnik – ........................................................................................
Dwutygodnik – .................................................................................
Miesięcznik – ....................................................................................
Dwumiesięcznik - .............................................................................
Kwartalnik – ......................................................................................
Półrocznik - .......................................................................................
Rocznik – ..........................................................................................
Nieregularnik - ..................................................................................
Ćw.3
Uzupełnij luki, wpisując odpowiednią literę. Pamiętaj o zasadach pisowni tytułów czasopism i cykli wydawniczych.
......obieta i ....ycie
.....ęzyk .....olski
.....ani
......prost
....o ...rostu
.... azeta......yborcza
.....yjmy .....łużej
....iedza i .....ycie
..... iktor
......ygodnik .....owszechny
....ówią .....ieki
....olityka
Ćw. 4
Scharakteryzuj czasopisma ( na wybranych przykładach):
  · Określ częstotliwość wydawania
  · Określ zawartość, tematykę
  · Określ potencjalnego odbiorcę (np. ze względu na wiek, płeć, zainteresowania....)

mgr Joanna Makowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie