Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Moje doświadczenia w pracy z dzieckiem - Kamilem opóźnionym w rozwoju

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 938 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Na podstawie wywiadu oraz kontaktu z babcią dowiedziałam się, że Kamil pochodzi z rodziny patologicznej. Zarówno ojciec, jak i matka ( którzy prowadzą oddzielne rodziny ) często nadużywają alkoholu. Praktycznie chłopiec przez 9 lat był pod „opieką” matki.
Moje doświadczenia w pracy z dzieckiem – Kamilem opóźnionym w rozwoju.

Stan: w rejestrze klasy otrzymuję opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: uczeń skierowany do szkoły specjalnej; uczeń powtarza klasę I już trzeci rok.

Jest to dla mnie – młodego nauczyciela wyzwanie do szczególnej pracy z Kamilem.
Na wstępie przeprowadzam wywiad według opracowanego schematu:
I. Warunki materialne, mieszkaniowe, gospodarcze rodziny:
a.) dochód miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę,
b.) liczba osób przypadających na jedną izbę,
c.) higiena pomieszczeń mieszkalnych.
II. Życie społeczne i moralne rodziny:
a.) kontakty towarzyskie rodziców,
b.) stosunki sąsiedzkie,
c.) współżycie z krewnymi.
III. Pozycja dziecka w rodzinie w najbliższym środowisku:
a.) stosunek rodziców do dziecka,
b.) stosunek dziecka do rodziców,
c.) wzajemne stosunki między rodzeństwem,
d.) kontakty z rówieśnikami,
e.) stopień zaspokojenia potrzeb społecznych dziecka w rodzinie i środowisku.
IV. Wpływ wychowawczy rodziców na dziecko:
a.) atmosfera i oddziaływanie wychowawcze rodziców,
b.) wdrażanie do życia społecznego,
c.) stosowane nagrody i kary wobec dzieci w rodzinie,
d.) rozkład dnia dziecka,
e.) zainteresowania rodziców,
f.) trudności wychowawcze z dzieckiem.

Na podstawie wywiadu oraz kontaktu z babcią dowiedziałam się, że Kamil pochodzi z rodziny patologicznej. Zarówno ojciec, jak i matka ( którzy prowadzą oddzielne rodziny ) często nadużywają alkoholu. Praktycznie chłopiec przez 9 lat był pod „opieką” matki. Głównym jego zajęciem było sprawowanie opieki nad młodszym rodzeństwem. W okresie wiosenno – letnim zajmował się wypasem kóz. Te dwie czynności zajmowały mu tak dużo czasu, że w szkole przebywał tylko kilka miesięcy w ciągu roku szkolnego.
Kamil sam się wychowywał. Często był głodny i zaniedbany. Matka w ogóle nie interesowała się synem. Nie zabezpieczyła mu podstawowych warunków higieniczno – sanitarnych i socjalnych. Stąd babcia zabrała Kamila do siebie jako rodzina zastępcza.
Ten materiał spostrzeżeniowy ukierunkował moje oddziaływania w stosunku do Kamila, którego otrzymałam jako ucznia klasy pierwszej.
Przemyślałam odpowiednie sposoby postępowania oraz zaplanowałam kompleks zajęć wyrównawczych realizowanych w formie zabaw, gier, rozmów i różnego rodzaju ćwiczeń.
Ponieważ rodzice nie wyrazili zgody, aby Kamil realizował program szkoły specjalnej, stąd obowiązek szkolny realizował w szkole masowej w klasach I – III.
Jako wychowawczyni podjęłam szereg działań, aby chłopcu pomóc.

W zakresie edukacji polonistycznej dodatkowo przeprowadziłam następujące ćwiczenia:
· słuchanie:
- wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,
- nagrań baśni, utworów muzycznych jako inspiracji do słownego i pozasłownego wyrażania treści i przeżyć,
- poleceń.
· mówienie i pisanie:
- zadawanie pytań na temat środowiska rzeczywistego,
- wyrażanie myśli w formie wypowiedzenia: wyodrębnianie zdań w mowie, ukazywanie zdań w tekście, zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, porządkowanie wyrazów w zdaniu, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej,
- rozwijanie zdań pojedynczych,
- grupowanie wyrazów należących do tej samej rodziny,
- rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek,
- pisownia wyrazów z trudnościami ortograficznymi.
· czytanie:
- analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów, podział wyrazów mówionych na głoski i pisanych na litery, samogłoski i spółgłoski,
- czytanie liczb pisanych cyframi i wyrazami,
- doskonalenie techniki głośnego czytania.

W zakresie edukacji matematycznej:
· dodawanie i odejmowanie:
- rozkład liczby na składniki,
- związek dodawania z odejmowaniem i na odwrót, sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania,
- porównywanie różnicowe ( o tyle więcej, o tyle mniej ).
· zadania tekstowe:
- rozwiązywanie zadań tekstowych i przedstawianie rozwiązywanie różnymi sposobami,
- układanie zadań tekstowych,
- kolejność wykonywania działań,
- porównywanie sum i różnic.
· mnożenie i dzielenie:
- sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia, związek mnożenia z dzieleniem,
- liczba 1 i liczba 0 w mnożeniu i dzieleniu,
- dzielenie liczby przez nią samą,
- tabliczka mnożenia.


Elementy pracy terapeutycznej:

· ćwiczenia usprawniające:
a.) percepcję słuchową
b.) sprawność intelektualną
c.) logiczne myślenie.

W czasie mojej pracy terapeutycznej z chłopcem zastosowałam następujące ćwiczenia:
a.) percepcja słuchowa:
- śpiewanie rytmicznych piosenek z wyklaskiwaniem i wytupywaniem rytmu,
- zapisywanie usłyszanych rytmów kropkami, kreskami, kółeczkami,
- segregowanie obrazków według podanej głoski,
- wyliczanie wyrazów w zdaniu,
- segregowanie obrazków według ilości sylab,
- różnicowanie dźwięków o podobnym brzmieniu jak: k – g, d – t, b – p,
- czytanie i pisanie z pamięci oraz ze słuchu sylab, krótkich wyrazów i zdań
b.) sprawność intelektualna:
- prowadzenie częstych rozmów indywidualnych na dowolny temat starając się wzbogacać słownik oraz zasób wiadomości dziecka,
- zachęcanie dziecka do samodzielnego odtwarzania krótkich treści opowiadań zwracając uwagę na poziom rozumienia tekstu oraz zdolność ujmowania związków przyczynowo – skutkowych.
c.) logiczne myślenie:
- formy zabawowe np. układanki, historyjki obrazkowe, zgadywanki, rebusy itp.,
- opisywanie ilustracji zdaniami,
- rozwijanie zdań pojedynczych,
- wyszukiwanie w tekście podanych części mowy,
- układanie opowiadania do podanej ilustracji,
- nadawanie tytułów obrazkom.


Moja trzyletnia praca z Kamilem przyniosła określone efekty.
Dowodem na to było przeprowadzenie przez dyrekcję szkoły etapowego badania wiedzy i umiejętności, z którego chłopiec otrzymał 26 punktów, w przeliczeniu na ocenę cyfrową był to wynik powyżej oceny dostatecznej.
Praca ucznia jako dokument znajduje się w archiwum u dyrektora szkoły.


Opracowała:
mgr Renata Szostek
nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza
we Wręczycy Wielkiej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie