Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka matematycznego dla klas II i III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 30726 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Najczęściej mówiąc potocznie o dziecku zdolnym mamy na myśli dziecko, które dobrze się uczy, jest grzeczne, ma wzorowe zachowanie i inne osiągnięcia.
Jednak opinie te bardzo często nie potwierdzają się. Dziecko uzdolnione lub wybitnie uzdolnione wcale nie musi być grzeczne i mieć zachowania wzorowego. Stawianie dzieciom zdolnym wymagań poniżej ich możliwości, powoduje, że zaczynają one sprawiać trudności wychowawcze, czego wtórnym efektem są trudności w nauce i częsty zespół objawów określonych mianem nerwowości. Rozpoznanie zdolności logiczno-matematycznych wymaga dużego zaangażowania ze strony nauczyciela.Aby wspomóc rozwój tych uczniów należy: zadbać o odpowiednią atmosferę gwarantującą mu spokój i poczucie bezpieczeństwa, dostarczać dziecku "bazę" do rozwijania zainteresowań, zachęcać do odkrywania i wymyślania, pozwalać na eksperymentowanie (najefektywniej dziecko uczy się, robiąc coś!)
,,...Ludzie uczą się nie z książek, lecz z nieba, ziemi, dębów i buków..." (Biskup Comenius)
czyli: pozwalać dziecku działać samodzielnie, nie odnosić się zbyt krytycznie do dziecięcych prób samodzielnego rozwiązywania problemów, naprowadzać je na właściwe rozwiązania, a nie dawać gotowe odpowiedzi, chwalić dziecko z powodu jego osiągnięć, podnosić poprzeczkę, ale nie ponad jego siły.
Wszystkie te czynniki są jednakowo ważne, lecz ,,...Wiara we własne umiejętności jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu..." (D. Lewis)

Cele główne:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych
- poszerzanie horyzontów myślenia
- rozbudzanie ciekawości ucznia i jego zainteresowań.

Cele szczegółowe:
- rozwijanie intuincji matematycznej
- kształtowanie wyobraźni geometrycznej
- projektowanie dowolnych kompozycji z różnych figur geometrycznych
- doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się przyrządami matematycznymi
- doskonalenie sprawności rachunkowej
- nabywanie umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi.

Zajęcia prowadzone są:
- w gabinecie matematycznym
- w grupie 6-10 osobowej
- jedna godzina lekcyjna w tygodniu
- dla chętnych uczniów z klas II i III.

Metody pracy:
- praca indywidualna
- metody aktywne, które sprzyjają samodzielnemu zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy.
Każdy problem poprzedzony jest pogadanką wstępną przygotowaną przez nauczyciela (lub ucznia). Pogadanka ma na celu ukierunkowanie pracy, przydział czynności, materiałów potrzebnych do sporządzenia modelu. Dyskusja, która rozwinie się przy tym pozwoli na poprawne i krytyczne wypowiedzi wymagające pewnej wiedzy, logicznego myślenia, poprawnego wyciągania wniosków itp.

Treści kształcenia i wychowania:
a) intuicje geometryczne
- ,,Matematyczna choinka" - projektowanie ozdób choinkowych w kształcie różnych figur geometrycznych
- ,,Zabawa z patyczkami" - układanie figur geometrycznych, liczb rzymskich (stosując przesunięcia określonej ilości patyczków)
b) kształtowanie wyobraźni geometrycznej
- Tangramy - podział kwadratu na określone figury geometryczne, układanie założonych wzorów
- Origami - budowa zakładki do książki i pudełka
- Kreślenie figur geometrycznych (kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku) za pomocą dwóch ekierek i cyrkla
c) kształtowanie umiejętności 4 podstawowych działań - dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia
- Grafy liczbowe - uzupełnianie, zapis działań
- Rzuty kostkami do gry - obliczenia pamięciowe
d) układanie i rozwiązywanie zadań z treścią
- ,,Zakupy w hipermarkecie" - wydatki, promocje, oszczędności - zapis wykonywanych obliczeń.
e) kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego:
- rozwiązywanie zadań konkursowych
- tworzenie kompozycji geometrycznych z określonych figur płaskich.

Ewaluacja
Przed przystąpieniem do realizacji programu dokonam obserwacji dzieci i wyboru uczniów zdolnych matematycznie poprzez rozwiązywanie rebusów i krótkich zadań tekstowych. Wyłaniając uczniów uzdolnionych matematycznie będę pamiętać o tym, że dzieci:
- są nieprawdopodobnie ciekawe świata
- czerpią radość z wysiłku intelektualnego
- są wytrwałe, skupione i całą mocą dążą do celu
- wszędzie widzą matematyczne problemy i chcą wiedzieć ile jest, policzyć, zmierzyć
- dopominają się o nowe i coraz trudniejsze zadania.
Sukcesem realizacji działań w programie będzie udział w konkursach matematycznych: MAT 2006, KANGUR 2006, prezentowanie wykonanych prac podczas ,,Tygodnia szkolnych talentów", ,,Dni otwartych szkoły".

Scenariusze:

Temat 1: ,,Matematyczna choinka" - 1 godzina zajęć lekcyjnych
Cel główny - zastosowanie umiejętności działań pamięciowych i posługiwania się przyrządami matematycznymi.
Cel szczegółowy - uczeń sprawnie liczy w zakresie 100, kreśli geometryczne figury płaskie.
Formy pracy - praca indywidualna.
Pomoce - białe kartki, przyrządy - linijka, ekierka, cyrkiel.
Ocena prac i przygotowanie wystawy prac uczniów.

Temat 2: ,,Kompozycje tangramów" - 2 razy 1 godzina lekcyjna
Cel główny - kształtowanie wyobraźni geometrycznej.
Cel szczegółowy - kształtowanie umiejętności wykreślenia danych figur geometrycznych (trójkąta równoramiennego, kwadratu, równoległoboku, podział odcinka na 2 równe części) oraz projektowania dowolnej kompozycji z podanych figur geometrycznych.
Formy pracy - praca indywidualna.
Pomoce - przyrządy matematyczne - linijka, ekierka, cyrkiel, kolorowy papier, nożyczki, klej.
Ocena prac i przygotowanie wystawy prac uczniów.

Rezultaty ewaluacji porównam z celami i sformułuję wnioski do dalszej pracy.

Literatura i bibliografia:
- ,,Dziecięca matematyka" (książka dla rodziców i nauczycieli) - E. Guszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
- ,,Dziecięca matematyka" (metodyka i scenariusze zajęć) - E. Guszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
- ,,Program autorski - jak go napisać?'' - M. Szczepańska - Słupsk 1999 Image
- ,,Kompendium wiedzy z zakresu tworzenia autorskich programów nauczania przez nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych" - 2003 - Szczecin CDiDN.

Opracowała:
Mgr inż. Małgorzata Dudzik

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie