Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Pierwsza wolna elekcja

 

Konspekt lekcji historii dla klasy II gimnazjum "Pierwsza wolna elekcja". Uczniowie pracując z podrę cznikiem i tekstem źródłowym poznają zmiany ustrojowe w XVI-wiecznej Polsce oraz ocenią skutki wolnej elekcji dla Rzeczypospolitej

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Kętrzynie
mgr Elżbieta Jadczak

TEMAT: Pierwsza wolna elekcja

Cele operacyjne

Uczeń pamięta: datę i miejsce pierwszej elekcji, pierwszego króla elekcyjnego rozumie i zna pojęcia: elekcja, artykuły henrykowskie, pacta conventa, wolna elekcja, bezkrólewie, interrex

potrafi: uzasadnić zmiany w ustroju Rzeczpospolitej na podst. treści art. henrykowskich,
ocenić postać Henryka Walezego,
wymienić skutki wolnej elekcji dla Polski,
analizować źródła historyczne i wyciągać wnioski

Czas : 1 godzina lekcyjna

Metody: praca z tekstem źródłowym, rozmowa nauczająca , praca pod kierunkiem nauczyciela

Środki dydaktyczne: podręcznik dla kl. II- J. Klusek, Polska i świat w dobie królów elekcyjnych, wyd. JUKA: portret H. Walezego z „Pocztu królów i książąt polskich” J. Matejki, „Elekcja H. Walezego”- obraz J. Matejki, tekst źródłowy z książki M. Boruckiego „O polski tron”

Tok lekcji:
 1. Czynności organizacyjno-porządkowe
 2. Rekapitulacja wtórna - uczniowie odpowiadają na pytania :
  • Co to jest dynastia?
  • Jak dziedziczono tron w Polsce ?
  • Jakie dynastie rządziły Rzeczpospolitą?
 3. Słowo wiążące: wprowadzenie do zagadnień, podanie tematu lekcji
 4. Część właściwa:
  • Nauczyciel wyjaśnia czym jest bezkrólewie , jaka rola przypada prymasowi, omawia zasady , czas i miejsce elekcji, przedstawia kandydatów do korony polskiej.
  • Praca samodzielna uczniów : korzystając z ilustracji w podręczniku, komentarzy do nich i tekstu źródłowego wynotowują jak przebiegała wolna elekcja, jakich argumentów używali obcy kandydaci, by przekonać do siebie Polaków.
   Z pomocą nauczyciela wyjaśniają i zapisują terminy : elekcja, artykuły henrykowskie, pacta conventa.
  • Nauczyciel omawia panowanie Henryka Walezego w Polsce(1573-1574) : jakim był człowiekiem, jakim królem, dlaczego uciekł.
   Przedstawia sytuację w kraju po pierwszej elekcji i kolejne bezkrólewie.
  • Zadaje pytanie : jakie skutki dla Rzeczpospolitej miała wolna elekcja - krótka „burza mózgów”, zapisanie wniosków na tablicy przez uczniów
 5. Rekapitulacja pierwotna : Jakie zobowiązania nakładały na królów elekcyjnych artykuły henrykowskie?
  Jaki był wpływ pierwszej wolnej elekcji na kształt ustroju Rzeczypospolitej?
 6. Zadanie pracy domowej: Wyjaśnij: „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:36:53
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:36:53) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie