Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dysleksja rozwojowa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 806 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności te spowodowane są nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego, a w szczególności zaburzeniami pamięci, opóźnieniem w rozwoju języka, kłopotami z orientacją, zaburzeniami w postrzeganiu wzrokowym czy słuchowym.

Opracowanie: Bernadeta Lemańska

     Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności te spowodowane są nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego, a w szczególności zaburzeniami pamięci, opóźnieniem w rozwoju języka, kłopotami z orientacją, zaburzeniami w postrzeganiu wzrokowym czy słuchowym.
     Termin „dysleksja rozwojowa” jest pojęciem ogólnym określającym specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Przedrostek „–dys” oznacza w języku łacińskim i greckim brak czegoś, niemożność, nadaje znaczenie negatywne. Słowo „dysleksja” wywodzi się od czasownika „lego” (gr. i łac.) – „czytam” oraz „lexis” – „mowa” (gr.). Określenie „rozwojowa” oznacza, że trudności te występują w wieku rozwojowym od początku nauki pisania i czytania.
     Wyróżnia się kilka postaci tych trudności:
 • dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu;
 • dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
 • dysgrafia – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma, tzw. „brzydkie" pismo.
W literaturze europejskiej podaje się, że dzieci dyslektyczne stanowią 10-15% uczniów.
     Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie. Najczęściej wskazuje się na:
 • zaburzenia emocjonalne powstałe w wyniku czynników patogennych, np. stres i urazy psychiczne;
 • zaburzenia środowiskowe (nieprawidłowa organizacja życia edukacyjnego, częsty pośpiech i nerwowa atmosfera w domu rodzinnym dziecka);
 • odziedziczone zmiany w centralnym układzie nerwowym warunkujące zaburzenia funkcji nauki czytania i pisania;
 • ograniczenia wynikające z uszkodzeń struktury okolic mózgu odpowiadających za czytanie i pisanie;
 • opóźnienia dojrzewania centralnego układu nerwowego powstające w wyniku oddziaływania czynników patogennych działających we wczesnym okresie rozwoju;
 • zaburzenia hormonalne.
Trudności w czytaniu i pisaniu dostrzegane są najczęściej dopiero u dzieci w okresie nauczania początkowego, a powinny zostać zauważone w klasie „0” lub nawet w przedszkolu. Już u przedszkolaka można bowiem stwierdzić objawy, które cechują dzieci „ryzyka dysleksji”. Im wcześniej dzieci te zostaną objęte specjalną opieką tym łatwiej będzie można zapobiec ich trudnościom szkolnym.
     Typowymi objawami dysleksji są:
 • opóźniony rozwój mowy;
 • słabe umiejętności językowe: trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, budowaniem wypowiedzi;
 • opóźniony rozwój ruchowy;
 • mała sprawność ruchowa i koordynacja ruchów podczas rysowania i zabaw ruchowych;
 • wadliwa wymowa, błędy gramatyczne;
 • trudności z zapamiętaniem wiersza czy piosenki;
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych (zaburzenia słuchu fonemowego) oraz z wydzielaniem z wyrazów sylab i głosek i z ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej);
 • niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych i szlaczków;
 • niechęć do układanek;
 • oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, trudności z używaniem określeń: prawo-lewo, nad-pod, itp.;
 • trudności w nauce czytania;
 • trudności z zapamiętaniem nazw, nazwisk (przekręcanie), szeregów nazw (dni tygodnia, miesiące), z zapamiętaniem tabliczki mnożenia, dat, szeregów cyfrowych (numery telefonu), błędne zapisywanie liczb wielocyfrowych;
 • wolne tempo pisania i czytania;
 • błędy w czytaniu: zamiana, opuszczanie i dodawanie liter, zmiana brzmienia liter, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów;
 • brzydkie pismo, niezdarny rysunek;
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne): mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g, l-t-ł, m-n, w-u); mylenie liter odpowiadającym głoskom podobnym fonetycznie (d-t, z-s, w-f);
 • trudności w pisaniu ze słuchu;
 • trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność;
 • trudności w rozróżnianiu ę-en, ą-om;
 • trudności w nauce języków obcych, które cechuje znaczna rozbieżność między wymową a pisownią wyrazów.
Nie ma „lekarstwa” na dysleksję. Istnieje jednak szansa całkowitego zlikwidowania trudności dziecka lub ich znacznego zmniejszenia poprzez odpowiednio zaplanowane nauczanie i jak najszybciej podjęte zajęcia terapeutyczne. Jeżeli uczeń przejawia trudności w uczeniu się trzeba niezwłocznie udzielić mu pomocy.

Jak można pomóc dziecku dyslektycznemu?
     Należy:
 • zaakceptować dziecko takim, jakim jest;
 • zapobiegać wyśmiewaniu dziecka poprzez wskazywanie jego mocnych stron mające na celu podniesienie jego pozycji w grupie rówieśników;
 • porozmawiać z rodzicami dziecka, dowiedzieć się jak przebiegał dotąd jego rozwój, jakie miało trudności i jak mu wtedy pomagano;
 • skierować dziecko na badania diagnostyczne do poradni specjalistycznej;
 • przestrzegać zaleceń specjalistów (psychologa, pedagoga i logopedy) w pracy z dzieckiem;
 • dopilnować, aby dziecko zostało objęte terapią pedagogiczną (np. brało udział w zajęciach dla dyslektyków);
 • opracować program indywidualnych wymagań wobec ucznia, dostosowany do jego możliwości i wkładu płacy;
 • oceniać dziecko na podstawie odpowiedzi ustnych i treści prac pisemnych (błędy nie powinny być powodem obniżania ocen), pozwolić korzystać ze słownika, dać więcej czasu na rozwiązanie zadań pisemnych;
 • nagradzać za wysiłek, a nie za efekty pracy;
 • posadzić dziecko blisko siebie, aby lepiej móc koncentrować na nim uwagę;
 • nauczać polisensorycznie (z zaangażowaniem wszystkich zmysłów naraz: słuchu, dotyku, wzroku i kinestezji);
 • mobilizować dziecko do pracy poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i właściwe operowanie wzmocnieniami;
 • starać się zrozumieć dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec pogłębianiu się jego trudności szkolnych i wtórnych zaburzeń nerwicowych;
 • pomagać rodzicom w pracy z dzieckiem;
 • wykazywać cierpliwość i wyrozumiałość względem dziecka w jego problemach edukacyjnych.
Literatura
M. Bogdanowicz – O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli.
M. Bogdanowicz – Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie.
M. Bogdanowicz, A. Adryjanek – Uczeń z dysleksją w szkole.
R. Czabaj, G. Sefańska, H. Ukleja, A. Ogonowska – Wskazania do pracy z uczniem dyslektycznym w szkole.
A. Rentflejsz-Kuczyk – Jak pomóc dzieciom dyslektycznym?
M. Selikowitz – Dysleksja i inne trudności w uczeniu się.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie