Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program nauczania dyscypliny kierunkowej koszykówki dla uczniów uzdolnionych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13180 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program został opracowany w oparciu o „ Podstawy programowe  z wychowania fizycznego dla szkoły ponadgimnazjalnej” ( Rozp. MENiS z 26 lutego 2002r.) Program powstał z myślą o uczniach zainteresowanych podnoszeniem swojej sprawności fizycznej oraz doskonaleniem umiejętności ruchowych z zakresu koszykówki.  Celem głównym jest wytworzenie u uczniów nawyku aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej oraz woli pełnienia różnych ról z tym związanych poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz udział w zawodach sportowych.

Autor: mgr Ewelina Gutkowska ( nauczyciel WF)
 
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach
 
Uczestnicy: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
 
 
Wprowadzenie:
 
Program został opracowany w oparciu o „ Podstawy programowe
z wychowania fizycznego dla szkoły ponadgimnazjalnej” ( Rozp. MENiS z 26 lutego 2002r.)
Program powstał z myślą o uczniach zainteresowanych podnoszeniem swojej sprawności fizycznej oraz doskonaleniem umiejętności ruchowych z zakresu koszykówki.
Celem głównym jest wytworzenie u uczniów nawyku aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej oraz woli pełnienia różnych ról z tym związanych poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz udział w zawodach sportowych.
Program jest przeznaczony dla uczniów klas I-III Ponadgimnazjalnych mających predyspozycje do uprawiania koszykówki. Zajęcia będą prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Podczas zajęć uczniowie powinni opanować złożone elementy techniki i taktyki gry z zakresu koszykówki. Ważnym elementem zajęć jest utrwalanie wśród uczniów zasady „ fair play”. Dobrowolność zajęć doskonali u uczniów postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania sobie czasu wolnego. Wdraża do systematycznego i aktywnego uprawiania sportu.
Zajęcia będą odbywały się na sali   gimnastycznej w grupie 14-18 osób. Osoby uczęszczające na te zajęcia będą mogły sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności techniczno- taktycznych uczestnicząc w rozgrywkach i  turniejach międzyszkolnych. Przewidywane są też sprawdziany bieżące umożliwiające kontrolę postępu uczniów.

Cele edukacyjne:
 
1. Wytworzenie umiejętności i nawyków ruchowych dla utrzymania kondycji fizycznej, wypoczynku, podnoszenia sprawności i pomnażania zdrowia ( propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, rekreację, aktywność fizyczną, rozbudzenie nawyku kontynuowania najprostszej formy ruchu przez cale życie
2.  Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
3.  Doskonalenie elementów techniki i taktyki z zakresu koszykówki.
4.  Działania wychowawcze poprzez: wdrażanie do realizacji aktywności ruchowej określenia roli czasu
     wolnego i wypoczynku w rzeczywistości.
5. Realizowanie walorów koszykówki w różnych jej odmianach poprzez kształtowanie sprawności
    ogólnej i specjalnej.
6. Wzbogacenie uczniów w wiadomości dotyczące historii koszykówki w Polsce i na świecie, przepisów 
     gry i sędziowania.
7. Osiągnięcie przez uczniów wysokiego poziomu sprawności fizycznej.
8. Ukształtowanie dojrzałej osobowości uczniów, ukierunkowanej na osiąganie celów dzięki
     umiejętności współdziałania i współzawodnictwa
9. Przygotowanie do uczestnictwa w zawodach sportowych.

Zadania szkoły:
 
1.     Umożliwienie zorganizowania zajęć pozalekcyjnych.
2.     Udostępnienie sali gimnastycznej i sprzętu sportowego.
3.     Propagowanie wśród uczniów czynnego wypoczynku i nawyku zdrowego stylu życia.
4.     Zapewnienie środków transportu na zwody sportowe.
5.     Wspierać prozdrowotne działania ucznia.
 
Cele ogólne:
 1. Ogólne zapoznanie z gra ( przepisy, udział w rozgrywkach, video
 2. Zapoznanie uczniów z zasadami gry i sędziowania w koszykówce
 3. Wykształcenie cech przydatnych zarówno w życiu jak i w grze ( inicjatywa, pomysłowość ,zdecydowanie)
 4. Wszechstronne przygotowanie fizyczne ogólne i specjalistyczne;
 5. Wpojenie umiejętności postępowania zespołowego
 6. Doskonalenie poziomu zdolności motorycznych : szybkości, zwinności, skoczności, gibkości, siły i wytrzymałości.
 7. Doskonalenie nawyku prawidłowej postawy
 8. Doskonalenie elementów techniki gry.
 9. Doskonalenie elementów taktyki gry.
 10. Eliminowanie błędów technicznych i taktycznych.
 11. Doskonalenie współpracy w zespole.
 12. Zapoznanie uczniów z systemami rozgrywania zawodów w koszykówce
 13. Kontrola i ocena sprawności ogólnej i specjalnej.
 14. Kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku.
 15. Udział w zawodach sportowych.
 16. Odnowa biologiczna- formy.
 17. Nabycie umiejętności współdziałania w grupie, akceptacja siebie i innych, poszukiwania i pokonywania barier swoich możliwości.
 18. Rozładowanie napięć psychicznych oraz skierowanie nagromadzonej energii witalnej w stronę aktywności fizycznej ( ukierunkowanie na pożyteczną formę spędzania czasu wolnego).
 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom ( profilaktyka uzależnień)
 20. Kształtowanie pozytywnych postaw: wyrobienie poczucia odpowiedzialności, sprawiedliwości, koleżeństwa, współzawodnictwa, woli walki, samodoskonalenia, poszanowania dla innych

  Cele operacyjne:
   
  Postawy:
1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współćwiczącego

2. Wdrażanie do samokontroli własnych zachowań podczas realizacji zadań

3. Kształtowanie kultury gracza i kibica, zasad „fair play”

4. Podkreślenie efektów działania zespołowego

5. Kształtowanie cech wolicjonalnych

6. Samokontrola i samoocena wykonywanych ćwiczeń


         Wiadomości:
 
1.     Przepisy bhp podczas zajęć
2.     Podstawowe przepisy gry i terminologia
3.     Mechanika sędziowania
 
 
        Umiejętności:
 
1.
Doskonalenie techniki podstawowych elementów gry i umiejętności ich zastosowania na boisku
2. Kształtowanie sprawności ogólnej- cech motorycznych

3. Kształtowanie sprawności specjalnej

  

Szczegółowe treści kształcenia:
 
TECHNIKA:

 
I.                   Indywidualne wyszkolenie techniczne w ataku:
 
1. Poruszanie się zawodnika po boisku bez piłki:

a)     bieg- start;
b)     zatrzymanie: na jedno tempo, na dwa tempa;
c)      postawa;
d)     zmiana tempa biegu: zwalnianie i przyspieszanie w ruchu;
e)     zmiana kierunku biegu: bieg po łuku z łagodna zmianą kierunku biegu; zatrzymanie się i 
        zmiana kierunku biegu; obrót
 
2. Poruszanie się zawodnika po boisku z piłką:

a)     podania:
               **oburącz:  lobem, płaskie, kozłem;
·        w miejscu ( sprzed klatki piersiowej, znad głowy, dołem, kozłem, z ręki do ręki)
·        w biegu ( sprzed klatki piersiowej, znad głowy, dołem, kozłem);
·        po kozłowaniu ( sprzed klatki piersiowe, znad głowy, dołem, kozłem)
·        w wyskoku ( znad głowy, sprzed klatki piersiowej);
 
jednorącz: lobem, płaskie, kozłem;
·        w miejscu: z wysokości barków, bejsbolowo, dołem, hakiem, za plecami, kozłem, za plecami
                        kozłem;
·        biegu: z wysokości barków, bejsbolowo, dołem, hakiem, kozłem, wokół tułowia, wokół tułowia 
                   kozłem;
·        po kozłowaniu ( bez dochwytu i z dochwytem w obie ręce: kozłem, z wysokości barków, wokół
                              tułowia, bejsbolowo, dołem;
b)     chwyty:
-         górny;
-         półgórny;
-         dolny;
-         z podłoża;
-         chwyt jednorącz;
-         chwyt podstawowy – oburącz;
 
c)      kozłowanie piłki:
-         niskie;
-         wysoki;
-         slalomem;
-         ze zmianą tempa;
-         ze zmianą kierunku i tempa;
-         ze zmianą ręki kozłującej;
-         za plecami;
-         kozłowanie w miejscu;
-         kozłowanie w biegu;
-         zatrzymanie po kozłowaniu;
 
d)     rzuty do kosza: po kozłowaniu, po podaniu, z wejścia na kosz:
·        rzuty podstawowe: rzut z biegu PR i LR, rzut po kozłowaniu z prawej i lewej strony kosza, rzut
         podstawowy oburącz z miejsca, rzut podstawowy jednorącz z miejsca, rzut znad głowy;
·        rzut z przebiegnięciem: lewą i prawą ręką ( z podania lub po kozłowaniu);
·        rzut hakiem: prawą i lewą ręką z podania i po kozłowaniu;
·        rzut z wyskoku ( po podaniu, kozłowaniu i z miejsca): rzut z wyskoku jednorącz, rzut z 
         wyskoku oburącz;
·        rzuty sytuacyjne: rzut z jednego kroku, rzut z półobrotu, rzut środkowego;
 
e)     obrót- pivot:
-         w przód;
-         w tył;
-         pivot kołyszący;
f)       zwody:
-         piłką;
-         wzrokiem;
-         ciałem;
-         NN
-         RR
 
g)     ofensywny atak tablicy:
-         rozpoznanie sytuacji;
-         zajecie pozycji;
-         zdobycie piłki: ( rozegranie ponownej akcji ofensywnej, dobitka)
 
h)    atakowanie indywidualne:
-         gra 1:1 z piłką  ( różne warianty zwodów)
-         gra 1:1 bez piłki: zasłona pionowa, zasłona daleko od piłki, zasłona od tyłu, ścięcie,
           obiegniecie, rozproszenie;
 
3. Technika specjalistyczna:

-         wyminięcie przeciwnika;
-         zasłony;
-         walka na tablicach
-         ustawienie przy rzutach sędziowskich i wolnych;
-          
 
II. Indywidualne wyszkolenie techniczne w obronie:
1.postawa, pozycja;
·        krycie przeciwnika bez piłki:
-         daleko od kosza;
-         pod koszem ( Środkowy)
-         w średniej odległości;
·        naprzeciw przeciwnika z piłką:
-         daleko od kosza;
-         w średniej odległości;
-         pod koszem ( środkowy);
 
2.poruszanie się w obronie:
-         krok odstawno- dostawny;
-         bieg;
a)     wybór odpowiedniej postawy, pozycji, ułożenia i pracy rąk i nóg w stosunku do:
-         przeciwnika bez piłki;
-         przeciwnika z piłką ( kozłującego, rzucającego);
-         środkowego;
 
             3. technika specjalistyczna:
 
·        przechwytywanie i wygarnianie piłki;
·        ustawianie się przy rzutach sędziowskich i wolnych;
·        zbieranie piłki z tablicy po niecelnym rzucie przeciwnika:
1.     ocena sytuacji;
2.     zajęcie pozycji wobec atakującego bez piłki;
3.     wyskok i chwyt piłki w najwyższym punkcie;
4.     szybkie wyprowadzenie piłki do góry;
 
 
 
TAKTYKA

 
I. TAKTYKA OBRONY ZESPOŁOWEJ:
 
a)     obrona grupowa: przesunięcie, przekazanie, podwojenie
b)     zachowanie w obronie przeciwko zasłonom;
c)      obrona „ każdy swego” na różnych wysokościach boiska;
d)     obrona przeciwko szybkiemu atakowi:
-         obrona przeciw przewadze liczebnej atakujących   
e)     obrona strefą ( pressing strefowy);
f)       obrona kombinowana   
 
II. TAKTYKA ZESPOŁOWEGO ATAKOWANIA:
 
a)     atak szybki po;
- celnym rzucie przeciwnika;
-         przechwycie piłki;
-         celnym rzucie wolnym;
-         niecelnym rzucie wolnym;
-         wprowadzenie piłki do gry zza linii bocznej;
-         rzucie sędziowskim;
b)     atak pozycyjny:
-         atak pozycyjny improwizowany;
-         atak pozycyjny kontrolowany: bez środkowego ( 5:0), z jednym środkowym ( 2:1:2),  
           z  dwoma środkowymi ( 3:2,   1:3:1);
-         zasłony ( kombinacje dwójkowe – trójkowe): ścięcie, obiegnięcie;
-         atak przeciwko obronie „ każdy swego”: gra „ ósemką”;
-         atak przeciwko obronie stref;
-         atak przeciwko obronie kombinowanej;
 
c)      sytuacje specjalne w ataku
-         rozpoczęcie meczu;
-         wyrzut piłki z autu zza linii końcowej;
 
 
Działania wychowawcze:
 
1.     Zapoznanie uczniów z bezpieczeństwem podczas zajęć i zawodów sportowych.
2.     Wdrażanie do współdziałania w grupie.
3.     Wdrażanie do czynnego wypoczynku.
4.     Przestrzeganie zasad „ fair play”.
5.     Poszanowanie szkolnego mienia.
6.     Pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń.
7.     Samokontrola i samoocena własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych
8.     Wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń.
9.     Rozwijanie inwencji twórczej uczniów – prowadzenie przez nich fragmentów zajęć.
10.   Zwalczanie nałogów.
 
 
 
Procedury osiągania celów:
 
 
a)     zasady nauczania:
-         aktywności i świadomości;
-         poglądowości;
-         stopniowania trudności;
-         systematyczności;
-         utrwalania;
-         przystępności i indywidualizacji zadań;
 
 
b)     metody nauczania:
-         analityczna
-         syntetyczna;
-         kompleksowa;
c)      metody przekazywania wiedzy:
-         pokaz;
-         opowiadanie;
-         dyskusja;
-         pogadanka;
 
d)     formy prowadzenia zajęć:
 
-         zabawowa;
-         ścisła;
-         fragmentów gry;
-         gra: uproszczona, szkolna, właściwa;
 
Zajęcia te umożliwiają podnoszenie sprawności fizycznej
i nabywanie umiejętności techniczno- taktycznych z zakresu koszykówki.  Realizują zainteresowania uczniów oraz je rozbudzają, zaszczepiając potrzebę ruchu w czasie wolnym od zajęć. Angażują zarówno uczniów zdolnych jak i słabszych, czy średnio uzdolnionych, tych którzy chcą podnieść poziom swojej sprawności fizycznej
i doskonalić swoje umiejętności. Istotna rolę odgrywa tutaj dobór środków, metod i form prowadzenia zajęć dostosowanych do możliwości uczniów, wdrażanie uczniów do samooceny własnych umiejętności
i sprawności.
 
 
Osiągnięcia uczniów po zrealizowaniu programu:
 
Uczeń:
 
1. uświadomi sobie możliwości i potrzeby rozwojowe własnego organizmu
2. uświadomi sobie potrzebę podejmowania aktywności ruchowej.
3. zrozumie i będzie stosował zasadę „ fair play”.
3. podniesie poziom swoich umiejętności motorycznych.
4. udoskonali umiejętności techniczno- taktyczne z zakresu koszykówki.
5. będzie znał przepisy gry.
6. potrafi sędziować i zorganizować mecz.
7. będzie dbał o prawidłową postawę ciała i należyty stan wydolności wysiłkowej.
8. zrozumie potrzebę higienicznego i zdrowego trybu życia.
9. będzie przejawiał potrzebę stałego wzbogacania i doskonalenia umiejętności ruchowych umożliwiających aktywne spędzanie czasu wolnego.
10. wie jak  się zachować w czasie gry zarówno w roli uczestnika, jak i kibica sportowego
11. będzie wykazywał poczucie odpowiedzialności za sukcesy i porażki zespołu
12. stosuje się do zasady „fair play” w życiu i w sporcie
 
 
Ideą wiodącą pracy z uczniami podczas tych zajęć jest rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów oraz przygotowanie ich do udziału w rozgrywkach sportowych. Przewiduje się, ze uczniowie będą systematycznie uczestniczyć
w zajęciach oraz podejmą aktywne działania na rzecz własnej sprawności fizycznej i zdrowia w życiu dorosłym. Oprócz tego będą podejmowali rywalizację na forum szkoły
i poza nią oraz będą osiągali w tej rywalizacji zadowalające wyniki.
 
 

Ewaluacja programu:
 
Sposoby ewaluacji:
1.     obserwacja uczniów
2.     testy i sprawdziany motoryki umiejętności technicznych i ich  analiza.
3.     analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela
4.     praktyczny sprawdzian z mechaniki sędziowania.
5.     udział w zawodach sportowych
6.     zwiększenie liczby uczniów na zajęciach
 
 
  
Bibliografia:
1. Huciński T. Vademecum koszykówki. Warszawa 1996.
2. Huciński T., Lekner I. Koszykówka- podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów. Wrocław  
  2001.
3. Mikułowski J. , Oszast H. Koszykówka. Warszawa 1976
4. Piwowar W., Badora J., Kuczerawy J. Koszykówka. Warszawa 1982
5. Sieniek Cz. Metodyka nauczania techniki w koszykówce. Starachowice 1997.
6. Wyżnikiewicz Z. Koszykówka dzieci i młodzieży. Warszawa 1977.
 

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie