Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Moja mała ojczyzna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4971 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Aby rozbudzać zainteresowanie historią i kulturą regionu nauczyciel musi poszerzać swoją wiedzę z tej dziedziny by w sposób profesjonalny i z ogromnym taktem pedagogicznym wprowadzić dzieci w świat niemal baśniowy, aby potem harmonijnie przenieść go do czasów współczesnych ukazując nie tylko budowle i pozostałe pamiątki przeszłości ale również ten czar który pozostał w komnatach zamku, urok rodzinnych wieczorów w prostej chłopskiej chacie oraz trud życia przy świecy, lampie naftowej, bez wody i centralnego ogrzewania.

Edukacja regionalna- projekt edukacyjny
„Moja mała ojczyzna”Publiczne Przedszkole w Borownie

Opracowała: nauczycielka Iwona Warkiewicz

WSTĘP

Najmłodsze pokolenie winno być otwarte na inne kultury i przygotowanie do życia w dużej społeczności. Podstawą aktywności dzieci musi być poczucie przynależności do konkretnego miejsca, kultury i rodziny. Wiedza o regionie daje poczucie bycia u siebie – bycia sobą i wpływa korzystnie na aktywność dorosłego człowieka.

Rozwój cywilizacji spowodował ogromny wzrost tempa życia. Z pomocą rodzicom pracującym i posiadającym małe dzieci przychodzi bardzo często przedszkole. To tam mały człowiek spędza większą część dnia.
Doskonałym przewodnikiem dla nauczyciela do prowadzenia zajęć związanych z regionalną tradycją kulturową jest kalendarz uroczystości przedszkolnych, ludowe obrzędy, doroczne i rodzinne święta.
Podstawowa forma działalności dziecka w wieku przedszkolnym to zabawa, będąca doskonałą okazją do przekazywania wiedzy na temat rodzimej kultury, bogactwa gminy, regionu oraz zainteresowania folklorem.
Myślą przewodnią mojego projektu edukacyjnego jest zapoznanie z bogactwem Gminy Mykanów i regionu częstochowskiego, ukazanie najważniejszych kręgów, w których funkcjonuje mały człowiek, a są nimi: rodzina, przedszkole, miejscowość, region, państwo.
Jest ono kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, a w szczególności do dzieci 5,6-letnich.
Treści projektu podzieliłam na kilka obszarów tematycznych:

q Mój dom
q Moje przedszkole
q Moja miejscowość
q Moja gmina
q Mój region
q Mój kraj

Każdy z tych obszarów zawiera zagadnienia szczegółowe. Nauczyciel znając potencjał swoich wychowanków, dostosuje treści w nich zawarte do możliwości i cech psychofizycznych dzieci.CELE DZIAŁAŃ EDUKACJII REGIONALNEJ


Celem nadrzędnym mojego projektu edukacyjnego jest wyrabianie u dzieci więzi z najbliższym środowiskiem – ich „Małą Ojczyzną”, przez poznawanie bogactwa miejsc, w których żyją i pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów oraz poznawanie kultury materialnej.

Cele szczegółowe to:
- poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu,
- rozwój wartości rodzinnych w powiązaniu z wartościami wspólnoty lokalnej,
- rozwój postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną i lokalną,
- zapoznanie z cechami charakteryzującymi gminę Mykanów oraz cały region częstochowski,
- poznanie władz gminy,
- wyrabianie współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
- wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody,
- wyrabianie szacunku do języka i symboli narodowych,
- wyrabianie umiejętności wypowiadania się za pomocą środków plastycznych, muzycznych i technicznych.
TREŚCI EDUKACYJNE

I. MÓJ DOM
RODZINA
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- struktura rodziny, więzi pokoleniowe, pamiątki rodzinne, dzieje rodziny, praca rodziców,

- tradycje rodziny związane z rokiem liturgicznym i przyrodniczym, doroczne zwyczaje i obrzędy rodzinne,
- dom jako miejsce zamieszkania,
- moje miejsce w rodzinie.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- rozumie pojęcia – rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki,
- wie, jaką pracę wykonują rodzice, potrafi o niej opowiedzieć,
- umie nazwać imieniem i nazwiskiem członków najbliższej rodziny,
- zna ważne tradycje, ich miejsce w życiu rodziny, dostrzega potrzebę podtrzymywania tradycji,
- jest tolerancyjny wobec innych wierzeń, kultur i obrzędów,
- umie pomóc w drobnych pracach domowych i przydomoych.


PODSUMOWANIE


- rysowanie drzewa genealogicznego rodziny,
- album rodzinny.II. MOJE Przedszkole
DZIEJE PRZEDSZKOLA

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- poznanie dziejów przedszkola,
- wykorzystanie kronik przedszkolnych, zdjęć, wspomnień osób pracujących najdłużej w przedszkolu,
- spotkania z emerytami – byłymi pracownikami przedszkola.


OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna historię przedszkola,
- rozumie pojęcie upływającego czasu,


PODSUMOWANIE

- udział w „Wieczorku wspomnień”, zorganizowanym na terenie przedszkola,PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- rozmowa z dyrektorem placówki,
- odwiedziny w miejscach pracy pozostałych pracowników przedszkola (rozmowy),
- poznanie rozkładu pomieszczeń w przedszkolu.OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna osoby pracujące w przedszkolu i wie jaką pracę wykonują,
- zna rozkład pomieszczeń w przedszkolu,
- wie, że zawsze może zwrócić się o pomoc do każdej pracującej w przedszkolu osoby.

PODSUMOWANIE

- wykonanie portretów osób pracujących w przedszkolu.
JA I MOJA GRUPA
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- urodziny grupy- zabawy mające na celu poznanie dzieci i nauczycieli,
- wspólne zaprojektowanie ściany z imionami.


OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna imiona dzieci uczęszczających z nim do grupy, zna imiona nauczycieli,

- rozumie, że należy być tolerancyjnym wobec innych,

PODSUMOWANIE

- wykonanie projektu ściany z imionami.
ŚWIĘTA W NASZYM PRZEDSZKOLU – NASZE TRADYCJE
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- wróżby andrzejkowe,
- tradycje Świąt Bożego Narodzenia, spotkanie z Mikołajem,
- słuchanie i nauka kolęd i pastorałek,
- spotkanie wigilijne w przedszkolu,
- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- bal karnawałowy w przedszkolu,
- zapusty i tłusty czwartek,
- zwyczaje i tradycje związane z pożegnaniem zimy- Marzanna, Gaik,
- tradycje związane ze świętami wielkanocnymi,
- poznanie różnych technik wykonania pisanek i kraszanek,
- uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna niektóre zwyczaje i obrzędy doroczne,
- zna niektóre kolędy,
- zna tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
- rozumie konieczność pamiętania o bliskich,
- aktywnie uczestniczy w imprezach przedszkolnych.

PODSUMOWANIE

- przygotowanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami różnych uroczystości organizowanych na terenie przedszkola.
III. MOJA MIEJSCOWOŚĆ


HISTORIA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
- poznanie legendy o Borownie: „Zjawa Dennhoffów”,
- wycieczka do pałacu w Kruszynie,
- poznanie zabytków Borowna,
- spotkanie z paniami z zespołu ludowego: „Borowianki”,
- spotkanie z twórczynią ludową i miejscową poetką- darcie pierza,
- wizyta w bibliotece- wyszukanie książek, które dotyczą naszego regionu.

OSIĄGNIĘCIA DZIECI

- zna historię Borowna,
- wie, gdzie znajduje się słynny pomnik,
- poznał ważniejsze osoby, które mieszkają w Borownie,
- zna zwyczaj darcia pierza.

PODSUMOWANIE

- aktywność plastyczna: „Tu mieszkam- tu jest moje przedszkole,
- wystawa malarska: „Wrażenia z wycieczki do pałacu w Kruszynie”,
- zorganizowanie kącika ludowego w szatni: „Wiejska chata”.MOJA MIEJSCOWOŚĆ W GMINIE
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- zapoznanie dzieci z książką: „Przewodnik po gminie Mykanów”,
- poznanie nazw innych miejscowości w gminie,
- wizyta w Urzędzie Gminy, spotkanie z Wójtami,


OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna nazwy niektórych miejscowości na terenie gminy Mykanów,
- zna herb gminy, umie go pokolorować, stosując właściwe kolory,
- zna lokalizację Urzędu Gminy- wie, co można tam załatwić,
- zna nazwisko i osobę Wójta- wie, jakie wypełnia zadania.

PODSUMOWANIE

- aktywność plastyczna: praca w zespołach- wykonanie herbu gminy,
- mini konkurs wiedzy o gminie,
IV. MÓJ REGION


CZĘSTOCHOWA I JEJ ZABYTKI

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
- wycieczka do Częstochowy, poznanie ważniejszych zabytków,
- poznanie legendy dotyczącej miasta Częstochowy,
- poznanie herbu Częstochowy,
- nauka tańca częstochowskiego: „Michałek”,
- poznanie stroju częstochowskiego.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna i potrafi wymienić niektóre zabytki Częstochowy,
- zna legendę o Częstochowie,
- umie pokolorować, używając właściwych barw herb Częstochowy,
- wie jak wygląda regionalny strój częstochowski,
- umie zatańczyć częstochowski taniec: „Michałek.

PODSUMOWANIE

- aktywność plastyczna- kolorowanie herbu Częstochowy,
- wystawa malarska: „Wrażenia z wycieczki do Częstochowy”.

V. POLSKA – MÓJ KRAJ OJCZYSTY

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
- praca z mapą Polski: granice Polski, zaznaczenie stolicy Polski, rzeki Wisły, Morze Bałtyckie, niektóre polskie regiony,
- flaga, godło- wyjaśnienie pojęć, omówienie wyglądu oraz sytuacji i miejsc w jakich można je zobaczyć,
- wysłuchanie hymnu narodowego: omówienie kanonu zachowań podczas słuchania i śpiewania,
- poznanie legendy o Lechu i powstaniu państwa polskiego.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

- zna nazwę stolicy Polski,
- wie jak nazywa się najdłuższa rzeka Polski,
- zna niektóre polskie regiony,
- zna polskie symbole narodowe,
- potrafi opowiedzieć legendę o Lechu,

PODSUMOWANIE

- aktywność plastyczna- kolorowanie godła,
- aktywność plastyczna: praca w zespołach- wydzieranka flaga Polski.
konkurs wiedzy pt: „Moja mała ojczyzna”.


Opracowała: Iwona Warkiewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie