Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 53112 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.

Projekt oceny dorobku zawodowego

nauczyciela kontraktowego .......................
wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu : ...............................
Data zakończenia stażu : ...............................
Imię i nazwisko opiekuna stażu : ....................


W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie Pani ....................................

pozytywnej oceny dorobku zawodowego.UZASADNIENIE


W okresie odbywania stażu Pani ................. prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Szkoły, rzetelnie realizowała zadania zawarte w Jej planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do następujących stwierdzeń:

· nauczyciel posiadł umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
- posiada wiedzę metodyczną i merytoryczną;
- poprawnie organizuje i prowadzi zajęcia edukacyjne;
- opracował własny system oceniania;
- stosuje różnorodne formy i metody pracy pedagogicznej;
- potrafi dokonać autoanalizy i oceny własnych działań, poszukuje lepszych rozwiązań;
- zna przepisy dotyczące awansu zawodowego ( szkolenie dotyczące awansu zawodowego, praca z opiekunem stażu) ;
- prawidłowo prowadzi dokumentację dydaktyczną;
- właściwie dokumentuje dorobek za okres stażu oraz swoje osiągnięcia zawodowe;
- poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne zewnętrzne i wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe(udział w spotkaniach i warsztatach metodycznych, WDN ) i samokształcenie;
- czynnie uczestniczy w pracach organów Szkoły, a zwłaszcza Rady Pedagogicznej oraz zespołu przedmiotowego, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a także korzystając z ich dorobku;
- prowadził lekcje otwarte dla opiekuna stażu oraz zastępcy dyrektora Szkoły, prezentując własne osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;
- współpracował z opiekunem stażu, uczestnicząc aktywnie w spotkaniach instruktażowych i diagnozujących, prawidłowo realizując uwagi i zalecenia, inicjując dodatkowe działania;
- dba o swoją pracownię, gromadząc pomoce dydaktyczne, wzbogacając warsztat pracy.

  • nauczyciel posiadł umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:
- w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły opracował plan wychowawczy dla swej klasy;
- umie współpracować z rodzicami (integracyjne spotkania klasowe, poznawanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego uczniów);
- diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów;
- realizuje programy profilaktyczno-edukacyjne;
- współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w ..................;
- współpracuje z pedagogiem szkolnym, zgłaszając problemy, przeprowadzając ankiety;
- inspiruje uczniów do rozwijania zainteresowań, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzania znajomości języków obcych (organizacja konkursów przedmiotowych, współorganizowanie KonkursuWiedzy Biblijnej i Mitologicznej, Dnia Języków Obcych);
- aktywizuje uczniów do czynnego uczestniczenia w życiu Szkoły i środowiska (apel z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, ślubowanie klas pierwszych gimnazjum, udział w akcji Sprzątanie Świata).

  • nauczyciel umiejętnie wykorzystuje w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną :
- ukończył kurs z zakresu technologii informacyjnej Komunikacja w Internecie - fora dyskusyjne, chat;
- wykorzystuje technologię komputerową do opracowania planów wynikowych, testów, sprawdzianów, konspektów, scenariuszy lekcji, kart pracy, materiałów do gazetek oraz dokumentacji własnej pracy dydaktycznej, w tym planu rozwoju zawodowego;
- stosuje technologię komputerową na zajęciach (prowadzenie lekcji języka niemieckiego w pracowni komputerowej);
- korzysta z zasobów Internetu w celu wzbogacenia swego warsztatu pracy.

  • nauczyciel stosuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:
- brał udział w seminarium pt.: Wagarowanie i uczniowie przeszkadzający w lekcji- jak sobie radzić?
- samodzielnie pogłębia wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki, śledząc na bieżąco literaturę fachową, publikacje w prasie oświatowej;
- stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

  • nauczyciel posiadł umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:
- zna organizację i specyfikę naszej Szkoły oraz wybrane przepisy dotyczące systemu oświaty;
- na bieżąco śledzi aktualizację przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocnych w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.


....................................................
......................, dnia ..................
podpis opiekuna stażu


autor: Urszula Chren

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie