Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Prawa dziecka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 620 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PRAWA DZIECKA Materiał na radę samokształceniową dla nauczycieli, pedagogizację rodziców itp.

20 listopada 1989r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło jednomyślnie Konwencję o Prawach Dziecka. Weszła ona w życie 23 września 1990r.,z chwila ratyfikowania jej przez dwudzieste państwo. Polska była inicjatorem Konwencji i przystąpiła do niej jako jedno z pierwszych państw, chociaż stosunkowo długi proces ratyfikacji spowodował, że zaczęła ona obowiązywać od 7 lipca 1991r.
KONWENCJA generalnie zobowiązuje państwa, które ją ratyfikowały do:
¨ zapewnienia każdemu dziecku: opieki medycznej, kształcenia, szkolenia zawodowego, opieki społecznej, możliwości do zabawy i wypoczynku, właściwego traktowania wobec prawa;
¨ zapewnienia specjalnej opieki: dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom-uchodźcom, dzieciom mniejszości (religijnych, etnicznych), dzieciom-ofiarom maltretowania , zaniedbywania, tortur, konfliktów zbrojnych, dzieciom bez rodzin przez opiekę i adopcję;
¨ pomaganie rodzinie przez respektowanie jej działalności, praw i obowiązków w zakresie ochrony i opieki nad dziećmi oraz troski o rozwój dziecka , zapewnienie rodzinie odpowiedniego materialnego standardu życia, umożliwianie kontaktu dzieciom z obojgiem rodziców w sytuacji ich rozstania, promowanie instytucji opieki pomocy dziecku;
¨ ochrony dziecka przed wyzyskiem w pracy, wykorzystywaniem seksualnym, traktowaniem jak ,,żywy towar”, maltretowaniem i zaniedbywaniem przez rodzinę, narkomanią, torturami, pozaprawnymi decyzjami dotyczącymi ich losu, okrutnym karaniem, pozaprawnym izolowaniem od rodziny, szkodliwymi dla zdrowia praktykami tradycyjnymi;
¨ umożliwienia dziecku: wyrażania własnych poglądów w sprawach jego dotyczących, otrzymywania i przekazywania informacji, uczestnictwa w życiu kulturalnym, uczestniczenia w zgromadzeniach i zakładania stowarzyszeń, odbywania praktyk religijnych.

Konwencję nazywa się światową konstytucją praw dziecka. Dotyczy ona dzieci od urodzenia do 18 roku życia. Tworząc system ochrony dziecka kierowano się następującymi zasadami: Po pierwsze zasada dobra dziecka, oznaczająca iż wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka. Zasada równości oznacza, iż wszystkie dzieci niezależnie od ich cech(koloru skóry, płci, narodowości itp.)mają być równe wobec prawa. Zasada trzecia dotyczy poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka. Ochronie podlega autonomia rodziny i prawa obojga rodziców do decydowania o sprawach dziecka. Ostatnia z podstawowych zasad dotyczy pomocy państwa w zabezpieczeniu odpowiednich warunków socjalnych i zdrowotnych rodziny.

Katalog praw przyznanych dziecku w Konwencji obejmuje.
Prawa i wolności osobiste:

· Prawo do życia i rozwoju
· Prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu, prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej);
· Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania;
· Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecko dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym;
· Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi;
· Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa;
· Prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia. Prawa socjalne
· Prawo do odpowiedniego standardu życia
· Prawo do ochrony zdrowia
· Prawo do zabezpieczenia socjalnego
· Prawo do wypoczynku i czasu wolnego

Prawa kulturalne
· Prawo do nauki (bezpłatna i obowiązkowa w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum
· Prawo do korzystania z dóbr kultury
· Prawo do informacji
· Prawo do znajomości swoich praw

Prawa polityczne
· Prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych

Ponadto Konwencja przyznaje szczególne prawa do ochrony w przypadku upośledzenia, niepełnosprawności. W przypadku pozbawienia dziecka środowiska rodzinnego przewidziane jest, zabezpieczenie środowiska zastępczego, w tym umożliwienie adopcji. Mówiąc o prawach dziecka z dziećmi pamiętajmy, aby przypominać im i wskazywać, że obok praw dzieci mają też obowiązki np.*mają prawo do ochrony zdrowia, ale muszą, bo to jest ich obowiązkiem dbać o własne zdrowie *mają prawo do wypoczynku i czasu wolnego, ale muszą tak rozplanować dzień, aby odrobić lekcje, wypełnić obowiązki domowe i jeszcze mieć czas wolny
DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
  • Nie upokarzaj dziecka, bo ono tak jak ty ma silne poczucie własnej godności
  • Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś
  • Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz
  • Jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś go i wytłumacz się. Nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie kiedy popełniasz błędy
  • Nigdy nie mów źle o dziecku, w szczególności w obecności innych osób
  • Nie mów ,,zrobisz to, bo ja tak chcę”- jeżeli musisz czegoś zabronić zawsze to uzasadnij
  • Jeżeli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić ,,z góry swego autorytetu”
  • Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innym dorosłym przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji
  • Gdy nie wiesz jak postąpić, pomyśl jak ty czułbyś się będąc dzieckiem
  • Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka
Opracowała : Danuta Włostowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie