Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dostosowanie wymagań dla uczniów z dysleksją na lekcjach języka polskiego

 

Jak wskazują światowe badania 15 % uczniów jest dotknietych dysleksją. W opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznych uczniów z dysleksją spotykamy się z zaleceniem dostosowania wymagań edukacyjnych. Opracowałam przykład takiego dostosowania na lekcjach jezyka polskiego w klasach IV - VI szkoły podstawowej, który stosuję na co dzień w pracy.
Autor: Justyna Belicka
Dostosowanie form i metod pracy z dziećmi z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

Formy i metody pracy z dziećmi o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja):
- indywidualne podejście w czasie lekcji;
- ocenianie głównie wypowiedzi ustnych;
- ocenianie prac pisemnych pod względem treści, kompozycji i stylu, a błędy w zapisie wyrazów jakościowo (rodzaj i nasilenie błędów); przy wystawianiu oceny nie będzie brany pod uwagę poziom graficzny i estetyczny pracy;
- w ocenie ortografii stosowana będzie ocena opisowa np. opanowałeś pisownię 7 wyrazów, musisz popracować jeszcze nad tymi wyrazami:....;
- w dyktandach obowiązuje ucznia znajomość wyrazów opracowywanych na lekcji, podczas dyktanda otrzymują jego tekst z lukami na wyrazy, które muszą uzupełnić;
- jeżeli dziecko pisze bardzo nieczytelnie dopuszcza się możliwość pisania pracy domowej na maszynie lub na komputerze;
- uczniowie będą odpytywani z czytania głośnego tylko po wcześniejszym przygotowaniu tekstu w domu;
- tekst zadany do nauczenia się czytania głośnego będzie odpowiednio ograniczony ilościowo w zależności od możliwości ucznia ( minimum 10 zdań);
- przed sprawdzianem, testem, pracą klasową będą odczytywane na głos teksty i zadania;
- czas pracy podczas sprawdzianów, testów, prac klasowych będzie wydłużony o 30 %;
- podczas lekcji uczniowie będą mieli ograniczoną ilość zadań na rzecz ich jakości, będą temu służyły m. in. odpowiednio dostosowane karty pracy;
- uczniowie będą mieli częściej sprawdzane zeszyty i będą musieli wykonywać poprawę błędów w sposób ustalony z nauczycielem;
- uczeń może pisać w zeszycie w wąskie linie;

- uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych według ich potrzeb.


Powyższe formy i metody będą dostosowywane odpowiednio do specyficznych potrzeb ucznia.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:56:07
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:56:07) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie