Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawczej w kl.V

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1524 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jako nauczyciel z wieloletnim stażem pełnię funkcję wychowawcy klasowego. W związku z tym opracowuję plany wychowawcy klasowego, uwzględniając w nich treści zawarte zarówno w Programie Wychowawczym Szkoły, jak i Programie Profilaktyki oraz ścieżki edukacyjne. Proponuję plan pracy wychowawczej do kl. V.

Plan pracy wychowawczej w klasie V


Ścieżki edukacyjne:

Edukacja prozdrowotna – P

Edukacja ekologiczna – E

Edukacja czytelnicza i medialna – CzM

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie - WPO


Wychowanie do życia w rodzinie – WŻR

Edukacja regionalna ER


Program Wychowawczy Szkoły – PW

Program Profilaktyki – PP
Cele


Formy pracy


Termin


1. Kształtowanie postaw społecznych. Rozwijanie samorządności WPO, PW


- Wybory do samorządu klasowego

- Przygotowanie do wyborów do samorządu szkolnegoIX

IX


2. Kształtowanie charakteru: obowiązkowości, odpowiedzialności, zaradności PW


- Współudział w tworzeniu problematyki godzin wychowawczych

- Analiza ról pełnionych w klasie, pobudzanie partnerskich stosunków, dostrzeganie miejsca kolegi w klasie

- Uatywnianie uczniów nieśmiałych, angażowanie ich w życie klasy i szkołyIX


X,XIcały rok


3. Zapewnienie uczniom poczucia godności i tolerancji PW


- Omówienie i interpretacja praw i obowiązków ucznia WPO
- propagowanie Międzynarodowej konwencji praw dziecka WPO
- Uczenie się dobrego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów CzM, PP
- Edukacja na temat radzenia sobie z własną i cudzą agresją PP

-IX


IX


III


cały rok


I


4. Uczenie współodpowiedzialności, wzajemne wspieranie się , pomoc innym PW, P


- Organizowanie pomocy koleżeńskiej w przezwyciężaniu trudności w nauce

- Poznawanie sposobów efektywnego uczenia się i zapamiętywania

- Udział w konkursach szkolnych PP

- Współorganizowanie imprez klasowych: Andrzejki, Mikołajki, Zabawa Choinkowa, Dzień Samorządności, Powitanie Wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka PP, ER, WŻR

- Wykonywanie prac związanych z potrzebami szkołycały rok


X, II


cały rok

wg potrzeb


5. Rozwijanie zachowań prozdrowotnych P, PW


- Uświadamianie uczniom znaczenia higieny zdrowia fizycznego i psychicznego dla ich prawidłowego rozwoju – pogadanki

- Kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych

- Troska o porządek i estetykę otoczenia (w tym szczególnie klasy i szkoły)

- Poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach

- Rozwijanie umiejętności bezpiecznego i świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym - prowadzenie w klasie kącika „Bezpieczeństwo na drodze” PP

- Uświadomienie negatywnego wpływu nałogów na życie i zdrowie człowieka PP

- Uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem PP,WŻRXIcały rok


cały rok


IX, IV


cały rok
V


X, II


6. Troska o rozwój społeczno - moralny uczniów WPO, PW


- Poznawanie własnego regionu (tradycji, kultury, historii) ER
- Upamiętnianie ważniejszych rocznic (obchody wybuchu II wojny światowej, Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3 Maja)

- Ukazywanie roli Polski w Europie, poszerzanie wiedzy na temat Unii Europejskiejcały rok
cały rok


cały rok


7. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody E, PW


- Udział w akcji „Sprzątanie Świata”, obchodach „Dnia Ziemi”

- Opieka nad roślinami w klasie

- Troska o zwierzęta – rozmowy na temat właściwego stosunku do zwierząt

- Rozwijanie zachowań proekologicznych (gazetki, plakaty, wyrabianie nawyku oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi)IX, IV


cały rok

cały rok


cały rok


8. Rozwijanie zainteresowań, poznawanie siebie PW


- Ukazywanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego PP, CzM

- Poznawanie siebie i akceptacja P, PP

- Rozpoznawanie uczuć i umiejętność radzenia sobie z nimi – warsztaty P, PP, WŻRI


II

III, IV


9. Podnoszenie kultury osobistej i pozytywnych relacji z innymi PW


- Rozwijanie kultury i umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach – poznawanie i przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się P, PP, WŻR

- Organizowanie imprez klasowych i szkolnych (wieczorków, dyskotek, zabaw, zawodów sportowych) PP

- Przeciwdziałanie zachowaniom konfliktowym PP, WŻRcały rok
cały rokcały rok


Opracowała Renata Grzesiak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie