Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Badanie wyników nauczania - technologia informacyjna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2707 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Test badający wyniki nauczania technologii informacyjnej w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej z działów: "Źródła informacji i metody komunikacji" i "Środki i narzędzia technologii informacyjnej". Składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Opracowała: mgr inż. Joanna Wędzonka

Część teoretyczna

Wersja A


1. Informatyka to nauka zajmująca się:
a) zapisem informacji
b) przetwarzaniem informacji
c) zapisem i odczytem informacji

2. Technologia informacyjna to nauka, która powstała z połączenia:
a) technologii i informatyki
b) techniki i informatyki
c) komunikacji i informatyki

3. Przeglądarka internetowa to:
a) program
b) aplikacja
c) nakładka systemowa

4. Skrót WWW oznacza:
a) Wilde Wide Web
b) World Wide Web
c) Wide Word Web

5. Katalog stron www obejmuje strony:
a) uporządkowane alfabetycznie
b) uporządkowane tematycznie
c) uporządkowane wg daty utworzenia

6. Skrót e-mail oznacza:
a) pocztę elektroniczną
b) list elektroniczny
c) adres elektroniczny

7. Adres e-mail ma postać:
a) osoba.nazwakomputera@kraj
b) osoba@nazawa.komputera
c) osoba.nazwa@komputera

8. Przyporządkuj sposoby komunikacji do odpowiednich grup:
a) komunikatory internetowe
a) chat
b) IRC
c)gg
d) SMS
e) SMS
f) rozmowy internetowe
g) tlen
h) EMS
i) MMS
j) WPkontakt

Rodzaj komunikacji
Sposób komunikacji

9. Skrót e-book oznacza:
a) książkę elektroniczną umieszczoną w Internecie
b) urządzenie pozwalające na odczyt książek zapisanych w postaci elektronicznej
c) książkę elektroniczną umieszczoną w Internecie oraz urządzenie pozwalające na odczyt książek zapisanych w postaci elektronicznej

10. Podpis elektroniczny to:
a) zbiór danych zapisanych w postaci elektronicznej jednoznacznie identyfikujących osobę podpisaną pod dokumentem
b) to metoda przygotowywania i wysyłania listów
c) to sposób komunikowania się z wykorzystaniem poczty elektronicznej

11. Prawo autorskie zajmuje się:
a) ochroną produktów naszych rąk
b) ochroną produktów naszego intelektu
c) a) ochroną produktów naszego intelektu i ochroną produktów naszych rąk

12. Do licencji typu shareware należą:
a) demo, adware, trialware
b) freeware, Powszechna Licencja Publiczna GNU, demo
c) trialware, freeware, postcardware

13. Środki TI to:
a) komputery i urządzenia peryferyjne
b) komputery i sieci komputerowe
c) komputery, ich urządzenia peryferyjne i sieci komputerowe

14. Narzędzia TI to:
a) różnego rodzaju nośniki danych
b) różnego rodzaju oprogramowanie
c) różnego rodzaju sposoby komunikacji

15. Sieć komputerową tworzą:
a) co najmniej 2 komputery
b) co najmniej 3 komputery
c) co najmniej 2 połączone ze sobą komputery

16. Aby komputer pracował w sieci musi posiadać:
a) kartę sieciowa i protokół sieciowy
b) oprogramowanie i usługi sieciowe
c) kartę sieciową, protokół sieciowy, oprogramowanie i usługi sieciowe

17. Podstawowe klasy sieci to:
a) klient – serwer, peer to peer
b) każdy z każdym, peer to peer
c) LAN, MAN, WAN, Internet

18. Wyjaśnij skróty:
a) LAN ..........................................................................
b) MAN..........................................................................
c) WAN .........................................................................19. Przyporządkuj programy do grup programów:
a) systemy operacyjne
b) programy użytkowe
c) programu narzędziowe
d) języki programowania
e) programy f-k
f) gry
g) Windows 98
h) Linux
i) Asemblery
j) C++
k) DOS
l) scandisk
m) Java
n) edytor tekstu
o) arkusz kalkulacyjny
p) porządkowanie dysku

Grupa programów
Rodzaj programów


20. Narysuj podstawowe sposoby łączenia komputerów w sieć:

21. Adres internetowy domeny ma postać:
a) nazwa_domeny. kategoria
b) nazwa_domeny.kraj
c) nazwa_domeny.kategoria.kraj

22. Przyporządkuj prędkości do rodzajów połączeń z Internetem

a) do 56 kbps
b) 250-2000 kbps
c) do 115 kbps
d) do 215 kbps
e) 64-128 kbps
f) SDI
g) modem analogowy
h) Neostrada
i) linie dzierżawione
j) ISDN


Rodzaj łącza
Przepustowość
23. Odpowiednia kolejność wykonywania narzędzi porządkowych to:
a) scandisk, porządkowanie dysku, defragmentacja
b) porządkowanie dysku, scandisk, defragmentacja
c) defragmentacja, scandisk, porządkowanie dysku


Wersja B

1. Informacja to zbiór danych:
a) zebranych w celu przetwarzania
b) zebranych w celu przekazania istotnych faktów
c) zebranych w celu przetwarzania i otrzymania wyników (nowych informacji).

2. Informatyka to nauka zajmująca się:
a) zapisem informacji
b) przetwarzaniem informacji
c) zapisem i odczytem informacji

3. Bit to podstawowa jednostka:
a) pamięci
b) informacji
c) pliku

4. Wyszukiwarka internetowa wyświetla:
a) listę tytułów stron z danych hasłem
b) liste definicji danego hasła
c) listę adresów stron, na których znajduje się hasło

5. Katalog stron www obejmuje strony:
a) uporządkowane alfabetycznie
b) uporządkowane tematycznie
c) uporządkowane wg daty utworzenia

6. Technologia informacyjna to dziedzina, która obejmuje:
a) środki, narzędzia i inne technologie, przede wszystkim komunikacyjne
b) komputery i oprogramowanie
c) komputery i sieci komputerowe

7. Źródła informacji nazywa się mediami. Media to:
a) narzędzia umożliwiające przekaz informacji, nośniki przekazu informacji i formy przekazu informacji
b) Internet, multimedialne programy dydaktyczne, multimedialne słowniki, encyklopedie, podręczniki, książki elektroniczne
c) książka (podręcznik, słownik, encyklopedia), czasopismo, materiały kserograficzne, plansze, tablice

8. System hierarchii domen przedstawia się następująco:
a) domeny przyporządkowane kategoriom, rejestry krajowe, kategorie
b) kategorie, domeny przyporządkowane kategoriom, rejestry krajowe
c) rejestry krajowe, kategorie, domeny przyporządkowane kategoriom

9. Przyporządkuj nazwy domen do ich skrótów (według wzoru, np. prv - domena prywatna)
a) com
b) domeny należące do jednostek rządowych
c) gov
d) domeny edukacyjne
e) org
f) domeny związane z sieciami komputerowymi
g) edu
h) domeny komercyjna
i) net
j) domeny organizacji
Skrót
Nazwa domeny10. Dane w Internecie są przesyłane w postaci:
a) pakietów
b) zaadresowanych pakietów
c) plików

11. Narzędzia TI to:
a) różnego rodzaju nośniki danych
b) różnego rodzaju oprogramowanie
c) różnego rodzaju sposoby komunikacji

12. Firewall to:
a) zespół rozwiązań sprzętowo-programowych
b) zespół rozwiązań programowych
c) zespół rozwiązań sprzętowo-programowych lub programowych

13. Wymień przyczyny utraty danych.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Programy narzędziowe to:
a) programy wykonujące zadania związane z optymalizacją lub analizą działania systemu operacyjnego
b) Programy narzędziowe to programy wykonujące zadania związane z optymalizacją działania systemu operacyjnego
c) Programy narzędziowe to programy wykonujące zadania związane z analizą działania systemu operacyjnego

15. Przyporządkuj prędkości do rodzajów połączeń z Internetem:
a) do 56 kbps
b) 250-2000 kbps
c) do 115 kbps
d) do 215 kbps
e) 64-128 kbps
f) SDI
g) modem analogowy
h) Neostrada
i) linie dzierżawione
j) ISDN

Rodzaj łącza
Przepustowość


16. Licencja to:
a) umowa pomiędzy użytkownikami programu
b) umowa między autorem a użytkownikiem
c) umowa między autorem a użytkownikiem programu

17. Wymień formy ograniczeń programów typu shareware.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Aby komputer pracował w sieci musi posiadać:
a) kartę sieciowa i protokół sieciowy
b) oprogramowanie i usługi sieciowe
c) kartę sieciową, protokół sieciowy, oprogramowanie i usługi sieciowe

19. Skrót LAN oznacza:
a) Local Are Network
b) Local Area Network
c) Local Area Newtork

20. Ze względu na wielkość sieci komputerowe dzielimy następująco:
a) peer to peer, klient – serwer
b) LAN, MAN, RAM, Internet
c) LAN, MAN, WAN, Internet

21. Do narzędzi porządkujących zaliczamy:
a) scandisk, defragmentator, konserwator
b) scandisk, przywracanie systemu, defragmentacja
c) scandisk, porządkowanie dysku, defragmentacja

22. Mapowanie dysku polega na:
a) przyłączeniu dysku twardego do naszego komputera
b) fizycznym przyłączeniu dowolnego napędu z innego komputera pracującego w sieci do naszego komputera
c) logicznym przyłączeniu dowolnego napędu z innego komputera pracującego w sieci do naszego komputera

23. Podpis elektroniczny to:
a) zbiór danych zapisanych w postaci elektronicznej jednoznacznie identyfikujących osobę podpisaną pod dokumentem
b) to metoda przygotowywania i wysyłania listów
c) to sposób komunikowania się z wykorzystaniem poczty elektronicznej
Część praktyczna


Wersja A

1. Wyszukaj następującą definicję: modem. Definicję zapisz w dokumencie programu MS Word na dyskietce A pod nazwą test1_nazwisko.

2. Wejdź na stronę www.onet.pl. Zaloguj się:
login: konto_10@op.pl
hasło: abcdef1
Po załogowaniu wyslij list na adres z_s_d@poczta.onet.pl. Parametry listu:
Temat: test wiadomości
Załącznik: plik test.doc z folderu Moje dokumenty.
Priorytet wiadomości: normalny
Treść: imię i nazwisko, klasa

3. Wejdź na stronę www.wp.pl. Załóż konto pocztowe o nazwie nazwisko_zsd, hasło do konta dowolne.

4. Wejdź na stronę www.mbank.com.pl. Zaloguj się w wersji demonstracyjnej i załóż lokatę o następujących parametrach:
długość lokaty: 48 miesięcy
kwota: 12 345 zł
automatyczne odnawianie: tak
kapitalizacja odsetek: nie

5. Zmapuj dysk sieciowy z komputera Nr 1 dysk D. Przypisz mu literę R i ustaw funkcję podłączania dysku po ponownym załogowaniu.

6. Udostępnij dysk C na swoim komputerze według wzoru:
- nazwa udziału: dysk twardy c
- komentarz: dysk c
- typ dostępu: zależny od hasła, hasło: zsd

7. Uruchom program scandisk i uruchom test gruntowny dysku A.Wersja B


1. Wejdź na stronę www.mbank.com.pl. Zaloguj się w wersji demonstracyjnej i przygotuj przelew o następujących parametrach:
tytuł przelewu: opłata za czesne
data operacji: 12-03-2003
kwota przelewu: 45 856 zł

2. Wejdź na stronę www.onet.pl. Zaloguj się:
login: konto_10@op.pl
hasło: abcdef1
Po załogowaniu wyslij list na adres z_s_d@poczta.onet.pl. Parametry listu:
Temat: test wiadomości
Załącznik: plik próba.doc z folderu Moje dokumenty.
Priorytet wiadomości: wysoki
Treść: imię i nazwisko, klasa

3. Wejdź na stronę www.wp.pl. Załóż konto pocztowe o nazwie nazwisko_zsd, hasło do konta dowolne.

4. Wyszukaj następującą definicję: bit. Definicję zapisz w dokumencie programu MS Word na dyskietce A pod nazwą test2_nazwisko.

5. Uruchom program Porządkowanie dysku i uporządkuj dysk C.

6. Odinstaluj program Gadu-gadu.

7. Udostępnij dysk A na swoim komputerze według wzoru:
- nazwa udziału: dysk wymienny A
- komentarz: dysk A
- typ dostępu: tylko do odczytu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie