Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sprawozdanie z realizacji zadań § 8 ust. 2pkt. 4 b - Wykonywanie zadań egzaminat

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1171 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów został wprowadzony do szkoły egzamin zewnętrzny po każdym etapie kształcenia. W związku z tym powołano do istnienia Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, której jednym z zadań jest szkolenie nauczycieli. W arkuszach egzaminacyjnych oprócz zadań zamkniętych sprawdzanych elektronicznie, znajdują się zadania otwarte, które wymagają precyzyjnego oceniania przez nauczyciela – egzaminatora.

   Ponieważ spełniałam wymogi określone rozporządzeniem MEN z dnia 19 października 1999r., między innymi ukończenie kursu pomiaru dydaktycznego, postanowiłam ubiegać się o funkcję egzaminatora. W stosownym czasie złożyłam potrzebne dokumenty.

   Zakwalifikowano mnie na kurs dla kandydatów na egzaminatorów. 16 lutego 2001r. ukończyłam z wynikiem pozytywnym szkolenie, uzyskując kwalifikacje do przeprowadzania sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej. 15 marca 2001r. zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów do przeprowadzania sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej pod numerem 110000512.
  
  W roku następnym zakwalifikowano mnie na kurs dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej. 11 marca 2002r. ukończyłam z wynikiem pozytywnym szkolenie, uzyskując kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum. 20 marca 2002r. zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów egzaminu z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjum pod numerem 121005511.

   Dzięki uczestnictwu w szkoleniach :
- rozwinęłam umiejętność sprawdzania i oceniania zadań otwartych według ustalonych kryteriów
- zdobyłam umiejętność oceniania prac egzaminacyjnych, zapewniającą wysoki obiektywizm i porównywalność wyników
- nabyłam umiejętność sprawdzania i oceniania zadań we współpracy z zespołem egzaminatorów
- wykształciłam w sobie poczucie współodpowiedzialności za jakość egzaminu.

   Uzyskane umiejętności pogłębiam pracując w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych. Brałam udział w charakterze egzaminatora OKE w Gdańsku:
- w ogólnopolskim próbnym sprawdzianie w szkole podstawowej  w październiku 2001r.
ogólnopolskim sprawdzianie w szkole podstawowej w kwietniu 2002r.

   Obowiązki, jakie wypełniam jako egzaminator to:
- uczestniczenie w warsztatach szkoleniowych
- sprawdzanie i punktowanie prac egzaminacyjnych zgodnie z otrzymanym schematem oceniania
- weryfikowanie kart odpowiedzi uczniów
- prowadzenie dokumentacji egzaminacyjnej

   W maju 2003 r. zostałam powołana na weryfikatora OKE w Gdańsku. Brałam udział w:
- w ogólnopolskim sprawdzianie w szkole podstawowej w maju  2003r.
- w ogólnopolskim sprawdzianie w szkole podstawowej w kwietniu  2004r.
- w ogólnopolskim sprawdzianie w szkole podstawowej w kwietniu  2005r.

   Do moich zadań jako weryfikator należało między innymi:
- uczestniczenie w szkoleniach dla weryfikatorów
- przeprowadzenie szkolenia wraz z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem sprawdzania zestawów egzaminacyjnych
- współpraca w zakresie liczenia przyjętych zestawów egzaminacyjnych i sporządzenie protokołu rozbieżności
- powtórne sprawdzenie i wypunktowanie prac egzaminacyjnych sprawdzonych przez egzaminatorów
- konsultacja rozbieżności w punktacji z egzaminatorem
- prowadzenie dokumentacji weryfikatora

   Jako egzaminator egzaminu gimnazjalnego pracowałam w OKE:
- w maju 2003r.
- w maju 2004r.
- w maju 2005r.
   W styczniu 2005 roku wzięłam udział w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, mającym na celu doskonalenie umiejętności oceniania kryterialnego.

   Uzyskane umiejętności wykorzystałam też pełniąc funkcję przewodniczącej szkolnej komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania próbnego sprawdzianu w szkole podstawowej w roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004 (omówiłam to w opisie i analizie § 8 ust.2 pkt. 3) .

   W styczniu 2005 wzięłam udział w korespondencyjnym szkoleniu dla egzaminatorów przeprowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

   Dnia 26.02.2005r. i 07.04.2005r.wzięłam udział w szkoleniach dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych i weryfikatorów, przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku, w celu doskonalenia umiejętności kryterialnego oceniania oraz organizacji sprawdzianu i stosowania schematu punktowania zadań egzaminacyjnych za sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r.

                                                                         opr. Barbara Pietkiewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie