Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program własny zajęć pozalekcyjnych z fizyki dla gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8795 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Nauczanie fizyki w gimnazjum jest obecnie nie lada wyzwaniem. Z jednej strony ilość godzin wynosi jedynie cztery w cyklu kształcenia. Z drugiej, od nauczyciela wymaga się rzetelnego przygotowania ucznia do egzaminu gimnazjalnego oraz nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Moją propozycją są zajęcia pozalekcyjne... 

PROGRAM WŁASNY

zajęć pozalekcyjnych z fizyki realizowany w Zespole Szkół w Korszach

AUTOR I REALIZATOR PROGRAMU
Jarosław Duryło


WSTĘP
Program powstał w oparciu o podstawę programową nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum, program nauczania – Zam Kor DKW – 4014 – 105/99.
Program przeznaczony jest dla uczniów klas III gimnazjum, którzy pragną rozszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z fizyki, planują udział w konkursie fizycznym oraz chcą przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno - przyrodniczej.
Program zawiera materiał nauczania zawarty w wymaganiach egzaminacyjnych dla gimnazjum, wymaganiach konkursowych oraz materiał, którego opanowanie sprawia uczniom szczególny kłopot.
 TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2004/2005, 2005/2006 i następne.
CZAS I FORMA REALIZACJI:
1 godzina zegarowa zajęć pozalekcyjnych w tygodniu, zajęcia prowadzone społecznie.
CELE OGÓLNE:
 1. Zachęcenie uczniów do rozwoju intelektualnego.
 2. Pobudzenie do twórczego myślenia.
 3. Pogłębienie zainteresowania metodami poznawania prawidłowości w przyrodzie.
 4. Poszerzenie wiedzy ucznia w zakresie fizyki i astronomii.
 5. Nabywanie umiejętności docierania do źródeł informacji i ćwiczenie krytycznej selekcji informacji.
 6. Rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowania wniosków i wyrażania opinii w oparciu o dostarczone informacje i posiadaną wiedzę.
 7. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań złożonych, niestandardowych, wymagających zbudowania planu działania.
 8. Zdobycie przez ucznia umiejętności, umożliwiających spełnienie standardów wymagań egzaminacyjnych.
 9. Przygotowanie uczniów do kolejnych etapów konkursu fizycznego.
 10. Podniesienie jakości pracy Szkoły.
 CELE SZCZEGÓŁOWE:
 1. Usystematyzowanie wiedzy z trzech lat nauki fizyki w gimnazjum.
 2. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów.
 3. Rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń oraz prezentacji i analizy ich wyników.
 4. Kształcenie umiejętności obserwowania i identyfikowania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie.
 5. Rozpoznawanie związków przyczynowo – skutkowych w obserwowanych zjawiskach.
 6. Rzetelne rozwiązywanie zadań fizycznych z wykorzystaniem aparatu matematycznego oraz symboli i jednostek fizycznych.
 7. Wdrażanie do odpowiedzialnej pracy intelektualnej.
 8. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie ze stresem w sytuacjach egzaminacyjnych i konkursowych.
 9. Ukazanie decydującej roli matematyki w budowaniu modeli opisujących zjawiska fizyczne oraz rozwiązywaniu problemów..
 METODY PRACY Z UCZNIAMI:
 1. Wykład informacyjny.
 2. Pokaz z objaśnieniem.
 3. Eksperyment fizyczny.
 4. Dyskusja dydaktyczna.
 5. Pogadanka.
 FORMY PRACY Z UCZNIAMI
 1. Praca w grupie.
 2. Praca indywidualna.
 3. Praca w zespołach 2 lub 3 osobowych.
 MATERIAŁ NAUCZANIA
WYKAZ PLANOWANYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Uczeń:
Ruch jednostajny prostoliniowy
- potrafi rozwiązać zadanie dotyczące ruchu jednostajnego prostoliniowego uwzględniając odpowiednie symbole i jednostki
- rozpoznaje i umie przeanalizować wykresy zależności drogi od czasu oraz prędkości od czasu dla ruchu jednostajnego

Ruch jednostajnie przyspieszony
- potrafi rozwiązać zadanie dotyczące ruchu jednostajnie przyspieszonego uwzględniając odpowiednie symbole i jednostki
- rozpoznaje i umie przeanalizować wykresy zależności drogi od czasu oraz prędkości od czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego
- rozwiązuje zadania dotyczące spadku swobodnego, zna wartość i rozumie sens przyspieszenia ziemskiego
Zasady dynamiki
- zna trzy zasady dynamiki Newtona
- potrafi rozpoznać, którą zasadę należy zastosować w określonym przypadku
- rozumie i potrafi zastosować w praktyce pojęcia zrównoważenia sił oraz siły wypadkowej
- zna i potrafi stosować wzór opisujący przyspieszenie wynikający z drugiej zasady dynamiki
- rozumie zasadę akcji i reakcji
Astronomia
- zna i rozróżnia podstawowe ciała niebieskie (gwiazda, planeta, satelita, kometa)
- wie co to jest Układ Słoneczny i potrafi go opisać
- potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach dotyczące astronomii
Praca, moc energia
- zna i rozumie definicje pracy mocy i energii
- zna wzory opisujące te wielkości, ich symbole i jednostki
- potrafi rozwiązywać zadania wymagające ułożenia równania opisującego przemiany energetyczne
Własności substancji
- rozpoznaje trzy podstawowe stany skupienia substancji, zna cechy cząsteczkowej budowy tych stanów
- zna sposoby dowodów cząsteczkowej budowy materii
- rozumie pojecie sił spójności i przylegania
- potrafi rozwiązać proste zadania bilansu cieplnego
Ruch drgający
- zna i potrafi zastosować podstawowe wielkości opisujące ruch drgający (amplituda, okres, częstotliwość, długość fali)
- potrafi opisać i przeanalizować zjawisko dźwięku jako szczególnego rodzaju fal sprężystych
Hydrostatyka i aerostatyka
- zna i potrafi zastosować prawo Archimedesa
- rozumie pojęcie ciśnienia atmosferycznego (prawo Pascala)
- rozwiązuje zadania dotyczące gęstości z uwzględnieniem jednostek
Elektrostatyka
- rozumie pojęcie elektrycznego „naładowania” ciała oraz elektrycznej obojętności
- zna i rozumie prawo Coulomba
- potrafi wyznaczyć linie sił pola elektrostatycznego
Prąd elektryczny
- zna definicje, wzory i jednostki podstawowych wielkości opisujących prąd elektryczny (natężenie, napięcie, opór, praca, moc)
- rozwiązuje zadania dotyczące prądu elektrycznego
- potrafi podłączyć amperomierz i woltomierz do obwodu elektrycznego
- rozpoznaje połączenie szeregowe i równoległe, potrafi obliczyć opór w tych połączeniach  
Magnetyzm
- zna własności magnesu i elektromagnesu
- zna i potrafi wykorzystać reguły opisujące zależności między przepływem prądu w przewodniku i polem magnetycznym
- rozumie zasadę działania prądnicy, silnika elektrycznego, transformatora
Optyka
- potrafi wytłumaczyć podstawowe zjawiska związane ze światłem (załamanie, rozszczepienie, rozproszenie, zjawisko cienia)
- rozumie zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca
- umie skonstruować obraz w soczewkach i zwierciadłach różnych typów
- potrafi rozwiązać proste zadania związanego ze zdolnością skupiającą soczewki
 TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematy poszczególnych zajęć związane są z jednej strony z materiałem nauczania, z drugiej z przyjętymi celami. Pracę z uczniami podzielono na cztery etapy:
 1. Przypomnienie i usystematyzowanie wiadomości z poprzednich dwóch lat nauki (podstawowe prawa, zależności, wzory, jednostki).
 2. Przygotowanie do poszczególnych etapów konkursu fizycznego (rozwiązywanie zadań konkursowych).
 3. Przygotowanie do Ukraińsko – Polskiego Konkursu Fizycznego LWIĄTKO (nawiązanie współpracy z organizatorami, rozwiązywanie zadań tego specyficznego konkursu). 
 4. Przygotowanie do części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (rozwiązywanie zadań otwartych i zamkniętych opartych o standardy egzaminacyjne)
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EWALUACJI
Do przeprowadzenia ewaluacji programu posłużą:
- Rozmowy z uczniami.
- Wyniki konkursów.
- Wyniki egzaminu z części zawierającej zadania z fizyki.
- Prace przygotowane przez uczniów.
 ŚRODKI DYDAKTYCZNE
 1. Urządzenia pomiarowe.
 2. Zestawy doświadczalne.
 3. Sprzęt audio – video (filmy przedstawiające eksperymenty, których nie można wykonać w warunkach szkolnych).
 4. Komputer (programy interaktywne, multimedialne, encyklopedie).
 5. Literatura:
1.    Rozenbajgier M., Rozenbajgier R., Kreiner J.M., „Fizyka dla gimnazjum.”, Zam Kor, Kraków 2004;

2.    Subieta R., „Zbiór zadań. Fizyka. Gimnazjum.”, WsiP, Warszawa 1999;

3.    Kurczaba M. praca zbiorowa pod redakcją, „Egzamin gimnazjalny”, Oficyna Edukacyjna, Warszawa 2002:

4.    Kulpa W., Trzeciak A., „Zadania i projekty badawcze z fizyki dla gimnazjum.”, Żak, Warszawa 2001;

5.    Jaśkowiec S., „Repetytorium z fizyki dla uczniów gimnazjum.”, ALMA, Olsztyn 2000;

6.    Jaśkowiec S., „Matematyka. Zbiór zadań o treściach przyrodniczych dla uczniów gimnazjum.”, ALMA, Olsztyn2003;

7.    Czjkowska T., Giełdzik D., Hoppe L., Larczyńska – Renc W., Pobłocki M., Sternicka A., „Testy – Ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część matematyczno – przyrodnicza”, SENKA, Gdynia 2002:

8.    Mendel B., Mendel J., „Zbiór zadań z fizyki. Kurs podstawowy.”, WSiP, Warszawa 1980;

9.    Giełdzik D., Hoppe L., Słowik J., Spychała E., Ziółkowski W., „Testy. Ćwiczenia dla uczniów klasy III gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza.” SENEKA, Sopot 2005;

10.              Szymczyk T., Rabiej S., Pielesz A., Desselberger J., „Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne.”, PPU „PARK” sp zo.o., Bielsko-Biała 2001;

11.              Materiały Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych pobrane ze stron internetowych;

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie