Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 855 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

System wykrywania i rejestracji zaburzeń rozwojowych i upośledzeń powinien być nastawiony na rozpoznanie już we wczesnym dzieciństwie. Wczesne rozpoznanie upośledzeń i organizacja pomocy terapeutyczno - pedagogicznej jest bardzo istotna, bo zapewnia skuteczną terapię, umożliwia skuteczne działanie rewalidacyjne w okresie szczególnej podatności organizmu dziecka na formy korekcji i kompensacji, umożliwia działanie profilaktyczne, to jest ochronę przed pogłębieniem stanu upośledzenie na skutek wadliwego prowadzenia dziecka, umożliwia maksymalny rozwój dziecka w okresie szczególnie ważnym dla jego dalszego rozwoju.

Wczesna pomoc zapobiega w wielu przypadkach konieczności późniejszego skierowania dziecka do szkół i zakładów specjalnych i powiększa szanse pozostawienia go w rodzinie, czyli w najkorzystniejszym środowisku wychowawczym. Jestem nauczycielką od ośmiu lat. Pracuję w Szkole Podstawowej, która znajduje się w niewielkiej wsi. Klasy są małoliczne. Dzięk temu każdy nauczyciel ma ogromne możliwości obserwowania każdego dziecka, kontaktu w sferze wychowawce - uczeń, dzieka. Można pzwolić sobie na indywidualizację nauczania, w pełnym tego słowa znaczeniu. Nauczyciel jest w stanie zauważyć braki czy defekty dziecka.

W przeciągu lat pracy nauczycielskiej spotkałam uczniów zdolnych, mniej zdolnych czy słabych. W mojej pracy pragnę opisać przypadek Pawła. Po przejściu do klasy pierwszej, Paweł uczęszczeł systematycznie na zajęcia, ale zauwarzyłam, że jest dzieckiem bardzo mało aktywnym, nie bierze udziału w lekcji, na pytania odpowiada niechętnie, najczęściej jednym, niewyraźnym słowem. W jego mowie zauważyłam znacznie zwolnione temp, niewyraźne wymawianie głosek i słów, zniekształcenie, trudności w wypowiadaniu się. W zachowaniu wyraźnie uwidaczniały się zaburzenia osobowościowe. Również miał problem w zakresie higieny osobistej, z urzymywaniem swoich rzeczy w porządku i przy wykonywaniu prostych poleceń. Nie potrafił nawiązywać kontaktów z rówieśnikami.

Był w stanie nazwać tylko niektóre z podstawowych kolorów, nie wykonywał najprostrzych obliczeń arytmetycznych, nie znał liter. Prosiłam o rozmowę rodziców Pawła. Poinformowałam o moich spostrzeżeniach. Zgodzili się aby ich syn został przebadany w poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Wyniki badań psychologicznych były następujące: "Ogólny rozwój intelektualny poniżej przeciętnej. Chłopiec ma kłopoty z uogólnieniem, zasób wiadomoćci ogólnych i słownictwo ubogie, słaby też poziom rozumienia pojęć. Perfekcja słuchowa i wzrokowa niewykształcona. Wada wymowy. W zachowaniu chętnie pracuje, nie dość uważny, ifantylny. Zewnętrzne dziecko zaniedbane, o słabym rozwoju fizycznym". Dyrektor P.P.P.

Nadto poradnia zwróciła uwagę, iż przyczyna trudności Pawła leży w wielorakich deficytach rozwojowych, między innymi zaburzonej percepcji wzrokowej i słuchowej, wadzie wymowy i słabej stymulacji ogólnorozwojowej czyli zaniedbanych środowiskowych. Po wywiadzie z rodzicami okazało się, że Paweł przejawiał opóźnienia rozwojowe już w wieku dwóch lat, był leczony neurologicznie, dość często chorował we wczesnym dzieciństwie. Paweł wymagał wszechstronnej opieki ze strony wychowawcy. Wiedziałem, że niemogę oczekiwać ze strony jego rodziców, ze względu na ich niezaradność wychowawczą i społeczną. Na tym etapie pomoc w nauce musiała polegać głównie na ćwiczeniach percepcyjnych, typu:
- zabawy w rozróżnianiu różnorodnych dźwięków (ćwiczenia słuchu fonetycznego);
- wróżnienie głosek na początku, końcu i w środku wyrazu (na wyrazach jednosylabowych);
- podział na sylaby, głoski;
- przepisywanie wyrazów z tekstu, pisanie z pamięci i ze słuchu prostych wyrazów z poprawą błędów;
- utrwalanie znajomości liter na zasadzie skojarzeń z obrazem (np. c- cebula); utrwalanie znajomości cyfr z jednoczesnym obrazem graficznym i przepisywaniem liczby
- na zadaniech z treścią najpierw do 5, potem do 10;
- dodawanie i odejmowanie, utrwalanie pojęcia: mniej, więcej - na obrazach wzrokowych.

Trudności należało stopniować, wykonując pracę z dzieckiem od zadań najłatwiejszych, takich które dziecki lubi (np. rysowanie, malowanie, układanie z klocków) i stopniowo wprowadzać zadania trudniejsze. Wyuczone treści należało wielokrotnie powtarzeć celom lepszego ich utrwalenia. Mimo tych prób, można było u Pawła zauważyć momenty osłabienia i zniechęcenia. Wspólnie z rodzicami należało pomóc dziecku w pzezyciężeniu niewiary we własne siły i możliwości oraz przezwyciężaniu obawy przed kompromitacją i negatywną oceną, w poprawie stuacji w zespole rówieśników, w szkole i poza nią, w przyjęciu postawy czynnej wobec zadań szkolnych i obowiązków pozaszkolnych. Pomoc dziecku nie może ograniczać się tylko do terenu klasy, winna obowiązywać również w środowisku i otoczuni poza szkołą.

Bardzo ważną sprawą było również przy pracy z Pawłem wprowadzenie życzliwej, pozytywnej atmosfery. Wniki badań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej obniżyły poziom wymagań wobec Pawła. W następującym roku szkolnym ze względu na pogarszający się stan zdrowia, Paweł był hospitalizowany (od listopada do kwietnia).

Realizacja programu nauczania w szpitalu odbywała się w bardzo ograniczonym zakresieze względu na trudności percepcyjne Pawła. Zgodnie z orzeczeniem poradni, do końca roku szkolnego, Paweł poddany został nauczaniu indywidualnemu. Dziecko miało problemy z myśleniem słowno - pojęciowym oraz przyczonowo - skutkowym. Wolne tempo uczenia się wzrokwo - ruchowego. Zajęcia z Pawłem przyjmowały charakter zabawny, ćwiczenia oparte na konkretach.

Kolejne badanie Pawła wykluczyło go spod wymagań szkoły masowej. Objęty został programem szkoły specjalnej, ale w szkole macierzystej. Z powodu trudności w nauce Paweł jest pod opieką Poradni pd klasy I. Badania wykazały obnieżenie poziomu rozwoju umysłowego. Aktualnie jest to upośledzenie umysłowe stopnia umiarkowanego. Paweł wymaga stałej opieki i pomocy, zarówno ze strony szkoły jak i rodziców. Podstawy rodziców wpływają na zachowanie dziecka i kształtują jego osobowość. Rodzice zawsze mają nadzieję co do możliwości całkowitego, lub przynajmniej częściowego wyleczenie dziecka.

Upośledzenie dziecka jest dla nich ciosem i dlatego oni również powinni być przedmiotem troski ze strony specjalistów, podobnie jak ich dziecko.

Opracowała Lewandowska Elżbieta

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie