Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja ekologiczna w Miejskim Przedszkolu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1143 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zachowania proekologiczne należy kształtować w człowieku już od najmłodszych lat. Bardzo ważne jest wykształcenie w człowieku świadomości, że dbanie o środowisko naturalne jest najlepszą inwestycją w przyszłość. Dlatego też każde działanie, którego celem jest rozwijanie szacunku dla przyrody, powinien zajmować szczególne miejsce w programie edukacyjnym każdego przedszkola. EDUKACJA EKOLOGICZNA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5
W GOSTYNINIE

Edukacja ekologiczna w przedszkolu stała się w ostatnich latach jednym z ważniejszych zadań w pracy przedszkola. Głównym tego powodem jest coraz większa dewastacja przyrody: lasów, gleby, wody i powietrza, a co za tym idzie- potrzeba jej ochrony. Nikt nie powinien zostać obojętnym wobec realnego zagrożenia naszej planety.
Edukację ekologiczną należy zacząć już w przedszkolu od budzenia świadomości ekologicznej, pielęgnowania szacunku do przyrody, a także chęci jej chronienia.
Dzieci w wieku przedszkolnym są szczególnie wrażliwe na otoczenie przyrodnicze, a otaczająca przyroda jest dla nich źródłem przeżyć i wiedzy. Rozwijanie u nich świadomości ekologicznej prowadzi do rozwoju względnie trwałych postaw wobec przyrody. To, czy uda się w dziecku rozbudzić zainteresowanie światem przyrody i wytworzyć właściwy do niego stosunek, zależy w dużym stopniu od nauczyciela- jego osobowości, wiedzy, sposobu oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych.
W Miejskim Przedszkolu nr 5 w Gostyninie od ponad roku podejmowanych jest wiele działań związanych z aktywną edukacją ekologiczną i przyrodniczą, a mających na celu wytworzenie pożądanych postaw proekologicznych.
Odbywało się to ( i nadal odbywa) poprzez realizację dwóch głównych bloków tematycznych:

I. PORZĄDKUJEMY I ODNAWIAMY LAS
II. PRZYJACIELE PTAKÓW

Inspiracją do podjęcia szerszych działań w tych kierunkach był udział w konkursach:

 1. „Przyroda- twój przyjaciel”- zorganizowany przez Zarząd Okręgu LOP w Płocku i Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku.
 2. „Porządkujemy i odnawiamy las”- zorganizowany przez Redakcję Tygodnika Płockiego; Nadleśnictwa: Płock, Łąck, Gostynin; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi. (Przedszkole zajęło 3 miejsce)
 3. „Chronimy środowisko odzyskując surowce wtórne”- II Powiatowy Konkurs Ekologiczny- zorganizowany przez Starostę Gostynińskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (wyróżnienie dla Przedszkola).
 4. Zbiórka makulatury” – konkurs ekologiczny o charakterze ogólnopolskim patronowany przez Zarząd Sejmiku Mazowieckiego ( jeszcze nie rozstrzygniety).
 5. „ Zostań przyjacielem ptaków” II edycja konkursu powiatowego, organizowana przez Redakcję „ Tygodnika Płockiego”, Nadleśnictwa: Płock, Łąck, Gostynin; Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Płocku

I PORZĄDKUJEMY I ODNAWIAMY LAS

Realizację bloku tematycznego: „ Porządkujemy i odnawiamy las” rozpoczęliśmy od ułożenia „ Programu edukacji przyrodniczej- Porządkujemy i odnawiamy las”. W Programie zostały zawarte cele ( ogólne i szczegółowe ) oraz metody i formy ich realizacji. Na określone dni zaplanowałyśmy realizację konkretnych zagadnień i przewidziałyśmy rezultaty działań dzieci. Przedszkole nawiązało też współpracę z Nadleśnictwem Gostynin, LOP, Urzędem miasta Gostynina i gostynińskimi przedszkolami.
- Zorganizowaliśmy wystawę czasopism i książek o tematyce przyrodniczej. Dzieci o każdej porze dnia miały możliwość oglądania książeczek, zadawania pytań, słuchania tekstów czytanych przez nauczycielki. Poszerzały w ten sposób zakres wiadomości, rozwijały mowę i zwiększały zasób słownictwa czynnego o wyrazy dotyczące świata przyrody i jego ochrony.
W trakcie licznych wypraw do lasu ( przez cały rok szkolny ) wykonaliśmy wiele pięknych zdjęć przyrodniczych, które są naszą dumą. Posłużyły nam one do zorganizowania wystawy fotograficznej, która była obiektem zainteresowania zarówno dzieci , rodziców jak i gości przedszkola.
Rodzice i goście mieli możliwość podziwiania prac plastycznych dzieci, z których raz w tygodniu organizowane były wystawki, a których tematyka również związana była z lasem.
Zdjęcie 1 i 2
Przedszkole umożliwiło dzieciom również bezpośredni kontakt z przyrodą poprzez zorganizowanie wycieczek autokarowych:
1) do Szkółki leśnej w Choinku, oraz
2 ) na ścieżkę dydaktyczną w Lucieniu.
Podczas tych wyjazdowych „ lekcji” dzieci były gośćmi Pana leśniczego, który oprowadził je po Szkółce, dzielił się wiedzą dotyczącą „ hodowli drzewek”, cierpliwie udzielał odpowiedzi na wszystkie pytania. Pokazał dzieciom chronione gatunki roślin, w tym także drzew ( modrzew ); również przedstawił niebezpieczeństwa grożące przyrodzie i sposoby jej ochrony. Przedszkolaki poznały pracę pana leśniczego, jej rolę i znaczenie, a także narzędzia i maszyny wykorzystywane przez pracowników leśnych. Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku i wesołe zabawy połączone z konkursami uatrakcyjniły obydwa wyjazdy.
Zdjęcie 3
Dzieciom bliski jest problem ochrony przyrody, znają zasady jej chronienia, m. in. zbieranie surowców wtórnych, dbanie o porządek i ciszę w lesie. Regularnie- przy współudziale Nadleśnictwa Gostynin – przedszkolaki „ sprzątają las”. W niedawnej akcji pod hasłem „ Nasza Ziemia to nasz drugi dom – dbaj o niego”- udział brały też dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 4 w Gostyninie i przyniosła ona wszystkim przedszkolakom wiele satysfakcji. Radość sprawiły im także zabawy i konkursy przeprowadzone w naturalnym środowisku leśnym.
Zdjęcie 4
Również w przedszkolnych kącikach przyrody gromadzone były ciekawe okazy- zebrane m. in. Podczas wycieczek i spacerów do lasu. Dzieci przez cały rok starały się upiększać „ swój” kącik, przynosząc również okazy z niedzielnych „ wypraw” z rodzicami. Dbały o porządek w kąciku ( wycierały kurz z okazów, segregowały…), prowadziły obserwacje, które wspomagały proces uczenia się. Zaangażowanie rodziców w proces uczenia się dzieci widoczne było w ich czynnym włączeniu się do akcji zbierania surowców wtórnych, a także w chęci poszerzania własnej wiedzy na temat: „ Edukacji ekologiczno- przyrodniczej w przedszkolu”. Pedagogizacja rodziców na w/w temat odbyła się na jednym z zebrań , gdzie nauczycielki wygłosiły prelekcję w oparciu o literaturę pedagogiczną i własne doświadczenia.
Aktywność twórcza dzieci znalazła swe ujście zarówno w działalności plastycznej, w konkursach piosenki jak i w tworzeniu wierszy o tematyce leśnej, które wraz z zebranymi wierszami polskich poetów zostały zaprezentowane w biuletynie przedszkolnym „ Wierszy preferujących wartości i piękno otaczającej nas przyrody”. A oto 3 wiersze ułożone przez dzieci z pomocą nauczycielki mgr Z. Serdecznej:

Smutny las. Autor: Szymon M. , lat 5
Każdy wie, że mądre dzieci
Nie rzucają w lesie śmieci.
Dzieci śmieci swe zbierają,
Świnki – w lesie zostawiają.
Oprócz tego hałasują,
Płoszą ptaki, niszczą drzewa,
Wtedy las się robi smutny,
Wtedy las się gniewa.

Zima w lesie. Autor: Grzegorz S. , lat 6
Dziś do lasu przyszła zima,
Wszystkie drzewa wystroiła
W białe czapy, suknie białe,
Teraz stoją białe całe
I uśpione ciszą
Lekko się kołyszą

Sarenki. Autor: Monika Z., lat 6
Stoi paśnik na polanie
A w nim siano na śniadanie
Dla sarenki z lasu.
Jeśli chcecie je zobaczyć,
Chodźcie tutaj, proszę,
Tylko cicho, bo sarenek
Nie wolno przepłoszyć.

- Działania ekologiczne Przedszkola- udokumentowane zostały w Kronice, wykonanej przez nauczycielki przy czynnym współudziale wychowanków.
- Kolejnym etapem naszych działań było zdiagnozowanie wiedzy i umiejętności dzieci, które odbyło się poprzez uczestnictwo wszystkich przedszkolaków w między przedszkolnych konkursach wiedzy o tematyce leśnej. Pierwszy z konkursów przeprowadzony był między dziećmi z Przedszkola nr 5 a przedszkolakami z Przedszkola nr 4 i miał charakter quizu. Wszyscy wspaniale się bawili- utrwalając jednocześnie posiadane wiadomości i zdobywając nowe. Drugi konkurs to Powiatowy konkurs wiedzy o lesie, który odbył się w przedszkolu nr 2 w Gostyninie i uczestniczyły w nim przedszkolaki z kilku przedszkoli. Zadania konkursowe i rekwizyty przygotowały współpracując ze sobą nauczycielki ze wszystkich przedszkoli. Na konkurs zaproszono wielu znakomitych gości: władze miasta i powiatu Gostynin, przedstawicieli Nadleśnictwa Gostynin i wszyscy byli pod dużym wrażeniem wiedzy, jaką posiadają dzieci przedszkolne na temat lasu, pracy leśnika i ochrony przyrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody od sponsorów i zaproszonych gości. Przebieg konkursu był nagrywany przez Telewizję Kablową i wszyscy uczestnicy mogli przeżywać go na nowo w domowym zaciszu – przed telewizorem.
Zdjęcie 5, 6
Dzieci bogatsze o nową wiedzę przyrodniczą utworzyły Kodeks przedszkolaka- ekologa i zostały odznaczone orderami: „ Strażnik przyrody”

KOKDES PRZEDSZKOLAKA – EKOLOGA

Przyrzekam uroczyście, że będę prawdziwym przyjacielem przyrody:

 1. Będę kochał, chronił zwierzęta i rośliny;
 2. Nie będę zaśmiecał ziemi;
 3. W lesie będę zachowywał spokój i ciszę;
 4. Będę zajmował się pielęgnacją kwiatów w domu, przedszkolu;
 5. Będę pamiętał o regularnym dokarmianiu i pojeniu ptaków i zwierząt;
 6. Będę segregował odpady o zachęcę do tego rodziców;
 7. Będę oszczędzał wodę i papier;
8. Będę obserwował i poznawał przyrodę

Uwieńczeniem całej akcji pt. : „ Porządkujemy i odnawiamy las było wręczenie przez Pana leśniczego- każdemu dziecku- 1 drzewka i zachęcenie do zasadzenia i pielęgnowania go.

II PRZYJACIELE PTAKÓW

Akcję „Zostań przyjacielem ptaków” rozpoczęliśmy od opracowania Harmonogramu zawierającego propozycje działań nauczycielek i dzieci na kolejne zimowe miesiące. Dzieci wykonały plakat : POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ, w ten sposób poinformowaliśmy rodziców o naszym uczestnictwie w akcji i zachęciliśmy do współpracy. Na efekty współpracy nie musiałyśmy długo czekać. Dzieci przynosiły z domu pokarm dla ptaków: ziarna słonecznika, konopi, płatki owsiane, kaszę, ziarna zboża, kukurydzy itp. Zgromadzony pokarm przechowaliśmy w kąciku przyrody, dzieci same wsypywały ziarna do pojemniczków, nazwały ziarna, dobierały odpowiednie podpisy.
Zdjęcie1
Jedno dziecko przyniosło nowy karmnik zrobiony przez tatę, który umieściliśmy pod oknami naszych” maluchów” , aby i one miały możliwość obserwowania ptaków.
Dużą radość przyniosło dzieciom zorganizowanie ptasiej stołówki, wspólnie ze swoją Panią przedszkolaki ubrały przed budynkiem przedszkola choinkę dla ptaków, która nie tylko pięknie się prezentowała, ale spełniła swoje zadanie- zaczęły do niej przylatywać ptaki i chętnie częstowały się naszymi smakołykami. Przez kilka kolejnych dni dzieci z wielkim zaangażowaniem obserwowały przylatujące tam ptaki.
Zdjęcie2
W miesiącu grudniu przedszkole otrzymało od Nadleśnictwa Gostynin karmnik i karmę dla ptaków. Długo wybieraliśmy odpowiednie miejsce na zamontowanie karmnika. Nasz karmnik stanął w ustronnym, spokojnym miejscu , w pobliżu drzewa, wokół niego jest dużo przestrzeni, a co najważniejsze dzieci z okna swojej sali mogą obserwować przylatujące tam ptaki. Od tego momentu systematycznie obserwowaliśmy i dokarmialiśmy ptaki.
Codziennie rano wyznaczony dyżurny wsypywał świeży pokarm do karmnika. Ptaki karmiliśmy nasionami i jagodami, które zebraliśmy sami jesienią oraz kupiliśmy karmę dla naszych skrzydlatych gości. Dbaliśmy również o porządek w karmnikach, często wychodziliśmy na teren i robiliśmy porządek w ptasiej stołówce: wygarnialiśmy śnieg i resztki pokarmów. Ptaki bardzo lubią porządek , szybko zjawiały się w wysprzątanym i pełnym pożywienia karmniku. Drzewo koło karmnika obwiesiliśmy kolorowymi pudełeczkami, w których zmieszaliśmy mak ze smalcem, na drucikach zawiesiliśmy kawałki słoninki. Był to wspaniały przysmak dla sikorek, które lubią zwisać głową w dół i huśtać się na swoim „ przysmaku”. Przez okno w swojej sali obserwowaliśmy różne ptaki: sikorki, wróble, wrony, kilka razy przyleciały gołębie, a pewnego dnia pojawił się gil z czerwonym brzuchem. Jak już wcześniej wspominaliśmy dobra lokalizacja naszego terenu i karmnika pozwoliła naszym ptakom spokojnie spożywać smakołyki, a dzieci przez lornetkę obserwowały zachowanie się ptaków podczas przylotu i odlotu, sposób jedzenia pokarmu, zwracały uwagę i opisywały ich wygląd zewnętrzny. Dzieci są już w stanie odróżnić poszczególne gatunki ptaków i podać ich nazwy. Wiedzą, że ptaki wydobywają pokarm dziobkiem, tylko sikorki czasami trzymają pokarm nóżkami. Dzieci zauważyły, że sikorki fruwają szybko, a gołębie podczas chodzenia poruszają główkami. Straszne zamieszanie robi się w karmniku, gdy zjawiają się w nim wrony, wszystkie ptaki uciekają i siadają na pobliskim drzewie.
Dzieci zaobserwowały również to, że w czasie mrozów ptaki siadają blisko siebie na krzewach rosnących koło przedszkola i nastroszają piórka tak, że wydają się dużo większe.
Będąc na terenie mogliśmy obserwować i rozróżniać ślady na śniegu. Wiemy jak wyglądają ślady kota i psa, a jakie ślady zostawiają na śniegu ptaki. Swoje doświadczenia oraz zdobytą wiedzę dzieci utrwalały podczas zabaw i zajęć organizowanych przez swoje Panie.
Dzieci poznawały opowiadania, wiersze ,piosenki, omawiały ilustracje i historyjki obrazkowe, słuchały ciekawostek przyrodniczych, same przynosiły z domu informacje o dokarmianiu ptaków i dzieliły się z rówieśnikami swoją wiedzą. Pięcio- sześciolatki – dla swoich młodszych kolegów - wystawiły teatrzyk sylwetowy: „ O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”- potrzebne w przedstawieniu rekwizyty- wykonały samodzielnie. Przedszkolaki nauczyły się kilku piosenek, przy których się świetnie bawiły i naśladowały ruchy ptaków. Zdobytą wiedzę o życiu i zwyczajach ptaków prezentowały w organizowanych przez Panie zabawach dramowych. W/w tematyka zainspirowała dzieci do twórczości słownej: układały wierszyki i zagadki słowne o ptakach, angażowały rodziców do wyszukiwania i drukowania wierszy.
Podczas zajęć obowiązkowych poznały ptaki zimujące w Polsce, które oczekują naszej pomocy, opisywały ich wygląd, poznawały sposób odżywiania. Gromadziły ilustracje tych ptaków, wykonywały ich sylwety, lepiły ptaki z masy solnej, malowały farbami, robiły wydzieranki i wycinały z kolorowego papieru. Ze swoją Panią wykonały wystawkę swoich prac, ilustracji oraz wykonały album ptaków. Miesiąc marzec nie był przyjazny ptakom, niedostatek pożywienia i niskie temperatury sprawiały, iż ptaki zbliżały się do osiedli ludzkich.
Wśród „ przyjaciół ptaków” z Przedszkola nr 5 łatwiej im było przetrwać tę niekorzystną porę. Dzieci dobrze wiedziały, iż raz rozpoczęte dokarmianie musi być kontynuowane przez całą zimę i musi być prowadzone systematycznie i trwać aż do wiosny. Ze względu na zagrożenia związane z epidemią ptasiej grypy zachowywaliśmy środki ostrożności i stosowaliśmy się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Panie dużo opowiadały dzieciom jak mają zachować się spotykając martwe lub sprawiające wrażenie chorych ptaków. Unikaliśmy miejsc bytowania dzikiego ptactwa. Dokarmiając i porządkując karmnik pamiętaliśmy o każdorazowym myciu rąk ,profilaktycznie robiliśmy to w jednorazowych rękawicach. Kontynuując akcję, na terenie przedszkola umieściliśmy budki lęgowe-może zamieszka jakiś ptaszek i złoży w niej jajeczka. Będziemy mieć możliwość obserwować jak ptaki opiekują się swoimi pisklętami.
Uwieńczeniem całej akcji był między przedszkolny konkurs wiedzy o ptakach pt. „ Pomagamy ptakom przetrwać zimę”, który odbył się w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Gostyninie, a dzięki któremu nauczycielki zdiagnozowały posiadaną wiedzę i umiejętności dzieci.


Beata Lewandowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie