Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Scenariusz projektu międzyprzedmiotowego Woda we Wszechświecie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1633 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz przedstawienia multimedialnego został opracowany do projektu międzyprzedmiotowego pod hasłem "Woda we Wszechświecie". Największym problemem na Ziemi jest brak słodkiej wody. Bez wody nie ma życia. Czysta woda = zdrowie roślin, zwierząt i ludzi. Woda może niszczyć i zabijać. Dzięki wodzie mamy energię alternatywną. Woda to też zabawa i sport.

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA POPULARNO-NAUKOWEGO
PROJEKTU MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO pod hasłem
„WODA we WSZECHŚWIECIE”

Przedstawieniu towarzyszy wystawa prac plastycznych uczniów, plakaty dotyczące wody, referaty
z zakresu omawianego tematu, z różnych przedmiotów, m.in. geografia, fizyka, chemia, biologia, modele cząsteczki wody oraz prezentacja PowerPoint wzbogacona animacją i dźwiękiem wyświetlana na dużym ekranie podczas omawiania przez uczniów poszczególnych punktów przedstawienia.

Powitanie przybyłych gości, nauczycieli i uczniów... (prowadzenie uczeń kl. IIIi)
Serdecznie witamy na multimedialnym przedstawieniu popularno-naukowym pod hasłem „Woda we Wszechświecie” .


1. Zobaczmy pokaz prezentacji w wykonaniu uczniów


Ucz. 1. Nie wiele jest w otoczeniu człowieka substancji, którym nadał on
tyle określeń, co wodzie. Nazywana jest podstawą życia, życiodajna
substancją, mocą uzdrawiającą. Źródłem tych określeń jest doświadczenie ludzkie.
Potwierdza ono, że ta bezbarwna ciecz pełni bardzo różne i nieodzowne do życia funkcje.
Bez wody nasza planeta nie byłaby niebieska i zielona. Bez wody nie zostałaby planetą
życia, miejscem istnienia człowieka. Od wody zależy nasz dostatek i głód.

Ucz.2. Koszmarne sny nas czasem nawiedzają.
A może to wizja przyszłości nowa?
Po nocach dręczą, spać nie dają,
że nasz ogarnie epoka „księżycowa”.
Że zamiast wody będą płynąć ścieki,
nie będzie plaży – złocistego piasku,
znikną wikliny na brzegach rzeki,
a ryby będą tylko na obrazku.
Zastanów się póki jeszcze czas!
Niechaj nadal się zielenią drzewa,
niech nigdy pustka nie otoczy nas.
Pozwólmy ptakom śpiewać!

Ucz.1. Wodo, nie jesteś konieczna do życia. Jesteś samym życiem.
Jesteś największym bogactwem, jakie mamy.

Ucz.3. Szczególne znaczenie wody w życiu człowieka spowodowało, że zmienia on jej jakość
i ilość. Przez wyrąb lasów, meliorację gruntów, regulację rzek i niekontrolowane zużycie człowiek zmniejsza ilość wody w swoim otoczeniu. A ma jej przecież niewiele.

Ucz.4. Przyjmijmy, że woda w tych dwóch 10-litrowych wiadrach to całkowita ilość wody
w oceanach, morzach, pod ziemia, na powierzchni lądów i w atmosferze.
Czy cała dostępna woda może być używana jako pitna?
ü Wody jezior słodkich – pół łyżeczki (2 cm3)
ü Wody podziemne – 10 łyżek (120 cm3)
ü Wody w atmosferze – 3 kropelki (0,2 cm3)
ü Wody w rzekach – dziesięć razy mniej niż w atmosferze, ale wpuśćmy 1 kroplę
ü Wody w lodowcach i lądolodach – 20 łyżek (420 cm3)

Czy to dużo? Uczeń podnosi do góry naczynie, do którego nalewał wodę
Reszta to woda słona w oceanach i słonych jeziorach.

Ucz.1. Jak wykorzystujemy wodę w życiu codziennym?

Ucz.2. Przeciętny mieszkaniec miasta w Polsce zużywa około 200 litrów wody na dobę.

Ucz.3. Biorąc kąpiel zużywasz ponad 100 litrów wody, biorąc prysznic około 50 litrów.
Ucz.2. Do podlania trawnika potrzeba niemal 700 litrów.

Ucz.3. Zmywając naczynia, zużywamy 50-250 litrów dziennie.

Ucz.2. Do prania potrzebujesz ponad 100 litrów...

Ucz.3. ... a do spłukiwania toalety 15-25 litrów na dobę.

Ucz.2. Myjąc zęby, możesz zużyć ponad 4 litry wody.

Ucz.3. Każdy z nas wypija przeciętnie 2 litry wody na dobę.

Ucz.1. Czy dzieci mogą oszczędzać wodę?

Ucz.4. Tak i to codziennie. Wystarczy prześledzić zwykły dzień.
Co można zrobić by nie marnować wody?

Ucz.2. Sprawdź, czy nie przeciekają kurki. Małe nieszczelności „kradną” wodę przez 24 godziny
na dobę przez 7 dni w tygodniu. Można je naprawić, wymieniając uszczelki, a jest to niewielki wydatek.


Ucz.3. Sprawdź, jak działa spłuczka w łazience. Toaleta to zamaskowany „złodziej” wody.
Tutaj przecieki są często niewidoczne. Większość z nich zdarza się przy rurce przelewowej albo przy tzw. dzwonie. Aby się o tym przekonać, wpuść kilka kropli barwnika spożywczego do zbiornika, nie spuszczaj wody i obserwuj, czy barwnik pojawił się
w muszli. Jeśli tak, to masz w domu „złodzieja” wody!

Ucz.2. Zamiast kąpać się w pełnej wannie, możesz brać krótkie prysznice.

Ucz.3. Po zwilżeniu szczoteczki do zębów zakręć kran i odkręć go dopiero, gdy chcesz spłukać
pastę.

Ucz.2. Nie zostawiaj odkręconych kranów, by „tylko na chwilę” wyjść z łazienki.

Ucz.1. Woda krąży w przyrodzie od milionów lat. Ludzie zanieczyszczają ją i źle wykorzystują.
Powinna połączyć nas wspólna idea. Myślmy globalnie, bo planeta jest jak jeden organizm i to, co dzieje się w dowolnym jej miejscu, oddziałuje również na nas. Ale działajmy lokalnie, bo sami nie uratujemy całego świata. Uratuj jedną kroplę wody, jedno źdźbło trawy, jeden kwiat, posadź drewko i opiekuj się nim, pomagaj innym zrozumieć, że nawet jeśli każdy z nas zrobi niewiele, to łączny efekt naszych działań będzie ogromny.

2. Jakie właściwości fizyczne ma woda? – swoje doświadczenia zreferują fizycyWoda jest jedynym związkiem występującym na Ziemi w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. Zmianom stanów skupienia towarzyszy zmiana temperatury, objętości
i gęstości, np. woda w czasie zamarzania zwiększa swoją objętość o blisko 9%.

W ramach międzyprzedmiotowego projektu WODA WE WSZECHŚWIECIE uczniowie doświadczalnie sprawdzili, niektóre z właściwości wody: gęstość, siłę wyporu, kąt załamania światła dla wody destylowanej, z kranu i z rzeki.

Wnioski z doświadczeń:
GĘSTOŚĆ (przyrządy: waga laboratoryjna, komplet odważników, naczynie, woda, menzurka)

Gęstość wody nie jest stała i zależy od temperatury i ilości rozpuszczonej w niej substancji (zanieczyszczenia) dla wody rzecznej jest największa. Woda osiąga maksymalną wartość gęstości przy temperaturze +4oC. Woda o tej temperaturze opada na dno zbiorników i nawet, gdy powierzchnia zbiornika pokryta jest lodem, to na jego dnie woda ma +4oC, co pozwala rybom przeżyć zimę.

Gęstość wody g=m/v gdzie m – masa, v – objętość

Woda z kranu 1 g/cm3
OPORNOŚĆ (przyrządy: konduktometr, za pomocą konduktometu wyznaczamy oporność właściwą substancji (wody)
wyrażoną w ms – milisimensach)
Oporność związana jest z przewodnictwem elektrycznym i temperaturą. Wraz ze wzrostem oporności przewodność wody maleje. Stąd najlepszym przewodnikiem jest woda z rzeki.


ZAŁAMANIE ŚWIATŁA (przyrządy: tarcza Kolbego, szklanki z wodą, łyżeczki)

Załamanie światła zostanie pokazane na przykładzie przejścia promienia świetlnego

z powietrza do szkła. Przy stałym kącie padania badano kąt załamania. Jeżeli wzrasta gęstość wody, kąt załamania maleje, np.

dla wody z rzeki: kąt padania α= 40o to kąt załamania β= 34o
wody z kranu β= 36o wody destylowanej β= 37o


Woda jest również przedmiotem podstawowych praw fizyki, które są nam znane jako prawo Pascala i Archimedesa (załączone prace – referaty).

PRAWO ARCHIMEDESA (siła wyporu)

Zestaw I: waga laboratoryjna, 2 ciężarki o tej samej masie, naczynie z wodą

Zestaw II: ciężarek, siłomierz, naczynie z wodą


Wykorzystanie wody jako czystej energii geotermalnej
Woda może być też wykorzystywana jako alternatywne źródło energii: elektrownie wodne

i geotermalne (załączone prace – referaty). Elektrownie wodne wykorzystują naturalną energię zasobów rzek, mórz i oceanów. Największa elektrownia wykorzystująca energie morza jest we Francji – ma ona moc 240 MW (megawat). Natomiast w Polsce największa elektrownia rzeczna znajduje się w Żarnowcu. Została wybudowana w 1982 roku i ma moc 7,16 MW.

Elektrownie te przesyłają prąd do rozdzielni o napięciu rzędu 110 kV (kilovolt). Regiony w Polsce, w których skupiona jest większość elektrowni wodnych to pomorze gdańskie oraz południowo-zachodnia część kraju.

Wykorzystanie energii wody z głębi Ziemi możemy obserwować sami na podstawie naszej Geotermii, którą odwiedziła klasa 2e.


SPRAWOZDANIE z WYCIECZKI do GEOTERMII w PYRZYCACH
Dnia 18 kwietnia 2005r. Uczniowie klasy 2e Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach wraz
z opiekunem koła fizycznego panią Henryką Sienkiewicz uczestniczyli w wycieczce do Geotermii w Pyrzycach.

Cała grupa została zapoznana z historią i obecnym zastosowaniem tego obiektu. Budowa ciepłowni trwała 5 lat. W czerwcu 1997r. Oddano do użytku ciepłownię geotermalno-gazową wraz z ciepłociągiem z nowoczesnych rur preizolowanych, gwarantujących niewielkie straty ciepła. Całość procesów technologicznych jest sterowana automatycznie, dostosowując parametry do otoczenia zewnętrznego i potrzeb klientów.

Dowiedzieliśmy się, że „Geotermia Pyrzyce” od 10 lat produkuje energię cieplną
z podziemnych, gorących wód termalnych, położonych na głębokości 1640m. Uzyskiwane tą drogą ciepło kierowane jest do sieci ciepłowniczej, a schłodzona po procesie technologicznym woda termalna pompowana jest do ziemi, by odzyskać pierwotną temperaturę 61oC.

Wody ze źródeł geotermalnych używane są w medycynie, kosmetyce oraz rekreacji.

Pyrzyckie wody termalne znajdą w przyszłości zastosowanie w basenach kompleksu rekreacyjnego położonego w pobliżu „Geotermii”. Pyrzyckie solanki mogą być zastosowane w leczniczych i rehabilitacyjnych basenach w obiektach rekreacyjnych. Po rozcieńczeniu mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób skórnych, reumatycznych, do inhalacji.

Pyrzycka solanka jest to w 11,56% hipertermalna woda chlorkowa, sodowa, bromkowa, żelazista, manganowa oraz borowa.

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych ma wielką przyszłość, ponieważ surowce kopalne są na wyczerpaniu a ich wydobycie jest coraz droższe.


3. Skąd się biorą zanieczyszczenia wód i jak się ją oczyszcza i uzdatnia odpowiedzą nam
biolodzy

Nasza Ziemia jest kwitnącą planetą, ale wszystko , co na niej żyje nie może istnieć bez wody.

Czyste jezioro lub huczący wodospad przyciągają nas i fascynują, jednak coraz rzadziej można spotkać naprawdę czyste zbiorniki wodne. Pierwsza klasa czystości wód w Polsce nie występuje w ogóle. Dlaczego?

Człowiek nieustannie rozwija gałęzie przemysłu, który jak powszechnie wiadomo nie sprzyja czystości wody. Czy jednak może jej nie zagrażać?

Jednym ze sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom wody jest edukacja.

Co to są zanieczyszczenia? Zanieczyszczenia to niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych. W wodzie spowodowane są one wprowadzaniem
w nadmiarze substancji radioaktywnych, organicznych i nieorganicznych.

Zanieczyszczenia dzielimy na: chemiczne i biologiczne.

CHEMICZNE odnoszą się do zmian składu chemicznego i odczynu (pH). Należą do nich:

Oleje, benzyna, smary, ropa naftowa i jej składniki, detergenty, pestycydy, nawozy oraz sole metali ciężkich.

Najgroźniejszymi zanieczyszczeniami wód są:
ü Detergenty – syntetyczne substancje czyszczące, wykorzystywane głównie
w gospodarstwach domowych, pralniach, myjniach, przez przemysł papierniczy, farbiarski;

ü Pestycydy – chemiczne środki ochrony roślin, używane w przemyśle chemicznym, rolnictwie i leśnictwie;

ü Fenole – związki aromatyczne powstałe w wyniku rozkładu obumarłych organizmów, produkowane w przemyśle chemicznym, spożywczym i zawarte w ściekach komunalnych;

ü Metale ciężkie – powstające w transporcie samochodowym, metalurgii, hutnictwie
i górnictwie;

ü Radioizotopy, których źródłem są m.in. wybuch bomb atomowych, eksplozjie i awarie jądrowe, przemysł zbrojeniowy, odpady i ścieki;

ü Węglowodory aromatyczne – czyli głównie ścieki z kotłowni produkowane w przemyśle chemicznym i petrochemii.


BIOLOGICZNE spowodowane są obecnością drobnoustrojów patogennych, np. bakterii, wirusów, glonów, grzybów, pierwotniaków i ich toksyn.

Chorobami powodowanymi przez zanieczyszczenia biologiczne są: biegunka, cholera, czerwonka bakteryjna, wszelkiego rodzaju choroby spowodowane przez zagnieżdżenie się
w organizmie ludzkim larw glisty ludzkiej i tasiemca.

Każdy człowiek na świecie chorował nie jeden raz na biegunkę. Przede wszystkim
w czasie urlopu spędzonego w krajach południowych, wielu turystów z europy narażonych jest na infekcje żołądkowo-jelitowe. Najbardziej odpowiedzialna za to jest woda pitna. Zawiera ona związki chorobowe, które szczególnie w ciepłym klimacie rozmnażają się szybko, tym bardziej, że woda tam jest bardzo brudna. Jakość wody określa się za pomocą miana Coli, ustalającego jak dużo bakterii Coli znajduje się w wodzie. Im jest ich więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że woda pitna zawiera niebezpieczne dla ludzi bakterie chorobotwórcze. Złośliwe choroby, takie jak zapalenie wątroby (hepatilis) lub paraliż dziecięcy (polio) są wywoływane wirusami. Mogą one przenosić się przez kąpiel w zakażonej wodzie lub jej spożywanie. Poprzez wodę może być przenoszona także tzw. „choroba legionistów”, czyli ciężkie zapalenie płuc. Kolejne groźne choroby wynikające z zanieczyszczenia wód to cholera, która obok dżumy wyludniła w średniowieczu Europę, była najbardziej przerażającą chorobą naszych przodków. Czerwonka bakteryjna wywoływana przez pałeczki rodzaju Shigella. Źródłem zakażenia jest człowiek chory lub nosiciel zarazków, a przenoszenie zachodzi poprzez zakażoną żywność i wodę. W Europie większość zachorowań przebiega łagodnie. Dzieje się tak tylko dzięki wyższej higienie, lekarstwom i dobrej opiece medycznej. Zupełnie inaczej wygląda to w „Trzecim Świecie”, w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, gdzie panuje ogromna bieda i brak jest nawet podstawowych leków. Biorąc pod uwagę, że dwie trzecie ludności świata żyje
w pobliżu brzegów morskich, oczyszczanie wód ściekowych i ochrona oceanów są naglącą koniecznością. Woda, z której korzystają zwierzęta nie może być wykorzystywana przez ludzi do celów spożywczych, gdyż do organizmu człowieka mogłyby dostać się larwy glisty ludzkiej lub tasiemca powodując tym samym wiele komplikacji zdrowotnych.

Zanieczyszczając wodę, szkodzimy swojemu zdrowiu i zanieczyszczamy środowisko.
Chrońmy więc wodę, to dobro którym obdarzyła nas natura.


SPRAWOZDANIE z WYCIECZKI do STACJI UZDATNIANIA WODY
22 kwietnia klasa 3E z opiekunem panią ............... udała się z wizytą do Pyrzyckiej Stacji Uzdatniania Wody, przy ulicy Warszawskiej.

W dużej hali stoi 12 kotłów. Pierwszy pozbawia wodę głębinową gazów, np. dwutlenku węgla. W kolejnych niezależnie działających kotłach, woda pozbawiana jest osadów; żelaza i manganu. Uszlachetniona woda jest co miesiąc badana przez służby sanitarne na obecność bakterii tzw. „miano Coli” oraz zawartość soli mineralnych.

Pyrzyczanie pijąc taką czystą, smaczną wodę będą na pewno zdrowsi.


4. Jak wygląda model wody w oczach ucznia chemika można obejrzeć na
zaprezentowanej wystawce (na ustawionych stolikach wystawione są prace uczniów
przedstawiające model cząsteczki wody wykonane różnymi technikami przy użyciu różnorodnych materiałów)

Zastanawialiście się kiedyś jak pachnie woda?

ZAPACH WODY –sprawozdanie oraz wyniki doświadczeń prezentuje na samodzielnie wykonanej tablicy ucennica kl. IG


Doświadczalnie można również zbadać zapach wody, zarówno ciepłej jak i zimnej.
Do badań, które przeprowadziłam potrzebowałam pięć próbek wody różnego pochodzenia.
Zarówno woda ............


5. Woda jako żywioł który niszczy i zabija
Na tablicy świetlnej pojawia się slajd o tym tytule na którym kolejno pokazują się zdjęcia z katastrofy w Azji – FALE TSUNAMI
Aneta Szczepanik, uczennica klasy I ... prezentuje wykonaną przez siebie tablicę powstania fal tsunami.

Celem mojej pracy było przedstawienie powstania fal tsunami.

Ostatnie tragiczne tsunami zostało spowodowane trzęsieniem ziemi, w wyniku którego płyta indoaustralijska nałożyła się na płytę euroazjatycką. To spowodowało pęknięcie dna morskiego. Ono wzburzyło się na długość ponad 1000 km. Wówczas potężne masy wody ruszyły ku powierzchni, gdzie zaczęły się rozchodzić w postaci niemałych fal. Osiągały one wysokość 1 m, jednak trudno było je zauważyć, gdyż rozciągały się na 15 km.
Azjatyckie tsumani pędziło z prędkością 750 km/h. Kiedy fala dotarła do płycizny, zwolniła
i zaczynała się wznosić, koncentrując energię na niszczycielskich uderzeniach.
Tsunami to zaatakowało ściana wody – w niektórych jednak rejonach w postaci przypływu.
Napierająca woda może wznosić się nawet o 30 m i zalewać tereny położone o ponad 300 m od brzegu. Następnie tworzy się groźny prąd wsteczny.
Pragnę dodać, że fale tsunami niosą energię równą wybuchowi bomby wodorowej w ledwie zauważalnym ruchu wody, który przemierza ocean z szybkością odrzutowca.
Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła założyć na Oceanie Indyjskim sieć ostrzegania przed tsunami, taką jaka istnieje na Oceanie Spokojnym.
Nie należy igrać z żywiołem. Trzeba bić na alarm, aby tragiczna historia, która pochłonęła setki istnień ludzkich, niszcząc wszystko co stało na jej drodze, nie powtórzyła się już nigdy więcej.
Referat o trzęsieniach i wylewach tsunami ....


Własny wiersz recytuje .......... z kl. IG


„Jakże cudownie
Jakże wspaniale
Jak błogo zagłębiać się w twoją toń

Opływasz moje ciało
Koisz moją duszę

Nie tak mocno!
Ta fala!
Ten wir!
To ... błoto!

Mój miś!!! Piesku, gdzie płyniesz?!!!

Nie porywaj!
Nie niszcz!
Nie zabijaj!

Dałaś życie
Pozwól żyć!”6. A teraz chwila relaksu, spróbujmy odgadnąć jakie to przysłowie?...
KALAMBURY – czworo uczniów z klasy IIIE kolejno za pomocą gestów i rekwizytów w postaci kaczki, mózgu, kisielu, szklanki wody
i innych, przedstawia kilka wybranych powiedzeń. Widzowie starają się odgadnąć i zinterpretować powiedzenie.


POWIEDZENIA:
Z wielkiej chmury mały deszcz.
Przepadł jak kamień w wodę.
Burza w szklance wody.
Sitem wody nie nabierzesz.
Cicha woda brzegi rwie.
Dziesiąta woda po kisielu.
Utopić kogoś w szklance wody.
Wpaść z deszczu pod rynnę.
Podobni jak dwie krople wody.
Robić wodę z mózgu.
Spływa jak woda po kaczce.

7. Podsumujmy całą naszą wiedzę i zapamiętajmy wnioski na przyszłość.
Musimy nauczyć się oszczędzać wodę... Pojawia się slajd WNIOSKI KOŃCOWE - prowadzący odczytuje głośno kolejno ukazujące się wnioski.

Największym problemem na Ziemi jest brak słodkiej wody. Bez wody nie ma życia. Czysta woda = zdrowie roślin, zwierząt i ludzi. Woda może niszczyć i zabijać. Dzięki wodzie mamy energię alternatywną. Woda to też zabawa i sport.


8. Ogłoszenie wyników Turnieju Wiedzy Geograficznej, wręczenie dyplomów zwycięzcom, rozdanie
podziękowań uczniom biorącym udział w projekcie.

9. Występ artystyczny w wykonaniu uczniów na zakończenie prezentacji.
Czas trwania ok. 40 minOpracowała:

Iwona Lichota

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie