Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program współpracy z Ośrodkiem Misyjnym w Kamerunie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1075 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM MISYJNYM
W KAMERUNIE (AFRYKA SUBSAHARYJSKA)
„ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ”


I. Wstęp - charakterystyka programu 
 
Program współpracy z Prokurą Misyjną - o. Władysławem Koziołem , korespondentem z północnego Kamerunu został opracowany z myślą o uczniach Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu. Uwzględnia on treści, zadania i kompetencjez „Podstawy programowej kształcenia ogólnego”.
         Zgodnie z celami i ogólnymi zadaniami szkoły szczególną uwagę skierowano
na kształtowanie humanitarnych wartości wychowanków. Rozchwiany system wartości wśród dzieci i młodzieży, narastająca agresja w stosunkach międzyludzkich (nie tylko językowa) jako forma zamanifestowania własnej obecności i znaczenia, brak akceptacji „inności”, nietolerancja skłoniły do stworzenia programu o silnie zaznaczonych celach wychowawczych.
        Poprzez poznawanie sytuacji życiowych, rodzinnych i edukacyjnych
oraz emocjonalną więź z rówieśnikami z Kamerunu uczeń zostanie wprowadzony
w świat wartości, takich jak: dobro, szacunek, wrażliwość na krzywdę
i niesprawiedliwość, godność i prawa człowieka.

 
 
II. Część informacyjna 
 
II.1. Co to jest adopcja na odległość?
           
 
 
Adopcja na odległość to przyjęcie do swojego życia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu podstawowych potrzeb biologicznych (utrzymanie go przy życiu) i możliwości edukacji. Poprzez misjonarza, osoby mieszkające daleko od siebie, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo. Kto pragnie wziąć dziecko w adopcję na odległość, zobowiązuje się do finansowego wsparcia jego kształcenia, utrzymania w zdrowiu przynajmniej przez okres jednego roku szkolnego.

Po upływie tego czasu można przedłużyć swoje zobowiązania wobec tego samego dziecka, angażując tę samą bądź kolejną klasę.

 

 
II.2. Jakie dzieci zostają objęte adopcją na odległość?
 
 
           
Dzieci do adopcji przedstawi zaprzyjaźniony z naszą szkołą misjonarz o. Władysław Kozioł. Na podstawie rozeznania w swojej placówce misyjnej, tj. Północnym Kamerunie wybierze on najbardziej potrzebujące: sieroty, półsieroty, dzieci, którym rodzice z powodu braku zdrowia nie są w stanie zapewnić najbardziej podstawowych potrzeb.
Misjonarz prześle informacje o dziecku, jego sytuacji życiowej i postępach edukacyjnych.

 
 
II.3. Kto może wziąć dziecko w adopcję na odległość?
 
 
            Dziecko w adopcję na odległość może wziąć rodzina, osoby indywidualne, firmy, zakłady pracy, uczelnie, szkoły ,klasy, które składają się na opłacanie leków, szczepionek, żywności , edukacji swego podopiecznego.

Zdarza się, że adopcji dokonują osoby same będące w trudnej sytuacji finansowej.

 Od maja 2002 roku jedno z dzieci wspierane jest przez więźnia, który na ten cel przeznacza część swojej zapłaty za pracę wykonywaną w zakładzie karnym.

 
 
II.4. Jakie są koszty zaadoptowania jednego dziecka?
 
 
            Polityka Kamerunu podlega bliskiej współpracy Francji, co powoduje, iż np., leki, szczepionki sprowadza się z w/w państwa, stąd koszty utrzymania szacuje się w walucie Euro. Koszty utrzymania jednego dziecka rocznie w zależności od sytuacji rodzinnej
i osobistej dziecka wynoszą ok. 150-200 Euro. Osoba adoptująca deklaruje wpłatę
w zależności od swoich możliwości na konto:

 
Prokura Misyjna Misjonarzy Oblatów M.N. Adopcja na Odległość.
 O. Władysław Kozioł - Północny Kamerun 60-102 Poznań, ul. Ostatnia 14
 
Nr r-ku 18 1020 4027 0000 1202 0031 7198
 
 
II.5. Czy jest możliwa korespondencja z dzieckiem?
 
 
            Korespondencja z dzieckiem odbywa się za pośrednictwem misjonarza o. Władysława Kozioła. Wysyłanie paczek jest niewskazane, ponieważ koszty przesyłki są bardzo wysokie i często znacznie przewyższają wartość paczki. Dodatkowo dzieci objęte adopcją cierpią z powodu zazdrości innych dzieci i są narażone na duże nieporozumienia lokalne.
Misjonarz zobowiązuje się przekazywać rodzicom adopcyjnym informacje dotyczące dziecka i jego postępów w nauce.

 
 
           
II.6. Kim jest opiekun miejscowych dzieci?
 
 
Ojciec Władysław Kozioł urodził się 1951 roku. Dorastał w rodzinnej miejscowości Modła, gm. Gromadka. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów został skierowany na posługę misyjną do Kamerunu.

Doświadczony 25-letnia pracą w północnym Kamerunie zgodził się przybliżać naszej społeczności szkolnej obraz życia, kultury, przyrody egzotycznego środowiska kameruńskiego.

W roku 2008 przewiduje przyjazd do Polski i zamierza  zaszczycić swą obecnością naszą szkołę.

 
 
 
III. Ogólne założenia programowe:
 
 • przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w procesie komunikacyjnym z Afrykańczykami,
  kształtowanie odpowiedniej atmosfery dla humanitarnych wartości,
 • przygotowanie do pogłębionej refleksji na temat stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem północnego Kamerunu,
 • świadome podejmowanie działań na rzecz głodujących rówieśników z Kamerunu,
 • przygotowanie do przyszłej współpracy z Prokurą Misyjną - o. Władysławem Koziołem, 
 •  motywowanie do poznawania języków, kultury i geografii różnych zakątków świata,
 • przygotowanie do samodzielnego korzystania z technologii informacyjnych na temat sytuacji życiowej, edukacyjnej mieszkańców Afryki subsaharyjskiej (ASS).
 
 
 

 
IV. Cele operacyjne - uczeń:
 
 
 • koresponduje z kameruńskimi rówieśnikami,
 • korzysta z Internetu,
 • zdobywa przyjaciół z egzotycznego kontynentu,
 • rozumie ich trudną sytuację życiową i edukacyjną,
 • jest wrażliwy na biedę i głód,
 • uczy się tolerancji,
 • poznaje problematykę stosunków międzynarodowych,
 • interesuje się geografią, środowiskiem, kulturą, językiem, życiem codziennym mieszkańców Afryki,
 • czyta miesięcznik „Misyjne Drogi”,
 • organizuje akcje pomocy finansowej,
 • planuje spotkanie z opiekunem „grupy adopcyjnej” -o. Władysławem Koziołem
 
 
 
 
V. Zakładane osiągnięcia:
 
 
·        praktyczne posługiwanie się technologią informacyjną,

·        umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania, porządkowania informacji

      w autentycznych przekazach słownych oraz tekstowych,

·        propagowanie w środowisku uczniowskim i regionalnym zasad humanizmu (człowiek najwyższą wartością),

·        aktywne działanie w Szkolnym Kole Przyjaciół Afryki,
·        współpraca ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim, pracownią informatyczną, Kołem Młodych Dziennikarzy, Kołem Humanistycznym
 
 

 
VI. Uwagi o realizacji 
 
 
      Założone osiągnięcia w dużej mierze zależą od stanowiska różnorodnych metod motywujących działanie uczniów.

Oczekiwane wyniki przyniosą tylko takie metody nauczania, które pozwolą jednocześnie wychowywać i uczyć, a także wdrażać ucznia do samodzielnej pracy, co stanowi jedno z zasadniczych zamierzeń nauczyciela. Chcąc rozwijać samodzielność ucznia, jego swobodę w dochodzeniu do wiedzy program preferuje metody aktywizujące, które na pewno pochłaniają więcej czasu niż wykład czy pogadanka, lecz przynoszą większe korzyści i zapewniają intensywniejsze przeżywanie zajęć.
       Główne zadanie nauczyciela polega na stworzeniu odpowiednich warunków, dzięki którym uczniowie mogą samodzielnie dochodzić i odkrywać rozwiązania. Właściwe warunki pracy i metody aktywizujące wprowadzają dobre relacje między uczniami, uczą pracy zespołowej i współpracy. Powodują, że zajęcia są interesujące i motywujące, można je dostosować do różnych stylów uczenia.

 

 VII. Warunki organizacyjne realizacji programu 
     
Nawet najlepszy program przynieść może mizerne rezultaty, jeśli realizowany będzie w nieodpowiednich warunkach. Składają się na nie nie tylko kwalifikacje i zapał nauczyciela, silna motywacja uczniów, ale także czas i otoczenie.

Czas realizacji programu jest czasem planowanym przez wychowawcę w klasowym planie wychowawczym. Oznacza to, że do poszczególnych nauczycieli należeć będzie decyzja o czasie przydzielonym, czyli określenie, ile jednostek lekcyjnych przeznaczą oni na realizację wskazanego w programie materiału i ćwiczenie poszczególnych kompetencji. Decyzje te podejmą oni po zapoznaniu się z faktyczną wiedzą i umiejętnościami uczniów. Znajdą one odzwierciedlenie w ich własnych planach realizacji programu; w planach dydaktycznych, wychowawczych, scenariuszach lekcji, zajęciach pozalekcyjnych.

 
 
 
VIII. Zakończenie
 
 
            Proponowany program jest przeznaczony do realizacji w klasach szkoły podstawowej. Lekcja wychowawcza to ważny przedmiot kształcenia osobowości młodego człowieka, a biorąc pod uwagę realizację treści ścieżek edukacyjnych, dobrze by było, gdyby nauczyciel wygospodarował czas na zainteresowanie uczniów tematyką nie tylko europejską ale i światową.

 Opracowała: mgr Beata Maria Kosyk
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie