Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czterolatek poznaje przyrodę

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1633 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program obejmuje wybrane zagadnienia przyrody ozywionej i nieozywionej, ochrony środowiska naturalnego, zachowania zasad higieny, zdrowia i bezpieczeństwa dostosowane do poziomu dziecka czteroletniego.

Miejskie Przedszkole Nr 8
w Piekarach Śl.


Program autorski :„ Czterolatek poznaje przyrodę”

mgr Joanna Jurczyńska
mgr Edyta Walentek

WSTĘP


     U progu roku szkolnego 2004/05 na Radzie Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 8 przyjęta została na najbliższe 5 lat misja: „Poznawanie przyrody, dostarczanie nowych doznań i wzbogacanie wiedzy poprzez obserwację, eksperyment oraz bezpośredni i pośredni kontakt z przyrodą i jej zjawiskami”. Nie bez powodu zdecydowałyśmy się poświęcić więcej uwagi tematyce przyrodniczej. Zajęcia zakresu przyrody są dla dzieci źródłem wielu przeżyć i ciekawych informacji. Niestety przyszło nam żyć w czasach, postępującej degradacji środowiska w wyniku ingerencji człowieka. Ekspansja cywilizacji sprawia, że dzieci coraz rzadziej mają okazję do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Dlatego potrzebują z naszej strony ofert, pomocy i impulsów, aby móc wykształcić w sobie pozytywny stosunek do przyrody i otoczenia. Przyjęłyśmy więc na siebie rolę przewodników po świecie przyrody.
     Aby dobrze spełnić przyjęte na siebie zadanie, zdecydowałyśmy się na opracowanie programu, który zawierałby propozycje zajęć i zabaw o tematyce przyrodniczej, dostosowanych do poziomu dziecka czteroletniego.
     Wstępem do napisania tego programu, była analiza dostępnych na rynku treści z zakresu przyrody – programy wychowania przedszkolnego, artykuły z czasopism pedagogicznych, pozycje książkowe. Pomocne w pisaniu okazały się warsztaty „Przedszkolak odkrywa tajemnice przyrody” oraz „Spotkanie z naturą – edukacja środowiskowa na poziomie nauczania przedszkolnego”.
     Kolejnym punktem było sprecyzowanie celów, a więc określonych umiejętności dzieci zdobytych w wyniku realizacji programu. Do każdego celu ogólnego dobrałyśmy propozycje materiałów, przy pomocy których można te cele osiągnąć.
     Program obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu: przyrody ożywionej i nieożywionej, ochrony środowiska naturalnego, zachowania zasad higieny, zdrowia i bezpieczeństwa.
     Dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń proponowanego programu niezmiernie ważne staje się stosowanie metod aktywizujących, a jednoczesne ograniczenie metod podających.
     Proponujemy wykorzystanie następujących metod pracy z dziećmi:
 • wycieczki,
 • zabawy i gry dydaktyczne,
 • metody audiowizualne,
 • zabawy ruchowe (m.in. z elementami pedagogiki zabawy),
 • metoda efektywnego współdziałania w grupie,
 • stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
     Nauczyciel dokonuje ciągłej i kompleksowej obserwacji dziecka, prowadzi z nim rozmowy i gromadzi wytwory jego pracy. Pogram został opracowany w oparciu i o podstawę programową Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego – Dz. U. Nr 14, poz. 129, zm Nr 60, poz. 642 oraz „ABC...Program wychowania przedszkolnego XXI” Anna Łada-Grodziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

LUTY

TEMAT: OPIEKUJEMY SIĘ PTAKAMI

CEL GŁÓWNY: Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku – ptaki np. wróbel, sikorka, gil ich nazwą, wyglądem, sposobem poruszania się, odżywiania, zwyczajami; potrzeba dokarmiania i pojenia ptaków w czasie zimy; obserwowanie ptaków w czasie dokarmiania.
 • Teatrzyk kukiełkowy na podstawie utworu H. Łochockiej „ O wróbelku Elemelku pustym brzuszku i rondelku”. Zapoznanie z trudną sytuacją ptaków w związku z panującą zimą.
 • Praca plastyczna „Nasz wróbelek Elemelek”. Wydzieranie i naklejanie kawałków czarno białej gazety na kontur ptaka obrysowany na białej kartce.
 • „Co je gil, sikorka i wróbel” – dopasowywanie odpowiednich pokarmów do sylwetek poszczególnych ptaków. Uświadomienie dzieciom konieczności dokarmiania ptaków. Przypomnienie o zakazie karmienia zimą ptaków pieczywem np. chlebem.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
 • potrafi rozpoznać wróbla, gila, sikorkę,
 • wie jaki pokarm podajemy tym ptakom,
 • wie dlaczego i w jaki sposób pomagamy ptakom zimą.
TEMAT: PRZYSZŁA ZIMA BIAŁA, ŚNIEGU NASYPAŁA

CEL GŁÓWNY: Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimo lub bardzo zimno, wiatr.
 • Spacer do ogródków działkowych. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy zimy, na zmiany zachodzące w przyrodzie pod wpływem niskiej temperatury.
 • Wprowadzenie zabawy ruchowej pt. „Bałwanki” do utworu D. Kabalewskiego- pedagogika zabawy.
 • „Niebezpieczna ślizgawka” – rozmowa z dziećmi na temat zakazu prowadzenia zabaw zimowych w niedozwolonych miejscach. Wykorzystanie historyjki obrazkowej.
 • „Zima biała do nas zawitała” – malowanie biała farbą plakatową na czarnym papierze pejzażu zimowego.
 • „Biała zima wokół nas” – zabawy badawcze ze śniegiem i lodem. Eksperymentowanie i poznawanie właściwości śniegu i lodu podczas zabaw. Obserwowanie zjawisk topnienia śniegu i lodu.
 • „Pingwinek ” – rysowany wierszyk. Utrwalenie umiejętności rysowania koła.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
 • zna właściwości śniegu, lodu i wody,
 • potrafi przeprowadzić proste doświadczenia ze śniegiem i lodem,
 • potrafi rozpoznać ślady pozostawione na śniegu przez zwierzęta i ludzi,
 • wie jakie miejsca są zakazane do zabawy zimą.
MARZEC

TEMAT: SZUKAMY WIOSNY

CEL GŁÓWNY: Poznawanie i nazywanie niektórych roślin znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Poznawanie roślin chronionych. Obserwowanie wzrostu roślin, wyróżnianie części nadziemnych i podziemnych.
 • „Czy to zima, czy to wiosna?”- wyszukiwanie różnic na ilustracjach i dopasowywanie ich do odpowiedniej pory roku tzn. zimy lub wiosny.
 • Nauka piosenki „Idzie wiosna” z repertuaru Misia i Margolci - „Wiosna”.
 • Historyjka obrazkowa „ Roślinka”- układanie historyjki składającej się z trzech ilustracji przedstawiających rozwój rośliny. Wiązanie przyczyn i skutków. Zwrócenie uwagi na wpływ światła, temperatury i wody na wzrost roślin.
 • „Przebiśnieg” – wykonywanie przebiśniegów wg pomysłu podanego przez nauczycielkę. Wykorzystanie materiałów papierniczych i wtórnych.
 • Utrwalenie zabawy ruchowej przy muzyce „Deszczyk”- KLANZA.
 • Zapoznanie z elementami kwitnącej rośliny: korzeń, łodyga z liśćmi, kwiat- układanka.
 • Wysiew żyta i sadzenie cebulek tulipanów do pojemników z ziemią lub watą.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
 • wie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną,
 • potrafi określić części kwitnącej rośliny – nadziemne i podziemne,
 • potrafi dostrzec różnice między zimą a wiosną,
 • dostrzega wpływ światła, temperatury i wody na wzrost roślin,
 • zna etapy wzrostu rośliny kwitnącej.
TEMAT: ILE WODY WOKÓŁ NAS

CEL GŁÓWNY: Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny: topnienie śniegu, ciepło, wiatr, deszcz, świeci słońce, kałuże, błoto.
 • „Historyjka o śniegowym bałwanku, który przed wiosną uciekał za morze”- przybliżenie dzieciom charakterystycznych cech przedwiośnia. Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat właściwości wody.
 • Wprowadzenie zabawy ruchowej pt. „ Morska podróż bałwanka” do fragmentu muzyki z filmu „ Władca pierścieni” – pedagogika zabawy
 • „Pada deszczyk” - ćwiczenia graficzne. Wodzenie po śladzie, tworzenie linii pionowych.
 • Słuchanie odgłosów wody, pochodzących z różnych źródeł.
 • „Wiosenne przebudzenie” - zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastyczno – relaksacyjnych metodą W. Sherbone.
 • „Mokra wiosna” – malowanie farbami akwarelowymi na mokrej kartce. Wykorzystanie kolorów podstawowych i jednego pochodnego – zielonego, mieszanie barw. Zwrócenie uwagi na sposób w jaki rozchodzi się farba na kartce pod wpływem wody.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
 • wie jakie są właściwości wody w zależności od stanu skupienia,
 • wie jakie znaczenie ma woda w życiu roślin i ludzi,
 • potrafi określić źródło wody po odgłosie np.: wodospad, morze, deszcz, kran, przelewanie ze szklanki do szklanki,
 • wie w jaki sposób można wykorzystać wodę do działań plastycznych.
KWIECIEŃ

TEMAT : UCZYMY SIĘ CHRONIĆ PRZYRODĘ.

CEL GŁÓWNY: Podziwianie piękna otaczającego nas świata przyrody, dbanie o czystość najbliższego otoczenia. Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.
 • Wycieczka do parku w Świerklańcu. Zwrócenie uwagi dzieci na różnorodność drzew w parku i w lesie. Słuchanie odgłosów lasu, parku, stawu.
 • „Drzewo – mój przyjaciel” –wyszukiwanie sobie przez dzieci ,, swojego” drzewa - przytulenie się do drzewa, odbijanie za pomocą kartki i kredek świecowych kory drzewa, zapoznanie się z różnorodnością faktury kory drzew.
 • Zapoznanie dzieci z zanieczyszczeniami powietrza, wód, gleby spowodowanymi złą działalnością człowieka.
 • „Gdzie z tymi śmieciami?” – zabawa dydaktyczna. Zapoznanie dzieci z potrzebą segregacji odpadów i możliwością powtórnego wykorzystania tych odpadów po przeróbce.
 • ,,Sprzątanie lasu” – zabawa ruchowa do melodii T. Malik z wykorzystaniem gazet jako materiału wtórnego.
 • ,,Dbamy o czystość naszego przedszkola” – zbieranie śmieci wokół przedszkola. Zwrócenie uwagi na odpowiednie przybory potrzebne do zbierania śmieci (rękawiczki, worki na odpady).
PPRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • potrafi wsłuchać się w odgłosy przyrody i nazwać je,
 • wie jakie zagrożenia płyną dla przyrody z działalność człowieka,
 • wie o potrzebie segregowania odpadów ,
 • uczestniczy w wzbieraniu śmieci wokół przedszkola.
TEMAT: WIOSENNE PRACE W OGRODZIE, W SADZIE, W POLU.

CEL GŁÓWNY: Poznanie wybranych środowisk przyrodniczych, np. ogrodu, sadu, pola.
 • Spacer na pobliskie ogródki działkowe, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną oraz prac wykonywanych na ogródkach.
 • „Nasz mały ogródeczek”. Zagospodarowanie przez grupę 4- latków fragmentu ogródka przedszkolnego w celu założenia hodowli warzyw i posiania kwiatów.
 • Samodzielne wykonywanie prac ogrodniczych przez dzieci pod okiem nauczycielek w „Naszym małym ogródeczku” – obserwacja wzrostu roślin posianych przez dzieci.
 • „Ile wody wokół nas”. Zapoznanie dzieci z możliwościami wykorzystania wody w życiu człowieka.
 • „Co to za ogrodnik”- nauka piosenki .Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki z płyty „Miś i Margolcia”.
 • „Kto pracuje w polu?” Zapoznanie z pracą rolnika na polu na podstawie historyjki obrazkowej.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • potrafi dostrzec i nazwać zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną,
 • uczestniczy w sadzeniu roślin na przedszkolnym klombie,
 • wie jakie prace wykonują ogrodnik i rolnik porą wiosenną,
MAJ

TEMAT: ŻYCIE OWADÓW WIOSNĄ.

CEL GŁÓWNY: Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnych środowiskach – owady, np. motyle, biedronki, pszczoły – charakterystyczny wygląd, sposób poruszania się, odżywianie.
 • „Pszczółka Maja”. Zapoznanie dzieci z życiem owadów na łące na podstawie bajki.
 • Kto pracuje w pasiece? Zapoznanie z pracą pszczelarz podczas spotkania z nim. Zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa podczas pracy w pasiece. Wzbogacenie słownictwa o nowe określenia pasieka, królowa , robotnica, trutnia, plastry, itp. Zapoznanie dzieci z życiem pszczół i ich rolą w przyrodzie.
 • „Motylki” – nauka tańca do muzyki Fr. Schuberta „Motylki”. Moment Musical.
 • „Nasze pracowite pszczółki” – wykonanie z materiałów wtórnych i papierniczych kolorowych pszczółek.
 • „Biedronka ma kropek pięć”- zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie pięciu.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • posiada podstawowe wiadomości dotyczące życia owadów na łące,
 • wie na czym polega praca pszczelarza w pasiece,
 • wie jaką rolę w przyrodzie odgrywają pszczoły,
 • posiada wiedzę dotyczącą pszczelej społeczności.
TEMAT: ZWIERZĘTA DOMOWE.

CEL GŁÓWNY: Poznanie zwierząt żyjących w gospodarstwie rolnym. Poznanie przemian rozwojowych np. „od jaja do dorosłego osobnika”
 • „W wiejskiej zagrodzie”- zapoznanie ze zwierzętami hodowanymi przez ludzi, z wyglądem tych zwierząt, odgłosów wydawanych podczas rozmów przy gazetce tematycznej.
 • Wycieczka do Mini Zoo na Józefce. Obserwacja zwierząt hodowanych przez ludzi na gospodarstwie.
 • „Z pamiętnika kurczaka” – zapoznanie dzieci z etapami rozwoju ptaków w jajku i po wykluciu.
 • „Kaczuszki”. Zabawa ruchowa do utworu Le Basque. A.Galway.
 • „Nasz czworonożny przyjaciel” – wykonanie psa techniką kirigami z kół.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • zna nazwy, wygląd, odgłosy, sposoby odżywiania się zwierząt hodowanych na gospodarstwie rolnym,
 • zna cykl rozwojowy ptaka od zarodka do wyklucia,
 • potrafi wyzbyć się leków i uprzedzeń w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa,
CZERWIEC

TEMAT: MORZE NASZE MORZE.

CEL GŁÓWNY: Poznanie regionów Polski w sposób pośredni - morze.
 • „Legenda o latarni morskiej” M. Śliwińskiego. Rozbudzanie u dzieci zainteresowań pięknem naszej ziemi.
 • „Nasze morze kolorowe” M. Łochockiej. Dostarczanie dzieciom wiadomości na temat wybranego regionu naszego kraju - morza. Zapoznanie z florą i fauna morską
 • „Czy znasz te odgłosy?”. Słuchanie i odgadywanie odgłosów morza, szumu fal, mew... nagranych na taśmie magnetofonowej.
 • „Rzeka i morze”. Improwizacja melodyczno rytmiczna do melodii z filmu „Władca pierścieni”
 • „Morze” – praca plastyczna wykonana techniką colage. Wykorzystanie naturalnych materiałów przyrodniczych i papierniczych.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • zna podstawowe wiadomości na temat flory i fauny morskiej,
 • potrafi dostrzec różnicę wielkości zbiorników wodnych: stawu, jeziora, morza,
 • zna legendę o latarni morskiej.
TEMAT: POLSKIE GÓRY.

CEL GŁÓWNY: Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności regionu górskiego.
V„Legenda o Podhalu” W. Orkan. Zapoznanie z historią powstania Tatr.
 • Góry – zapoznanie z rzeźbą krajobrazu górskiego z charakterystycznymi cechami: góry, hale, doliny, lasy. Usypywanie gór w piaskownicy przedszkolnej.
 • Rośliny i zwierzęta spotykane na szlakach górskich. Zwrócenie uwagi na gatunki chronione roślin i zwierząt spotykane w górach. Wyjaśnienie dzieciom terminu „ pod ochroną”
 • „Góralskie śpiewki”. Słuchanie piosenek w wykonaniu różnych góralskich zespołów.
 • „Płynie Wisła płynie”. Utrwalenie wiadomości dotyczących krajobrazu Polski. Zapoznanie ze źródłem wypływu Wisły w górach i ujściem do morza na podstawie utworu muzycznego.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 • zna legendę polską „ Legenda o Podhalu”,
 • zna charakterystyczne cechy krajobrazu górskiego,
 • potrafi nazwać wybrane gatunki roślin i zwierząt chronionych,
 • zna znaczenie terminu „pod ochroną”

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie