Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria ocen z geografii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1191 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przygotowałam kryteria ocen z geografii dla wszystkich klas gimnazjum, ułatwia to wystawienie ocen z tego przedmiotu i stanowi wązną część Przedmiotowego systemu oceniania

KRYTERIA OCEN GEOGRAFIA - GIMNAZJUM KLASA I

OCENA CELUJĄCA
 • uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 • biegle posługuje się wiadomościami związanymi z programem nauczania geografii w klasie I,
 • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne oraz wykazuje własną inicjatywę w ich rozwiązywaniu,
 • reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach,
 • bierze czynny udział w zajęciach dodatkowych związanych z przedmiotem,
 • samodzielnie rozwija swoje zainteresowania w kierunku nauk geograficznych.
OCENA BARDZO DOBRA
 • umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania obserwacji meteorologicznych i astronomicznych,
 • bardzo dobra znajomość mapy fizycznej świata,
 • umiejętność scharakteryzowania środowiska przyrodniczego dowolnego obszaru na podstawie map i innych źródeł,
 • umiejętność oceny wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze,
 • umiejętność wyjaśniania przyczyn zróżnicowania środowiska przyrodniczego Ziemi.
OCENA DOBRA
 • dostrzeganie, nazywanie i wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych,
 • dostrzeganie i opisywanie zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi,
 • odczytywanie głównych cech klimatu z wykresów i tabel,
 • dostrzeganie w najbliższym otoczeniu skutków procesów przebiegających z różną prędkością,
 • sprawne posługiwanie się współrzędnymi geograficznymi,
 • umiejętność wyjaśniania zależności pomiędzy zjawiskami na podstawie porównywania treści map tematycznych,
 • dobra znajomość mapy fizycznej świata.
OCENA DOSTATECZNA
 • określanie cech Ziemi jako planety oraz jej miejsca w Układzie Słonecznym,
 • wykazanie zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w atmosferze, hydrosferze i litosferze,
 • opisanie klimatu regionu , w którym znajduje się szkoła,
 • scharakteryzowanie środowiska przyrodniczego miejsca zamieszkania,
 • zaplanowanie i przeprowadzenie prostych doświadczeń,
 • podawanie przykładów prostych związków przyczynowo-skutkowych,
 • umiejętność wykonania wykresu na podstawie danych liczbowych,
 • odczytywanie podstawowych informacji z map tematycznych,
 • dostateczna znajomość mapy fizycznej świata.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
 • wskazywanie położenia głównych obiektów geograficznych na mapie świata, (kontynenty i oceany, góry i rzeki),
 • umiejętność opisania pogody i zrozumienia jej prognozy,
 • podawanie przykładów wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze,
 • dostrzeganie i nazywanie podstawowych zjawisk zachodzących w przyrodzie,
 • umiejętność podania przykładów obrazujących zróżnicowanie środowiska przyrodniczego świata.
KRYTERIA OCEN GEOGRAFIA - GIMNAZJUM KLASA II
OCENA CELUJĄCA
 • uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 • biegle posługuje się wiadomościami związanymi z programem nauczania geografii w klasie II,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne oraz wykazuje własną inicjatywę w ich rozwiązywaniu,
 • reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach,
 • bierze czynny udział w zajęciach dodatkowych związanych z przedmiotem, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania w kierunku nauk geograficznych.
OCENA BARDZO DOBRA
 • umiejętność porównywania cech społeczno-gospodarczych regionów na podstawie danych statystycznych i map,
 • samodzielne wyszukiwanie danych statystycznych,
 • dostrzeganie związków własnego regionu z innymi obszarami,
 • samodzielne opracowanie krótkiej monografii wybranego obszaru z wykorzystaniem różnych źródeł informacji,
 • umiejętność przewidywania przebiegu zjawisk w najbliższej przyszłości na podstawie analizy dynamiki zjawisk,
OCENA DOBRA
 • wielostronne scharakteryzowanie cech społeczno-gospodarczych Polski oraz poszczególnych regionów za pomocą map tematycznych,
 • umiejętność wyciągania wniosków dotyczących dynamiki zjawisk na podstawie danych statystycznych,
 • określenie znaczenia różnych działów gospodarki,
 • umiejętność podania przykładów wskazujących współzależność środowiska przyrodniczego i sposobów gospodarowania,
 • umiejętność dynamicznego ujmowania zjawisk na podstawie serii danych statystycznych,
 • umiejętność scharakteryzowania istoty i zróżnicowania przestrzennego omawianych problemów społecznych i gospodarczych,
 • odczytywanie z map tematycznych informacji o zróżnicowaniu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów,
OCENA DOSTATECZNA
 • umiejętność scharakteryzowania własnego regionu i określenia jego specyfiki,
 • umiejętność wykorzystania mapy jako źródła informacji,
 • umiejętność odczytania informacji o dowolnym regionie Polski na podstawie map tematycznych,
 • podstawowe informacje na temat głównych cech gospodarki różnych regionów Polski,
 • umiejętność wykazania zróżnicowania przestrzennego gospodarki Polski,
 • umiejętność ogólnego scharakteryzowania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych świata,
 • wskazanie na mapie politycznej i gospodarczej świata obszarów o szybkim tempie wzrostu liczby ludności,
 • umiejętność wyszukania artykułów prasowych na wybrany temat, umiejętność wyszukania danych statystycznych na wybrany temat.
OCENA DOPUSZCAJĄCA
 • wskazywanie głównych obiektów geograficznych na mapie Polski,
 • wskazanie położenia własnego regionu na mapie Polski,
 • ogólna orientacja w zróżnicowaniu przestrzennym gospodarki Polski,
 • umiejętność opisania głównych cech społecznych i gospodarczych własnego regionu,
 • umiejętność wyliczenia głównych problemów współczesnego świata,
KRYTERIA OCEN GEOGRAFIA - GIMNAZJUM KLASA III

OCENA CELUJĄCA
 • uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 • biegle posługuje się wiadomościami związanymi z programem nauczania geografii w klasie III,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne oraz wykazuje własną inicjatywę w ich rozwiązywaniu,
 • reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach,
 • bierze czynny udział w zajęciach dodatkowych związanych z przedmiotem,
 • samodzielnie rozwija swoje zainteresowania w kierunku nauk geograficznych.
OCENA BARDZO DOBRA
 • umiejętność przewidywania przebiegu zjawisk w najbliższej przyszłości na podstawie analizy dynamiki zjawisk,
 • oszacowanie nasilenia w Polsce problemów społecznych i gospodarczych występujących w świecie,
 • umiejętność scharakteryzowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i struktury gospodarki krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz sąsiadów Polski na podstawie danych statystycznych,
 • samodzielne przygotowanie argumentów do dyskusji "Za czy przeciw integracji?" i zaprezentowanie ich podczas dyskusji,
 • znajomość procesów prowadzących do globalizacji gospodarki, wskazanie krajów pełniących różną rolę w międzynarodowym podziale pracy,
 • dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków globalizacji.
OCENA DOBRA
 • umiejętność podania przykładów wskazujących współzależność środowiska przyrodniczego i sposobów gospodarowania,
 • umiejętność dynamicznego ujmowania zjawisk na podstawie serii danych statystycznych,
 • umiejętność scharakteryzowania istoty i zróżnicowania przestrzennego omawianych problemów społecznych i gospodarczych,
 • umiejętność wykorzystania informacji prasowych do samodzielnego wykonania mapy konfliktów zbrojnych na świecie,
 • umiejętność wykorzystania informacji prasowych o aktualnych problemach gospodarczych Polski i Unii Europejskiej,
 • dostrzeganie i ocena korzyści oraz kosztów integracji Polski ze strukturami europejskimi,
 • wskazanie krajów o największym znaczeniu w gospodarce światowej.
OCENA DOSTATECZNA
 • umiejętność ogólnego scharakteryzowania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych świata,
 • wskazanie na mapie politycznej i gospodarczej świata obszarów o szybkim tempie wzrostu liczby ludności, obszarów niedoboru żywności i miejsc konfliktów zbrojnych,
 • odczytywanie z map tematycznych informacji o zróżnicowaniu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów,
 • umiejętność scharakteryzowania zróżnicowania gospodarczego dowolnego kraju europejskiego na podstawie map gospodarczych,
 • wskazanie przykładów związków gospodarczych Polski z innymi krajami (w tym z sąsiadami Polski),
 • wymienienie korzyści i kosztów integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską,
 • umiejętność wykazania znaczenia międzynarodowej wymiany towarów i informacji,
 • wyjaśnienie pojęcia "gospodarka światowa".
OCENA DOPUSZCAJĄCA
 • umiejętność wyliczenia głównych problemów współczesnego świata,
 • ogólna orientacja w zróżnicowaniu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego świata
 • wskazanie położenia najbogatszych krajów świata na mapie politycznej,
 • wskazywanie największych krajów oraz sąsiadów Polski na mapie Europy,
 • rozumienie pojęcia integracji politycznej i gospodarczej,
 • wskazanie głównych celów integracji politycznej i gospodarczej.
opracowała Elżbieta Kocikowska nauczycielka Zespołu Szkół w Bierzwnicy

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie