Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2200 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to mój plan rozwoju który napisałem we wrześniu 2005 roku. Jest on potrzebny nauczycielowi który stara się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
BARTŁOMIEJA ANTCZAKA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

POCZĄTEK STAŻU: 01.09.2005r.
ZAKOŃCZENIE STAŻU: 31.05.2006r.

POSIADANE KWALIFIKACJE: WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE
NA KIERUNKU WYCHOWANIE TECHNICZNE, SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA Z INFORMATYKĄ NA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

I. SFERA ORGANIZACYJNA

Zadania
Formy realizacji
terminy
Uwagi sposób dokumento
wania
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli , śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie
Wrzesień 2005
napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
2. Poznanie przepisów dotyczących szkolnictwa w Polsce (Dziennik Ustaw MEN, przepisy BHP, Karta Nauczyciela
Analiza tych dokumentów, umówienie ich treści z opiekunem stażu
Wrzesień 2005
Sprawozdanie ze spotkania z opiekunem stażu, notatki zanalizy dokumentów
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa; opracowanie harmonogramu spotkań(częstotliwość , terminy, uwzględnienie zajęć prowadzonych i obserwowanych, ustalenie tematyki zajęć); zawarcie kontraktu stażysty z opiekunem stażu
Wrzesień 2005
Przejrzyste zasady współpracy wzajemnej obserwacji zajęć, kontrakt
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go w celu zatwierdzenia dyrektorowi Zespołu Szkół
w Przystajni
Wrzesień 2005
Plan rozwoju zawodowego
5. Zapoznanie się z zasadami funkcjo-nowania szkoły i organizacji zadań szkoły oraz obowiązującą dokumentacją
Prowadzenie dzienników lekcyjnych i konspektów oraz zapoznanie się z :

-statutem szkoły

-programem dydaktyczno-wychowawczym

-wewnątrzszkolnym systemem oceniania
Wrzesień 2005 i okres stażu
Zapisy w dziennikach, konspekty, sporządzone notatki własne

6. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami moich uczniów, ich rodzicami
Okres stażu
Zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
7. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły
Okres stażu
Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach

8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie i opis dokumentów , działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.

Analiza własnych działań i ocena skuteczności

Okres stażu
Indywidualna teczka stażysty z nagromadzonymi materiałami

9. Przygotowanie projektu sprawozdania
Opis realizacji niniejszego planu rozwoju

Maj 2006
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju


II. SFERA DYDAKTYCZNA

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Opracowanie konspektów zajęć oraz środków dydaktycznych wykorzystanych w trakcie zajęć; przeprowadzenie zajęć i ich konsultacja z opikunem
1 raz w miesiącu
Konspekty i scenariusze zajęć
2. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli
Hospitacja zajęć wg wcześniej ustalonych terminów, omówienie jej wyników
2 razy w miesiącu
Wnioski z hospitacji
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Aktywny udział
w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (konferencje, szkolenia)
Okres stażu
Wymiana doświadczeń, zaświadczenia o udziale w warsztacie, szkoleniu, itp.
4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza
i korzystanie z wniosków
Okres stażu
Scenariusze zajęć, programy, ankiety, testy
5. Wykorzystanie technologii komputerowej
Wykorzystanie komputera w przygotowaniu narzędzi pracy, materiałów dla uczniów

Okres stażu
Karty pracy, narzędzia badawcze


III. SFERA OSOBISTA

1. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym
i samokształceniu oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych; Udział w szkoleniach, kursach organizowanych przez ośrodki doradztwa zawodowego; Podjęcie studiów magisterskich
Wg planu pracy Rady Pedagogicznej; okres stażu
Zaświadczenia o ukończoniu kursu, szkolenia, podjętych studiach. Notatki.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, wyciąganie z nich wniosków i dzielenie się opiniami. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom
Okres stażu
Wnioski z hospitacji – arkusz obserwacji; portale internetowe; niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli
w szkolnej dokumentacji
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Współpraca z nauczycielami , dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena
Okres stażu
Kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym
4. Poszerzenie swojej wiedzy
za pośrednictwem literatury pedagogicznej
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Okraes stażu
Bibliografia. Pisemna prezentacja przeczytanej lektury w postaci notatki własnej.

IV. SFERA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

1. Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły
Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego
Październik 2005

2. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju
Rozmowy, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów
Okres stażu
Konspekty
3. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia
Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
Okres stażu
Wyniki we współpracy z uczniem
4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających
Okres stażu
Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
5. Nawiązywanie kontaktów i wspólpracy z rodzicami
Kontakty indywidualne, wywiady

Okres stażu
NotatkiAutor:
Bartłomiej Antczak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie