Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Hospitacja diagnozująca

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1018 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Kazdy nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powinien pomysleć o przeprowadzeniu hospitacji diagnozującej . Moze moje zajęcia z chemii podlegajace takiej hospitacji pomogą komuś w jej przeprowadzeniu.

Przedmiot: chemia

Klasa: II B Tak

Typ szkoły: Technikum

Zawód :technik architektury krajobrazuTemat: Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów- powtórzenie i utrwalenie wiadomości

Cel główny zajęć: Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości i umiejętności z zakresu jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów/ alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry/Cele hospitacji:
1. Zdiagnozowanie stopnia opanowania przez uczniów:

- standardów wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych w zakresie zrealizowanego działu nauczania: „Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów”

- umiejętności kluczowych kształtowanych na lekcjach chemii

- kształtowanych w ramach realizowanych zajęć przedmiotowych postaw uczniów

2. Ocena stopnia opanowania wykazanych umiejętności

3. Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy z grupą uczniów lub wybranymi uczniamiUmiejętności wynikające ze standardu edukacyjnego. Uczeń potrafi:

- określać budowę cząsteczki : alkoholu, alkoholu polihydroksylowego, fenolu, aldehydu, ketonu, kwasu karboksylowego, estru, wyższego kwasu karboksylowego, tłuszczu

- wyjaśnić pojęcia: grupa funkcyjna, rzędowość alkoholi,

- określać nazwy, podawać wzory strukturalne, półstrukturalne , sumaryczne

- zbadać i określać właściwości chemiczne oraz napisać odpowiednie równania reakcji chemicznych

- porównać doświadczalnie charakter chemiczny wskazanych szeregów homologicznych

- znać zastosowanie omawianych związków


Umiejętności wynikające ze standardu wymagań egzaminacyjnych. Uczeń potrafi:

I.1/i
-posługiwać się poprawną nomenklaturą węglowodorów, grup funkcyjnych i jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów

- zapisywać wzory półstrukturalne podstawowych jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów
I.2/b
- opisywać typowe właściwości związków organicznych w zależności od rodzaju podstawnika i grupy funkcyjnej w cząsteczce/-X, -OH, -CHO, =CO, -COOH, -COOR/ oraz opisywać metody ich otrzymywania

I.3/a

- zapisywać równania reakcji ilustrujące typowe właściwości związków organicznych w zależności od rodzaju podstawnika i grupy funkcyjnej w cząsteczce

II.4/a
- konstruować schematy ciągów przemian związków organicznych i nieorganicznych prowadzących do otrzymania różnych produktów

II.4/b
- opisać słowami lub za pomocą rysunku przebieg doświadczeń, zjawisk lub procesów

III.2
- projektować doświadczenia pozwalające na identyfikację różnych pochodnych węglowodorów na podstawie ich właściwości fizykochemicznychUmiejętności kluczowe.

  1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki
  2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
  3. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
  4. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy

Uczeń:

- stosuje się do otrzymanych instrukcji do zadania zespołowego – czyta ze zrozumieniem

- planuje czas i organizuje pracę swoją w porozumieniu z zespołem

- dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z członkami grupy – prezentuje efekty pracy

- posługuje się poprawną polszczyzną i fachowym słownictwem z zakresu chemii

- zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce- dba o własne zdrowie


Kształtowane postawy. Uczeń:

- aktywnie pracuje w grupie

- rzetelnie wywiązuje się z podjętych w zespole zadań

- czuje się odpowiedzialny za efekty pracy swojej i zespołu


Zastosowana główna metoda : praca w grupach

Środki dydaktyczne: podręcznik, literatura chemiczna


Narzędzia pomiaru:
- ocena pracy zespołów przez pozostałe zespoły uczniów

- ocena pracy zespołów przez nauczyciela prowadzącego

- samoocena uczniów

- ocena osiągnięć uczniów przez nauczycieli wizytujących lekcję i nauczyciela prowadzącego


Planowany przebieg zajęć.
1. Czynności organizacyjne i sprawdzenie listy obecności.

2. Podanie tematu i głównego celu zajęć.

3. Przypomnienie wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych oraz wymaganych postaw na zajęciach edukacyjnych.

4. Podanie ogólnych zasad pracy zespołowej na bieżących zajęciach, rozdanie potrzebnych materiałów – wstępna instrukcja na temat przeznaczenia poszczególnych materiałów.

5. Podział na grupy i wybranie liderów.

6. Losowanie zadań dla poszczególnych grup.

7. Praca w grupach.

8. Prezentacje poszczególnych grup.

9. Samoocena i ocena zespołów przez pozostałe grupy , nauczyciela prowadzącego.

10. Dyskusja na temat zagadnień, które sprawiły największą trudność.

11. Zalecenia dla uczniów dotyczące przygotowania się do pracy klasowej.


Przebieg pracy w grupach – narzędzia pomiaru. Uczniowie pracują:

- zgodnie z otrzymaną instrukcją

- aktywnie i zgodnie między sobą

- zbierają potrzebne informacje

- porządkują zebrane informacje

- przedstawiają uporządkowane informacje i wykorzystują je do rozwiązania otrzymanego zadania

- posługują się poprawną polszczyzną i fachowym słownictwem z zakresu chemii

Kryteria oceny pracy zespołów:

1) poprawność merytoryczna prezentacji tj.: zgodność z instrukcją, brak błędów merytorycznych

2) równomierność zaangażowania członków zespołu w pracę i prezentację

3) logiczny i przejrzysty układ prezentacji i prezentowanych rozwiązań

4) sprawny przebieg prezentacji

5) umiejętne posługiwanie się poprawną polszczyzną i fachowym słownictwem

Dorota Chaczyńska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie