Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gdy jestem zdrowy chce mi się uczyć, bawić, pracować

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1085 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opis i analiza przedsięwzięcia
 
,, Gdy jestem zdrowy, chce mi się uczyć, bawić i pracować”

 
 
 
 
 
                             ,, Gdy jestem zdrowy, chce mi się uczyć, bawić i pracować,” to przedsięwzięcie , które opracowałam i wdrożyłam w okresie trwania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W ramach tego przedsięwzięcia podejmowałam działania , które zostały pozytywnie zaopiniowane i zaakceptowane przez dyrektora szkoły, rodziców i uczniów. Były one skorelowane i zgodne z podstawą programową z dn. 15 lutego 1999r.

      Okres kształcenia zintegrowanego ma szczególne znaczenie w kształtowaniu człowieka dorosłego, jego kondycji fizycznej, samopoczucia psychicznego i osiągnięć życiowych. Na bazie rozwoju fizycznego i zdrowotnego może dokonywać się prawidłowy rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny. Należy pamiętać, że do szkoły chodzi uczeń, a nie tylko jego,, głowa”, wobec czego konieczne jest  zapewnienie mu wszystkich warunków niezbędnych do pełnego harmonijnego wszechstronnego rozwoju.           

  O tym, że zdrowie w życiu każdego człowieka jest priorytetem nie trzeba nikogo przekonywać. Co mam na myśli mówiąc ,,zdrowie”?

Otóż w rozumieniu Światowej Organizacji Zdrowia- ,,zdrowie to nie tylko nieobecność choroby, lecz przede wszystkim stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego
i społecznego”. Za wykształcenie trwałych nawyków i postaw wobec zdrowia odpowiedzialni są zarówno lekarze, nauczyciele i rodzice. Dążeniem tych osób powinno być rozwinięcie, wzmacnianie i udoskonalanie zdrowia dziecka w toku procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Współczesne pojęcie zdrowia jest szeroko rozumiane. Zdrowe dziecko ma duże szanse osiągnąć powodzenie w szkolnej karierze ucznia. W oczach takiego dziecka zauważymy radość i zadowolenie. Właśnie o ten błysk w oczach dziecka chodziło w moim przedsięwzięciu. To chyba najpiękniejsze podziękowanie za trud i poświęcenie nauczyciela.

Takie podziękowanie płynące z małego serduszka było i jest dla mnie jako nauczyciela

i człowieka czymś ogromnie wzruszającym i niepowtarzalnym.

           Nadrzędne cele, które przyświecały mojemu przedsięwzięciu to:
¨      wdrażanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, a szczególnie sportowo-rekreacyjnej ( jazda na rowerze, pływanie, marsze, spacery, gry i zabawy ruchowe),

¨      wyrabianie i utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych związanych z higieną osobistą i otoczenia oraz hartowaniem i uprawianiem ruchu na świeżym powietrzu,

¨      rozwijanie umiejętności przezwyciężania własnych słabości np. nieśmiałości, lęku przed nowym i nieznanym,

¨      kształtowanie proekologicznych stylów życia,

¨      rozróżnianie czynników mających korzystny i niekorzystny wpływ na zdrowie,

¨      wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

¨      kształtowanie kultury współżycia i współdziałania w grupie,

¨      rozpowszechnianie form czynnego wypoczynku.

 
Z wyżej wymienionych celów ogólnych wynikały cele szczegółowe:

¨      rozwijanie cech motorycznych,

¨      przestrzeganie zasad zachowania się na drodze jako pieszego i rowerzysty,

¨      zaspokajanie naturalnych potrzeb człowieka poprzez  wypoczynek i rekreację,

¨      wykorzystywanie różnych form ruchowych w celu rozładowania stresu, napięć nerwowych,

¨      kulturalne zachowanie się w środkach komunikacji i miejscach publicznych,

¨      zachowanie rozwagi w zawieraniu znajomości,

¨       stosowanie się do zaleceń lekarza i pielęgniarki,

¨      wyzwalanie radości i aktywności poznawczej ucznia,

¨      zapewnienie dobrego samopoczucia, swobody, odprężenia psychicznego podczas zajęć ruchowych,

¨      dbanie o higienę ciała, odzieży, odżywiania się, pomieszczeń i otoczenia na zewnątrz,

¨      wdrażanie do samooceny i samokontroli rozwoju fizycznego i sprawności ruchowej,

¨      właściwy dobór stroju do odpowiednich pór roku oraz sytuacji,

¨      zapoznanie z ogólną budową i funkcjonowaniem własnego organizmu, a zwłaszcza podstawowymi uwarunkowaniami zdrowia,

¨      zachowanie się w razie wypadku( udzielanie pierwszej pomocy przy skaleczeniach

            i zadrapaniach).

Aby osiągnąć zamierzone cele zastosowałam następujące metody i formy pracy:

ü     wędrówki piesze po najbliższej okolicy ( do lasu, na pole, do sadu i ogrodu

ü     w różnych porach roku), 

ü     wycieczki rowerowe do miejscowości , w której mieści się macierzysta szkoła-Sławno (do ośrodka zdrowia, na pocztę, do gminnej biblioteki publicznej, do pracowni komputerowej, na cmentarz),

ü     wycieczki autokarowe do Tomaszowa Mazowieckiego (do kina ,,Mazowia” na film animowany pt.,,Tristan i Izolda”, do rezerwatu przyrody ,,Niebieskie Źródła”)   oraz do miasta wojewódzkiego-Łodzi ( do teatru Lalki i Aktora

            ,, Pinokio” na przedstawienie pt.,, Przygody Koziołka Matołka”, ogrodu

            botanicznego, sali gier i zabaw ,, Agatka” i ogrodu zoologicznego, 

ü     wyjazdy na pływalnię do Opoczna,

ü     spotkania z pielęgniarką, pediatrą oraz stomatologiem w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sławnie, 

ü     przygotowywanie zdrowych posiłków w klasie,

ü     spotkanie integracyjne w ZSS nr 2 w Opocznie- kibicowanie młodszym kolegom biorącym udział w turnieju sportowym ,,Rambit” pod hasłem ,,Więcej ruchu dla maluchów”,

ü     udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie szkół gminy Sławno np. Turniej pięciu milionów”,

ü     zorganizowanie i przeprowadzenie gminnego turnieju sportowego dla uczniów klas I-III kształcenia zintegrowanego na terenie naszej placówki- punkt filialny w Olszowcu.
Zastosowane przeze mnie formy pracy cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczniów jak i ich rodziców. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców, ich pomocy

w przygotowaniach i realizacji wyżej wymienionych zadań oraz pomocy finansowej mogłam w prawidłowy sposób ukazać dzieciom jak szczególne znaczenie ma zdrowe ciało dla zdrowego ducha. Rodzice poczuli się potrzebni i dowartościowani. Przecież  są oni jednym z ogniw, bez którego niemożliwa jest pełna realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. W czasie wycieczek  to właśnie oni pełnili funkcje opiekunów. W ich obecności dzieci czuły się bezpieczne. Wiedziały, że

 w razie jakiegoś kłopotu mogą na nich liczyć jak również i na nauczyciela-wychowawcę.

           Końcowym etapem przedsięwzięcia i zarówno ewaluacją było zorganizowanie, przeprowadzenie i wzięcie udziału moich uczniów ( klasa II i III) w gminnym turnieju sportowym dla kształcenia zintegrowanego. Było to dla mnie nowe wyzwanie.  Patrząc z perspektywy czasu myślę, że nie było się czego obawiać. Do zawodów przystąpiły 4 szkoły z terenu gminy Sławno. Miejscem rozgrywek był punkt filialny w Olszowcu. Zawodnicy zmagali się w konkurencjach sportowych oraz  pytaniach teoretycznych. Wykazali się dużą sprawnością ruchową, wiedzą dotyczącą różnych dziedzin życia. Pokazali, że potrafią grać fair-play i kibicować przeciwnej drużynie. Silnym przeciwnikiem okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Jednak nasza mozolna praca nad ,,zdrowiem” nie poszła na marne. Nasi zawodnicy odnieśli zwycięstwo. Zajęli I miejsce. Radości nie było końca. To przecież wielki sukces. Cieszyliśmy się z niego , ale chyliliśmy czoło przed tak mocnymi przeciwnikami. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego, który został zakupiony dzięki hojności sponsora –pani Aliny Włodarczyk właścicielki sklepu wielobranżowego w Sławnie. Po wręczeniu nagród i dyplomów dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek , no a potem wspólna zabawa. Ten dzień na długo zapadł w pamięci dzieci, rodziców jak i mojej. Do końca nie wierzyłam, że sobie z tym wszystkim poradzę.                            

         Podsumowując, chcę podkreślić czym zaowocowało to przedsięwzięcie dla uczniów, szkoły i dla mnie jako nauczyciela.
 
Otóż uczniowie: - poprawili swoją sprawność ruchową,

                           - dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,   

                           - potrafią zaspokoić naturalną potrzebę ruchu,

                           - są bardziej odporni na przeziębienia i choroby,

                           - wiedzą co jeść aby być zdrowym,

                           - chodzą na badania kontrolne do lekarza,

                           - dbają o higienę ciała, a w ty i zębów, 

                           - potrafią czynnie wypoczywać,

                           - nie szkodzą zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych,

                          - dzięki zachowaniu harmonii miedzy nauką, a odpoczynkiem

                            osiągają pozytywne wyniki w nauce,

                          - przestrzegają norm, zasad współżycia i współpracy w grupie,

                          - umieją kulturalnie zachowywać się w miejscach użyteczności  

                             publicznej,

                          - przestrzegają przepisów drogowych dotyczących pieszych

                            i rowerzystów,

                          - spieszą z pomocą w razie potrzeby,

                          - dostrzegają piękno wokół siebie,

                          - umieją relaksować się w kontakcie z przyrodą,

                          - wzbogacają swój świat wartości,

                          - odczuwają radość i zadowolenie,

                          - wykazują większą odporność na znużenie i zmęczenie.

          

Szkoła zyskała:

                          - podniesienie jakości kształcenia i wychowania,

                          - promowanie placówki w środowisku,

                          - sojuszników wśród rodziców, którzy poznali funkcje, zadania,

                             potrzeby szkoły i poczuli się współgospodarzami szkoły,  

        Nauczyciel:
                        - wzbogacenie  własnego warsztatu pracy o nowe doświadczenia,  

                        - wykorzystanie wiadomości i umiejętności zdobytych na kursie                     

                          kierowników wycieczek,

                       - nawiązanie nowych kontaktów z nauczycielami z innych szkół,

                        - wzmocnienie swojej samooceny,

                        - nawiązanie współpracy z rodzicami jako równorzędnymi partnerami

                          we współdziałaniu dla dobra dziecka.

 
 
          Po zakończeniu tego przedsięwzięcia nadal organizuję wycieczki bliższe i dalsze, wyjazdy na basen. Przygotowuję uczniów do zawodów sportowych. Mogę się pochwalić, że w roku szkolnym 2005/2006 moi uczniowie z klasy I odnieśli zwycięstwo w Rambicie  Edukacji Wczesnoszkolnej klas pierwszych w ZSS nr 2 w Opocznie. Wykazali się dużą sprawnością ruchową ale także świetnie odpowiadali na pytania teoretyczne o tematyce przyrodniczej, społecznej oraz z wiedzy ogólnej.

        Wspólnie z rodzicami, dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną szukamy nowych sposobów na kształcenie i wychowanie ,,zdrowych” uczniów, którzy w przyszłości będą dbać o te wartości i przekazywać je następnym pokoleniom. 

 
 
 
 
Opracowała:

                                                                                                  mgr Marzenna Skowrońska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie