Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gdy jestem zdrowy chce mi się uczyć, bawić, pracować

 

Opis i analiza przedsięwzięcia
 
,, Gdy jestem zdrowy, chce mi się uczyć, bawić i pracować”

 
 
 
 
 
                             ,, Gdy jestem zdrowy, chce mi się uczyć, bawić i pracować,” to przedsięwzięcie , które opracowałam i wdrożyłam w okresie trwania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W ramach tego przedsięwzięcia podejmowałam działania , które zostały pozytywnie zaopiniowane i zaakceptowane przez dyrektora szkoły, rodziców i uczniów. Były one skorelowane i zgodne z podstawą programową z dn. 15 lutego 1999r.

      Okres kształcenia zintegrowanego ma szczególne znaczenie w kształtowaniu człowieka dorosłego, jego kondycji fizycznej, samopoczucia psychicznego i osiągnięć życiowych. Na bazie rozwoju fizycznego i zdrowotnego może dokonywać się prawidłowy rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny. Należy pamiętać, że do szkoły chodzi uczeń, a nie tylko jego,, głowa”, wobec czego konieczne jest  zapewnienie mu wszystkich warunków niezbędnych do pełnego harmonijnego wszechstronnego rozwoju.           

  O tym, że zdrowie w życiu każdego człowieka jest priorytetem nie trzeba nikogo przekonywać. Co mam na myśli mówiąc ,,zdrowie”?

Otóż w rozumieniu Światowej Organizacji Zdrowia- ,,zdrowie to nie tylko nieobecność choroby, lecz przede wszystkim stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego
i społecznego”. Za wykształcenie trwałych nawyków i postaw wobec zdrowia odpowiedzialni są zarówno lekarze, nauczyciele i rodzice. Dążeniem tych osób powinno być rozwinięcie, wzmacnianie i udoskonalanie zdrowia dziecka w toku procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Współczesne pojęcie zdrowia jest szeroko rozumiane. Zdrowe dziecko ma duże szanse osiągnąć powodzenie w szkolnej karierze ucznia. W oczach takiego dziecka zauważymy radość i zadowolenie. Właśnie o ten błysk w oczach dziecka chodziło w moim przedsięwzięciu. To chyba najpiękniejsze podziękowanie za trud i poświęcenie nauczyciela.

Takie podziękowanie płynące z małego serduszka było i jest dla mnie jako nauczyciela

i człowieka czymś ogromnie wzruszającym i niepowtarzalnym.

           Nadrzędne cele, które przyświecały mojemu przedsięwzięciu to:
¨      wdrażanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, a szczególnie sportowo-rekreacyjnej ( jazda na rowerze, pływanie, marsze, spacery, gry i zabawy ruchowe),

¨      wyrabianie i utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych związanych z higieną osobistą i otoczenia oraz hartowaniem i uprawianiem ruchu na świeżym powietrzu,

¨      rozwijanie umiejętności przezwyciężania własnych słabości np. nieśmiałości, lęku przed nowym i nieznanym,

¨      kształtowanie proekologicznych stylów życia,

¨      rozróżnianie czynników mających korzystny i niekorzystny wpływ na zdrowie,

¨      wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

¨      kształtowanie kultury współżycia i współdziałania w grupie,

¨      rozpowszechnianie form czynnego wypoczynku.

 
Z wyżej wymienionych celów ogólnych wynikały cele szczegółowe:

¨      rozwijanie cech motorycznych,

¨      przestrzeganie zasad zachowania się na drodze jako pieszego i rowerzysty,

¨      zaspokajanie naturalnych potrzeb człowieka poprzez  wypoczynek i rekreację,

¨      wykorzystywanie różnych form ruchowych w celu rozładowania stresu, napięć nerwowych,

¨      kulturalne zachowanie się w środkach komunikacji i miejscach publicznych,

¨      zachowanie rozwagi w zawieraniu znajomości,

¨       stosowanie się do zaleceń lekarza i pielęgniarki,

¨      wyzwalanie radości i aktywności poznawczej ucznia,

¨      zapewnienie dobrego samopoczucia, swobody, odprężenia psychicznego podczas zajęć ruchowych,

¨      dbanie o higienę ciała, odzieży, odżywiania się, pomieszczeń i otoczenia na zewnątrz,

¨      wdrażanie do samooceny i samokontroli rozwoju fizycznego i sprawności ruchowej,

¨      właściwy dobór stroju do odpowiednich pór roku oraz sytuacji,

¨      zapoznanie z ogólną budową i funkcjonowaniem własnego organizmu, a zwłaszcza podstawowymi uwarunkowaniami zdrowia,

¨      zachowanie się w razie wypadku( udzielanie pierwszej pomocy przy skaleczeniach

            i zadrapaniach).

Aby osiągnąć zamierzone cele zastosowałam następujące metody i formy pracy:

ü     wędrówki piesze po najbliższej okolicy ( do lasu, na pole, do sadu i ogrodu

ü     w różnych porach roku), 

ü     wycieczki rowerowe do miejscowości , w której mieści się macierzysta szkoła-Sławno (do ośrodka zdrowia, na pocztę, do gminnej biblioteki publicznej, do pracowni komputerowej, na cmentarz),

ü     wycieczki autokarowe do Tomaszowa Mazowieckiego (do kina ,,Mazowia” na film animowany pt.,,Tristan i Izolda”, do rezerwatu przyrody ,,Niebieskie Źródła”)   oraz do miasta wojewódzkiego-Łodzi ( do teatru Lalki i Aktora

            ,, Pinokio” na przedstawienie pt.,, Przygody Koziołka Matołka”, ogrodu

            botanicznego, sali gier i zabaw ,, Agatka” i ogrodu zoologicznego, 

ü     wyjazdy na pływalnię do Opoczna,

ü     spotkania z pielęgniarką, pediatrą oraz stomatologiem w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sławnie, 

ü     przygotowywanie zdrowych posiłków w klasie,

ü     spotkanie integracyjne w ZSS nr 2 w Opocznie- kibicowanie młodszym kolegom biorącym udział w turnieju sportowym ,,Rambit” pod hasłem ,,Więcej ruchu dla maluchów”,

ü     udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie szkół gminy Sławno np. Turniej pięciu milionów”,

ü     zorganizowanie i przeprowadzenie gminnego turnieju sportowego dla uczniów klas I-III kształcenia zintegrowanego na terenie naszej placówki- punkt filialny w Olszowcu.
Zastosowane przeze mnie formy pracy cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczniów jak i ich rodziców. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców, ich pomocy

w przygotowaniach i realizacji wyżej wymienionych zadań oraz pomocy finansowej mogłam w prawidłowy sposób ukazać dzieciom jak szczególne znaczenie ma zdrowe ciało dla zdrowego ducha. Rodzice poczuli się potrzebni i dowartościowani. Przecież  są oni jednym z ogniw, bez którego niemożliwa jest pełna realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. W czasie wycieczek  to właśnie oni pełnili funkcje opiekunów. W ich obecności dzieci czuły się bezpieczne. Wiedziały, że

 w razie jakiegoś kłopotu mogą na nich liczyć jak również i na nauczyciela-wychowawcę.

           Końcowym etapem przedsięwzięcia i zarówno ewaluacją było zorganizowanie, przeprowadzenie i wzięcie udziału moich uczniów ( klasa II i III) w gminnym turnieju sportowym dla kształcenia zintegrowanego. Było to dla mnie nowe wyzwanie.  Patrząc z perspektywy czasu myślę, że nie było się czego obawiać. Do zawodów przystąpiły 4 szkoły z terenu gminy Sławno. Miejscem rozgrywek był punkt filialny w Olszowcu. Zawodnicy zmagali się w konkurencjach sportowych oraz  pytaniach teoretycznych. Wykazali się dużą sprawnością ruchową, wiedzą dotyczącą różnych dziedzin życia. Pokazali, że potrafią grać fair-play i kibicować przeciwnej drużynie. Silnym przeciwnikiem okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Jednak nasza mozolna praca nad ,,zdrowiem” nie poszła na marne. Nasi zawodnicy odnieśli zwycięstwo. Zajęli I miejsce. Radości nie było końca. To przecież wielki sukces. Cieszyliśmy się z niego , ale chyliliśmy czoło przed tak mocnymi przeciwnikami. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego, który został zakupiony dzięki hojności sponsora –pani Aliny Włodarczyk właścicielki sklepu wielobranżowego w Sławnie. Po wręczeniu nagród i dyplomów dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek , no a potem wspólna zabawa. Ten dzień na długo zapadł w pamięci dzieci, rodziców jak i mojej. Do końca nie wierzyłam, że sobie z tym wszystkim poradzę.                            

         Podsumowując, chcę podkreślić czym zaowocowało to przedsięwzięcie dla uczniów, szkoły i dla mnie jako nauczyciela.
 
Otóż uczniowie: - poprawili swoją sprawność ruchową,

                           - dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,   

                           - potrafią zaspokoić naturalną potrzebę ruchu,

                           - są bardziej odporni na przeziębienia i choroby,

                           - wiedzą co jeść aby być zdrowym,

                           - chodzą na badania kontrolne do lekarza,

                           - dbają o higienę ciała, a w ty i zębów, 

                           - potrafią czynnie wypoczywać,

                           - nie szkodzą zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych,

                          - dzięki zachowaniu harmonii miedzy nauką, a odpoczynkiem

                            osiągają pozytywne wyniki w nauce,

                          - przestrzegają norm, zasad współżycia i współpracy w grupie,

                          - umieją kulturalnie zachowywać się w miejscach użyteczności  

                             publicznej,

                          - przestrzegają przepisów drogowych dotyczących pieszych

                            i rowerzystów,

                          - spieszą z pomocą w razie potrzeby,

                          - dostrzegają piękno wokół siebie,

                          - umieją relaksować się w kontakcie z przyrodą,

                          - wzbogacają swój świat wartości,

                          - odczuwają radość i zadowolenie,

                          - wykazują większą odporność na znużenie i zmęczenie.

          

Szkoła zyskała:

                          - podniesienie jakości kształcenia i wychowania,

                          - promowanie placówki w środowisku,

                          - sojuszników wśród rodziców, którzy poznali funkcje, zadania,

                             potrzeby szkoły i poczuli się współgospodarzami szkoły,  

        Nauczyciel:
                        - wzbogacenie  własnego warsztatu pracy o nowe doświadczenia,  

                        - wykorzystanie wiadomości i umiejętności zdobytych na kursie                     

                          kierowników wycieczek,

                       - nawiązanie nowych kontaktów z nauczycielami z innych szkół,

                        - wzmocnienie swojej samooceny,

                        - nawiązanie współpracy z rodzicami jako równorzędnymi partnerami

                          we współdziałaniu dla dobra dziecka.

 
 
          Po zakończeniu tego przedsięwzięcia nadal organizuję wycieczki bliższe i dalsze, wyjazdy na basen. Przygotowuję uczniów do zawodów sportowych. Mogę się pochwalić, że w roku szkolnym 2005/2006 moi uczniowie z klasy I odnieśli zwycięstwo w Rambicie  Edukacji Wczesnoszkolnej klas pierwszych w ZSS nr 2 w Opocznie. Wykazali się dużą sprawnością ruchową ale także świetnie odpowiadali na pytania teoretyczne o tematyce przyrodniczej, społecznej oraz z wiedzy ogólnej.

        Wspólnie z rodzicami, dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną szukamy nowych sposobów na kształcenie i wychowanie ,,zdrowych” uczniów, którzy w przyszłości będą dbać o te wartości i przekazywać je następnym pokoleniom. 

 
 
 
 
Opracowała:

                                                                                                  mgr Marzenna Skowrońska

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:14:15
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:14:15) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie