Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 585 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam swój plan rozwoju zawodowego w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego, zaakceptowany przez Dyrektora mojej szkoły, w okresie 01.09.2003 - 31.05.2006

MIROSŁAWA BOLUK
Nauczyciel historii

Szkoła Podstawowa nr 76 we Wrocławiu

Okres stażu: od 1 września 2003 r. do maja 2006

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


W oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dziennik Ustaw: z 2000 r. nr 70 poz. 825, z 2002 r. nr 82 poz. 744)

Wymagania kwalifikacyjne
Zadania służące realizacji wymagań kwalifikacyjnych
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji,
uwagi
Poznanie procedur awansu zawodowego
Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Napisanie sprawozdania
z realizacji planu
rozwoju.
IX 2003 r.


IX 2003 r.


okres stażu

V 2006 r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju
zawodowego.


Złożona
dokumentacja
w załącznikach.
Sprawozdanie
z realizacji planu
zawodowego.
§ 5 ust. 2 pkt. 1.
Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
Opracowanie programu z zakresu edukacji regionalnej „Dolny Śląsk – mój region, Wrocław – moje miasto” w kl. IV – VI.

Aktualizacja wiedzy z zakresu dydaktyki, metodyki historii i przyrody oraz prawa oświatowego.


Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na lekcjach historii i przyrody.
Włączanie do pracy z uczniem metod i środków dydaktycznych aktywizujących proces edukacji.


Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych.

Aktywny udział
w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.


Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego m.in. „Zastosowanie internetu w edukacji historycznej, aktywizujące metody nauczania”.

Doskonalenie warsztatu pracy.Opracowywanie w zespole wewnętrznych pomiarów jakości pracy szkoły – diagnoz poszczególnych klas.
Wdrożenie programu w jednej klasie
w trzyletnim cyklu edukacji.Wyszukiwanie nowości wydawniczych – stworzenie własnej bibliografii.


Korzystanie
z programów użytkowych i multimedialnych.

Opracowanie własnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.


Zastosowanie na lekcjach m.in. metaplanu, drzewka decyzyjnego, burzy mózgów.


Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.


Uczestnictwo
w radach szkoleniowych i warsztatach.

Wykorzystanie poznanej wiedzy
w zajęciach edukacyjnych.
Zgromadzenie audiowizualnych pomocy dydaktycznych.

Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z innymi nauczycielami
diagnoz.
lata 2004 – 2007

okres stażu


okres stażuokres stażu

okres stażuokres stażu
okres stażuokres stażu
okres stażu
Kopia programu.


Zestawienie bibliograficzne.

Wzory ćwiczeń i testów, prace uczniów, pomoce dydaktyczne.
Scenariusze lekcji.

Potwierdzenia dyrektora, dyplomy.


Zaświadczenia, notatki.Zaświadczenia.Scenariusze lekcji.
Zestawienie pomocy.


Kopie diagnoz.
§ 5 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
Prowadzenie lekcji otwartych w ramach WDN-u.

Przeprowadzenie lekcji dla praktykantów na zlecenie opiekuna praktyk.

Udostępnianie własnych materiałów, zagadnień dydaktycznych zainteresowanym nauczycielom.

Przygotowanie konkursów szkolnych np. „Wrocław moje miasto”, „Dolny Śląsk i jego związki
z Czechami”.
Przygotowanie wybranych lekcji tematycznych i ich realizacja.
Lekcje pokazowe.Opracowanie i przekazywanie innym nauczycielom testów, kart pracy wg potrzeb.

Opracowanie regulaminów i zestawów pytań na konkursy.
co najmniej raz w roku


wg kalendarza praktyk


okres stażu

okres stażu
Scenariusze lekcji.
Notatka
z omówienia lekcji.

Dziennik praktyk.
Notatka
z omówienia zajęć.

Potwierdzenia nauczycieli.
Kopie regulaminów z załącznikami.
Potwierdzenia dyrektora szkoły.
§ 5 ust. 2 pkt. 3 lit. a.
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie planów pracy wychowawcy klasowego w klasie VI i w następnych latach.


Przygotowanie planu pracy kółka o tematyce regionalnej.

Przygotowanie planu „Zielonej Szkoły”.
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych zgodnych z planem pracy.

Prowadzenie zajęć o tematyce regionalnej.

Organizacja i realizacja „Zielonej Szkoły.
okres stażu

okres stażuokres stażu
Kopie planów.

Kopie planu.Kopie planu.
Sprawozdanie.

§ 5 ust. 2 pkt. 3 lit. b.
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych
z wykonywaną pracą.
Przygotowanie materiałów związanych z pracą zawodową do publikacji.
Publikacje na stronie internetowej:
www.literka.pl.


okres stażu
Kopie publikacji.
Certyfikat potwierdzający zamieszczenie publikacji.
§ 5 ust. 2 pkt. 3 lit. d.
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawie nieletnich.
Stała i systematyczna współpraca
z m.in.:
- Towarzystwem Miłośników Wrocławia,

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

- Uniwersytetem Wrocławskim,


- policją, Strażą Miejską.


Spotkania
z ciekawymi ludźmi.


Pisanie opinii, realizacja zaleconych ćwiczeń.

Prowadzenie zajęć dla praktykantów.


Organizacja pogadanek związanych
z sytuacjami różnego rodzaju zagrożeń dla
dzieci.okres stażu


okres stażuzgodnie
z kalendarzem praktyk

okres stażuZapisy w dzienniku.


Opinie.Dziennik praktyk.Zapisy w dzienniku.
Notatki.
§ 5 ust. 2 pkt. 3 lit. g.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
z zadaniami szkoły.
Uzyskanie kwalifikacji do nauczania przyrody w szkole podstawowej.

Ukończenie studiów podyplomowych
w zakresie uzyskania kwalifikacji do nauczania przyrody
w klasach IV – VI szkoły podstawowej.
lata 2003 - 2004
Kopia dyplomu ukończenia studiów.
§ 5 ust. 2 pkt. 3 lit. h.
Wykonywanie, samodzielnie lub we współpracy z zespołem, innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania
w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Pełnienie funkcji członka Komisji Socjalnej i Statutowej.

Opracowanie planów wycieczek „Poznaj Dolny Śląsk”.


Rozwój współpracy z rodzicami.


Osiągnięcie sukcesów zawodowych.
Udział w pracach Komisji Socjalnej i Statutowej.

Organizacja i realizacja wycieczek.


Przygotowywanie imprez klasowych i ogólnoszkolnych.

Uzyskanie nagród,
pochwał.

w trakcie kadencji


okres stażu
okres stażuokres stażu
Protokoły
z posiedzeń.
Kopie decyzji.

Potwierdzenia dyrektora.Zdjęcia i sprawozdania.


Potwierdzenia.
Notatki.
Kopie.
§ 5 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Wyodrębnienie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
Opisanie i analiza przypadków.
okres stażu
Kopie opisu i analizy.


Realizacja planu rozwoju zawodowego w okresie stażu może ulec zmianie ze względów obiektywnych w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.Plan opracowała: mgr Mirosława Boluk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie