Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Analiza przypadku wychowawczego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4765 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem  z ponad 20 letnim stażem. Od początku swojej pracy zawsze byłem wychowawcą.. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że rola wychowawcy klasowego należy do najciekawszych ale i najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nauczycielowi szkoła, ale także mogę powiedzieć, że trudno byłoby mi pracować w szkole bez wychowawstwa.  Kiedy 2 lata temu otrzymałem klasę V szkoły podstawowej nie spodziewałem się, że natrafię na tak trudny problem, który zaciekawił nie tylko mnie ale także dyrekcję szkoły i oczywiście innych nauczycieli . Klasa niezbyt liczna 17 osobowa ( w tym 14 dziewcząt)-  pochodząca z różnych środowisk.

Opracowanie: mgr Andrzej Owczarczyk

PROBLEM DOMINACJI I ODRZUCENIA W ZESPOLE KLASOWYM


1. Identyfikacja problemu.
Jestem nauczycielem z ponad 20 letnim stażem. Od początku swojej pracy zawsze byłem wychowawcą.. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że rola wychowawcy klasowego należy do najciekawszych ale i najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nauczycielowi szkoła, ale także mogę powiedzieć, że trudno byłoby mi pracować w szkole bez wychowawstwa. Kiedy 2 lata temu otrzymałem klasę V szkoły podstawowej nie spodziewałem się, że natrafię na tak trudny problem, który zaciekawił nie tylko mnie ale także dyrekcję szkoły i oczywiście innych nauczycieli . Klasa niezbyt liczna 17 osobowa ( w tym 14 dziewcząt)- pochodząca z różnych środowisk.

Wnioski z wstępnej obserwacji klasy:

 • brak serdeczności i koleżeństwa między rówieśnikami
 • brak wzajemnego szacunku,
 • brak współpracy
 • izolowanie się niektórych uczniów,
 • pojawianie się „niezdrowej” rywalizacji,
 • brak wzajemnej akceptacji,,
 • wyłonienie się grupy uczniów , uczennicy o widocznych skłonnościach przywódczych
 • brak współpracy między niektórymi rodzicami (konflikt między dwojgiem z nich)

Musiałem zatem znaleźć taką koncepcję pracy, która:

 • umożliwiałaby integrację zespołu klasowego,
 • dawałaby możliwość spełnienia własnych aspiracji wszystkim uczniom,
 • akceptacje niektórych uczniów
 • zapobiegała powstawaniu grup nieformalnych,
 • zapobiegała „dominacji” niezdrowej jednostki
 • kształtowała postawę współodpowiedzialności za wizerunek zespołu,
 • skierowałaby aktywność uczniów na działania akceptowane,
 • integrowałaby także rodziców i dopingowała do współpracy ze szkołą

2. Geneza i dynamika zjawiska

W celu dokładnej analizy przyczyn braku integracji zespołu klasowego zweryfikowałem plan wychowawczy. Przy współpracy z pedagogiem szkolnym przeprowadziłem socjogram i ankiety dotyczące współdziałania w grupie , uzależnień i przemocy w szkole. Przeprowadziłem wywiad z poprzednim wychowawcą i wychowawczynią z nauczania zintegrowanego, z którego dowiedziałem się o konflikcie w tej grupie praktycznie od klasy pierwszej. Analiza socjogramu potwierdziła moje przypuszczenia, że w klasie istnieje podział na grupy nieformalne, które rywalizują o przywództwo. Kilkoro z grupy pozostaje poza strukturami. Rysuje się też sylwetka liderki o charakterze przywódczym. Uwidacznia się to w postaci niekontrolowanych rozmów na lekcjach, słabych efektów pracy zespołowej .osłabiania oddziaływań wychowawczych, upokarzania tych, którzy mają inne zdanie.
Kasia*, bo o niej mowa jeżeli chciała być gospodynią klasy- to była. Tak przeprowadziła „wcześniejsze wybory”, że na lekcji pozostała tylko czysta formalność.
Jeżeli przeprowadzony był konkurs na „.....?..” wiedziałem, że wygra go Kasia.

3. Znaczenie problemu

W grupie uczniów są zwykle tacy, którzy mają większe od innych możliwości kierowania zachowaniem swoich koleżanek i kolegów.. W zbiorowości szkolnej dosyć łatwo kreuje się role przywództwa i związany z tym wpływ na innych. Ci którzy wywierają taki wpływ, bywają nazywani nieformalnymi przywódcami zespołu. W klasie może być jeden uznany przywódca, kilka osób tworzących swoistą elitę, a nawet kilku konkurencyjnych przywódców.
Zadaniem wychowawcy jest stworzyć taki zespół klasowy, w którym każdy uczeń będzie miał swoje miejsce, prawo swobodnego wypowiadania się - zajmując stanowisko w różnych sprawach według własnego uznania.
Wiedziałem, że muszę wypracować koncepcję tego jak ma wyglądać i funkcjonować zespół, którego przecież jestem wychowawcą, ale byłem również pewien faktu, że problem ten nie zaistniał w tym momencie a ciągnie się już dłuższy okres .Wiedziałem, że omawiana sytuacja w klasie dla jednych jest chęcią dominacji, pokazania czegoś- co u niektórych wyzwalało brak poczucia bezpieczeństwa, świadomość dezaprobaty, niskie poczucie własnej wartości..


4. Prognoza

Negatywna

W przypadku braku działań zmierzających do integracji klasy

 • kilkoro uczniów będzie odczuwało lęk przed odrzuceniem,
 • nie będzie chciało współpracować z resztą klasy,
 • u niektórych zaczną się wagary,
 • nastąpi spadek oddziaływań wychowawczych,(a w konsekwencji słabsze oceny)
 • pogłębi się konflikt między zainteresowanymi rodzicami* imię zostało zmienione

Pozytywna

Spodziewam się dużej integracji zespołu klasowego opartej na:


 • zasadach współpracy
 • wzajemnym szacunku
 • ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania
 • zmniejszeniu dystansu wychowawcą a uczniami
 • poczuciu własnej wartości u każdego ucznia
 • nawiązanie lepszych stosunków Kasi z zespołem klasowym,
 • zacieśnieniu więzi pomiędzy rodzicami a szkołą
 • rozwijaniu samorządności wszystkich uczniów
 • skierowanie uwagi uczniów na pozytywne relacje między sobą

5. Propozycje rozwiązań

I. Zawarcie zasad dotyczących reguł życia w klasie-kontrakt klasowy uczeń - uczeń

1. Nie mówimy do siebie po nazwisku..
2. Pomagamy sobie w kłopotach.
3. Jesteśmy dla siebie otwarci i szczerzy.
4. Nie obgadujemy się.
5. Informujemy wychowawcę o przypadkach agresji i pojawiających się problemach
6. Staramy się pomóc osobie skrzywdzonej.
7. Dbamy o dobre imię klasy.
8. Szanujemy się wzajemnie.
Ustalenie sankcji za naruszenie w/w zasad

II. Zorganizowanie wycieczki w Góry Świętokrzyskie

III. . Wieczorek integracyjny klas piątych w programie:


 • prezentacja klas,
 • konkursy i quizy,
 • wspólna zabawa.

IV. Uroczystości klasowe i włączenie rodziców do wspólnych działań :
 • Dzień Chłopaka
 • Mikołajki,
 • Wigilia,
 • Dzień Kobiet,
 • Dyskoteki
 • lekcja pokazowa z wychowania fizycznego
 • udział w zawodach sportowych gminnych, powiatowych
 • nawiązanie kontaktu z Kasią
 • nawiązanie kontaktu z jej rodzicami
 • nawiązanie kontaktu z całą klasą

V. Zajęcia integracyjne na godzinach wychowawczych.6. Wdrażanie oddziaływań

Zaplanowane działania dotyczące samej Kasi jak i całej klasy zmierzające do integracji klasy przeprowadzałem w następujący sposób:

- systematycznie przestrzegałem zasad przyjętych w klasie przez wszystkich uczniów
- nie obawiałem się podejmowania rozmów na trudne tematy z uczniami jak i rodzicami
- dbałem o to aby uczniowie aktywnie włączali się do prowadzonych zajęć
- aktywizowałem uczniów do samodzielności
- przeprowadziłem wymienione imprezy klasowe
- jako nauczyciel wychowania fizycznego miałem możliwość spędzanie z moją klasą więcej czasu na treningach i zawodach
- starałem się integrować uczniów klasy nie tylko ze sobą, ale z klasą równoległą
- zapraszałem rodziców do organizacji imprez klasowych
- a przede wszystkim dawałem im dużo „z siebie”, starałem się być obiektywny dla wszystkich uczniów, systematyczny i konsekwentny.

7. Efekty oddziaływań

Efekty podjętych przeze mnie oddziaływań wychowawczych satysfakcjonują mnie, ale nie mogę stwierdzić, że przyszły one łatwo i od razu .Bywały momenty wzlotów kiedy wydawałoby się, że już nastąpiło to przełamanie, że już jesteśmy razem a praca nasza przyniosła oczekiwane rezultaty to do akcji wkraczała Kasia i wszystko (no prawie wszystko-i to jest właśnie to co budowaliśmy) trzeba było zaczynać od nowa. Bywały momenty kiedy pytała mnie „ czy długo pan będzie jeszcze naszym wychowawcą”.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że praca nasza nie poszła na marne. Klasa ukończyła już szkołę podstawową. Rodzice a przede wszystkim uczniowie poprosili mnie żebym był ich wychowawca w gimnazjum.
Tak, jestem ich wychowawcą w klasie I gimnazjum-a Kasia jest pełnowartościową gospodynią klasy.

Obecnie panująca w szkole opinia o klasie:

· zespół bardzo zgrany ,udzielający się
· laureaci konkursów ortograficznych i recytatorskich
· dwu-krotni mistrzowie powiatu w 4-boju La klasa V i VI
· zwycięzcy biegów o Grand Prix Polski południowo wschodniej(m.inn. .Kasia)
· duże zaangażowanie w życie szkoły,
· wysokie (średnia na półrocze 3,71) wyniki w nauce ,i frekw.94.8
· duże zaangażowanie w organizację imprez szkolnych i środowiskowych,
· udział w zajęciach pozalekcyjnych,
· wysoka kultura osobista.

Podsumowanie

Kształtowanie stosunków społecznych w klasie domaga się stworzenia w niej odpowiedniej atmosfery społeczno-uczuciowej. Gdy uczniowie angażują się uczuciowo- zaspokajają swoje potrzeby emocjonalne, znajdują satysfakcję, to nie tylko proces dydaktyczny przebiega sprawniej, ale przede wszystkim możliwa jest realizacja celów wychowawczych.
Praca wychowawcy a w szczególności w gimnazjum nie jest łatwym zadaniem. Pracując z taką grupą przeżywającą rozterki okresu dojrzewania- nie można stworzyć schematu, który zapewniłby nam całkowity sukces. Scenariusz tworzony jest każdego dnia, ale zawsze pamiętam o szacunku do swojej i wychowanków pracy.

Bibliografia
 1. Jachimska M, Grupa bawi się i pracuje; UNUS, Wałbrzych 1994.
 2. Łobodzki M. „Wychowanie w klasie szkolnej”Warszawa 1986
 3. Strelau J. Podstawy psychologii dla nauczycieli” Warszawa 1975
 4. Profilaktyka uzależnień. Program edukacyjny; oprac.Kobiałka A.TWN W-wa1990Andrzej Owczarczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie