Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kiermasz wielkanocny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2783 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to szenariusz zajęć w formie projektu przygotowany z myślą o uczniach i nauczycielach. Jest okazją do rodzinnej refleksji nad tym co przetrwało w naszych domach z dawnych tradycji i zwyczajów.


KIERMASZ WIELKANOCNY.

     Kiermasz Wielkanocny organizowany jest przede wszystkim z myślą o uczniach i nauczycielach szkoły.
Celem kiermaszu jest realizacja dwóch podstawowych zadań:
 1. Promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 2. Przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi.
     Aktywne uczestniczenie dzieci w czynnościach przygotowawczych do kiermaszu, tj. wykonywanie oryginalnych świątecznych ozdób czy zbieranie domowych przepisów na świąteczne potrawy, są okazją do rodzinnej refleksji nad tym co przetrwało w naszych domach z dawnych tradycji i zwyczajów.
     Udział dzieci w przygotowaniu świątecznych ozdób oraz wystawienie ich jako "oferty handlowej" sprzyja:
 • rozwijaniu dziecięcej, twórczej inwencji i pomysłowości
 • rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności manualnych
 • poznawaniu nowych technik plastycznych
 • nauce staranności w wykonywaniu oryginalnych ozdób
 • kultywowaniu tradycji i zwyczajów świątecznych
      Przed wykonywania każdej grupy świątecznych akcesoriów omawiane są egzemplarze wzorcowe po to, aby dać dzieciom pełne wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać produkt końcowy. Dzieci wykonują prace zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. Poszczególne pomysły mogą być realizowane indywidualnie lub w dowolnie dobranych zespołach. Dzieci będą korzystać z przedstawionych propozycji w postaci gotowych szablonów i egzemplarzy wzorcowych. Mogą także wprowadzać własne pomysły i sposób ich wykonania zachowując charakter i symbolikę związaną ze świętami wielkanocnymi.
      Dla sprawnego przygotowania i przeprowadzenia Kiermaszu Wielkanocnego opracowane zostały następujące materiały pomocnicze:
 1. Etapy przygotowania i realizacji Kiermaszu Wielkanocnego.
 2. Cele do realizacji w trakcie działań przygotowawczych i podczas kiermaszu.
 3. Konspekt imprezy otwartej rozpoczynającej Kiermasz Wielkanocny.

1. ETAPY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI KIERMASZU

Faza organizacyjna
 1. Opracowanie materiału pt. ,,Założenia organizacyjne związane z przygotowaniem Kiermaszu Wielkanocnego. "– zał. nr 1
  Termin: luty
 2. Omówienie i zatwierdzenie materiału pt. ,,Założenia … "na spotkaniu Zespołu Samokształceniowego i nauczycieli świetlicy, uzgodnienie daty rozpoczęcia kiermaszu
  Termin: marzec
 3. Realizacja "Założeń …” przez dzieci, nauczycieli klasy 3b i 3c oraz nauczycieli w świetlicy"
  Termin: marzec-kwiecień
 4. Przygotowanie części artystycznej pt. "Wielkanocne zwyczaje" .
  Termin: marzec-kwiecień
 5. Przygotowanie dekoracji świątecznej i stanowisk do sprzedaży, zaproszenie gości.
  Termin: kwiecień
Faza wykonawcza
 1. Uroczyste otwarcie Kiermaszu Wielkanocnego – osoba koordynująca przygotowania przedstawienie celów jakim służy organizowanie tej imprezy oraz zaprezentowanie twórców i wykonawców pomysłów.
 2. Część artystyczna: "Wielkanocne zwyczaje" – inscenizacja tematyczna – zał. nr 2.
 3. Uroczyste otwarcie kiermaszu i rozpoczęcie sprzedaży przygotowanego asortymentu.
 4. Omówienie i podsumowanie pierwszego dnia kiermaszu
Faza podsumowująca
 1. Sporządzenie protokołu o wielkości uzyskanych środków po zakończeniu sprzedaży.
  Realizacja: koordynator razem z uczniami pomagającymi przy sprzedaży
  Termin: w ciągu 3 dni od zakończenia sprzedaży.
 2. Uzgodnienie z dziećmi w grupach wiekowych na co zostanie przeznaczona uzyskana kwota.
 3. Omówienie kiermaszu na spotkaniu Zespołu Samokształceniowego .
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji założeń organizacyjnych związanych z przygotowaniem kiermaszu oraz z jego przebiegu.
  Termin: kwiecień.
ZAŁĄCZNIK NR 1.

A.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIE KIERMASZU WIELKANOCNEGO
 1. Sporządzenie katalogu pomysłów:
  Wykonanie z dziećmi następujących ozdób świątecznych:
  • kartki świąteczne
  • przywieszki do prezentów
  • witraże ,stroiki
  • papier listowy
  • ozdoby : palemki, kurczaki, pisanki, kraszanki, kwiatki itp.
 2. Przygotowanie szablonów i egzemplarzy wzorcowych.
 3. Sporządzenie zapotrzebowania na artykuły papiernicze.
  • bloki techniczne z białymi kartkami
  • bloki techniczne z kolorowymi kartkami
  • bibułka gładka : różne kolory
  • klej uniwersalny
  • klej wikol
  • klej roślinny.
  • papier kolorowy samoprzylepny
 4. Zgromadzenie materiałów i przyborów.
       Do wykonania asortymentu świątecznego potrzebne też będą: nożyczki, farby plakatowe, pędzle, kredki, dziurkacz, linijki, flamastry, ołówki, gumki do mazania, zszywacz.
 5. Przygotowanie i rozwieszenie plakatów informujących o kiermaszu – marzec .
 6. Przygotowanie i rozdanie zaproszeń wg ustalonej listy –kwiecień.
 7. Ustalenie listy dzieci, które będą pomagały przy sprzedaży – kwiecień.
 8. Ustalenie cennika na asortyment przeznaczony do sprzedaży – kwiecie
 9. Przygotowanie sali do kiermaszu – w dniu poprzedzającym otwarcie kiermaszu.
B. CELE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W TRAKCIE DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PODCZAS KIERMASZU WIELKANOCNEGO

CELE OGÓLNE:
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
 • rozbudzanie twórczej inwencji i plastycznej pomysłowości dzieci
 • rozwijanie dziecięcej wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności, talentów i zainteresowań
CELE OPERACYJNE:
Edukacja polonistyczna
Uczeń:
 • potrafi płynnie przeczytać tekst
 • umie wygłaszać tekst z pamięci
Edukacja matematyczna
Uczeń:
 • umie wykonać działania arytmetyczne w zakresie do 100
 • zna nominały polskich monet i banknotów
 • potrafi wykonywać działania na pieniądzach
Edukacja plastyczna
Uczeń:
 • potrafi odrysować kształt od szablonu
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • potrafi ciąć wzdłuż linii
 • umie właściwie dobierać kolory
 • potrafi estetycznie wykonać pracę plastyczną
 • potrafi racjonalnie wykorzystać czas oraz materiał powierzony do wykonania zadania
 • rozumie i stosuje polecenia nauczyciela
Edukacja muzyczna
Uczeń:
 • umie śpiewać w wyznaczonym rytmie zachowując melodyczność utworu
 • potrafi zaśpiewać tekst piosenki z pamięci
Edukacja społeczna
Uczeń:
 • umie świadomie, planowo i efektywnie działać zmierzając do realizacji określonego celu
 • ma poczucie odpowiedzialności za powierzony materiał i za wykonanie zadania
 • rozumie, że należy mieć szacunek do wytworów własnej pracy i pracy innych
 • rozumie znaczenie i konieczność przestrzegania ładu i porządku na stanowisku pracy
 • potrafi współdziałać w grupie.
ZAŁĄCZNIK NR 2

C. KONSPEKT IMPREZY OTWARTEJ ROZPOCZYNAJĄCEJ KIERMASZ WIELKANOCNY

Ośrodek tematyczny: Świąteczne tradycje i zwyczaje

Temat dnia: Pierwszy dzień kiermaszu wielkanocnego.

Czas realizacji: od godz. 11.00

Grupa: klasa 3b i 3c oraz wszystkie grupy wiekowe ze świetlicy

Cele ogólne:
 • kształtowanie szacunku do polskiej tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi
 • promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 • zna i umie zaśpiewać piosenki z pamięci
 • umie w skupieniu wysłuchać prezentacji artystycznej
 • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w obecności gości
 • potrafi wykonywać działania matematyczne w zakresie do 100
 • zna nominały polskich monet i banknotów
 • potrafi wykonywać działania na pieniądzach
 • potrafi efektywnie współdziałać w grupie
Metody pracy:
słowna: rozmowa, prezentacja artystyczna, działania praktyczne

Formy pracy;
Indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:
Magnetofon, nagrania piosenek, kartki, ołówki, artykuły świąteczne do sprzedaży, dekoracja do prezentacji

Realizacja:
 1. Uroczyste otwarcie Kiermaszu Wielkanocnego:
  • przywitanie gości, dzieci, i nauczycieli
  • omówienie, jakim celom służy zorganizowanie kiermaszu
  • prezentacja twórców i wykonawców pomysłów
 2. Część artystyczna: prezentacja piosenek i inscenizacji pt. ,,Wielkanocne zwyczaje" w wykonaniu dzieci z klasy 3b i 3c
 3. Zaproszenie wszystkich obecnych osób do "stoiska handlowego" i rozpoczęcie sprzedaży przygotowanego asortymenty.
 4. Podsumowanie pierwszego dnia kiermaszu.

Przygotowały:
Jolanta Zając
Krystyna Gostyńska
Drzewiecka Barbara
Sylwia Pawluczyk
Iwona Szymczak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie