Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Wycieczki szkolne a BHP

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2554 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wiosenna pogoda sprzyja organizowaniu wycieczek w szkołach i placówkach oświatowych. Jak to zrobić w zgodzie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dowiecie się z poniższego tekstu. Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole lub placówce oświatowej oraz uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez takie jednostki poza obiektami do nich należącymi odpowiada dyrektor danej szkoły lub placówki oświatowej

Szkolne wycieczki a bhp
Wiosenna pogoda sprzyja organizowaniu wycieczek w szkołach i placówkach oświatowych. Jak to zrobić w zgodzie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dowiecie się z poniższego tekstu.
Odpowiedzialność dyrektora
Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole lub placówce oświatowej oraz uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez takie jednostki poza obiektami do nich należącymi odpowiada dyrektor danej szkoły lub placówki oświatowej (§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm., dalej: rozporządzenie w sprawie bhp w szkołach).
Liczba opiekunów i sposób zorganizowania opieki
Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów i sposób zorganizowania opieki należy ustalić uwzględniając odnośnie osób powierzonych opiece szkoły ich:
wiek,
stopień rozwoju psychofizycznego,
stan zdrowia,
ewentualną niepełnosprawność,
oraz specyfikę zajęć, imprez i wycieczek, jak również warunki, w jakich będą się one odbywać.
Uwaga!
Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (§ 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki - Dz.U. nr 135, poz. 1516 z późn. zm.).
Karta wycieczki (imprezy)
Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki (imprezy), którą zatwierdza dyrektor szkoły.
Kierownik wycieczki
Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród jej pracowników pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki (poniższe 3 punkty).
Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która alternatywnie:
1. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2. jest instruktorem harcerskim,
3. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej albo pilota wycieczek
Uwaga!
Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia.
Opiekun wycieczki lub imprezy
Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo - po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły - inna pełnoletnia osoba.
W każdym miejscu pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu i po przybyciu do punktu docelowego opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy jej uczestników (§ 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach).
Uwaga!
Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek szkolnych w trakcie burzy, śnieżycy czy gołoledzi (§ 33 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach). Jeżeli jednak takie warunki wystąpią w trakcie wycieczki należy wyeliminować wszelkie zagrożenia (chociażby przez przeczekanie burzy w bezpiecznym miejscu). Natomiast jeżeli zagrożenia te nie mogą być wyeliminowane, a rozwój sytuacji nie zapowiada jej poprawy, należy przerwać wycieczkę -zapewniając możliwie najbezpieczniejszy powrót uczniów do domów lub miejsca noclegu.
Wycieczki nad wodę
Uczestnicy wycieczki nad wodę muszą zostać zaznajomieni z zasadami bezpiecznego przebywania nad nią, czyli regulaminem kąpieliska, wewnątrzszkolnymi regułami dyscypliny w czasie zajęć nad wodą itp. Uczniowie mogą pływać tylko w obrębie strzeżonych kąpielisk i pływalni (§ 34 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach).
Jeżeli uczniowie mają zostać w trakcie wycieczki poddani nauce pływania - należy ją przeprowadzić w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych, czyli właśnie w obrębie strzeżonych kąpielisk i pływalni.
Uwaga!
Uczącym się pływać i kąpiącym się należy zapewnić stały nadzór ratownika lub ratowników oraz ustawiczny nadzór opiekuna bądź opiekunów ze strony szkoły (§ 34 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach).
Opiekunowie wycieczki powinni upewnić się, czy ratownicy mający dozorować bezpieczeństwo uczniów posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Jeżeli uczniowie mają pływać kajakami lub łodziami, należy je wyposażyć w sprzęt ratunkowy (np. kapoki ratunkowe, koła ratunkowe, bosaki).
Uwaga!
Zabronione jest korzystanie ze sprzętu pływającego i posługiwanie się wyposażeniem ratunkowym przez osoby nieprzeszkolone w zakresie ich obsługi (§ 35 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach).
Jazda na łyżwach
Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na:
rzekach,
stawach,
jeziorach,
innych zbiornikach wodnych
(§ 37 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach).
Powyższy zakaz jest bezwzględny niezależnie od przypuszczalnego lub zmierzonego stanu grubości pokrywy lodowej danego zbiornika wodnego.
Wycieczka w góry
Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz powyżej 1000 m n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne - Dz.U. nr 57, poz. 358 z późn. zm.). Warto o tym pamiętać, wystarczy wspomnieć tragiczna wyprawę licealistów z Tych na Rysy...
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Organizując wycieczki i inne imprezy dla uczniów należy także pamiętać o przestrzeganiu ogólnych zasad bezpieczeństwa, chociażby przez zadbanie o to, aby opiekunowie znali podczas wycieczki numery kontaktowe rodziców (przedstawicieli ustawowych) uczniów i niezbędne numery alarmowe.
Apteczka pierwszej pomocy
Jeden z opiekunów powinien mieć ze sobą apteczkę z podstawowymi środkami niezbędnymi do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.


Leszek Łoboś
specjalista ds. bhp

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie