Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sportowe zajęcia pozalekcyjne z aerobiku, dla dziewczat Gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6429 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Obserwując dziewczęta Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu, stwierdziłam, iż potrzebny jest im ruch połączony z muzyką. A zatem chciałabym poprowadzić sportowe zajęcia pozalekcyjne z aerobiku, które sprawią, że uczennice naszego gimnazjum nabiorą większej sprawności fizycznej i smuklejszej budowy ciała. A przede wszystkim ćwiczenia te zaspokoją ich potrzeby: ruchu, spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny, poznania ćwiczeń wzmacniających mięśnie oraz kształtowania poczucia rytmu.

„Sportowe zajęcia pozalekcyjne z aerobiku”
dla dziewcząt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu

Autor programu: mgr Ewa Furmaniuk

WSTĘP

     Naturalne formy ruchu takie jak biegi, skoki czy rzuty były dla człowieka pierwotnego niezbędne dla utrzymania się przy życiu. Problemy dnia codziennego, które najczęściej związane były z przetrwaniem, wymuszały na człowieku dbanie i utrzymywanie się w możliwie najlepszej fizycznej.

     Jedną z form aktywnego spędzania czasu wolnego jest korzystanie z usług oferowanych przez fitness kluby. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców dużych aglomeracji, gdzie zakres tego typu usług, związany z popytem na nie jest znacznie większy niż w mniejszych miastach.

     To właśnie w dużych miastach, gdzie tempo życia i pracy jest największe, ludzie narażeni są na przeciążenia psychiczne, stres, niewłaściwe odżywianie oraz deficyt ruchu (tzw.hipokinezja). Wymienione tu czynniki mogą być przyczyną wielu dolegliwości określanych ogólnym mianem chorób cywilizacji.

     Formy aktywnego odpoczynku, jakie proponują fitness kluby, stanowią naturalne sposoby zachowania i przywracania zdrowia oraz równowagi zarówno wewnętrznej (homeostazy), jak i w relacji: człowiek - środowisko (społeczne, kulturowe). Początki fitnessu łączyć należy z wynalezieniem i rozpowszechnieniem podstawowej formy gimnastyki rekreacyjnej jaką był aerobik. Termin aerobik pochodzi od greckich słów AER (powietrze) i BIOS (życie),co oznacza, że aby być zdrowym, należy dostarczać organizmowi tlen poprzez ruch, czyli ćwiczenia gimnastyczne. Z punktu widzenia fizjologii człowieka, aerobik można zdefiniować jako ćwiczenia fizyczne, podczas których większość energii niezbędnej do wykonania pracy mięśniowej powstaje w procesach tlenowych czyli aerobowych. Popularny aerobik jest rodzajem filozofii życiowej, stylu bycia, mody na sprawność i sportową sylwetkę.

I. Idea wiodąca programu

      Zajęcia fitnessu odznaczają się społecznym charakterem, który nie tylko sprzyja w podnoszeniu sprawności fizycznej, rozwija również kontakty towarzyskie, pozwala na komunikację w szerszych kręgach społecznych nie zawsze związanych ze środowiskiem klasowym czy szkolnym. Poza tym sportowy i grupowy charakter uczestnictwa nie wiąże się z rywalizacją sportową, walką czy też stresem.

     Wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia, nasze gimnazjalistki też pragną „ się obudzić." Obserwując dziewczęta Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu, stwierdziłam, iż potrzebny jest im ruch połączony z muzyką. A zatem chciałabym poprowadzić sportowe zajęcia pozalekcyjne z aerobiku, które sprawią, że uczennice naszego gimnazjum nabiorą większej sprawności fizycznej i smuklejszej budowy ciała. A przede wszystkim ćwiczenia te zaspokoją ich potrzeby: ruchu, spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny, poznania ćwiczeń wzmacniających mięśnie oraz kształtowania poczucia rytmu. Tematyka z zakresu rytmu, muzyki i tańca realizowana jest również na obligatoryjnych zajęciach z wychowania fizycznego.

     Podstawowym zadaniem programu jest uświadomienie młodzieży, że ruch jest niezbędnym elementem rozwoju człowieka. Pomimo to, iż ćwiczenia prowadzą do zmęczenia organizmu, przynoszą pewne odprężenie psychiczne, które powoduje rozluźnienie psychofizyczne. Program ten ma za zadanie inspirować uczniów do podejmowania działań indywidualnych w zakresie dbania o swoją sprawność fizyczną . Podstawą takiego założenia jest zapoznanie uczniów z jak największą ilością i różnorodnością form ruchowych przy muzyce, co daje młodym ludziom możliwość wszechstronnego rozwoju. Korzyści wynikające z tego rodzaju aktywności ruchowej są tak duże, że warto poświęcać im swą uwagę, uczestniczyć w nich i upowszechniać je.

II. Cele programu autorskiego

     Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych . Uczniowie ci starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy uczniowie, którzy chcą swój wolny czas poświęcić aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

      Znając potrzeby rozwojowe uczniów swojej szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje szkoła, wybrałam aerobik.

Cele ogólne:

Uczestnicząc w zajęciach muzyczno – ruchowych dziewczęta mogą:
 • kompensować (tzn. wyrównywać) brak ruchu,
 • neutralizować stresy i przeciążenia psychiczne,
 • zapobiegać występowaniu szeregu chorób i dolegliwości,
 • regenerować (odnawiać) siły fizyczne i psychiczne,
 • kształtować ciało i osobowość (charakter),
 • zaspokajać różnorakie potrzeby,
 • integrować się,
 • wspomagać harmonijny rozwój psychofizyczny,
 • podnieść swoją motywację do zajęć ruchowych,
 • zwiększyć umiejętność dostosowania ruchów ciała do muzyki,
 • rozwijać poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Cele szczegółowe:
Uczennice potrafią:
 • Wykonać podstawowe kroki aerobiku,
 • Doskonalić wyrabianie koordynacji ruchowej,
 • Kształtować umiejętność pracy w grupie,
 • Akcentować ruchem rytm muzyczny,
 • Przystosować ruchy ciała do rytmu,
 • Kształtować pozytywne nastawienie wobec siebie,
 • Współdziałać w zespole i poczuwać się do współodpowiedzialności,
 • Cieszyć się wykonywaną pracą.
 • Wykonać układ taneczny z elementami aerobiku na akademii szkolnej
III. Warunki realizacji programu autorskiego.

      Podmiotem wdrażającym program jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu liczące 317 uczniów. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli.

Autor programu Mgr Ewa Furmaniuk absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie wychowania fizycznego. Instruktorka rekreacji ruchowej z zakresu aerobiku. 6 lat stażu pracy.

Baza sportowa szkoły

     Szkoła wiejska, wyposażona w salę gimnastyczną o wymiarach 24 x 12 m z dobrze zaopatrzonym magazynkiem sportowym. Boisko trawiaste 50 x 25 m, bieżnia 40 m, siłownia szkolna wyposażona w atlas do ćwiczeń siłowych, bieżnie, rowerki, step –tery. W odległości 500 m od szkoły znajdują się tereny leśne nadające się do atletyki terenowej, biegów.

Założenia organizacyjne.

     Program będzie realizowany z grupą dziewcząt z klas I – III raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

IV. Zadania szkoły

      Aby osiągnąć wyżej wymienione cele szkoła powinna:
 1. Stymulować i umożliwiać uczniom podejmowanie aktywności ruchowej i wyrażanie własnych przeżyć.
 2. Tworzyć warunki do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
 3. Wspierać aktywność poznawczą i twórczą.
 4. Motywować do dbałości o zdrowie własne i innych.
 5. Zapewniać atmosferę życzliwości i akceptacji i szacunku dla siebie.
VII. Treści kształcenia

      Zapoznanie się z następującymi formami ruchu przy muzyce:
 • AEROBIK
 • HIGH IMPACT AEROBIK (HI IMPACT)
 • LOW IMPACT AEROBIK (LOW IMPACT)
 • HIGH LOW COMBINATION (HI-LO-COMBO, MIXED IMPACT)
 • CALLANETICS
 • STRECHING
Motoryka:

AEROBIK ( HI IMPACT, LOW IMPACT, HIGH LOW COMBINATION )
 • Doskonalenie poczucia rytmu,
 • Wzmacnianie mm RR – w postawie, podporach, leżeniu przodem,
 • Wzmacnianie siły mm brzucha w leżeniu tyłem, w siadzie,
 • Wzmacnianie mm pośladków w postawie, leżeniu przodem,
 • Wzmacnianie mm NN w postawie, leżeniu bokiem, przodem, tyłem,
 • Nauka podstawowych kroków w aerobiku:
  • step tuch ( krok w bok )
  • double step tuch ( podwójny krok w bok )
  • step out ( przeniesienie ciężaru ciała z nogi na nogę )
  • heel back ( ugięcie nogi w tył w step out )
  • V step ( krok po literze V )
  • A step ( krok po literze A )
  • knee up ( uniesienie kolana do góry w step out )
  • grape vine ( krok skrzyżny)
  • „ pajacyki”
 • Nauka kroków zaawansowanych:
  • „chassee” ( dwa szybkie, małe kroki w bok ),
  • chipi - chipi,
  • step tuch po L,
  • step tuch po kwadracie,
  • grapevine ( krok skrzyżny) po skosie,
  • grapevine ( krok skrzyżny) po kwadracie,
  • oper ( dwa kroki w bok z przeskokiem ),
  • mambo,
  • cha-cha-cha.
 • Nauka krótkich układów tanecznych,
 • Koordynacja pracy RR i NN,
 • Podskoki, odmachy, wypady,
 • Ćwiczenia rozciągające.
CALLANETICS
 • Nauka techniki wykonania ćwiczeń,
 • Ćwiczenia wzmacniające mm NN,
 • Wzmacnianie siły mięśni brzucha w leżeniu tyłem,
 • Ćwiczenia na pośladki, biodra i miednicę
STRECHING:
 • Ćwiczenia rozciągające mm RR,
 • Ćwiczenia rozciągające mm NN,
 • Ćwiczenia rozciągające mm pośladków,
 • Ćwiczenia rozciągające mm brzucha.
     Scenariusz tematyczny został opracowany do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem materiału muzycznego. ( Przykładowy scenariusz zajęć -załącznik 2 )

Tok zajęć będzie miał stałą ramową formę:
 • Część wstępna – teoria ( załącznik 1 ) i rozgrzewka,
 • Część główna – dominanta – ćwiczenia z aerobiku, układy taneczne,
 • Część końcowa – ćwiczenia wzmacniające i relaksujące
VIII. Działania wychowawcze
 1. Wyrabianie nawyków higieniczno - zdrowotnych.
 2. Wdrażanie do współdziałania w grupie.
 3. Przestrzeganie zasady "fair play".
 4. Wdrażanie do czynnego wypoczynku.
 5. Poszanowanie mienia szkolnego.
 6. Samokontrola i samoocena własnej aktywności na zajęciach.
 7. Wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń.
IX. Metody i zasady nauczania

1. metody nauczania
 • Analityczna – nauczanie fragmentaryczne, częściowe, i łączenie opanowanych fragmentów w całość
 • Syntetyczna – nauczanie całościowe
 • Kompleksowa ( mieszana )- stosowana w nauczaniu większych zestawów muzyczno - ruchowych
2. metody przekazywania wiadomości
 • pokaz,
 • dyskusja,
 • pogadanka.
3. zasady nauczania
 • świadomości – świadomy i aktywny udział ucznia w procesie nauczania
 • aktywności – czynny udział w procesie nauczania,
 • poglądowości – pokaz
 • stopniowania trudności – wprowadzenie najłatwiejszych kroków na początku, a trudnych na końcu
 • systematyczności – stały i systematyczny udział w zajęciach
 • trwałości – utrwalanie ćwiczeń i doskonalenia nawyków tanecznych
 • przystępności i indywidualnych zadań.
X. Formy i środki prowadzenia zajęć.

1. Formy prowadzenia zajęć
 • mini – wykłady ( przekazanie teorii )
 • praca w grupach – stworzenie układu tanecznego
2. Środki prowadzenia zajęć:
 • magnetofon
 • magnetowid
 • telewizor
 • materace
 • płyty CD z muzyką
 • literatura fachowa
XI. Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu.

Uczennice:
 • Wykażą aktywną postawę w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej i ruchowej,
 • Będą się cechować systematyczną aktywnością ruchową,
 • Będą mieć większą świadomość kobiecości, która wyraża się w tańcu,
 • Zwiększą swoją umiejętność poczucia rytmu,
 • Udoskonalą swoją koordynację ruchową,
 • Nabiorą przyzwyczajeń higienicznego trybu życia,
 • Będą uczestniczyć w rekreacji poza szkołą.
W zakresie umiejętności uczeń potrafi:
 • Poprawnie wykonać podstawowe kroki w aerobiku
 • Poprawnie wykonać poznane ćwiczenia
 • Pokazać ćwiczenia wzmacniające mm NN, brzucha
W zakresie wiadomości uczeń:
 • Wie jak dbać o higienę ciała w czasie i po wysiłku
 • Wie jak hartować organizm
 • Wie jak zdrowo się odżywiać
 • Zna formy ruchowe, które można uprawiać w czasie wolnym
XII. Ewaluacja programu

     Zadaniem ewaluacji będzie ulepszenie programu dla dziewcząt, dla których jest on przeznaczony. Poprzez przeprowadzenie ankiety ( załącznik 3 ) oraz obserwację będę mogła sprawdzić, czy zaplanowane przeze mnie cele zostały osiągnięte. Dziewczęta wystąpią na akademii szkolnej z układem tanecznym z elementami aerobiku. Końcowe wnioski przedstawię na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Załącznik 1

     Termin aerobik pochodzi od greckich słów aer (powietrze) i BIOS (życie),co oznacza, że aby być zdrowym, należy dostarczać organizmowi tlen poprzez ruch, czyli ćwiczenia gimnastyczne. Z punktu widzenia fizjologii człowieka, aerobik można zdefiniować jako ćwiczenia fizyczne, podczas których większość energii niezbędnej do wykonania pracy mięśniowej powstaje w procesach tlenowych czyli aerobowych. Popularny aerobik jest rodzajem filozofii życiowej, stylu bycia, mody na sprawność i sportową sylwetkę.

      Symbolem ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w rytm muzyki była popularna niegdyś aktorka - Jane Fonda.

     Do Polski aerobik dotarł w roku 1981. Pierwszą propagatorką tej formy rekreacji była Hanna Fidusiewicz, niegdyś znana gimnastyczka, absolwentka AWF w Warszawie. Jako pierwsza Polka ukończyła specjalistyczny kurs aerobiku w Paryżu. Początkowo zajęcia prezentować zaczęła w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.

     W 1983 roku za zgodą Stołecznego Ośrodka Sportu otworzyła pierwszy w Polsce fitness klub - Fitness Klub "POD SKOCZNIĄ" w Warszawie. Zakres usług klubu nie był szeroki, ograniczał się do zajęć przy muzyce. Mimo to frekwencja była bardzo duża.

     AEROBIK w 2003 roku to dziesiątki różnorodnych zajęć prowadzonych w klubach fitness całego świata. Najważniejsze formy ruchu przy muzyce to:

AEROBIK - HIGH IMPACT AEROBIK (HI IMPACT)

     Jest najbardziej dynamiczną formą ćwiczeń aerobiku, przeznaczoną dla osób o bardzo dobrej kondycji fizycznej, może być doskonałym typem ćwiczeń uzupełniających dla wielu dyscyplin sportowych, stanowiąc wsparcie dla treningu specjalistycznego. W zajęciach typu HIGH IMPACT występują elementy biegu, skoków, podskoków, obrotów, podczas których występuje faza lotu. Wysokie tętno 160-180 uderzeń/min, powoduje duży wydatek energetyczny i podnosi poziom wydolności fizycznej.
Tempo muzyki stosowane podczas wersji HIGH IMPACT wynosi 144 - 150 BPM.

- LOW IMPACT AEROBIK (LOW IMPACT)

     Są to proste układy ruchowe o małej intensywności, podczas których występują elementy marszu, wykroków, unoszeń kolan, wymachów nóg i prostych połączeń kroków. W tej grupie ćwiczeń nie stosuje się wyskoków, podskoków i gwałtownych zmian kierunku ruchu. Podczas poszczególnych kroków jedna noga zawsze pozostaje na podłożu. Zastosowanie różnorodności ruchów ramion podczas lekcji LOW IMPACT powoduje zwiększenie intensywności i urozmaicenie zajęć. Tętno podczas zajęć waha się w granicach 125-150 uderzeń na minutę, podnosząc poziom wydolności fizycznej i znacznie wspomagając spalanie tkanki tłuszczowej, szczególnie przy dolnych wartościach tętna. Tempo muzyki stosowane w wersji LOW IMPACT wynosi 126 - 132 BPM.

- HIGH LOW COMBINATION (HI-LO-COMBO, MIXED IMPACT)

     Jest to kombinacja HIGH IMPACT i LOW IMPACT AEROBIK, pod względem intensywności i doboru ćwiczeń. Obecnie najczęściej stosowana forma zajęć aerobiku w postaci układów kroków zaczerpniętych z dwóch form. O atrakcyjności tej formy zajęć decyduje połączenie poszczególnych kroków tworzących precyzyjne, logiczne układy choreograficzne. Tętno utrzymywane jest na poziomie 150-170 uderzeń na minutę, co wskazuje, że są to intensywne zajęcia aerobiku. Tempo muzyki w tej formie aerobiku wynosi 132 - 144 BPM.

- CALLANETICS

     Formę tę można również zaliczyć do grupy zajęć mieszanych. Jednakże intensywność zajęć przemawia za zakwalifikowaniem go do zajęć uspokajających.) Nazwa CALLANETICS wywodzi się od imienia autorki Callan Pinckney, która opracowała zestaw ćwiczeń wyszczuplających oraz gwarantujących dobrą formę psychiczna i fizyczną. Jest to program trzydziestu ćwiczeń wykonywanych w ciągu godziny, które mają na celu poprawienie sylwetki i zwiększenie sprężystości mięśni. Callanetics obejmuje ćwiczenia rozgrzewające, wzmacniające mięśnie brzucha, ćwiczenia wyszczuplające oraz kształtujące obręcz biodrową, pośladki i uda.

- STRECHING

     Taki trening pomaga nam w uelastycznieniu mięśni, zwiększeniu ruchomości stawów, zmniejszeniu napięcia mięśniowego. W części wstępnej rozciąganie dynamiczne przygotowuje organizm ćwiczącego do dalszej części zajęć. W końcowej części treningu rozciąganie ułatwia wypoczynek, regulując napięcie mięśni, likwidując skurcze i poprawiając krążenie krwi w mięśniach. Oprócz powyższego rozciąganie jest doskonałym ćwiczeniem odprężającym, uspokajającym i ochładzającym cały organizm po wysiłku.

Muzyka w lekcji fitness:

     Profesjonalne płyty i kaset z podkładem muzycznym do zajęć różnych typów to zmiksowane nagrania stanowiące jeden ciąg utworów bez przerwy.
Podstawowe pojęcia w lekcji fitness:
 • BPM – liczba uderzeń na minutę, wyznaczająca tempo ćwiczeń. Zakres tempa ćwiczeń waha się od 80 do 160 BPM.
 • Fraza muzyczna – cząstka utworu muzycznego składającego się z 4 taktów = 32 bitów.
Każda fraza powinna składać się z czterech ósemek ( motywów ) co daje cztery takty 8 + 8+ 8+8 = 4 takty = FRAZA MUZYCZNA

Załącznik 2

Przykładowy scenariusz zajęć

Przedmiot: zajęcia pozalekcyjne z aerobiku.

Temat: Układ taneczny z elementami aerobiku.

Miejsce ćwiczeń : sala gimnastyczna.

Czas : 90’

Przybory : materace, magnetofon, płyty CD.

CELE GŁÓWNE ZAJĘĆ
 1. Umiejętności : Doskonalenie nabytych umiejętności – wykonanie układu.
 2. Motoryka : Koordynacja.
 3. Wiadomości : Dotyczące wyrabiania zdolności motorycznych oraz zasad prowadzenia aerobiku.
 4. Akcenty wychowawcze : Umiejętność współdziałania w grupie.
Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowa – nie Uwagi Organizacyjno- metodyczne
I cz. wstępna
1.Zorganizowanie grupy i spsprawdzenie gotowości do do zajęć
 1. Zbiórka
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Sprawdzenie strojów sportowych
3’ - W dwuszeregu
2. Motywacja do aktywnego udziału w zajęciach
 1. Podanie tematu zajęć .
 2. Podanie celów głównych zajęć .
2’  
3.Rozgrzewka
 1. Marsz ze wznosem RR
 2. Ćw. kształtujące RR:
  • wznosy,
  • wymachy,
  • krążenia.
 3. Ćw. Kształtujące NN:
  • Step - tuch,
  • pięta step ,
  • V step ,
  • A step,
  • L step,
  • “kwadrat,”
  • „skrzyżny,”
  • kolano – kolano.
 4. Ćwiczenia rozciągające.
10’
 • Wdech nosem, wydech ustami
 • Ćw. w miejscu ( ustawienie w szachownice )
 • koordynacja pracy RR i NN
II cz. główna Wykonanie układu ( na N pr.):
 • Step – tuch,
 • „Chipi – Chipi,”
 • pięta w górę,
 • kwadrat,
 • marsz do przodu,
 • podskok,
 • kolanka,
 • marsz do tyłu,
 • podskok,
 • kolanka,
 • skrzyżny,
 • podstawowe,
 • V step i A step lub V step z obrotem,
 • podskok i przejście na N l.
 • j.w. w drugą stronę
 • wykonanie układu w grupach 3, 4 – osobowych
Rozłożenie materacy
 • Ćw. mm. brzucha ( mm. prostych i mm. skośnych )
 • Ćw. mm. ud w siadzie prostym podpartym
 • Ćw. mm. pośladkowych w klęku podpartym
45’
25’
 • N - l ustawiony tyłem do uczniów
 • Eliminacja błędów, wskazówki techniczno - metodyczne
Utrzymywanie prawidłowej postawy
III cz. końcowa

1 .Uspokojenie organizmu
 1. Ćw. rozciągające i rozluźniające mm. pośladkowe, mm. RR, mm. NN.
 2. Ćw. Oddechowe.
3’ - wdech nosem, wydech ustami
2. Czynności organizacyjne i wychowawcze związane z zakończeniem zajęć
 1. Odniesienie przyborów
 2. Zbiórka
 3. Podsumowanie zajęć.
 4. Pożegnanie
2’ - w dwuszeregu


Załącznik 3

ANKIETA

     Pytania zawarte w anonimowej ankiecie dotyczą pozalekcyjnych zajęć z aerobiku oraz waszego stylu życia. Proszę o pełną szczerość w jej wypełnianiu. Swój wybór należy wybrać krzyżykiem bądź samodzielnie dopisać odpowiedź.

Dziękuję
 1. Samoocena zdrowia:
  1. ? jestem bardzo zdrowy
  2. ? zdrowy
  3. ? nie całkiem zdrozdrowy
 2. Czy podobały ci się zajęcia z aerobiku?
  • tak
  • nie
 3. Czy zajęcia zaspokoiły twoje potrzeby?
  • tak
  • nie

  Jeśli nie, to co byś zmieniła?
  ....................................................................................................
 4. Co ci dały zajęcia? ..................................................................................................................... .....................................................................................................................
 5. Czy po zajęciach czujesz jakieś zmiany w swoim ciele, psychice?
  • tak
  • nie
  Jeśli tak, napisz jakie?
  .................................................................................................................... .....................................................................................................................
 6. Czy uczestniczysz lub będziesz uczestniczyć w formach rekreacji muzyczno – ruchowej poza szkołą ?
  • tak
  • nie
 7. Jakie znasz formy ruchowe, które można uprawiać w czasie wolnym?
  ....................................................................................................................
 8. Jak dbasz o higienę ciała w czasie i po wysiłku?
  ....................................................................................................................
 9. Czy wiesz jak hartować organizm?
  ....................................................................................................................
BIBLIOGRAFIA
 1. A. Biernat, ABC współczesnego fitnesu, ”Solarium” nr 3 i 4/2003
 2. A. Domańska , Muzyczna terapia, „Shape” nr 3/2003
 3. Bożena Bednarzowa, Maria Młodzikowska , „ Tańce, Rytm, Ruch, Muzyka” Warszawa 1983
 4. B. Sajda, Aerobik jako doskonała forma rekreacji dla dziewcząt, Lider
 5. Prof. Dr Stephan Starischka, Bettina Grabis, Dagmar von Cramm, Gunter W Kienitz, „ Ladyfitness, czyli bądź w formie”Warszawa 1995
 6. Karen Amen, „ Zgrabne posladki i uda”, Warszawa 1997
 7. L. Kadłubowska, Aerobik na lekcjach wf, „ Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr 2/2004

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie