Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3635 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem mianowanym w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej. Pracuję jako pedagog szkolny. Podobnie jak wielu innych nauczycieli ubiegam się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przedstawiam swój PRZ z nadzieją, ze jego publikacja będzie pomocą dla osób ubiegających się o ten sam stopień awansu.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO na okres stażu 2003/2006mgr Paweł Wolański
pedagog szkolny w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej.


ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMIN DOWODY
REALIZACJI
1.Działania mające
na celu doskonale-
nie warsztatu
i metod pracy.
1.Udział w procesie wewnątrzszkolnego
doskonalenia nauczycieli.
2.Realizacja opracowanego programu
profilaktyki gimnazjum.
3.Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej,
materialnej wychowanków, rozmowy
z rodzicami, wychowawcami klas,
analiza dokumentów.
4.Uaktualnianie tablic informacyjnych
dotyczących:
· pomocy pedagogiczno-psycholo-
gicznej dla uczniów i rodziców,

· preorientacji zawodowej uczniów.
5.Praca w zespole wychowawczym.
6.Praca w komisji do spraw przyznawania
stypendium i pomocy materialnej uczniom.
7.Współpraca z Policją i Strażą Miejską.

8.Współpraca z MOPS-em w celu diag-
nozy środowiska uczniów.
9.Współpraca z sądem.
10.Praca samokształceniowa z wykorzy-
staniem różnych źródeł informacji,
czasopisma pedagogiczne, metodyczne,
naukowe, Internet.

w miarę
potrzeb
przez okres
stażu
IX-XI

cały rok


III-IV
cały rok
cały rok

przez okres
stażu
cały rok

cały rok
przez okres
stażu
lista obecności

sprawozdanie

potwierdzenie
dyrektora


zdjęcia

potwierdzenie
dyrektora

dokumentacja

dokumentacja

dokumentacja
dziennik lektur
2.Realizacja zadań
wykraczających
poza wykonywane
obowiązki
służbowe.
1.Przygotowanie młodzieży do udziału
w przedstawieniach, montażach
słowno-muzycznych. Współpraca z
biblioteką.
2.Przeprowadzenie i zorganizowanie
szkoleniowej Rady Pedagogicznej.
3.Systematyczna praca w Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
4.Współpraca ze świetlicą terapeutyczną.

5.Kontynuowanie współpracy
z Wojewódzką Komendą Policji
w Białymstoku celem przygotowania
spotkań z młodzieżą na temat pato-
logii społecznej.
6.Uczestnictwo z młodzieżą w akcjach
wolontariatu na terenie gminy.
7.Współpraca ze środowiskiem lokal-
nym.

8.Kontakt i współpraca z pedagogami
innych szkół.

przez okres
stażu


X-XI 2004

cały rok


przez okres
stażu
przez okres
stażuimprezy oka-
zjonalne
przez okres
stażu

cały rok
Zdjęciapotwierdzenie
dyrektora
lista obecności


dokumentacja

potwierdzenie
dyrektorapotwierdzenie
udziału
potwierdzenie
działań

dokumentacja
3.Samodzielne lub
przez udział w różnych formach
doskonalenia,
pogłębianie wiedzy
i umiejętności
służące własnemu
rozwojowi oraz
podniesieniu poziomu
pracy szkoły.
1.Ukończenie form doskonalenia
zawodowego.

2.Współpraca z wyspecjalizowanymi
placówkami np. z :
· Poradnią Pedagogiczno-Psycholo-
giczną,
· Wydziałem Prewencji Policji,
· Ośrodkiem Uzależnień.

3.Zbieranie informacji o uczniu
· obserwacja i analiza możliwości
ucznia i współpraca z rodzicami.
4.Profilaktyka i przeciwdziałanie
ewentualnym zagrożeniom i patologii.
5.Wykorzystanie techniki komputerowej,
nowoczesnych środków przekazu,
przetwarzania danych.

6.Współpraca z rodzicami w ramach
pedagogizacji.

przez okres stażu
w miarę potrzeb
na bieżąco

IX-XI, IV-V

przez okres
stażu

przez okres
stażu
zaświadczenia
o odbytych kursach


potwierdzenie
dyrektora

dokumentacja

ankiety

dyskietki, wydru-
ki pomocy
dydaktycznych
potwierdzenie
dyrektora


Opracował Paweł Wolański

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie