Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy czytelni

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1351 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu plan pracy czytelni zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i zrealizowany w roku szkolnym 2005/2006

PLAN PRACY CZYTELNI SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2005/2006

Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do samokształcenia w dalszych etapach kształceniaLp.

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Wykonawca
1.

Organizacja


i dokumentacja pracy bibliotecznej

Ø Założenie i prowadzenie:


§ dziennika pracy czytelni,


§ ,,zeszytu odwiedzin w czytelni”,


§ ,,zeszytu wypożyczeń czasopism przez nauczycieli”,


§ rejestru materiałów wypożyczonych do czytelni na zajęcia i wystawki tematyczne,


Ø Założenie list czytelniczych uczniom klas pierwszych oraz uaktualnienie list pozostałym czytelnikom,


Ø Opracowanie:


§ planu pracy czytelni szkolnej na rok 2005/2006,


§ planu pracy Klubu Przyjaciół Książki,


§ Przygotowanie harmonogramu imprez czytelniczych,


Ø Rejestracja czasopism,


Ø Sporządzanie statystyki czytelnictwa:


§ dziennej,


§ miesięcznej,


§ semestralnej,


§ rocznej,


Ø Sporządzenie sprawozdań statystycznych:


§ za pierwszy semestr,


§ za cały rok,


Ø Sporządzanie zestawień czytelnictwa,


Ø Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy czytelni na posiedzenia Rady Pedagogicznej,


Ø Troska o lokal:


§ Porządkowanie książek i czasopism,


§ Zmiana zniszczonych napisów organizacyjnych,IX


IX


IX

w/g potrzeb


IX


20.IX
15.IX
20.IX
w/g potrzeb

codziennie


co miesiącu


I


VI

I


VI

I


VI

na bieżąco
2.

Gromadzenie, opracowanie


zbiorów.

Ø Prenumerata czasopism,


Ø Prowadzenie na bieżąco katalogu alfabetycznego, rzeczowego, zbiorów specjalnych.
w/g potrzeb


na bieżąco
3.


Organizacja warsztatu informacyjnego


ØØ Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów czytelni


( szczególnie tych uczniów, którzy stronią od książki),


Ø Prowadzenie indywidualnych rozmów


z czytelnikami na temat przeczytanych książek,


Ø Prowadzenie rozmów i udzielanie instruktażu


w kwestiach dotyczących zdobywania wiedzy


i rozwijania zainteresowań,


Ø Udzielanie pomocy w korzystaniu przez uczniów z księgozbioru podręcznego.

Ø Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, źródłowych i rzeczowych zależnie od potrzeb czytelniczych,
Ø Udzielanie porad w wyborach czytelniczych uczniom o specjalnych potrzebach,
Ø Katalogowanie, rozbudowa kartoteki: zagadnieniowej, osobowej i tekstowej,
Ø Propagowanie książek i czytelnictwa:
§ Statystyki i listy najlepszych czytelników,
§ Wystawy okolicznościowe i tematyczne,
cały rok
cały rok

cały rok
cały rok

cały rok
w/g potrzeb
w/g potrzeb


w/g potrzeb
4.

Diagnozowanie zainteresowań czytelniczych uczniów


Ø


Ø Prowadzenie rozmów z uczniami na temat ich zainteresowań czytelniczych,
Ø Przeprowadzenie badań ankietowych i analiza wyników,
Ø Rozmowy z uczniami czasie prowadzenia zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,
w/g potrzeb

X

w/g potrzeb
5.

Konkursy


i imprezy biblioteczne

Ø Przygotowanie i przeprowadzanie konkursów:

plastycznych:

Klasa I - ,, Moja pierwsza książka z biblioteki:


Klasa II- ,, Moja szkolna biblioteka”


Klasa III-,, Biblioteka moich marzeń”


Klasa IV-VI – Plakat reklamujący bibliotekę szkolną

czytelniczych:

,, Czy znasz swoją lekturę? – gminny konkurs


przeznaczony dla uczniów klas trzecich

recytatorskich:

,,Jesienna poezja” – dla klas I – III


Ø Błyskawiczne konkursy czytelnicze,


Ø Wprowadzenie młodych czytelników do biblioteki:


,,Pasowanie na czytelnika”,


Ø Czytanie literatury dziecięcej


,,Spotkania z książką” – dla klas pierwszych,


Ø Przygotowanie przez KPK spotkania z oddziałami przedszkolnymi, obejrzenie dwóch przedstawień


§ Przedstawienie- ,,Już jesień”,


§ Przedstawienie - ,,Brzechwa dzieciom”,


§ ,,Hans Christian Andersen”,


§ ,,Jesień”


I/II


III


15.X-24.X
I etap – I


II etap – IV

XI
I/II

raz w miesiącu
XI/XII


III


X


X

Finał - maj

6.

Promocja biblioteki


w szkole

Ø Prowadzenie gazetek tematycznych,


Ø Wystawki książek,


Ø Wystawki prac uczniów,


Ø Prowadzenie wykazu nowości czytelniczych,


Ø Reklamowanie nowych książek.
w/g potrzeb


w/g potrzeb7.

Edukacja czytelnicza


i medialna

Ø Wdrożenie programu edukacji czytelniczej


i medialnej dla klas I – III,


Ø Przygotowanie planu zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,


Ø Przeprowadzenie ewaluacji programu za pomocą testów


Ø Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w klas I-III,
Klasa 0

– W świecie baśni

Klasa I

– ,,W bibliotece szkolnej


- ,, Skąd czerpiemy wiedzę”,


Test pisemny sprawdzający ogólne wiadomości z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie pierwszej

Klasa II

- ,, Korzystamy z czytelni szkolnej”- Budowa czasopisma - Świerszczyk


- ,, W wypożyczalni szkolnej” – informator o ciekawych książkach


-,,Korzystamy z biblioteki publicznej dla dzieci”


Test pisemny sprawdzający ogólne wiadomości z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie drugiej.

Klasa III

- ,,Jak zbudowana jest książka”


- ,,Jak siostry? – karta katalogowa a karta tytułowa książki”


- ,, Co warto wiedzieć o telewizji?- wady i zalety oglądanych programów telewizyjnych


Test pisemny sprawdzający ogólne wiadomości z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie trzeciej
IV

20.IX

VIluty

I półrocze


II półroczeI półrocze


II półrocze
I półrocze


II półrocze


8.

Obsługa czytelnika

Ø Udzielanie pomocy w wyszukiwaniu materiałów na określony temat,


Ø Udzielanie wskazówek podczas korzystania


z katalogów,

Ø Przygotowanie oferty zajęć z edukacji czytelniczo medialnej.
w/g potrzeb

w/g potrzeb
IX
9.

Współpraca


z Radą


Pedagogiczną

Ø Reklamowanie nowości wydawniczych,


Ø Gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości


szkolnych,


Ø Sporządzanie zestawień bibliograficznych,


§ Awans zawodowy nauczycieli


Ø Informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów,


Ø Przedstawienie sprawozdania z działalności czytelni szkolnej
w/g potrzeb


w/g potrzeb

X

w/g potrzeb

I


VI10.

Współpraca


ze świetlicą szkolną

Ø Organizowanie zajęć dla dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”
raz w tygodniu
11.


.


Współpraca


z rodzicami

Ø Psychoedukacja rodziców,


Ø Zajęcia otwarte dla rodziców,


Ø Promocja książek,


Ø Pomoc w doborze literatury,


Ø Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa,


Ø Prelekcja dla rodziców


§ ,, Zalety głośnego czytania dzieciom”,


Ø Pozyskanie sponsorów.
w/g potrzeb


III


w/g potrzeb


w/g potrzeb

XII

III, V12.
Współpraca


z Powiatowo- Gminną Biblioteką Publiczną w Izbicy KujawskiejØ Organizowanie wycieczek do biblioteki,


Ø Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej,


Ø Wspólne organizowanie imprez czytelniczych,


Ø Wypożyczenia międzybiblioteczne,


Ø Wymiana wiedzy i doświadczeń.w/g planu


w/g planu


w/g potrzeb


Współpraca z innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły
Ø Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką w Izbicy Kuj.,


Ø Współpraca z Przedszkolem Samorządowym w Izbicy,


Ø Współpraca z Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej,


Ø Współpraca z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie,


Ø Współpraca ze szkołami z terenu gminy:


§ SP Błenna,


§ SP Świszewy,


§ SP Szczkowo
w/g planu

w/g planu

wg potrzeb13.

Inne prace

Ø Zakup książek na nagrody dla uczniów,


Ø Wykonanie dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursach, dla uczniów klas pierwszych,


Ø Wykonanie zaproszeń i podziękowań na imprezy i konkursy biblioteczne.


Ø Usługi ksero.

VI


w/g potrzeb

w/g potrzeb

w/g potrzeb
14.Udział w konferencjach metodycznych,


Ø Współpraca z doradcą metodycznym,


Ø Udział w radach pedagogicznych, kursach, warsztatach


I szkoleniach w ramach WDN-u,


Ø Udział w kursach organizowanych przez CEN i


CDiE we Włocławku,


Ø Ukończenie podyplomowych Studiów Języka Polskiego
w/g


harmonogramu
Plan pracy czytelni opracowała podpis dyrektora szkoły


mgr Beata Łojewska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie