Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca biblioteki szkolnej dla ucznia, rodzica i nauczyciela

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 17717 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Praca powstała w celu pokazania mechanizmu funkcjonowania bibliotek szkolnej, która obsłubuje nie tylko uczniów lecz takze rodziców i nauczycieli. Praca ta ma pomóc w optymalizacji działania tejze komórki szkoły w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest stosowanie takich form pracy z książką, które będą atrakcyjne dla młodego odbiorcy ( czyli ucznia ) i skłonią go do kontaktu z biblioteką. Doświadczenie uczy, że dzieci często podchodzą z dużą rezerwą, a nawet z niechęcią do kontaktu z biblioteką i książką. Wynika to w szczególności z przymusu czytania lektur szkolnych, które są często nudne i niezrozumiałe dla dzieci. Chciałabym, aby moja biblioteka była bliżej ucznia. Sądzę, że istotnym elementem przybliżenia dzieciom biblioteki jako miejsca przyjaznego dla nich, jest promocja książki i czytelnictwa.

BIBLIOTEKA DLA UCZNIA

     Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest stosowanie takich form pracy z książką, które będą atrakcyjne dla młodego odbiorcy ( czyli ucznia ) i skłonią go do kontaktu z biblioteką. Doświadczenie uczy, że dzieci często podchodzą z dużą rezerwą, a nawet z niechęcią do kontaktu z biblioteką i książką. Wynika to w szczególności z przymusu czytania lektur szkolnych, które są często nudne i niezrozumiałe dla dzieci. Chciałabym, aby moja biblioteka była bliżej ucznia. Sądzę, że istotnym elementem przybliżenia dzieciom biblioteki jako miejsca przyjaznego dla nich, jest promocja książki i czytelnictwa.

     Oczywiści nadrzędnym celem tego zamierzenia będzie uzupełnienie księgozbioru biblioteki ( w miarę możliwości) , która w chwili obecnej posiada w większości pozycje książkowe składające się na kanon lektur szkolnych, słowniki, encyklopedie itp. Uważam, że ważne jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych związanych z pozaszkolnymi zainteresowaniami uczniów. Mam tu na myśli pozycje popularnonaukowe, bestsellery czytelnicze, nowości i książki popularne wśród młodzieży. Obecność nowych książek na półkach bibliotecznych na pewno skłoni uczniów do odwiedzenia biblioteki nie tylko ze względu na "konieczność wypożyczenia lektury".

     Atrakcyjną formą promocji książki są Kiermasze Taniej Książki- którą bibliotekarz może pozyskać przy współpracy z hurtowniami, wydawnictwem edukacyjnym bądź księgarnią." Tania książka" sprzedawana na terenie szkoły cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci. Uczniowie chętnie kupują ją do domowych biblioteczek, na prezenty bądź zwyczajnie "do poczytania". Działalnością popularyzującą czytelnictwo są także konkursy organizowane przez nauczyciela bibliotekarza. Możliwość zdobycia nagrody, uzyskania pochwały od nauczyciela czy zdobycie dobrej oceny są dla uczniów bardzo ważne. Uczeń chcąc uczestniczyć w konkursie mobilizuje się do poszukiwania wiadomości, przez co zmuszony jest wielokrotnie do sięgnięcia do książki, jako źródła wiedzy. Konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną cieszą się popularnością wśród uczniów, na różnych poziomach edukacyjnych. Dzięki nim uczniowie rozwijają zainteresowania literaturą piękną, popularnonaukową o różnorodnej tematyce. Wielokrotnie korzystają z wydawnictw informacyjnych i czasopism dla dzieci i młodzieży. Do najbardziej popularnych należą:" Konkurs Pięknego Czytania", "Mój ulubiony bohater literacki", "Czy znasz wiersze Juliana Tuwima", "Ulubione wiersze Jana Brzechwy", "Świat baśni", "Nasze lektury". Konkursem bardzo angażującym uczniów klas starszych jest projektowanie eksilibrisu biblioteki szkolnej, w którym młodzież może wykazać się dużą wyobraźnią, pomysłami a także wiele dowiedzieć się o historii książki. Innym równie lubianym przez uczniów ( szczególnie klas IV- VI ) jest konkurs literacki. Dzieci w tym wieku mają wiele do powiedzenia "całemu światu", zatem chętnie piszą różnego rodzaju opowiadania fantastyczne, tworzą własne wiersze a czasem przelewają własne troski i niepowodzenia na papier w postaci zapisków pamiętnikarskich.

     Promocja czytelnictwa i książki wśród uczniów przez bibliotekę szkolną, odbywa się także poprzez organizowanie wystaw na terenie szkoły bądź biblioteki. Wystawy mogą być różnorodne: fotograficzne, plastyczne, okolicznościowe. Mogą dotyczyć wybranego autora i jego twórczości, pisarza lokalnego lub bohatera literackiego znanego dzieciom np. Kubusia Puchatka – A.A. Milne’a, którego przygody znają dzieci na całym świecie. Wśród eksponatów wystawy mogą znajdować się książki, listy, rękodzieła, publikacje a także jeśli to możliwe osobiste dokumenty pisarza, przedmioty których używał, autografy itp. Jedną z form zachęcenie uczniów do czytelnictwa są także spotkania autorskie i różnego rodzaju wieczorki tematyczne w bibliotece szkolnej np. Andrzejki. Nauczyciel bibliotekarz zbliży uczniów do książki pogadanki o książkach z dziećmi młodszymi a dyskusje literackie z uczniami starszymi lub młodzieżą. Popularną formą wdrażania dzieci do spotkania z literaturą są małe formy teatralne realizowane przez bibliotekarza na różnych poziomach edukacyjnych. Uczniowie angażując się w przedstawienia poznają literaturę piękną, baśnie, twórczość pisarzy, a tym samym zbliżają się bardziej do biblioteki i jej zbiorów. Propagowanie książki to również lekcje biblioteczne, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę potrzebną do swobodnego korzystania z księgozbiorów i poruszania się po świecie informacji naukowej. Ważną specyfiką tego rodzaju zajęć to uwzględnienie przez nauczyciela bibliotekarza podmiotowej roli ucznia, jego pasji, zainteresowań, zdolności i predyspozycji twórczych. Takie podejście do zajęć aktywizuje uczniów rozwija ich twórcze myślenie jak również skłania do samodzielnego poszukiwania, selekcji, porządkowania i przetwarzania informacji. W ramach zajęć z uczniami biblioteka szkolna promuje książki poprzez gry i zabawy biblioteczne. Niektóre z nich to: "Do kogo należą te przedmioty?", "Czy znasz tych pisarzy?", "Literacka rewia mody", Magiczne miasta pisarzy", "Najlepszy przewodnik po galerii obrazów". W tym przypadku nauczyciel wykorzystując zainteresowania uczniów i drobne pomoce dydaktyczne utrwala wiedzę ucznia z zakresu literatury obowiązkowej jak również związanej z pasją i zainteresowaniami uczniów.

     Bardzo inspirująca dla uczniów jest działalność Koła Przyjaciół Biblioteki, które w swej aktywności przy współudziale nauczyciela bibliotekarza organizuje wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Wybrani członkowie tegoż koła, ogniskują się także wokół problemów rozwijania czytelnictwa w szkole. Będąc w stałym kontakcie z bibliotekarzem w ustalony sposób informują o wynikach czytelnictwa uczniów, o nowościach zakupionych przez bibliotekę, przedstawiają wybrane pozycje książkowe na forum społeczności uczniowskiej.

     Poniżej przedstawiam przykładowy podział prac poszczególnych sekcji w Kole Przyjaciół Książki. W Kole wyodrębniono cztery sekcje : techniczną, imprez czytelniczych, recenzji dobrej książki, plastyczną. Bardzo mile widziane jest ,aby działalność koła była połączona ze współpracą z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły np. z : Kołem Teatralnym, Szkolnym Klubem Ekologicznym, Gazetką Szkolną , Samorządem Uczniowskimi itp.

Czym może się zajmować Koło Przyjaciół Książki ?

Sekcja imprez czytelniczych:
 • Przygotowywanie i udział w spotkaniach i wieczorkach poetyckich, przedstawieniach, scenkach kabaretowych, itp.
 • Wyszukiwanie informacji, biografii przedstawianych postaci i założenie kartoteki osobowej
 • Popularyzacja określonego rodzaju literatury ( np. na lekcjach wychowawczych, lekcjach języka polskiego )
 • Zachęcanie kolegów i koleżanek do czytania poezji
 • Gromadzenie twórczości własnej uczniów, popularyzowanie jej w szkole i poza szkołą
Sekcja recenzji dobrej książki :
 • Wyszukiwanie ciekawych dla młodzieży książek
 • Zdobywanie wiadomości o nowościach wydawniczych ulubionych pisarzy
 • Odkrywanie nowych autorów
 • Pisanie recenzji ciekawej książki ( przekazanie jej na tablicę w bibliotece )
 • Przygotowanie wiadomości, ciekawostek o autorach recenzowanych książek
 • Zgromadzenie kartoteki tekstowej, wydanie jej w postaci katalogu tekstowego dla młodzieży
Sekcja plastyczna :
 • Pomoc przy organizowaniu wystaw, gazetek
 • Przygotowywanie biblioteki do planowanej imprezy czytelniczej (przedstawienia, spotkania, wystawy prac )
 • Zapoznanie się z techniką komputerową, pomocną przy wykonywaniu gazetek, do prezentacji biblioteki ( program Power Point)
Sekcja techniczna
 • Opracowanie techniczne książek
 • Układanie książek na półkach
 • Poznanie księgozbioru biblioteki, szczególnie nowości
 • Praktyczne poznawanie warsztatu informacyjnego : księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek.
      Przy bibliotece mogą działać także koła zainteresowań, które świetnie promują zarówno czytelnictwo jak i książkę wśród uczniów, na każdym poziomie edukacyjnym. W zależności od potrzeb edukacyjnych szkoły można zorganizować działalność Koła Miłośników Poezji, Koło Bibliofilów, Zespół Redakcyjny, Klub Filmowy itp. Uczniowi uczęszczając na zajęcia kół mają możliwość większego kontaktu z książką, literaturą, mediami. Uczą się kultury czytelniczej i zbliżają się bardziej do książki, jako źródła wiedzy. Bardzo istotne przy prowadzeniu zajęć dodatkowych z uczniami jest profesjonalne zachowanie nauczyciela bibliotekarza, jego profesjonalne zachowanie, miła aparycja i umiejętność wytwarzania sympatycznej atmosfery, sprzyjającej obcowaniu z książką.

     W promowaniu czytelnictwa nie należy zapominać o najmłodszych czytelnikach. Systematycznie przynajmniej raz w miesiącu , należy spotykać się z maluszkami na zajęciach, na których w formie literacko- teatralno- plastycznej mogą poznawać baśnie, bajki, bajeczki. Popularyzując twórczość literatury dziecięcej ,poszerzamy wiedzę dzieci o otaczającym ich świecie i zbliżamy do książki.

BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW

     Promocję książki i czytelnictwa chciałabym propagować również wśród rodziców. Jak wiemy, współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Rodzice, coraz mniej z nimi rozmawiają a przede wszystkim mało czytają. Ponadto, dzisiejsza rzeczywistość , w której obserwujemy duże bezrobocie ( szczególnie w regionach wiejskich ), nie daje możliwości posiadania przez dzieci bogatych i obszernych biblioteczek domowych. Książka jest mało dostępna, ze względu na wysoką cenę detaliczną.

     Sądzę, że aby przybliżyć rodziców do książki i pokazać jak ważna jest rola w życiu codziennym, a jednocześnie udostępnić ją tym, którzy nie mogą jej kupić, należy bezwzględnie włączać rodziców do wszelkiego rodzaju imprez czytelniczych za pośrednictwem dzieci Mam tu na myśli: konkursy, wystawy wieczorki, prelekcje, spotkania autorskie itp.. Promowanie czytelnictwa wśród rodziców, to także kontakt nauczyciela bibliotekarza na wywiadówkach szkolnych czy spotkaniach okolicznościowych z rodzicami, w formie małych wystawek, na których rodzice mieliby dostęp do ulotek, czasopism czy książek dotyczących profilaktyki zagrożeń np. alkohol, narkomania, nikotyna, AIDS. Myślę ,że takie działania nauczyciela bibliotekarza przybliżyłoby rodziców do biblioteki a tym samym do książki jako źródła wiedzy.

     Kolejną akcja promującą czytelnictwo wśród rodziców, to ogólnopolska akcja "Cała Polska czyta dzieciom". Angażując rodziców do udziału w akcji chciałabym uświadomić im , że głośne czytanie dzieciom jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości. Chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Dostarcza informacji i wiedzy a przede wszystkim jest nośnikiem ważnych uniwersalnych wartości. Członkowie "Klubu Czytających Rodziców" odwiedzaliby bibliotekę w określonym terminie aby przeczytać uczniom wybrane przez bibliotekarza treści książek.

     Mam nadzieję, że w wyniku różnorodnych działań skierowanych do rodziców pozyskam ich jako rodziców- czytelników, co będzie moją olbrzymią satysfakcją i sukcesem.

BIBLIOTEKA DLA NAUCZYCIELI

     Nowoczesna biblioteka szkolna powinna być pełnowartościowym centrum informacji dla nauczycieli. Winna ona spełniać oczekiwania nauczycieli przedmiotów a jednocześnie wspierać i ułatwiać realizację szkolnego procesu wychowawczo - dydaktycznego.

     Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami w ramach promocji czytelnictwa obejmuje:
 1. Informowanie polonistów o liczbie lektur i porozumiewanie się w sprawie terminów ich wypożyczeń.
 2. Doradzanie nauczycielom, jaką literaturę uzupełniająca można wykorzystać dla pogłębienia wiadomości z określonych przedmiotów.
 3. Informowanie wychowawców klas o czytelnictwie uczniów.
 4. Propagowanie nowości na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, na Radach Pedagogicznych i zespołach przedmiotowych.
 5. Zachęcanie nauczycieli do przeprowadzania różnych form zajęć dydaktycznych w bibliotece szkolnej.
 6. Organizowanie wspólnie z nauczycielami imprez szkolnych, bądź lokalnych.
 7. Udostępnianie kartotek zagadnieniowych, które mogą wykorzystać w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 8. Udostępnianie bibliografii przydatnych do organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych.
     Sadzę, że taka współpraca biblioteki z gronem pedagogicznym przyczyni się do rozwoju czytelnictwa w szkole. Nauczyciele widząc sprzymierzeńca w bibliotekarzu będą łącznikami i propagatorami książki i słowa drukowanego. Ważne, aby mieli przeświadczenie, że biblioteka szkolna jest ważnym ośrodkiem informacji i przestrzenią do zdobywania wiedzy.

ZAKOŃCZENIE

     W chwili kiedy czytelnictwo jest problemem ogólnospołecznym, należy w uczniach od najmłodszych lat zaszczepiać potrzebę i chęć czytania. Każdy nauczyciel , nie tylko nauczyciel bibliotekarz, powinien wdrażać i zachęcać uczniów ( na każdym kroku) do kontaktu z książką. Należy uświadamiać dzieciom, że książka jest zawsze modna. To właśnie ONA rozbudza wyobraźnię, pozwala poznawać świat, jest wiarygodnym źródłem wiedzy. To dzięki książce możemy miło spędzić czas wolny. Książka nigdy nas nie zawiedzie – jest naszym najlepszym przyjacielem. Po to aby komputery, telewizja i prasa młodzieżowa ( tak fascynująca dzieci i młodzież ) nie wyparła książki, warto docierać do czytelnika indywidualnie, rozmawiać o literaturze, organizować imprezy czytelnicze, urozmaicać zbiory biblioteczne. Żadna cywilizacja nie może istnieć bez słowa drukowanego w postaci książki. Więc dbajmy o to WSZYSCY.

Opracowała: Barbara Koszela

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie