Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1495 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o dyplomowanie, uczącego chemii w gimnazjum i matematyki w szkole podstawowej. Plan spełnia wszystkie wymagane procedury wprowadzone po 2004 roku.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
Magdaleny Majdańskiej-Kozak
nauczyciela mianowanego w Gimnazjum w Izabelinie
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Rozpoczęcie stażu 13 września 2006r.
Data zakończenia stażu 13 czerwca 2009r.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
a)Poznanie procedur awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
b)Pogłębianie wiedzy pedagogicznej
-udział w kursach i szkoleniach pedagogicznych
-zapoznanie się z literaturą z zakresu psychologii i pedagogiki
c)Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez: udział w Radach Pedagogicznych, konferencjach metodycznych, warsztatach szkoleniowych.
d)zdobycie dodatkowych kwalifikacji, ukończenie studiów podyplomowych- “Matematyka w liceum i gimnazjum” e)działania mające na celu doskonalenia warsztatu i metod pracy-prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania dzieci – koło matematyczne i chemiczne gdzie dzieci same wykonują proste doświadczenia che
miczne -organizowanie wycieczek do Świerka i Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej - organizacja szkolnych konkursów (konkursu wiedzy o polskich chemikach, oraz konkursu z tabliczki mnożenia w szkole podstawowej)
f)zadania wykraczające poza wykonywane obowiązki -prowadzenie koła matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej
-wprowadzenie godzin konsultacyjnych z chemii dla gimnazjalistów
-organizowanie wycieczek w dni wolne od zajęć szkolnych
g)opracowanie wraz z innymi nauczycielami “średniej ważonej” dla uczniów klas pierwszych h)analiza wyników egzaminów klas trzecich gimnazjalnych
i)współpraca z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym w celu przeprowadzenia testów kompetencji z matematyki w klasach czwartych oraz przygotowanie raportu j)opracowanie i przeprowadzenie testów kompetencji z matematyki w klasach 5, 6
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
a)organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych -prowadzenie lekcji chemii i matematyki z użyciem komputera
-przygotowanie w raz z uczniami prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem na lekcjach chemii
b) korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu. c)opublikowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą na stronach internetowych.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach, wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć; a) zorganizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli zespołu przedmiotowego przyrody oraz matematyki
b)opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów z matematyki chemii
c)wypełnianie obowiązków opiekuna stażu
d)dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, kursach i warsztatach.


Realizację, co najmniej trzech z następujących zadań:
1.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
- modyfikacja autorskiego programu nauczania chemii w gimnazjum dla klas ogólnych
- opracowanie programu zajęć ekologicznych w klasach trzecich: zajęcia z użyciem technologii komputerowej i zajęcia praktyczne prowadzone w terenie
- wprowadzenie dla klasy, w której jestem wychowawcą programu mającego na celu zapoznanie uczniów z miejscem, w którym mieszkamy podczas rajdów rowerowych organizowanych przynajmniej dwa razy w roku szkolnym 2.Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników
- zdobycie uprawnień i wykonywanie obowiązków egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
3. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
- zorganizowanie imprez szkolnych: dyskoteki, bal karnawałowy we współpracy z innymi nauczycielami
- współpraca z gminną świetlicą środowiskową
4. Rezerwowy. Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
- zorganizowanie międzyszkolnego konkursu: Tabliczka Mnożenia w Szkole Podstawowej
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;
-współpraca z rodzicami
-praca z dzieckiem trudnym


Magdalena Majdańska-Kozak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie