Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca zespołowa uczniów na lekcjach języka angielskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4287 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pragnę przedstawić serię wykorzystanych przeze mnie scenariuszy lekcji języka angielskiego. Nadrzędnym celem opisanych jednostek lekcyjnych jest wykorzystanie metody komunikacyjnej przy współpracy zespołów uczniowskich.


Scenariusz I

Temat lekcji: Tell your group. - Powiedz swojej grupie.

Cel lekcji:
 • współpraca zespołowa uczniów
 • komunikacja w języku angielskim
Gra planszowa stanowi pretekst do wykorzystania metody komunikacyjnej i wypowiedzi uczniów na wskazane tematy.

Przygotowanie:
Każdy uczeń otrzymuje kopię planszy gry. Uczniowie pracują w grupach 3-4 osobowych. Każda z grup otrzymuje kostkę i pionki do gry.

Procedura:
 • Zapisuję na tablicy następujące czasowniki: cook, play, work, stay, hate, like, watch, listen, visit, want.
 • Wyjaśniam uczniom, że ich wypowiedzi będą dotyczyły zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Uczniowie stosują wymienione przeze mnie czasowniki
 • Uczniowie podają formy czasu przeszłego czasowników. Koryguję błędy wymowy. W przypadku wystąpienia problemów wprowadzam podział czasowników za względu na wymowę ich końcówek /d/,/id/,/t/
 • Podaję dwa pierwsze tematy gry zespołowej,
The last time you cooked a meal. - Ostatni raz kiedy
przygotowywałem posiłek.
The last time you listened to music.- Kiedy ostatnio słuchałem
muzyki

 • Uczniowie opowiadają o swoich doświadczeniach. Przykładowo:
I cooked pasta for my family last night. I don't like cooking
very much but it was OK. - Wczoraj gotowałem makaron dla
mojej rodziny. Nie lubię gotowania, ale makaron smakował.

 • Proszę uczniów, żeby pracowali w zespołach i opowiadali członkom swojej grupy o podobnych tematach dotyczących przeszłości.
 • Wyjaśniam reguły gry. Wszyscy uczniowie umieszczają swoje pionki na polu startowym i rzucają kostką do gry. Pierwszy uczeń, który trafi liczbę oczek równą sześciu zaczyna grę. Pola gry plnaszowej są opatrzone zdaniami w języku angielskim. Przykładowo: a subject you liked at school - przedmiot, który lubiłeś w szkole; where you stayed on your last holiday - gdzie zatrzymałeś się w trakcie minionych wakacji.
 • Gracze przesuwają swoje kostki zgodnie z wyrzuconą sumą oczek wzdłuż linii wyznaczonej na polu planszowym. Jeśli gracz przykładowo zatrzyma się na polu oznaczonym: something you watched on TV last night - program, który oglądałeś w telewizji ubiegłego wieczora ma za zadanie powiedzieć kilka zdań na dany temat. W przypadku jeśli gracz nie potrafi wypowiedzieć się na dany temat ( zgodnie z polem, na którym znajduje się jego pionek) traci prawo do kolejnego rzutu kostką. Wygrywa uczeń, który jako pierwszy dotrze do pola oznaczającego metę

Scenariusz II

Temat lekcji: Sentences in a hat - Zdania w kapeluszu.

Cel lekcji:
 • podanie zdań opisujących czynności rutynowe
 • zastosowanie czasu Present Simple do opisu czynności rutynowych i nawyków
 • użycie pytań w czasie Present Simple
 • zastosowanie przysłówków częstotliwości
 • integracja uczniów w zespole
Przygotownie:
Uczniowie otrzymują kopie fragmentów zdań i dzielą je na dwanaście części zgodnie a oznakowaniem. W trakcie lekcji potrzebny jest kapelusz lub niewielkie pudełko.

Procedura:
 • Wybieram jedno z niedokończonych zdań i zapisuję je na tablicy. Uczniowie uzupełniają wypowiedź
 • Uczniowie pracują w 3-osobowych zespołach. Na początek wybierają trzy z niedokończonych zdań i uzupęłniają je informacjami na swój temat. Przykładowo:
Before breakfast I always ..(Przed śniadaniem zawsze...)take
a shower - biorę prysznic (zdanie dokończone przez ucznia
 • Proszę uczniów o złożenie kawałków papieru z uzupełnionymi przez nich zdaniami, które następnie wkładam do przygotowanego wcześniej kapelusza
 • Mieszam wypowiedzi. Uczniowie mają za zadanie wylosować po jednym zdaniu i wskazać na jego autora. Przy czym w wypadku wylosowania własnego zdania odkładają je i wybierają ponownie
 • Uczniowie czytają wylosowane wypowiedzi i zadają sobie nawzajem pytania pomocne przy wskazaniu,kto jest autorem zdania, np.: In the evening do you usually go out with friends? - Czy wieczorem zwykle wychodzisz z pryjaciółmi? After school do you always go home? - Czy po lekcjach zawsze idziesz do domu?
 • Po ustaleniu kto napisał zdanie wpisuje na kartce z wypowiedzią imię jego autora, zatrzymuję kartkę i losuję z kapelusza koljne zdanie
Procedura ta jest powtarzana kiedy nie ma więcej zdań w kapeluszu. Następnie uczniowie liczą zdania, które udało im się zebrać. Zwycięża uczeń z największą ilością wypowiedzi.
Na zakońecznie lekcji uczniowie przekształcają wylosowane zdania składając raport o własnych czynnościach. Przykładowo:
Marta usually goes for a walk in the evening. - Marta zwykle chadza na spacer wieczorem.
Jarek always drinks a glass of milk for breakfast. - Jarek zwykle wypija szklankę mleka na śniadanie.
W ten sposób uczniowie mają okazję ćwiczyć użycie struktur gramatycznych dla czasu teraźniejszego prostego.

Scenariusz III

Temat lekcji: Short stories - Krótkie opowiadania.

Cel lekcji:

 • Wymiana opinii w ramach współpracy w grupie
 • Korzystanie ze słowników
 • Tworzenie ciągu przyczynowo- skutkowego w ramach narracji
Procedura:

 • Dzielę klasę na 3-osobowe grupy. Daję uczniom przygotowane wcześniej trzy zdjęcia osób wycięte z kolorowych czasopism. Osoby przedstawione na zdjęciach są w różnym wieku, różnią się wyglądem zewnętrznym
 • Zadaniem uczniów jest wybrać kształt, który będzie reprezentował każdą z osób. Każda osoba w grupie jest odpowiedzialna za opis jednej z osób przedstawionych na zdjęciach
 • Uczniowie (z pomocą słowników) opisują cechy charakteru, osobowości i przedmioty, które posiadają wybrane przez nich osoby
 • W kolejnej fazie uczniowie w grupie ustalają relacje rodzinne między opisanymi postaciami, ich zawody, hobby, zainteresowania
 • Następnie notatki wykonane przez uczniów służą im do utworzenia krótkiej historii, która splatałaby losy trzech postaci
 • Uczniowie decydują o łańcuchu zdarzeń i porządkują fakty w logiczną całość
 • Każda z grup wyznacza sekretarza, który zapisuje pełną wersję opowiadania. W razie wystąpienia wątpliwości, uczniowie mają prawo korzystać z pomocy słowników
 • W fazie końcowej każda z grup prezentuje swoją wersję opowiadania. Najciekawsze historie wybrane wspólnie przez e mnie i uczniów zastają nagrodzone. Zwracam uwagę na poprawność gramatyczną tekstów, zastosowanie struktur leksykalnych i inwencję twórczą uczniów.

Scenariusz IV

Temat: Make a decision. - Podejmij decyzję.

Cele lekcji:

 • Współpraca w grupie
 • decydowanie o rozwiązaniach codziennych sytuacji
 • wspólne podejmowanie decyzji
 • zastosowanie konstrukcji: I (don't) think I'll + verb; I won't + verb
Procedura:

 • Umieszczam na tablicy następujące informacje:

Situations
You don't like your present.
You are looking at the menu in a restaurant.
Your computer is seven years old.

Sytuacje:
Nie podoba ci się prezent, który dostałeś.
Patrzysz na menu w restauracji.
Twój komputer ma siedem lat.

Decisions:
I think I'll...
I won't...

Decyzje:
Sądzę, że...
Nie będę...

 • Uczniowie proponują konkretne rozwiązania przedstawionych sytuacji
 • Dzielę klasy na dwa zespoły 4-5 osobowe
 • Każdy z uczniów losuje kartę z konkretną sytuacją/ problemem, o którym czyta reszcie grupy i proponuje jego rozwiązanie. Przy czym, inni uczniowie grupy mogą zaproponować własne rozwiązania jeśli wydają im sięone bardziej skuteczne.
 • Sekretarz grupy zapisuje najlepsze - jego zdaniem - propozycje
 • Pytam uczniów o zaproponowane rozwiązania. Oceniam gramatyczną leksykalną poprawność ich wypowiedzi.

Scenariusz V

Temat lekcji: Star Qualities - Znaki zodiaku.

Cele lekcji:

 • Uzupełnienie informacji ( komunikacja w celu wykonania konkretnego zadania)
 • Łączenie informacji (uzyskanych na postawie pytań i odpowiedzi) z poszczególnymi znakami zodiaku
 • Współpraca uczniów w grupie

Procedura:

 • Wypisuję na tablicy cechy charakteru, które są powszechnie cenione najbardziej. Pytam o antonimy przedstawionych przymiotników, np.: polite (uprzejmy) - impolite (nieuprzejmy)
 • Wyjaśniam, że w dalszej fazie lekcji uczniowie będą używać podobnych określeń opisujących cechy charakteru.
 • Każdy z uczniów otrzymuje tabelę, w którą należy wpisać najlepsze i najgorsze cechy charakteru, własne i cechy dwu innych uczniów
 • Uczniowie wypełniają rubrykę dotyczącą informacji na ich temat (w tym na temat wyglądu zewnętrznego)
 • W grupach 3-osobowych uczniowie zapisują dwa dowolne imiona uczniów w zespole. Następnie czytają przymiotniki określające wygląd/charakter i uzupełniają pozostałe rubryki tabeli przymiotnikami dotyczącymi wybranych przez nich dwóch uczniów
 • Po wypełnieniu tabeli każdy z uczniów otrzymuje listę przymiotników ( cechy charakteru/wyglądu) przypisanych konkretnym znakom zodiaku
 • Uczniowie w grupach odgadują spod jakich znaków zodiaku są ich partnerzy/ partnerki na podstawie połączenia opisów znaków zodiaku i informacji zawartych w tabeli
 • W końcowej fazie uczniowie mają okazję sprawdzić, czy ich przypuszczenia okazały się prawidłowe. Wymieniają w tym celu swoje znaki zodiaku i porównują przypisane im cechy charakteru/wyglądu.

W oparciu o przedstawione scenariusze prowadziłam lekcje w klasach szóstych szkoły podstawowej i klasie pierwszej gimnazjum. Ich niewątpliwym plusem był fakt, że uczniowie musieli reagować w konkretnych sytuacjach językowych, wspólnie z rówieśnikami rozwiązywać problemy i przejmować role z zespole (teamwork).


Opracowała: Monika Franas
Nauczycielka SP w CzerniewicachUmieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie