Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja przedszkolaka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1083 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków koniecznych w późniejszym życiu. Jest to również dogodny moment rozpoczęcia edukacji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa niezbędnej do bezpiecznego poruszania się po drogach, zachowania się w stosunku do osób nieznajomych, dbania o własne zdrowie. Codzienne życie niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wypadki, urazy oraz zatrucia są poważnym problemem zdrowotnym i społecznym w populacji dzieci. Fala przestępstw, która nasila się w naszym kraju, zmusza do zastanowienia jak przeciwdziałać złu. Chciałabym przedstawić swoje scenariusze zajęć, które pozwoliły mi zapoznać dzieci z wiadomościami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

SCENARIUSZ 1.

Temat: Na podstawie bajki „Królewna Śnieżka” uświadamianie dzieciom różnych zagrożeń.

CELE:

- Uświadomienie dziecku, że nie wszyscy są życzliwi, chociaż są mili,

- Kształtowanie nawyku stanowczego odpowiadania NIE w sytuacjach budzących niepokój

POMOCE:

Ilustracje do bajki , karty do kolorowania, kredki, flamastry, nagrania magnetofonowe ( muzyka wesoła i smutna)

PRZEBIEG

- Przypomnienie treści bajki Królewna Śnieżka ilustrowanej obrazkami.

- Analiza sytuacji spotkania Śnieżki z macochą. Swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie tekstu i ilustracji.


- O czym była bajka ? Czy Śnieżka dobrze postąpiła? – dzieci wspólnie dochodzą do wniosku, że Śnieżka nie powinna otwierać nieznajomej kobiecie, chociaż wyglądała na miłą osobę.

- Odniesienie sytuacji z bajki do sytuacji, w jakich mogą znaleźć się dzieci (praca z obrazkiem)

- Czy wszyscy ludzie są dobrzy?, Jak może wyglądać obcy?

- Czy wszyscy, których spotykamy, zasługują na zaufanie?

- Komu możemy ufać? Czy może kusić obcy człowiek i jak się temu oprzeć?


Dzieci z pomocą nauczycielki odpowiadają na pytania, opowiadają zasłyszane historie.

- Zabawa ruchowa „Wesołe i smutne krasnoludki”.

Przy muzyce wesołej dzieci naśladują zabawę wesołych krasnoludków. Gdy muzyka zmienia się na smutną – krasnoludki wracają do domu smutne.

- Praca przy stolikach – kolorowanie kart, których myślą przewodnią jest hasło: POWIEDZ OBCEMU NIE.

- Prezentacja skończonych prac na tablicach – podsumowanie, co mamy zapamiętać
Opracowała: Monika SzczecinaSCENARIUSZ 2.

Temat: Kolorowe znaki.

Cele: rozwijanie aktywności twórczej poprzez projektowanie i wykonanie znaków dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, doskonalenie sprawności manualnej.


Pomoce: ilustracje znaków drogowych, blok techniczny, wycinanka, pisaki, kredki, klej, nożyczki, magnetofon.


Przebieg zajęcia
1.Recytacja wiersza K. Wiśniewskiego „Kolorowe znaki”

2.Rozmowa na temat treści wiersza

- Jakie mamy znaki?

- Po co mamy znaki?

- Jakie mają znaczenie?

- Czy należy ich przestrzegać?

3. Śpiew piosenki „Kolorowe światła” – zabawa ruchowa.

4. Jak możemy dbać o swoje zdrowie – propozycje dzieci.

5..Zachęcenie dzieci do wykonania własnych znaków dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa np. nakaz mycia zębów, nakaz picia mleka, uwaga próchnica, zakaz zjadania słodyczy, zakaz popychania, uwaga zarazki, nakaz mycia rąk itp. Dzieci wykonują dowolną techniką wymyślone przez siebie znaki

- wycinają z wycinanki

- rysują kredkami

- z starych czasopism wycinają obrazki, które mogą wykorzystać np. obrazek owoców, warzyw, pasty do zębów itp.

- Umieszczenie wszystkich prac na pasku papieru symbolizującym drogę. Wyjaśnienie dzieciom, że w ten sposób stworzyły swoją drogę- bezpieczną i zdrową, oraz znaki, których muszą przestrzegać.

- Wykorzystanie znaków jako dekoracje na konkurs o zdrowiu i bezpieczeństwie.Opracowała Monika Szczecina
SCENARIUSZ 3.

Temat: Jak powinien się zachować Czerwony Kapturek? Na podstawie baśni braci Grimm Czerwony Kapturek.

Cele:
- Wyrabianie umiejętności myślenia przyczynowo skutkowego,
- Wpajanie dzieciom, że nie należy nawiązywać rozmów z nieznajomymi, a w szczególności zdradzać adresu zamieszkania
- Przestrzeganie zakazów i nakazów rodziców ponieważ wynikają one z troski o dobro dzieci.
- Układanie własnych wersji bajki

Pomoce: sylwety głównych bohaterów


Przebieg zajęcia:

- Rozmowa wstępna z grupą: czy mamy prawo mieć swoje sekrety i tajemnice?; czy musimy mówić innym wszystko o sobie tylko dlatego, że oni zadają nam pytania?; czy powinniśmy przestrzegać zakazów i nakazów rodziców?

- Układanie puzzli przedstawiających postać o której dzisiaj będziemy mówić

-- Odgadnięcie bajki „Czerwony Kapturek”

- Teatrzyk sylwet na podstawie bajki Czerwony Kapturek.

- Wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami:

o Czy wolno samemu chodzić do lasu?

o Czy Kapturek posłuchał swojej mamy?

o Czy postąpilibyście tak jak dziewczynka?

o Czy wolno rozmawiać z nieznajomym i mówić, gdzie się mieszka, jaki jest cel naszego spaceru?

- Zabawa ruchowa „Berek ratuj”.

Dzieci stoją w rozsypce, jedno z nich to „berek”, który stara się schwytać kogoś z uciekających. Jeśli dziecko widzi, że może być złapane, w ostatniej chwili woła: „ratuj”. Na dany okrzyk dziecko, które jest najbliżej uciekającego, przychodzi mu z pomocą podając mu rękę. „berek” udaje się w pogoń za innym dzieckiem.

- Układanie z rozsypanki literowej wyrazów: Uwaga obcy!

- Odgrywanie scenek dramowych dobrych i złych – spotkanie wilka z Czerwonym Kapturkiem

- Tworzenie własnych wersji bajki – manipulowanie sylwetami, rysowanie kredkami ilustracji.Opracowała Monika Szczecina

SCENARIUSZ 4.


Temat zajęcia: Jesteśmy ostrożni i słuchamy nasze mamy – na podstawie baśni braci Grimm „Wilk i koźlęta”.

Cele ogólne:

- Zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności, gdy jesteśmy sami w domu, uważne słuchanie poleceń osób dorosłych - rodziców,
- Doskonalenie wyobraźni, ekspresji ruchowej, słownej, plastycznej
- Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższej osoby – mamy.

Cele operacyjne:
Dziecko:

- Potrafi wykonać działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
- Potrafi przeczytać proste wyrazy
- Wie, co to jest baśń
- Zaśpiewa piosenkę „Rosną sobie kwiatki”
- Aktywnie uczestniczy w odegraniu krótkich scenek
- Potrafi wypowiadać się całym zdaniem
- Potrafi wykonać dowolną techniką portret pamięciowy, zgodny z przedstawionym opisem

Cele wychowawcze:

- Stosuje formy grzecznościowe wobec kolegów i osób dorosłych
- Wie, jak można sprawić przyjemność, niespodziankę osobom najbliższym

Metody:
- Podające
- Problemowe
- Aktywizujące
- Praktyczne

Formy pracy:
- Indywidualna
- Zespołowa
- Zbiorowa

Środki dydaktyczne:

Sylwety do baśni, czapki z sylwetami dla każdego dziecka, domek z tektury, liczby 1- 10, wyrazy do odczytania dla każdego dziecka, magnetofon, kartki z pytaniami i odpowiedziami dzieci, liczmany, bloki, przybory plastyczno- techniczne, bukiety kwiatów dla mam i gości.

Przebieg zajęcia

WSTĘP

Dzieci zgromadzone w sali gimnastycznej oczekują, aż zaproszeni goście rodzice, przybędą do klasy.
- Wejście do sali zajęć powitanie przez nauczyciela i dzieci zaproszonych gości.
- Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęcia, wyjaśnienie znaczenia pojęcia – baśń – utwór o fantastycznej, wymyślonej treści, który posiada jakiś morał, naukę.

ROZWINIĘCIE
- Zaprezentowanie baśni braci Grimm „Wilk i koźlęta” za pomocą sylwet głównych bohaterów.
- Rozmowa z dziećmi po przedstawieniu baśni:
o Dlaczego mama koza wychodząc z domu zakazała dzieciom otwierać drzwi?
o Jak zachowały się koźlęta po pierwszej i po drugiej wizycie wilka?
o Jak oceniacie postępowanie koźlątek po trzeciej wizycie?
o Jak wy zachowalibyście się gdyby po wyjściu mamy z domu ktoś zadzwonił do drzwi?
o Dlaczego lepiej nie otwierać drzwi nieznajomym osobom?
o Zastanówcie się chwilę i pomyślcie jak można zmienić zakończenie, przebieg wydarzeń aby bohaterowie uniknęli tragedii – odgrywanie scenek przez dzieci ( dzieci losują karteczki na których napisane jest kim będą podczas odgrywania scenek tj. mama koza, zły wilk, koziołek )
- Zabawa ruchowa „Koźlęta na spacer, koźlęta do mamy” ( przy wesołej muzyce dzieci biegają po sali , na przerwę w muzyce dobierają się po tyle, ile wynosi suma lub różnica działań np.( 3+1= ?, 2+1= ?, 6 –1= ?, 10 – 3= ?)
- Zabawa dydaktyczna „ Sprawdzamy czy z mamą się znamy” ( dzieci i mamy odpowiadają na te same pytania – za zgodne odpowiedzi przydzielone są punkty) Celem tych pytań jest uświadomienie dzieciom, że są pytania na które odpowiedź zna tylko najbliższa osoba - mama , natomiast nie poradzi sobie z nimi osoba nieznajoma , obca:
- Co stoi w domu na telewizorze?
- Jaka jest ulubiona dobranocka dziecka?
- Za co ostatnio mama gniewała się na dziecko?
- Co mama lubi jeść najbardziej?
- Jaki kolor mają mamy laczki?
- Wykonanie portretów pamięciowych ( nauczycielka czyta opis poszukiwanej osoby, a dzieci muszą wykorzystać zdobytą informację w działalności plastycznej, wykonując wspólnie z mamami portret pamięciowy dowolną techniką : czarna farba, czarna kredka lub ołówek , czarny pisak)
Był to mężczyzna o dużej, okrągłej twarzy i dużych odstających uszach. Miał szerokie usta, czarne brwi, czarne, krótkie włosy i długie wąsy. Osoby, które widziały podejrzanego mężczyznę proszone są o kontakt z alarmowym numerem telefonu na Policję 997.
Zawieszenie wykonanych portretów na gazetce, sprawdzenie ich zgodności z opisem.

ZAKOŃCZENIE
- Śpiew piosenki „Rosną sobie kwiatki”, przygotowanej na Dzień Mamy.
- Wręczenie mamom oraz gościom bukietów polnych kwiatków.
- Podsumowanie zajęcia :
- co się podobało?
- czego się dzisiaj dowiedzieliście?
Opracowała: Monika Szczecina

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie