Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wychowawczy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 786 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to plan wychowawczy obejmujący klasę III gimnazjum. Znajdują się w nim zagadnienia do realizacji na godzinach wychowawczych.


PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2004/2005

L.p. Zadania Sposoby realizacji Uwagi
1. Bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza nią
 • Bezpieczeństwo na drodze. Podstawowe zasady ruchu drogowego.
 • Bezpieczeństwo dojazdu do szkoły i powrotu z niej.
 • Bezpieczeństwo w czasie przerw międzylekcyjnych.
 • Bezpieczeństwo na wycieczkach, rajdach.

2. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym klasy, szkoły, środowiska lokalnego, kraju
 • Wybór samorządu klasowego.
 • Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.
 • Zapoznanie uczniów ze Statusem Szkoły
 • Przypomnienie praw i obowiązków ucznia wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
 • Udział uczniów w ślubowaniu klasy I.
 • Śledzenie aktualnych informacji w prasie regionalnej i krajowej.
 • Charakterystyka i pochodzenie społeczności lokalnej.
 • Spotkanie z radnym naszej gminy.
 • Wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy.
 • Organizowanie imprez klasowych:
  Dzień chłopca
  Andrzejki
  Wigilia
  Walentynki
  Dzień kobiet

3. Kształtowanie uczuć patriotycznych i okazywanie szacunku symbolom narodowym
 • Udział młodzieży w obchodach świąt i rocznic państwowych.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez odpowiedni dobór treści na poszczególnych przedmiotach nauczania.
 • Osiągnięcia i zmiany jakie zachodzą w naszej miejscowości w ostatnich latach.

4. Stosunek i przygotowanie do pracy na rzecz szkoły i otoczenia
 • Udział młodzieży w pracach społecznych.
 • Troska o porządek i ład w szkole i na placu szkolnym.
 • Dyżury w klasie, na korytarzu i w szatni.
 • Troska o porządek i estetykę swojej klasopracowni.

5. Ochrona przyrody i środowiska naturalnego
 • Okazy i pomniki przyrody w naszej okolicy.
 • Dyskusje na temat roli przyrody w życiu każdego z nas.
 • Udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska i w sprzątaniu najbliższej okolicy.

6. Opieka nad zdrowiem uczniów
 • Zwracanie uwagi na higienę osobistą i prawidłową postawę ciała.
 • Pogadanka i filmy na temat: alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii.
 • Chemiczna pułapka:
  • dostarczanie wiadomości o alkoholu i innych środkach odurzających,
  • ujawnienie nieprawidłowych przekonań na ten temat.
 • Używanie i nadużywanie:
  • dostarczanie wiadomości o tworzeniu się uzależnienia,
  • wprowadzenie rozróżnienia ,, używanie i nadużywanie”
  • rozpoznanie powodów dla których ludzie piją, palą i używają narkotyków.
 • Sztuka odmawiania:
  • uczenie się podejmowania racjonalnych decyzji związanych z alkoholem, nikotyną i innymi substancjami,
  • uczenie się umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia.

7. Współpraca z rodzicami w sprawach wychowawczych i dydaktycznych
 • Zebrania klasowe, rozmowy indywidualne.
 • Udział rodziców w pracach na rzecz szkoły.
 • Uczulanie rodziców na zachowanie się uczniów w szkole, miejscach publicznych, w czasie dojazdów do i ze szkoły.
 • Udział rodziców w uroczystościach szkolnych.

8. Rozwijanie zainteresowań ucznia, wdrażanie do samokształcenia i samodoskonalenia
 • Rozmowy i pogadanki na tematy związane z zainteresowaniami ucznia.
 • Poczucie własnej wartości, dodawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywność.
 • Dbanie
 • wzajemne pozytywne stosunki między kolegami na zasadzie życzliwości i współdziałania.
 • Właściwe zachowanie się w szkole i poza nią – wizerunek szkoły.
 • Praca z uczniami, którzy chcą osiągnąć oceny celujące, pogłębianie wiadomości.
 • Opieka nad uczniami, którzy mają trudności w nauce. Pomoc koleżeńska.
 • Panowanie nad własnym językiem i charakterem.
 • Zachęcanie do wyjazdów do kina i teatru.

9. Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji dla drugiego człowieka
 • Wytwarzanie więzi emocjonalnych między uczniami poprzez wspólne przygotowanie imprez klasowych i szkolnych.
 • Rozwiązywanie konfliktów w duchu tolerancji i w drodze negocjacji.
 • Tolerancja wobec osób różnych ras, kultur, religii, poglądów, różniących się wyglądem zewnętrznym.
 • Kształtowanie postawy sprzeciw wobec pomocy i agresji.
 • Zauważenie potrzeb innych ludzi,
 • Niesienie pomocy osobom znajdujących się w trudnej sytuacji.
 • Odpowiedzialność za siebie i innych.
 • Podejmowanie odpowiednich decyzji.

10. Znaczenie i kryteria wyboru zawodu
 • Czym jest zawód dla każdego człowieka?
 • Znaczenie zdrowia, uzdolnień, zainteresowań, cech charakteru dla problemu wyboru zawodu.
 • Wybór zawodu a przydatność zdrowotna kandydata.
 • Próba precyzowania przez młodzież własnych życzeń zawodowych.Opracowała: Iwona Sudomir

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie