Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Organizacja pracy w małych grupach a rozwijanie zainteresowań

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6509 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W artykule przedstawiono refleksje nauczyciela prowadzącego pracę w małych grupach. Praca w grupach jest skuteczna wtedy, gdy jest właściwie zorganizowana. Końcowy efekt tej pracy musi być wynikiem zaangażowania wszystkich członków grupy.Artykuł może być wykorzystany w ewaluacji pracy nauczyciela z uczniami.

  Jednym z podstawowych celów kształcenia ogólnego jest rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci. Praca w małych grupach umożliwia uczniom większy udział w prowadzonych w klasach rozmowach, co z kolei przyczynia się do wyrabiania sprawności językowej. Praca w małych grupach pozwala na większą swobodę, daje także możliwości częstszego reagowania na to, co mówią inni i zabierania głosu, stwarza warunki do lepszego rozumienia omawianego problemu. Małe grupy dają uczniom możliwość najlepszego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę w klasie. Uczniowie mają więcej okazji do posługiwania się językiem. Dzieci są pomysłowe, ciekawe świata, dają upust swej fantazji, która to śmieszy, to zadziwia, wzbudzając niekiedy nawet zachwyt. Właściwości psychiczne dziecka wieku wczesnoszkolnego wymagają takiej organizacji zajęć, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się żywiołowość, skłonność do zabawy, do ruchu, co wyzwala zarazem konieczność ekspresji. Dziecko nie musi robić tego co chce, ale powinno chcieć tego co robi. Warunki te spełnia najczęściej spontaniczna działalność dziecka, a więc czynność pozbawiania przymusu, a przede wszystkim temat bliski dziecku.

     Już u małych dzieci ujawnia się naturalne dążenie do łączenia się w grupki, np. przy organizacji zabawy. Są to grupy dobierane okolicznościowo, które nie mają określonej struktury organizacyjnej, a ich więź stanowi strona emocjonalna. Ale też już w klasie I i II tworzą się grupy na podstawie wspólnych zainteresowań. Wybierają grupowego, któremu się podporządkują. Stosowanie pracy grupowej ma duże znaczenie dla wdrażania uczniów do współdziałania w pracach o znamionach twórczych.

     Klasa zorganizowana wokół jednostki podstawowej, jaką jest mała grupa będzie wspomagać wysiłki uczniów. Uczniowie rozwiną wiarę we własne możliwości, uczniowie mało aktywni zaczną w czasie lekcji zabierać głos, nauczą się myśleć głośno, gdyż będą posługiwać się mowa w sposób odkrywczy, aby poradzić z nowymi informacjami lub zrozumieć nowe doświadczenia. Uczniowie będą występować z propozycjami wymagającymi przedyskutowania, co pomoże im w grupie lepiej zrozumieć problem.

     Klasa zorganizowana w grupę stwarza korzystne relacje między uczniem i nauczycielem. Rola nauczyciela zmienia się: nauczyciel może posługiwać się uważnie dyskusji w małej grupie, aby kontrolować rozmowy uczniów i oceniać poziom rozumienia problemu, oraz służyć pomocą, gdy jest to konieczne. Nauczyciel ma czas na kontakt osobisty z uczniem, gdy klasa pracuje w małych grupach, nauczyciel może zająć się pojedynczymi uczniami, co nie jest możliwe, gdy pracuje z całą klasą.

     Powodzenie w pracy w małych grupach nie przychodzi łatwo. Zależy od stopnia zrozumienia przez nauczyciela zasad kierowania małymi grupami, od ich udziału w osiąganiu sukcesu oraz postawy uczniów i ich przekonania. Zorganizowanie klasy w małe grupy umożliwia nauczycielowi sprawowanie zwiększonej kontroli zarówno jeśli chodzi o nauczanie jak i dyscyplinę. Przygotowaniem do pracy w małych grupach może być krótka, ściśle określona praca w parach. Uczniowie uczą się efektywnie w małych grupach, gdy są świadomi celu swojej pracy, a struktura małej grupy jest dostosowana do zadania, które mają do wykonania.

Organizowanie klasy w małe grupy

     We wdrażaniu systemu pracy w małych grupach pomocne będzie przestrzeganie kilku zasad organizacji pracy: Wielkość grup – grupy powinny składać się z czterech członków, dwie osoby siedzą obok siebie naprzeciwko drugiej pary. Uczniowie muszą być tak rozmieszczeni, aby widzieć tablicę i nauczyciela.

     Wykonywanie czynności – powinno trwać krotko: Na początek czas wykonywania wszystkich zadań w grupie powinien być krótki. Uczniowie, którzy nie zechcą pracować w grupach nie będą w nich pracować. Uczniowie wyłączeni z grup muszą mieć możliwość podzielenia się swoimi efektami pracy z innymi. Najmłodsze dzieci będą często przesadnie uprzejme w stosunku do siebie we wczesnych stadiach pracy w grupie.

     Efektem działalności szkoły powinno być możliwe wszechstronne i pełne rozwinięcie osobowości poszczególnych wychowanków. Zgodnie z tym założeniem ów rozwój osobowości odbywać się ma w miarę możliwości każdego dziecka a więc odpowiednio do jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Czynnikiem determinującym rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci jest m. In. Zakres treści kształcenia. Kształtowaniem indywidualnych zdolności i zainteresowań zajmują się instytucje oświaty pozaszkolnej: kluby młodych techników.

     Aktywność twórcza to działanie spontaniczne wynikające z wewnętrznych motywów: ciekawości, poznawania, które przynoszą nowe dla dziecka odkrycia i jednocześnie przyczyniają się do jego poznawczego i emocjonalnego rozwoju. Jak pobudzić te spontaniczne działania? Jakie warunki musza być spełnione, aby dzieci zechciały ujawnić swe wnętrze?

     Uczniowie spotykają się w małych grupach. Znajdują się tu dzieci z jednego poziomu klasowego. Kryterium podziału ucznia do grupy są jego zdolności i zainteresowania, które może rozwijać w zespołach aktywności twórczej o profilach: ekologicznym, muzycznym, literackim, plastycznym, gier i zabaw. Aktywna jednostka to taka, która jest zdolna do działania, bierze w czymś żywy udział, a jednocześnie pełna jest inicjatywy i inwencji.

Organizowanie zajęć w małych grupach będzie polegało na tym, aby

  • zaciekawić dzieci daną dziedziną zajęć, wprowadzać do zajęć elementy zabawy, rozrywki, humoru,
  • pytać uczestników o to, co chcieliby robić, aby interesująco spędzić czas w kontakcie z daną dziedziną zajęć, ośmielać, zachęcać do wypowiadania się,
  • podsuwać własne, przygotowane wcześniej propozycje zadań zespołowych,
  • nie decydować, nie narzucać własnych propozycji ale doradzać,
  • ukazywać różne możliwości działania, różne rozwiązania danego problemu, efekty wybrania takiego czy innego rozwiązania.

Te wszystkie działania na rzecz rozwoju zainteresowań powinny być wspomagane przez oddziaływanie środowiska, szkoły, rodziny.

Pobudzanie i wspieranie zainteresowań

     W sytuacjach szkolnych zainteresowania wiążą się bezpośrednio ze zdarzeniami, w których uczniowie uczestniczą. Uczeń interesuje się tym, co przyciąga jego uwagę, wywołuje odpowiednie reakcje i daje mu satysfakcję z reagowania na określone bodźce. Zainteresowania poznawcze odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie kształcenia. Z tego względu priorytetowym zadaniem szkoły jest pobudzanie, podtrzymywanie i wspieranie rozwoju nie tylko zainteresowań poznawczych uczniów, ale także innych rodzajów, mających wpływ na rozwój ich osobowości. Szkoła ma być terenem wszechstronnej zaangażowanej aktywności uczniów. W toku własnej działalności uczniowie mają rozwijać swe własne zainteresowania, upodobania, uzdolnienia i talenty.

Bibliografia:

  1. Twórcza aktywność dziecka, Robert Gloton Claude Clero, Warszawa, 1976
  2. Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, pod redakcją Stanisława Popka, Warszawa, 1985
  3. Uczenie się w małych grupach w klasie, Jo- Anne Reid, Peter Forrestal, Jonathan Cook, Warszawa, 1996.

Opracowała:
mgr Barbara Herc

nauczycielka nauczania zintegrowanego
w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie
Szkoła Filialna w Wierszczycy

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie