Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć dla dzieci - profilaktyka przeciwalkoholowa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5173 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program świetlicy środowiskowo- terapeutycznej powstał z myślą o dzieciach z klas I – III gimnazjum. Program oparłam na moim kilkunastoletnim doświadczeniu pracy w świetlicy, gdzie miałam okazję realizować przygotowane przez specjalistów programy profilaktyczne oraz udało mi się wypracować własne metody oddziaływań. Uwzględniłam również problemy występujące w środowisku oraz potrzeby dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy

Regulamin
Pracy Świetlicy Środowiskowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży
 1. Wychowankami świetlicy są dzieci w wieku od 14 lat do 16 lat.
 2. Świetlica czynna jest 5 dni w tygodniu.
Założenia pracy
 1. Troska o zdrowie dziecka i jego prawidłowe nawyki:
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć
  • wyrabianie prawidłowych nawyków higieniczno – kulturalnych
  • stały kontakt z rodzicami i wychowawcami klas.
 2. Pomoc w odrabianiu prac domowych i dbanie o prawidłowy rozwój umysłowy
 3. poznanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
 4. Działania związane z kształtowaniem prawidłowych postaw
Prawa uczestnika świetlicy
 1. Prawo do wybierania samorządu
 2. Proponowanie rodzajów zajęć i ich organizacja
 3. Korzystanie z gier i sprzętu w świetlicy
Obowiązki uczestnika
 1. Kulturalnie zachowywać się w świetlicy
 2. Rzetelnie wywiązywać się z pełnionych funkcji
 3. Dbać o porządek i estetyczny wygląd pomieszczenia
 4. Szanować gry i wyposażenie świetlicy, oszczędnie gospodarować wszystkimi materiałami
 5. Przestrzegać ustalonego regulaminu
Nagrody
 1. Pochwała wobec uczestników świetlicy
 2. Pochwała wobec wychowawcy klasy
 3. Pochwała na apelu szkolnym
 4. List pochwalny do rodziców
Kary
 1. Upomnienie wobec uczestników świetlicy
 2. List wystosowany do rodziców o nagannym zachowaniu się dziecka
 3. Wystąpienie z wnioskiem do wychowawcy klasy o obniżenie oceny z zachowania
Plan pracy Świetlicy Środowiskowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży
 1. Organizacja czasu wolnego:
  • zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, boisku (gra w tenisa stołowego, w piłkę nożną, w koszykówkę, w piłkę ręczną, w unihokeja)
  • wycieczki i spacery po okolicy (Miejsca Pamięci Narodowej, cmentarz żydowski, groby Nieznanego Żołnierza na miejskim cmentarzu itp.)
  • gry i zabawy świetlicowe
  • wyjścia do kina, muzeum, galerii wystaw artystycznych
  • uroczyste spotkania z racji przypadających świąt i rocznic
 2. Codzienne odrabianie prac domowych, pomoc w nauce.
 3. Realizacja programu z tematyki przeciwalkoholowej
  • zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące alkoholu, nikotyny, narkotyków, pogadanki, dyskusja, burza mózgów, zabawa w teatr
  • zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące: komunikacji, samooceny, asertywności, nauki radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania uczuć i emocji
  • rozwijanie działalności kulturalnej i sportowej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu młodzieży
Cele pracy Świetlicy Środowiskowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży
I. Cel główny zajęć:
 1. ochrona uczniów przed rozpoczęciem zażywania alkoholu;
 2. świadomość, że alkohol - to środek uzależniający, a jego nadużywanie prowadzi do nałogu;
 3. przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o nie zażywaniu alkoholu;
 4. dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat alkoholu i jego oddziaływania na organizm człowieka.
II. Cele operacyjne:
Zapoznanie uczniów z:
 • społecznymi skutkami alkoholizmu;
 • metodami i wyćwiczenie umiejętności powstrzymania się od alkoholu;
 • korzyściami płynącymi z niepicia alkoholu.
III. Cele edukacyjne:
 1. Pomoc w pozytywnym funkcjonowaniu wychowanków świetlicy jako uczniów poprzez pomoc w nauce, ćwiczenia w zakresie reedukacji itp.
 2. Poznawanie mechanizmów uzależnień
 3. Zapoznanie się z chorobami społecznymi
 4. Nauka rozpoznawania uczuć i emocji
 5. Nauka umiejętności społecznych
IV. Cele rozwojowe:
 1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, zaspokajanie potrzeb wychowanków według preferencji dotyczące zagadnień:
  • rodzina – dom
  • ulubione zabawy
  • przyjaźń – miłość
  • autoprezentacja
  • aspiracje
V. Cele terapeutyczne:
 1. Dostarczanie uczestnikom świetlicy doświadczeń, korekcyjnych przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych
 2. Odreagowanie napięć emocjonalnych
 3. Aktywne uczenie się nowych umiejętności w toku zajęć grupowych
 4. Wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi
Zadania:
 1. Pomoc w przygotowaniu prac domowych, pomoc w nauce, reedukacja
 2. prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień, kształcenie umiejętności społecznych, rozwijanie zainteresowań
 3. Realizacja zajęć praktyczno – technicznych i plastycznych
 4. Zajęcia rekreacyjno – sportowe: gry i zabawy ruchowe
 5. Zajęcia kulturalne: zwiedzanie wystaw artystycznych, zwiedzanie zabytków Łomży itp.
Program zajęć dla dzieci z profilaktyki przeciwalkoholowej prowadzony przez Świetlicę Środowiskową przy publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

Cele programu:
 • integracja grupy
 • uwrażliwienie zdolności dostrzegania swoich uczuć, myśli, obaw i potrzeb
 • pogłębianie odpowiedzialności za siebie
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • dostrzeganie i wyrażanie w sposób asertywny własnych uczuć i potrzeb
 • zyskanie poczucia własnej wartości
 • akceptacja innych poprzez odkrywanie podobieństw i różnic
 • dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających oraz zagrożeniach związanych z ich zażywaniem
 • wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi
 • wprowadzenie norm sprzyjających zdrowemu stylowi życia
 • tworzenie atmosfery zaufania, wzorce rodziny „Moja rodzina – sukcesy i porażki”
Spodziewane efekty po zrealizowaniu programu:
 • umiejętność krytycznego spojrzenia na zachęcanie do picia;
 • umiejętność wskazywania przez dzieci skutków nadużywania alkoholu;
 • asertywna odmowa ucznia w stosunku do "częstujących";
 • podjęcie decyzji przez dzieci o niepiciu.
Metody pracy:
 • krąg uczuć – wspólne siedzenie w kręgu sprzyja uważnemu słuchaniu, umożliwia kontakt wzrokowy oraz daje poczucie wspólnoty
 • burza mózgów – przyjmowanie wszystkich pomysłów bez ich oceniania pozwala na twórcze myślenie, uczy szacunku dla propozycji innych
 • praca w małych grupach – zapewnia zwiększone bezpieczeństwo w wypracowaniu rozwiązań określonego problemu
 • rysunki – uwalniają od napięć psychicznych, uruchamiają niewerbalny przekaz
 • mini wykład – służy wzbogaceniu w rzetelną wiedzę
 • odgrywanie ról i scenek – ułatwia zrozumienie innych ludzi, pozwala na wypróbowanie różnych typów zachowań, rozwija umiejętność rozwiązywania problemów
Treści programu

Treści programu są zawarte w czterech blokach tematycznych:
I. Integracja grupy
II. Uczucia
III. Komunikacja interpersonalna
IV. Zachowania ryzykowne i asertywne reagowanie
V. Środki uzależniające

Realizację programu powinno rozpocząć zawarcie kontraktu z grupą.
Przykładowy kontrakt, który każdorazowo powinien przypominać uczniom zasady współpracy:
 1. Wyznajemy 4 zasady: zasada dyskrecji, wzajemnej tolerancji, szczerości i otwartości.
 2. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za sukces przeprowadzenia programu.
 3. Nie przerywamy mówiącym.
 4. Nie mówimy jednocześnie.
 5. Nie krytykujemy.
 6. Nie wyśmiewamy innych.
 7. Problem picia alkoholu to problem dużej wagi - sprawę traktujemy poważnie.
 8. Pomagamy sobie wzajemnie i uczymy się.
 9. Obowiązuje nas tajemnica
Zajęcia powinny odbywać się o wyznaczonej porze przez cały rok szkolny. Na każde zajęcia przewidziano 45 minut. Pedagog prowadzący zajęcia kontroluje czas, podaje zawsze krótko cel zajęć. Wspiera dziecko i dodaje mu odwagi, nie pozwala na łamanie kontraktu. Nagradza dzieci i chwali za to co było dobrze.

Opracowała Beata Rogińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie